Podręcznik użytkownika Anuluj

Podsumowanie funkcji

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Wersje programu Dreamweaver CC 2017

Uwaga:

Jest już dostępna wersja programu Dreamweaver CC z października 2017 r. (18.0)! Więcej informacji zawiera artykuł Podsumowanie nowych funkcji.

W wersji Dreamweaver CC 2017 wprowadzono kilka nowych funkcji i udoskonaleń, w tym obsługę systemu Git, całkiem nowy edytor kodu, bardziej intuicyjny interfejs użytkownika z możliwością wyboru ciemnego motywu kolorów oraz kilka rozszerzeń, w tym udoskonalone środowisko wprowadzające.  

Poniżej przedstawiono krótkie wprowadzenie do nowych funkcji i udoskonaleń.

Listę funkcji wprowadzonych we wcześniejszych wersjach programu Dreamweaver CC podano w artykule Podsumowanie funkcji | Wersje Dreamweaver CC 2015.

Wersja Adobe Dreamweaver CC 2017.5

Dreamweaver CC 2017.5 udostępnia następujące nowe funkcje i udoskonalenia:

Poniżej można znaleźć więcej informacji o tych funkcjach i rozszerzeniach.

Obsługa systemu Git w programie Dreamweaver

Dreamweaver CC 2017.5 obsługuje system Git — rozwiązanie do kontroli wersji o otwartym dostępie do kodu źródłowego. Nowa możliwość współpracy z systemem Git pozwala na zarządzanie plikami, w tym kodem źródłowym, bezpośrednio w programie Dreamweaver.

Umożliwia to wykonywanie popularnych operacji Git bez potrzeby korzystania z narzędzi innych firm. Nowy panel Git (Okna > Git) umożliwia wykonywanie różnych operacji systemu Git, takich jak zatwierdzanie, publikowanie, podejmowanie i pobieranie.

System Git można również wykorzystać jako narzędzie współpracy, tworząc i scalając gałęzie oraz repozytoria zdalne. Można również wyświetlać różnice między dwiema wersjami pliku oraz historie plików i repozytoriów. 

Ponadto panel Pliki w programie Dreamweaver obsługuje teraz nowy widok Git. Za pomocą tego widoku można zarządzać plikami serwisu w podziale na nieśledzone, zmodyfikowane, dodane do poczekalni i zatwierdzone. 

Więcej informacji o korzystaniu z systemu Git jako narzędzia współpracy i kontroli wersji podano w artykule Korzystanie z funkcji Git w programie Dreamweaver.

Korzystanie z funkcji Git w programie Dreamweaver
Korzystanie z funkcji Git w programie Dreamweaver

Nowe motywy kodu

Dreamweaver CC 2017.5 udostępnia teraz dwa nowe motywy kodu: Monaki oraz Klasyczny. Są to motywy kolorów kodu pozwalające uzyskać wygląd zbliżony do wersji Dreamweaver CC 2015. 

Aby wypróbować te nowe, atrakcyjne i bardziej czytelne motywy koloru, wybierz polecenie Dreamweaver > Preferencje (macOS) lub Edycja > Preferencje > Interfejs (Windows).

Nowe motywy kodu w programie Dreamweaver 2017.5 — Monaki oraz Classic
Nowe motywy kodu w programie Dreamweaver 2017.5 — Monaki oraz Classic

Udoskonalone wprowadzenie dla nowych użytkowników

Podczas pierwszego uruchamiania programu Dreamweaver CC 2017.5 jest wyświetlany ekran powitalny z udoskonalonym środowiskiem wprowadzającym. Nowe wprowadzenie obejmuje prezentację jednego z następujących samouczków wideo, w zależności od przestrzeni roboczej wybranej przez użytkownika:

 • Szybki samouczek dotyczący przestrzeni roboczej Programista
 • Szybki samouczek dotyczący przestrzeni roboczej Standardowa
Udoskonalone środowisko wprowadzające w programie Dreamweaver
Udoskonalone środowisko wprowadzające w programie Dreamweaver 2017.5

Oba samouczki wideo można również otworzyć z menu Pomoc. Kliknij polecenie Pomoc > Szybki samouczek, aby obejrzeć te samouczki.

W menu Pomoc dostępne są nowe filmy z wprowadzeniem do programu Dreamweaver
W menu Pomoc dostępne są nowe filmy z wprowadzeniem do programu

Pozostałe udoskonalenia

Program Dreamweaver CC 2017.5 jest teraz zintegrowany z nową wersją struktury CEF. W związku z tym widok aktywny w programie Dreamweaver wyświetla teraz niestandardowe elementy HTML, niestandardowe właściwości CSS itp.

Wersja Adobe Dreamweaver CC 2017.1

Dreamweaver CC 2017.1 udostępnia dodatkową obsługę procesu programowania kodu dzięki następującym funkcjom:

Poniżej przedstawiono krótkie wprowadzenie do tych udoskonaleń.

Obsługa wersji PHP 7.1

We wcześniejszych wersjach programu Dreamweaver można było korzystać z podpowiedzi do kodu i analizatora składni dla wersji PHP 5.6. Natomiast Dreamweaver 17.1 został skonfigurowany do obsługi wersji PHP 5.6 oraz 7.1.

Pliki PHP serwisu można skompilować w wersji 5.6 albo 7.1, wybierając odpowiednie ustawienia w oknie dialogowym Konfiguracja serwisu albo w oknie Edycja > Preferencje.

Więcej informacji o obsłudze wersji PHP 7.1 podano w następujących artykułach:

Udoskonalone opcje znajdowania i zastępowania

W tej wersji wprowadzono istotne udoskonalenia funkcji znajdowania i zastępowania.  

Okno dialogowe Znajdź i zastąp (Znajdź > Znajdź i zastąp w plikach) umożliwia teraz wyszukiwanie atrybutów i znaczników. Można go używać także wtedy, gdy w programie Dreamweaver nie są otwarte żadne pliki (na przykład w ramach wyszukiwania w folderze).

Ponadto pasek Znajdź i zastąp (Znajdź > Znajdź i zastąp) został przeniesiony na dół przestrzeni roboczej programu Dreamweaver. Panel ten ułatwia szybkie znajdowanie i zastępowanie tekstu i atrybutów w bieżącym dokumencie.

Więcej informacji: Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów. Znane problemy ze znajdowaniem i zastępowaniem w wersji Dreamweaver 17.1 omówiono w artykule Znane problemy i błędy usunięte w wersjach Dreamweaver CC 2017.

Nowe skróty klawiszowe do znajdowania i zastępowania:

 • Znajdź i zastąp w bieżącym dokumencie: Ctrl + F (Windows), Cmd + F (Mac) 
 • Znajdź i zastąp w plikach: Ctrl + Shift+ F (Windows), Cmd + Shift + F (Mac) 
 • Zastąp w bieżącym dokumencie: Ctrl + H (Windows), Cmd + Alt + F (Mac)

Pełną listę podano w sekcji Skróty klawiszowe do znajdowania i zastępowania.

Aktualizacja do wersji Dreamweaver CC 2017 (17.0.2)

Tworzenie kampanii marketingu e-mail w programie Dreamweaver w połączeniu z produktem Campaign

W programie Dreamweaver można teraz korzystać z rozszerzenia Campaign, które umożliwia tworzenie spersonalizowanych kampanii marketingowych rozsyłanych pocztą elektroniczną. 

Przygotowanie spersonalizowanej treści jest niezwykle istotne, gdyż pozwala nawiązać bezpośredni kontakt z czytelnikiem i może przyczynić się do większego sukcesu kampanii marketingowych przesyłanych pocztą elektroniczną. 

Jeśli używasz programu Dreamweaver do tworzenia kampanii e-mail, możesz teraz pójść o krok dalej i dodać do nich spersonalizowaną zawartość (na przykład imię i nazwisko odbiorcy lub prośbę o wykonanie działania), wykorzystując w tym celu dane z Adobe Campaign.

Najpierw pobierz rozszerzenie Campaign, klikając opcję Okno > Rozszerzenia > Przeglądaj rozszerzenia, a następnie utwórz nową wiadomość e-mail lub edytuj istniejącą. Gdy zakończysz projektowanie układu, spersonalizuj treść za pomocą pól personalizacyjnych i bloków zawartości z Campaign. I to już całość pracy.

Program Dreamweaver automatycznie synchronizuje dane z produktem Campaign. Oznacza to, że wszystkie zmiany zawartości wprowadzone w programie Dreamweaver będą widoczne w Campaign. Wystarczy tylko podać adres e-mail i wysłać spersonalizowaną kampanię do odbiorcy.

Więcej informacji: Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną.

Aktualizacja do wersji Dreamweaver CC 2017 (17.0.1)

Wbudowana obsługa kolorowania kodu

Motywy kodu można teraz tworzyć i dostosowywać, opierając się na domyślnych motywach jasnych i ciemnych. Kolory kodu można dopasować, modyfikując odpowiednie selektory w pliku motywu.

W oknie Edycja > Preferencje > Interfejs wybierz jasny lub ciemny motyw domyślny kodu. Jeśli chcesz zmienić kolory tego motywu, zapisz go pod nową nazwą i rozpocznij edycję tego nowego pliku. 

Więcej informacji: Dostosowywanie kolorowania kodu.

Uwaga:

W wersji tej wprowadzono również poprawki kilku błędów. Więcej informacji o usuniętych błędach podano w temacie Znane problemy i błędy usunięte w wersjach Dreamweaver CC 2017.

Wersja Dreamweaver CC 2017 (17.0)

Wersja Dreamweaver CC 2017 wprowadza całkiem nowy edytor kodu, bardziej intuicyjny interfejs użytkownika z możliwością wyboru ciemnego lub jasnego motywu kolorów, a także obsługę nowych obiegów pracy, np. preprocesorów CSS.

Poniżej podano pełną listę nowych i zmienionych funkcji w wersji Dreamweaver CC 2017:

Przebudowany edytor kodu

W edytorze kodu w programie Dreamweaver wprowadzono kilka udoskonaleń zwiększających produktywność, aby umożliwić szybkie, wygodne i efektywne programowanie.

Podpowiedzi do kodu ułatwiają nowym użytkownikom naukę języka HTML, CSS oraz innych standardów internetowych. Pomoce wizualne, na przykład automatyczne wcięcia, kolorowanie kodu oraz zmienny rozmiar czcionki, ograniczają występowanie błędów i poprawiają czytelność kodu. 

Podpowiedzi do kodu

Funkcja podpowiedzi do kodu w programie Dreamweaver została udoskonalona i podaje teraz bardziej przydatne informacje dotyczące zaznaczonego kodu.

We wcześniejszych wersjach programu Dreamweaver po wpisaniu ostrego nawiasu otwierającego program wyświetlał rozwijaną listę z odpowiednim kodem.

W tej wersji natomiast oprócz kodu wyświetlane są także dodatkowe informacje, które pozwalają na szybkie rozbudowanie dokumentów HTML, CSS i innych treści WWW bezpośrednio w programie Dreamweaver. 

Udoskonalone podpowiedzi do kodu
Udoskonalone podpowiedzi do kodu

Więcej informacji: Podpowiedzi i uzupełnianie kodu.

Rozszerzenia związane z wyświetlaniem kodu

Ogólny wygląd kodu został udoskonalony w celu zwiększenia czytelności. Zmiany objęły formatowanie i kolorowanie kodu.  

Formatowanie kodu

Podczas wpisywania kodu program Dreamweaver automatycznie formatuje go wcięciami, co pozwala uniknąć błędów przy ręcznym wstawianiu wcięć i zwiększa czytelność. 

Kolorowanie kodu

Dreamweaver obsługuje teraz kolorowanie kodu w odniesieniu do większej liczby typów plików.

