Podsumowanie nowych funkcji

Co nowego (CS5.5)

Obsługa wielu ekranów

Projekty można wyświetlać w postaci podglądu przy różnej rozdzielczości ekranowej. Rozdzielczość można również definiować za pomocą zapytań o media. Na niektórych urządzeniach orientacja strony zmienia się w zależności od tego, w jaki sposób użytkownik trzyma to urządzenie. Testując zawartość na takie urządzenia, warto użyć podczas podglądu opcji „pionowo” i „poziomo”.

Obsługa zapytań o media

Zapytania o media umożliwiają dostosowywanie wyglądu serwisu do różnych rozdzielczości ekranowych. Więcej informacji zawiera sekcja Tworzenie zapytań o media (CS 5.5 i nowsze wersje).

Aplikacje internetowe przeznaczone na urządzenia mobilne

Widget jQuery Mobile umożliwia szybkie tworzenie aplikacji internetowych, które będą działać na większości urządzeń przenośnych. Więcej informacji zawiera sekcja Tworzenie aplikacji internetowych za pomocą widgetu jQuery Mobile (CS5.5).

Pakowanie aplikacji internetowych na platformy Android, iPhone oraz iPad

Program Dreamweaver umożliwia spakowanie aplikacji internetowych i wdrażanie ich na urządzeniach z systemem operacyjnym Android™ lub iOS. Więcej informacji zawiera temat Pakowanie aplikacji internetowych jako rodzimych aplikacji mobilnych (CS5.5).

Obsługa kodu HTML5, CSS3 i jQuery

Program Dreamweaver obsługuje wskazówki do kodu HTML5, CSS3 i jQuery.

Dostępne są również układy startowe, umożliwiające tworzenie stron HTML5 od zera. Program Dreamweaver obsługuje funkcję HTML5, umożliwiającą osadzanie filmów wideo na stronach HTML. Więcej informacji zawiera sekcja Osadzanie plików wideo na stronach internetowych (HTML5).

Panel CSS został rozszerzony o często używane właściwości CSS3. Więcej informacji zawierają sekcje Wskazówki do kodu oraz Rozszerzona obsługa standardu CSS3 w panelu stylów CSS (CS5.5).

Obsługa protokołu FTPS

Dane można przesyłać w protokole FTPS. Protokół FTPS (FTP przez SSL) obsługuje zarówno szyfrowanie, jak i uwierzytelnianie, podczas gdy protokół SFTP oferuje tylko obsługę szyfrowania. Więcej informacji zawiera sekcja Połączenia FTPS (CS5.5).

Obsługa walidatora W3C

Funkcja walidatora W3C w programie Dreamweaver umożliwia tworzenie stron HTML i XHTML zgodnych ze standardami tej organizacji. Więcej informacji zawiera sekcja Walidacja dokumentów za pomocą walidatora W3C (CS5.5).

Co nowego (CS5)

Adobe BrowserLab

Program Dreamweaver CS5 jest zintegrowany z usługą Adobe BrowserLab — jedną z nowych usług online pakietu CS Live, która zapewnia szybkie i precyzyjne rozwiązanie do testowania zgodności z różnymi przeglądarkami. Usługa BrowserLab umożliwia generowanie podglądu stron internetowych i zawartości lokalnej za pomocą wielu narzędzi do wyświetlania i porównywania. Zobacz BrowserLab.

Integracja z aplikacją Business Catalyst

Adobe Business Catalyst to aplikacja udostępniana w hostingu, która zastępuje tradycyjne narzędzia używane na komputerach biurkowych jedną, centralną platformą dla projektantów stron WWW. Aplikacja ta współpracuje z programem Dreamweaver, umożliwiając tworzenie serwisów WWW o różnym stopniu złożoności — od prostych stron WWW sterowanych danymi po rozbudowane sklepy internetowe. Patrz http://www.adobe.com/go/business_catalyst_get_extension_pl.

Rozszerzenia stylów CSS

Włączanie i wyłączanie właściwości CSS

Funkcja ta umożliwia włączanie i wyłączanie właściwości CSS bezpośrednio z panelu Style CSS. Wyłączenie właściwości CSS powoduje po prostu, że jest ona otaczana znakami komentarza. Właściwość ta nie zostanie usunięta. Zobacz Włączanie i wyłączanie właściwości CSS.

Inspekcja stylów CSS

Tryb inspekcji stylów umożliwia wyświetlanie szczegółowej, wizualnej reprezentacji właściwości CSS o modelu blokowym, takich jak „padding” (odstępy), „border” (krawędzie) i „margin” (marginesy). Nie ma potrzeby wczytywania się w kod ani używania osobnych narzędzi innych firm, takich jak Firebug. Zobacz Inspekcja stylów CSS w widoku aktywnym.

