Co nowego w wersji CS6

Aktualizacje Creative Cloud późniejsze niż CS6

Aktualizacja 12.1 (24 września 2012 r.): 

Informacje o nowych możliwościach wprowadzonych w tej aktualizacji zawiera strona Co nowego | Creative Cloud.

Aktualizacja 12.2 (14 lutego 2013 r.):

Informacje o nowych możliwościach wprowadzonych w tej aktualizacji zawiera strona Co nowego | Creative Cloud | luty 2013 r..

Samouczki wideo

Samouczki wideo dotyczące nowych funkcji programu Dreamweaver CS6 są teraz dostępne w serwisie Adobe TV (http://www.adobe.com/go/learn_dwcs6_adobetv_pl).

Nowy menedżer serwisów

Okno dialogowe Zarządzaj serwisami (Serwisy > Zarządzaj serwisami) ma nowy wygląd i funkcjonalność. Jego działanie pozostaje jednak w większości niezmienione. Dodatkowe funkcje obejmują możliwość tworzenia i importowania serwisów Business Catalyst.

Układy CSS oparte na elastycznej siatce

Układ elastycznej siatki to nowa, bardzo skuteczna funkcja programu Dreamweaver (Nowy > Nowy układ elastycznej siatki), umożliwiająca tworzenie ruchomych układów CSS, które są oparte na wymiarach wyrażonych procentowo i dzięki temu dopasowują się do różnych wielkości ekranu. Gdy strona WWW jest zbudowana na podstawie elastycznej siatki, układ i jego zawartość automatycznie dostosowują się do urządzenia wyświetlającego, z którego korzysta użytkownik. Może to być komputer stacjonarny, tablet albo smartfon.

Przejścia CSS3

Nowy panel Przejścia CSS umożliwia płynną zmianę właściwości elementów strony opartych na stylach CSS w reakcji na takie zdarzenia, jak kliknięcie, uaktywnienie lub przesunięcie kursora myszy. (Typowy przykład zastosowania takich efektów to pozycja menu, która płynnie zmienia kolor na inny po umieszczeniu nad nią kursora myszy). Przejścia CSS można teraz tworzyć zarówno na poziomie kodu, jak i za pomocą nowego panelu Przejścia CSS (Okno > Przejścia CSS).

Wybór wielu klas CSS

Do jednego elementu można teraz stosować wiele klas CSS. Zaznacz element, otwórz okno dialogowe Wybór wielu klas, a następnie wybierz klasy. Po zastosowaniu wielu klas program Dreamweaver tworzy nową klasę zbiorczą złożoną z wybranych klas. Nowa klasa zbiorcza będzie dostępna w innych miejscach, w których wybiera się parametry CSS.

Okno dialogowe Wybór wielu klas można otworzyć na kilka sposobów:

  • Z inspektora właściwości HTML (wybierz z menu polecenie Zastosuj wiele klas).
  • Z wyskakującego menu Reguła docelowa w inspektorze właściwości CSS.
  • Z kontekstowego menu selektora znaczników na dole okna dokumentu (kliknij znacznik prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Ustaw klasę > Zastosuj wiele klas).
Adobe TV: Wybieranie wielu klas w programie Dreamweaver CS6

Integracja z usługą PhoneGap Build

Dzięki bezpośredniej integracji z nową usługą PhoneGap Build, użytkownicy programu Dreamweaver CS6 mogą tworzyć aplikacje w rodzimym formacie urządzeń przenośnych, wykorzystując już posiadaną znajomość języka HTML i JavaScript oraz stylów CSS. Po zalogowaniu do usługi PhoneGap Build za pomocą panelu PhoneGap Build (Serwis > PhoneGap Build) można utworzyć aplikację internetową bezpośrednio w tej usłudze, a następnie pobrać gotową aplikację na lokalny komputer stacjonarny lub urządzenie przenośne. Usługa PhoneGap Build zapewnia zarządzanie projektem i umożliwia tworzenie aplikacji w formatach rodzimych najpopularniejszych platform mobilnych, w tym Android, iOS, Blackberry, Symbian i webOS.

Obsługa standardu jQuery Mobile 1.0 i próbek jQuery Mobile

jQuery Mobile 1.0

Program Dreamweaver CS6 jest dostarczany wraz z plikami jQuery 1.6.4 oraz jQuery Mobile 1.0. Wzory stron jQuery Mobile są dostępne w oknie dialogowym Nowy dokument (Plik > Nowy > Strona z przykładu > Rozpoczęcie pracy z biblioteką jQuery Mobile). Tworząc strony jQuery Mobile, można teraz również wybrać jeden z dwóch typów pliku CSS: pełne pliki CSS lub pliki CSS podzielone na elementy strukturalne i elementy motywu.

Próbki jQuery Mobile

Nowy panel Próbki jQuery Mobile (Okno > Próbki jQuery Mobile) umożliwia wyświetlenie podglądu wszystkich próbek (motywów) w pliku CSS jQuery Mobile. Za pomocą panelu można również stosować próbki lub usuwać je z różnych elementów strony internetowej jQuery Mobile. Pozwala to na stosowanie różnych próbek do poszczególnych nagłówków, list, przycisków i innych elementów.

Integracja z aplikacją Business Catalyst

Nowe serwisy Business Catalyst

Serwis próbny Business Catalyst można teraz utworzyć bezpośrednio w programie Dreamweaver. Pozwala to sprawdzić szeroką gamę możliwości Business Catalyst i płynących z nich korzyści dla klientów.

Panel Business Catalyst

Po zalogowaniu do utworzonego przez siebie serwisu Business Catalyst można wstawiać i modyfikować poszczególne moduły bezpośrednio z panelu Business Catalyst (Okno > Business Catalyst) w programie Dreamweaver. Program zapewnia dostęp do rozbudowanych funkcji, takich jak katalogi produktów, integracja z blogami i mediami społecznościowymi, obsługa koszyka zamówień itp. Taka integracja pozwala na płynną pracę jednocześnie z plikami lokalnymi w programie Dreamweaver oraz z zawartością bazy danych serwisu Business Catalyst.

Czcionki internetowe

W programie Dreamweaver można teraz używać czcionek obsługiwanych przez przeglądarki WWW (takich jak czcionki Google lub Adobe Fonts). Najpierw należy użyć Menedżera czcionek internetowych (Modyfikuj > Czcionki internetowe), aby zaimportować takie czcionki do serwisu programu Dreamweaver. Od tego momentu czcionka internetowa będzie dostępna do użytku w tworzonych stronach WWW.

Uproszczona optymalizacja plików PSD

Okno dialogowe Podgląd obrazu z programu Dreamweaver CS5 zmieniło nazwę na okno Optymalizacja obrazu. Aby otworzyć to okno dialogowe, zaznacz obraz w oknie dokumentu i kliknij przycisk Edytowanie ustawień obrazu w Inspektorze właściwości.  Część opcji dostępnych poprzednio (w wersji CS5) w oknie dialogowym Podgląd obrazu znajduje się teraz w Inspektorze właściwości.

W widoku Projekt jest wyświetlany natychmiastowy podgląd obrazu aktualizowany zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w oknie dialogowym Optymalizacja obrazu.

Udoskonalenia związane z transmisją w protokole FTP

Program Dreamweaver używa transmisji wielokanałowej, co umożliwia przesyłanie wybranych plików przez wiele kanałów naraz. Ponadto program Dreamweaver umożliwia jednoczesną transmisję plików za pomocą operacji pobierania i wysyłania.

Jeśli dysponuje się dostateczną przepustowością sieci, wielokanałowa transmisja asynchroniczna w protokole FTP znacznie przyspiesza proces przesyłania plików.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://blogs.adobe.com/dreamweaver/2012/06/ftp-improvement-in-dreamweaver-cs6.html

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online