Funkcja ta jest teraz dostępna w plikach tekstowych, HTML, JS, CSS, PHP, XML, LESS, Sass, SCSS, SVG, Bash, C, C#, C++, clojure, CoffeeScript, Dart, Diff, EJS, Embedded Ruby, Groovy, Handlebars, Haskell, Haxe, Java, JSON, Lua, Markdown, Markdown (GitHub), Perl, Properties, Python, RDF Turtle, Ruby, Scala, SQL, Stylus, VB, VBScript, XML oraz YAML. 

Sposób wyróżniania składni dla różnych typów plików można zmieniać bezpośrednio z paska stanu w widoku Kod.

Więcej informacji na temat tych zmian: Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver.

Obsługa preprocesorów CSS

Program Dreamweaver obsługuje teraz popularne preprocesory CSS (takie jak Sass, Less i SCSS) wraz z pełnym kolorowaniem kodu oraz kompilacją, co oznacza oszczędność czasu i czytelniejszy kod.

Podgląd w przeglądarce w czasie rzeczywistym

Podgląd efektów zmian wprowadzanych w kodzie można w czasie rzeczywistym wyświetlać w przeglądarce bez konieczności ręcznego odświeżania. Program Dreamweaver jest teraz połączony z przeglądarką WWW, dlatego wprowadzane zmiany są od razu widoczne w oknie przeglądarki bez konieczności ponownego wczytywania strony. 

Podgląd zmian w czasie rzeczywistym w przeglądarce
Podgląd zmian w czasie rzeczywistym w przeglądarce

Szybkie edytowanie kodu w plikach powiązanych (funkcja Szybka edycja)

Aby szybko wprowadzić zmiany w kodzie, umieść kursor w odpowiednich urywkach kodu i skorzystaj z menu kontekstowego lub naciśnij klawisze Ctrl-E (Windows) lub Cmd-E (Mac) w celu otwarcia opcji Szybka edycja.

Program Dreamweaver wyświetli w wierszu kontekstowe opcje i narzędzia edycji kodu.

Więcej informacji: Szybka edycja.

Szybkie edytowanie powiązanego kodu bez konieczności otwierania wielu plików lub kart
Szybkie edytowanie powiązanego kodu bez konieczności otwierania wielu plików lub kart

Kontekstowa dokumentacja CSS (Podręczna dokumentacja)

Funkcja Podręczna dokumentacja w programie Dreamweaver udostępnia dokumentację właściwości CSS bezpośrednio w widoku Kod.

Nie trzeba już opuszczać programu Dreamweaver i otwierać zewnętrznej strony WWW, aby uzyskać informacje o właściwościach CSS. Naciśnij klawisze Ctrl+K (Windows) lub Cmd+K (Mac), aby otworzyć podręczną dokumentację.

Podręczna dokumentacja CSS w interfejsie widoku Kod programu Dreamweaver
Podręczna dokumentacja CSS w interfejsie widoku Kod programu Dreamweaver

Wiele kursorów do wprowadzania i edytowania kodu

Dzięki obsłudze wielu kursorów można pisać wiele wierszy kodu jednocześnie. 

Ta funkcja znacznie zwiększa produktywność, ponieważ nie trzeba wielokrotnie wpisywać tego samego kodu.

Pracę w trybie wielu kursorów można uruchomić w następujący sposób:

 • Aby dodać kursory w wielu przylegających do siebie wierszach, przytrzymaj klawisz Alt i przeciągnij w pionie. 
 • Aby dodać kursory w wielu nieprzylegających do siebie wierszach tekstu, przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij poszczególne wiersze, w których chcesz umieścić kursor.
 • Aby zaznaczyć tekst w wielu przylegających do siebie wierszach, przytrzymaj klawisz Alt i przeciągnij po przekątnej.
 • Aby zaznaczyć tekst w wielu nieprzylegających do siebie wierszach, zaznacz część tekstu, a następnie przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub Cmd (Mac) i zaznaczaj kolejne obszary. 