Startowe układy CSS

Program Dreamweaver CS5 zawiera uaktualnione i uproszczone startowe układy CSS. Usunięto złożone selektory dziedziczone, które znajdowały się w układach w wersji CS4 i zastąpiono je uproszczonymi, łatwymi do prześledzenia klasami. Zobacz Tworzenie strony z układem CSS.

Funkcja Pliki powiązane dynamicznie umożliwia wykrywanie wszystkich plików i skryptów zewnętrznych, niezbędnych do skomponowania stron w systemie CMS (Content Management System) opartych na standardzie PHP. Nazwy wykrytych plików są wyświetlane na pasku narzędziowym Pliki powiązane. W konfiguracji domyślnej program Dreamweaver obsługuje trzy struktury tego typu: Drupal, Joomla! i Wordpress. Struktury CMS. Zobacz Otwieranie plików dynamicznie powiązanych.

Nawigacja w widoku aktywnym

Nawigacja w widoku aktywnym powoduje uaktywnienie łączy w tym widoku. Pozwala to na interakcję z aplikacjami serwerowymi i danymi dynamicznymi. Funkcja ta umożliwia również wpisanie adresu URL w celu przeprowadzenia inspekcji stron z aktywnego serwera WWW oraz edytowanie przeglądanych stron, pod warunkiem, że istnieją one w jednym z lokalnie zdefiniowanych serwisów. Zobacz Podgląd stron w programie Dreamweaver.

Wskazówki do kodu PHP zawierającego klasy niestandardowe

Wskazówki do kodu PHP zawierającego klasy niestandardowe umożliwiają wyświetlanie podpowiedzi z prawidłową składnią funkcji, obiektów i stałych PHP. Ułatwia to bardziej precyzyjne wpisywanie kodu. Wskazówki do kodu dotyczą również funkcji i klas zdefiniowanych przez użytkownika, a także struktur innych firm, np. struktury Zend.

Uproszczona konfiguracja serwisu

Okno Definicja serwisu zostało przebudowane i nosi teraz nazwę Konfiguracja serwisu. Nowy układ okna ułatwia konfigurowanie lokalnego serwisu programu Dreamweaver, tak aby można było od razu rozpocząć tworzenie stron WWW. Kategoria serwera zdalnego umożliwia określanie serwerów zdalnych i testowych na jednym ekranie. Zobacz Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu oraz Łączenie się z serwerem zdalnym.

Wskazówki do kodu właściwe dla serwisu

Funkcja Wskazówki do kodu właściwe dla serwisu umożliwia dostosowywanie środowiska kodowania z użyciem bibliotek PHP i struktur CMS innych firm, np. WordPress, Joomla! lub Drupal. Poszczególne źródła wskazówek do kodu, takie jak pliki motywów i inne niestandardowe pliki i katalogi PHP, można włączać i wyłączać. Zobacz Wskazówki do kodu właściwe dla serwisu.

Rozszerzona obsługa środowiska Subversion

Program Dreamweaver CS5 rozszerza obsługę środowiska Subversion, umożliwiając lokalne przenoszenie, kopiowanie lub usuwanie plików i późniejszą synchronizację zmian ze zdalnym repozytorium SVN. Nowe polecenie Przywróć umożliwia szybkie korygowanie konfliktów drzew i wycofywanie zmian w celu powrócenia do poprzedniej wersji pliku. Wprowadzono również nowe rozszerzenie, które umożliwia wybranie wersji środowiska Subversion dla danego projektu. Zobacz Pobieranie i odkładanie plików za pomocą oprogramowania Subversion (SVN).

Wycofywane funkcje

W programie Dreamweaver w wersji CS5 nie są już używane następujące funkcje:

 • Raport walidacji dostępności

 • Zachowania ASP/JavaScript

 • Zachowanie JavaScript „Sprawdź przeglądarkę”

 • Łączenie się z serwerem FTP/RDS bez definiowania serwisu

 • Zachowanie JavaScript „Sterowanie operacją Shockwave lub SWF”

 • Tworzenie internetowego albumu fotografii

 • Zachowanie JavaScript „Ukryj menu wysuwane”

 • InContext Editing — zarządzanie dostępnymi klasami CSS

 • Insert FlashPaper

 • Wstawianie i usuwanie kodu MOTW

 • Integracja z oprogramowaniem Microsoft Visual SourceSafe

 • Paski nawigacji

 • Zachowanie JavaScript „Odtwarzaj dźwięk”

 • Menu Pokaż zdarzenia (panel Zachowania)

 • Zachowanie JavaScript „Pokaż wyskakujące menu”

 • Zachowania JavaScript dotyczące osi czasu

 • Walidacja znaczników

 • Wyświetlanie danych aktywnych

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto