Podsumowanie nowych funkcji

Te funkcje są dostępne tylko dla użytkowników z subskrypcją usługi Creative Cloud lub użytkowników subskrybujących pojedyncze produkty. Aby dołączyć do grona użytkowników platformy Adobe Creative Cloud, odwiedź stronę Adobe Creative Cloud.

Rozszerzenia, elementy „Ulubione” w panelu Wstaw oraz skróty klawiszowe są zapamiętywane przy aktualizacji z wersji 12.0 i 12.1. Jeśli rozszerzenie znajdowało się w menu Wstaw, które nie jest już obsługiwane, można je znaleźć, wybierając polecenie Wstaw > Brakujące rozszerzenia.

Jeśli rozszerzenia zainstalowały punkty dostępu (pozycje) na liście w panelu Wstaw, która została usunięta, można odszukać te punkty dostępu w kategorii „Różne”. Na przykład lista Multimedia w kategorii Wspólne panelu Wstaw została usunięta. Znajduje się ona teraz bezpośrednio pod panelem Wstaw, jako kategoria o nazwie Multimedia. Wszystkie pozycje, które były poprzednio dodane do listy Multimedia przez rozszerzenia, zostaną teraz umieszczone w kategorii Różne.

Integracja z biblioteką Edge Web Fonts

Do listy czcionek w programie Dreamweaver można dodawać zarówno czcionki Adobe Edge, jak i czcionki internetowe. W oknie Czcionki najpierw wyświetlane są stosy czcionek programu Dreamweaver, a następnie czcionki internetowe i czcionki Edge.

Rozszerzenia układów elastycznej siatki

Wszystkie elementy układu elastycznej siatki zostały przeniesione do kategorii Struktura w menu Wstaw. Wprowadzono nowe opcje, takie jak lista uporządkowana (Ol), lista nieuporządkowana (Ul) i pozycja listy (LI). Przy tworzeniu strony z układem elastycznej siatki lub otwieraniu strony z szablonem elastycznej siatki panel Wstaw domyślnie wyświetla widok Struktura.

Ponadto po zaznaczeniu elementu wyświetlane są teraz opcje interfejsu użytkownika dotyczące manipulowania blokami DIV, takie jak ukrywanie, powielanie, blokowanie i zamienianie.

Elementy elastycznego układu można teraz zagnieżdżać. Można również określać klasę lub identyfikator jako selektor elementu układu elastycznego podczas wstawiania tego elementu.

Dogłębne omówienie tych rozszerzeń zawiera ten film.

Więcej informacji na temat układów elastycznej siatki: Układy elastycznej siatki.

Nowe typy formantów wejściowych formularzy HTML5

W programie Dreamweaver są teraz dostępne następujące typy formantów wejściowych formularzy HTML5. Więcej informacji na temat tych elementów: HTML5 Input Types.

 • Color
 • Date
 • Date Time
 • Date Time Local
 • Month
 • Number
 • Range
 • Time
 • Week

Nowe elementy formularzy jQuery Mobile

W programie Dreamweaver są teraz dostępne następujące elementy jQuery. Funkcje tych elementów są zbliżone do funkcji odpowiadających im formantów wejściowych formularzy HTML5.

Więcej informacji zawiera strona http://jquerymobile.com/test/docs/forms/textinputs/

 • Date
 • Date Time
 • E-mail
 • Month
 • Number
 • Search
 • Time
 • URL
 • Week

Rozszerzenia obiegu pracy Edge Animate

 • W Widoku projekt wprowadzono menu kontekstowe do obsługi zastępczych plików OAM. Opcje dostępne w tym menu to: Nawigator kodu, Otocz znacznikiem, Usuń znacznik, Wytnij, Kopiuj, Wklej.
 • Można teraz wstawiać plik OAM o nazwie zawierającej znaki dwubajtowe.

Uaktualnienia obiegu pracy PhoneGap

Zmiany wprowadzone w programie Dreamweaver mają na celu zapewnienie zgodności ze zmianami w usłudze PhoneGap. Ta funkcja jest również dostępna w ramach aktualizacji 12.0.3.

Program prosi teraz o podanie klucza i hasła dla docelowych systemów operacyjnych (jeśli są wymagane). Informacje klucza podpisu są wymagane tylko w przypadku systemów Android, iOS i Blackberry. Brak możliwości zbudowania więcej niż jednej aplikacji może wynikać z braku subskrypcji usługi PhoneGap.

Więcej informacji zawiera temat Pakowanie aplikacji internetowych jako rodzimych aplikacji mobilnych za pomocą usługi PhoneGap Build.

Inne zmiany i udoskonalenia

 • Domyślnym typem dokumentu (DocType) dla wszystkich nowych dokumentów jest HTML5.
 • Zmieniono domyślne ustawienia w oknie dialogowym synchronizacji FTP.
  • W przypadku opcji Synchronizuj ustawienie domyślne to „Cały serwis”.
  • W przypadku opcji Kierunek ustawienie domyślne to Pobierz i wyślij nowsze pliki.
 • Ponownie wprowadzono widok rozszerzony tabel. Opcja ta nie znajduje się już jednak w menu Układ. Aby z niej skorzystać, wstaw tabelę w programie Dreamweaver, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Widok rozszerzony tabel.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?