Nowoczesny interfejs użytkownika

Program Dreamweaver został przebudowany i ma teraz bardziej intuicyjny interfejs, który można dostosować w większym stopniu. Menu i panele są wygodniej dostępne, a kontekstowy i konfigurowalny pasek narzędzi wyświetla tylko te narzędzia, których potrzebujesz.

Nowy interfejs oferuje ponadto cztery poziomy kontrastu, od bardzo jasnego do bardzo ciemnego, dlatego łatwiej jest czytać i edytować wiersze kodu.

Oto ilustracje przedstawiające wcześniejszy i nowy interfejs.

Interfejs użytkownika — wersje Dreamweaver 2015

Nowy interfejs użytkownika — wersja Dreamweaver CC 2017

Zmiany w paskach menu, przestrzeniach roboczych i paskach narzędziowych

W tej wersji zmianie uległy także paski menu, paski narzędziowe i przestrzenie robocze w programie Dreamweaver. Poniżej podano więcej informacji na temat tych zmian.

Zmiany dotyczące przestrzeni roboczej

Interfejs programu Dreamweaver został zoptymalizowany i zawiera teraz następujące domyślne przestrzenie robocze:

 • Przestrzeń robocza Programista

Jest to minimalistyczna przestrzeń robocza, która domyślnie zawiera tylko panele najpotrzebniejsze programistom opracowującym kod serwisu WWW, takie jak panel Pliki i panel Urywki.

 • Standardowa przestrzeń robocza

W tej przestrzeni dostępne są wszystkie narzędzia potrzebne podczas pracy nad kodem oraz nad projektem, takie jak panele Pliki, Biblioteki CC, Projektant CSS, Wstaw, DOM, Zasoby oraz Urywki.

Uwaga:

Wybraną przestrzeń roboczą można dostosować, dodając lub usuwając panele stosownie do własnych potrzeb. Więcej informacji: Tworzenie własnych przestrzeni roboczych.

Oto podsumowanie różnic między przestrzeniami roboczymi dostępnymi w wersjach Dreamweaver CC 2015 oraz Dreamweaver CC 2017.

Dreamweaver CC 2015

 • Początkujący
 • Kod
 • Domyślnie
 • Projekt
 • Extract

Dreamweaver CC 2017

 • Programista
 • Standardowa

Więcej informacji o zmianach przestrzeni roboczej: Przestrzeń robocza w programie Dreamweaver.

Zmiany menu

Pasek menu aplikacji został przebudowany. Usunięto rzadko używane pozycje menu, a inne przeniesiono w bardziej intuicyjne miejsca.

Szczegółowy opis zmian w menu programu Dreamweaver podano w sekcji Nowy układ menu.

Zmiany dotyczące paska narzędziowego

Pasek narzędziowy jest teraz taki sam we wszystkich widokach. Wyświetla jednak tylko te narzędzia, które są potrzebne przy pracy w aktualnie używanym widoku.

Pasek można dostosować, tak aby były na nim wyświetlane wymagane narzędzia.  

Więcej informacji: Omówienie paska narzędziowego.

Zmiany dotyczące paska stanu

Pasek stanu wyświetla teraz użyteczne informacje podczas pracy w widoku Kod. 

Można teraz wykonywać następujące działania:

 • Przełączać się między trybem wstawiania (INS) a trybem zastępowania (OVR).
 • Sprawdzać numer wiersza i kolumny na dole ekranu. Podane liczby wskazują wiersz i kolumnę, w których znajduje się kursor myszy.
 • Wybierać odpowiedni schemat kolorowania kodu dla różnych typów plików.

Więcej informacji: Omówienie paska stanu.

Zmiany dotyczące panelu Urywki

Panel Urywki ma teraz nowy, bardziej przejrzysty wygląd. Uproszczono także proces wstawiania urywków.

Na poniższej ilustracji przedstawiono najważniejsze zmiany na panelu Urywki:

Zmiany interfejsu użytkownika na panelu Urywki
Zmiany interfejsu użytkownika na panelu Urywki

W poprzednich wersjach programu Dreamweaver urywki trzeba było wstawiać za pomocą skrótów klawiszowych.

