Wersje programu Dreamweaver CC z marca 2018 r. (18.1) oraz października 2017 r. (18.0)
dreamweaver_facebook_profile

W wersji programu Dreamweaver CC z marca 2018 r. (wersji 18.1) wprowadzono obsługę struktury Bootstrap 4.0.0. Poniżej przedstawiono krótkie omówienie tej funkcji.

Listę funkcji wprowadzonych we wcześniejszych wersjach programu Dreamweaver CC podano w artykule Podsumowanie funkcji | Wcześniejsze wersje.


Obsługa wersji Bootstrap 4.0.0

Nowość w wersji z marca 2018 r.

W najnowszej wersji programu Dreamweaver dodano obsługę struktury Bootstrap 4.0.0. Wersja Bootstrap 4.0.0 udostępnia nowe funkcje tej popularnej struktury CSS, z których można korzystać, tworząc serwisy o elastycznym układzie w programie Dreamweaver. 

Obsługa struktury Bootstrap 4.0.0 w programie Dreamweaver umożliwia korzystanie z takich składników, jak Card (karta), Badge (etykieta) i Form (formularz). Dostępny jest także nowy folder 4.0.0 na panelu Urywki (w sekcji Urywki Bootstrap). 

Składniki Bootstrap 4.0.0 na panelu Wstaw
Składniki Bootstrap 4.0.0 na panelu Wstaw
Urywki Bootstrap 4.0.0
Urywki Bootstrap 4.0.0

Podczas tworzenia serwisu Bootstrap domyślnie używana jest wersja 4.0.0. Można jednak utworzyć serwis we wcześniejszej wersji 3.3.7, wybierając taką opcję w oknie dialogowym Ustawienia serwisu > Ustawienia zaawansowane > Bootstrap > Wersja Bootstrap.

Zmiana wersji Bootstrap na wersję 3.3.7
Zmiana wersji Bootstrap na wersję 3.3.7

Więcej informacji na temat projektowania elastycznych układów w programie Dreamweaver z użyciem struktury Bootstrap 4.0.0 podano w artykule Projektowanie serwisów o elastycznym układzie w programie Dreamweaver z użyciem struktury Bootstrap.

Program Dreamweaver udostępnia także szablony startowe do wersji Bootstrap 4.0.0. Aby z nich skorzystać, kliknij opcje Plik > Nowy > Szablony startowe > Szablony Bootstrap.

Obsługa ekranów o rozdzielczości HiDPI w programie Dreamweaver (Windows)

Nowość w wersji z października 2017 r.

Program Dreamweaver CC obsługuje teraz ekrany o rozdzielczości HiDPI w systemie Windows i rozpoznaje wartości DPI monitora. To znaczy, program automatycznie dostosowuje się do ustawień skalowania monitora.

W poprzednich wersjach programu Dreamweaver w rozdzielczości 4K elementy interfejsu użytkownika skalowały się niepoprawnie. Takie elementy, jak menu, napisy i ikony ulegały pikselacji, przez co stawały się małe i zamazane. Wraz z pojawieniem się obsługi rozdzielczości HiDPI poprawił się komfort pracy użytkownika programu Dreamweaver. Elementy interfejsu użytkownika są wyraźniejsze, bez widocznych pikseli. Zniknęły również takie problemy, jak niemieszczące się w polach elementy interfejsu.

Obsługa pracy na wielu monitorach w programie Dreamweaver (Windows)

Nowość w wersji z października 2017 r.

Program Dreamweaver CC obsługuje teraz pracę na wielu monitorach w systemie Windows. Program stosuje automatyczne skalowanie, dostosowując się do rozdzielczości monitora.

Praca na wielu monitorach ma kilka zalet. Jedną z nich jest na przykład możliwość wyciągnięcia dokumentu z zakładki w celu wyświetlenia go na innym monitorze. W ten sposób bardzo łatwo można porównać dwie wersje jednego dokumentu albo dwa różne dokumenty.

Ponadto podczas pracy na wielu monitorach w programie Dreamweaver można przeglądać i edytować różne typy dokumentów. Na przykład, na jednym monitorze można edytować dokument HTML, a na drugim — przeglądać lub edytować dokument CSS.

Obsługa wielu monitorów w programie Dreamweaver
Obsługa wielu monitorów w programie Dreamweaver

Udoskonalenia związane z obsługą funkcji Git

Rozszerzenie w wersji z października 2017 r.

W tej wersji wprowadzono także następujące rozszerzenia funkcji Git:

Testowanie połączenia ze zdalnymi repozytoriami

Teraz w programie Dreamweaver można sprawdzić połączenie ze zdalnym repozytorium Git. Kliknij przycisk Test w oknie dialogowym Konfiguracja serwisu lub w oknie dialogowym Dodaj nowe repozytorium zdalne. Program Dreamweaver sprawdzi, czy wprowadzony adres URL zdalnego repozytorium jest poprawny.

Testowanie połączenia ze zdalnymi repozytoriami Git
Testowanie połączenia ze zdalnymi repozytoriami Git

Uwaga:

Program nie sprawdza poprawności danych uwierzytelniających podanych podczas dodawania zdalnego repozytorium albo łączenia się z nim.

Zapisywanie danych uwierzytelniających

Program Dreamweaver umożliwia teraz zapisywanie danych uwierzytelniających podczas klonowania repozytorium. Można to zrobić podczas wprowadzania ich w oknie dialogowym Konfiguracja serwisu. Nie trzeba wprowadzać swoich danych uwierzytelniających przy wykonywaniu każdej zdalnej operacji w systemie Git, takiej jak publikowanie lub podejmowanie plików.

Uprzednio opcja Zapisz dane uwierzytelniające była dostępna w oknach dialogowych Dodawanie zdalnego repozytorium i Zarządzanie zdalnym repozytorium. Aby zmienić dane uwierzytelniające, za każdym razem trzeba było otworzyć jedno z tych okien dialogowych. Teraz można to zrobić podczas klonowania repozytorium.

Wybierz polecenie Zapisz dane uwierzytelniające, aby zapisać nazwę użytkownika i hasło
Wybierz polecenie Zapisz dane uwierzytelniające, aby zapisać nazwę użytkownika i hasło

Wyszukiwanie plików na panelu Git

W programie Dreamweaver można wyszukiwać pliki na panelu Git. Jeśli w repozytorium jest wiele plików, można je wyszukiwać według nazwy.

Gdy użytkownik wpisze nazwę pliku w polu Wyszukaj, zostaną wyświetlone wszystkie pliki zawierające szukaną frazę. Oprócz tego w wynikach wyszukiwania można też sprawdzać stan plików, co ułatwia zarządzanie nimi w podziale na dodane do poczekalni, zmodyfikowane i nieśledzone.

Wyszukiwanie plików na panelu Git
Wyszukiwanie plików na panelu Git

Wskaźnik konfliktu scalania

Jeśli podczas scalania gałęzi w systemie Git wystąpi konflikt, w panelu Git zostanie wyświetlony wskaźnik konfliktu scalania. Ikona wykrzyknika obok pliku sygnalizuje wystąpienie konfliktu.

Ikona sygnalizująca konflikt scalania w systemie Git
Nowa ikona, która sygnalizuje konflikt scalania w systemie Git

Dostępny jest następujący szczegółowy artykuł pomocy systemu Git: Using Git in Dreamweaver (Używanie systemu Git w programie Dreamweaver).

Nowy ekran Witamy

Nowość w wersji z października 2017 r.

Po pierwszym uruchomieniu najnowszej wersji programu Dreamweaver zostanie wyświetlony nowy ekran Witamy.

Nowy ekran Witamy w wersji Dreamweaver CC
Nowy ekran Witamy w wersji Dreamweaver CC

Ekran Witamy w programie Dreamweaver zapewnia łatwy dostęp do niedawno używanych plików Creative Cloud, bibliotek CC i szablonów startowych. Ponadto na tym ekranie są dostępne karty Praca i Nauka.

Na karcie Praca może przejrzeć listę niedawno otwieranych plików. Z kolei na karcie Nauka znajduje się wybór filmów instruktażowych do programu Dreamweaver.

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się ikona wyszukiwania. Gdy użytkownik wpisze zapytanie, program wyświetli pasujące do wpisanej frazy niedawno otwierane pliki, zasoby Creative Cloud, odsyłacze do artykułów pomocy oraz obrazy Stock.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online