Wymagania systemowe

Aktualne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_pl.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych innych produktów Creative Cloud można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/pl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Oprogramowanie w wersji próbnej

Wersje próbne pakietu Creative Cloud są dostępne w systemie „wypróbuj i kup”, który umożliwia sprawdzenie poszczególnych produktów lub wydań, a następnie przekształcenie wersji próbnej w wersję pełną. Wersję próbną można przekształcić w pełną w dowolnej chwili. Aby to zrobić, należy wykupić subskrypcję. W przypadku zakupu subskrypcji, przed rozpoczęciem korzystania z pełnej wersji produktu należy upewnić się, że jest dostępne połączenie z Internetem oraz że użytkownik zalogował się za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Umowa licencyjna

Do aktywacji niniejszego produktu i korzystania z niego wymagane są: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID oraz akceptacja warunków umowy licencyjnej. Produkt może współpracować z internetowymi usługami firmy Adobe lub innych dostawców lub zezwalać na dostęp do nich. Usługi Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników powyżej 13. roku życia i wymagają zgody na dodatkowe warunki użytkowania oraz politykę prywatności online firmy Adobe (http://www.adobe.com/pl/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w niektórych krajach i językach oraz mogą podlegać zmianom, a ich świadczenie może zostać przerwane bez uprzedniego powiadomienia. Mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty lub składki członkowskie.

Najważniejsze rozwiązane problemy

  • (Tylko macOS) Program InDesign ulega awarii w trakcie używania narzędzia Kroplomierz w tabeli.
  • Program InDesign ulega awarii w trakcie uruchamiania w niektórych konkretnych sytuacjach podczas migracji preferencji i w przypadku niewystarczających uprawnień.
  • Program InDesign ulega awarii w wyniku osadzenia powiązanych zasobów, ponownego ich połączenia lub pracy z nimi, gdy kolumna Profil ICC jest włączona w panelu Łącza.
  • Program InDesign ulega awarii w trakcie kopiowania i wklejania ramki tekstowej z zakotwiczonym obiektem do innych aplikacji Creative Cloud, np. programu Photoshop lub Illustrator.
  • Program InDesign ulega awarii w trakcie przeprowadzania operacji Zapisz / Zapisz jako w dokumencie znajdującym się na dysku sieciowym w niektórych konkretnych konfiguracjach.
  • Pola formularza z programu InDesign nie przechodzą przez Sprawdzanie dostępności w wyeksportowanym pliku PDF.
  • Połączone pliki graficzne w wysokiej rozdzielczości wyglądają na podzielone na piksele w przypadku eksportu dokumentu do formatu pliku PDF do druku, jeśli opcja Sprawdź łącza przed otwarciem dokumentu jest wyłączona w Preferencjach.
  • Brak wartości właściwości fullname zdarzenia afterExport w skryptach.
  • app.userAdobeId nie zwraca odpowiedniej wartości w skryptach.
  • Nie można zaimportować określonych formatów pliku typu EPS.

Zasoby internetowe

Zapraszamy na fora dyskusyjne Adobe Forums pod adresem http://www.adobe.com/go/forums_pl.

Aby uzyskać pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz pierwszych kroków, należy odwiedzić fora pod adresem http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Aby uzyskać pomoc w zakresie poszczególnych produktów oraz zdobyć instrukcje użytkownika, a także czerpać inspiracje od członków społeczności, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać informacje o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych zagadnieniach, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Aby skontaktować się z działem pomocy technicznej, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl/.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online