Był to proces mało wydajny, co wynikało z następujących przyczyn:

 • konieczność zapamiętywania mało intuicyjnych skrótów;
 • potencjalne konflikty ze skrótami klawiszowymi używanymi przez funkcje programu.

W tej wersji programu Dreamweaver urywki można wstawiać za pomocą kluczy wyzwalających.

Klucze wyzwalające to łatwe do zapamiętania frazy tekstowe, przypisane do poszczególnych urywków. Na przykład dla urywka kodu tworzącego odsyłacz mailto można przypisać klucz wyzwalający „mailto”.

Po przypisaniu klucza wyzwalającego umieść kursor w dokumencie, wpisz „mailto” i naciśnij klawisz Tab. Program Dreamweaver wstawi odpowiedni urywek kodu do dokumentu.

Zmiany w panelu Pliki

Interfejs panelu Pliki został zmodyfikowany i jest teraz prostszy i bardziej intuicyjny.

W swojej najprostszej formie, panel Pliki wyświetla tylko listę lokalnych plików na komputerze. W miarę postępu prac (po skonfigurowaniu serwisu, ustawieniu połączeń z serwerami zdalnymi, włączeniu systemu pobierania do edycji i odkładania) na panelu Pliki będą się pojawiać kolejne opcje.

Więcej informacji o zmianach w panelu Pliki: Nowy panel Pliki.

Zmiany na ekranie powitalnym i we wprowadzeniu dla nowych użytkowników

Po uruchomieniu programu Dreamweaver lub zamknięciu wszystkich dokumentów w tym programie zostanie wyświetlona nowa przestrzeń robocza Start. Zapewnia ona wygodny dostęp do niedawno używanych plików, bibliotek i szablonów początkowych.

Jeśli wolisz starszą wersję okien dialogowych, możesz nacisnąć klawisze Ctrl/Cmd + O, aby wywołać okno Otwórz albo klawisze Ctrl/Cmd + N, aby otworzyć okno Nowy dokument.  

Aby pomóc użytkownikom szybko poznać zmiany wprowadzone w przestrzeni roboczej programu Dreamweaver CC 2017, udostępniono interfejs wprowadzający. Przejdź szybko tę wstępną procedurę dostosowywania programu, aby uzyskać odpowiednie dla siebie opcje przestrzeni roboczej i motywu. 

Więcej informacji: Przestrzeń robocza programu Dreamweaver.

Podświetlanie na żywo podczas znajdowania i zastępowania

Nowy pasek Znajdź i zastąp nie przeszkadza w pracy, ponieważ jest zlokalizowany na górze okna i nie zasłania żadnej części ekranu.

Działanie funkcji znajdowania i zastępowania jest teraz ogólnie szybsze i bardziej wydajne w porównaniu z wcześniejszymi wersjami programu Dreamweaver. Program Dreamweaver wyszukuje teraz łańcuchy tekstu podczas wpisywania ich w panelu Znajdź, wyróżniając wszystkie wystąpienia danego łańcucha w bieżącym dokumencie. 

Więcej informacji: Znajdowanie i zastępowanie tekstu.

Usprawnienia związane z Bibliotekami Creative Cloud

Wszystkie zasoby przechowywane w usłudze Creative Cloud można archiwizować, komentować i przywracać, a także przeglądać ich historię wersji. Dotyczy to między innymi plików z Bibliotek Creative Cloud, zasobów utworzonych za pomocą aplikacji CC na komputery, a także projektów mobilnych.

Automatyczne odzyskiwanie plików po awarii

Jeśli program Dreamweaver zostanie nieoczekiwanie zamknięty z powodu błędów systemowych, awarii zasilania lub innych problemów, można będzie odzyskać niezapisane zmiany w edytowanych wówczas plikach.

Więcej informacji: Automatyczne odzyskiwanie plików.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto