Wymagania systemowe

Aktualne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_pl.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych innych produktów Creative Cloud można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/pl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Oprogramowanie w wersji próbnej

Wersje próbne pakietu Creative Cloud są dostępne w systemie „wypróbuj i kup”, który umożliwia sprawdzenie poszczególnych produktów lub wydań, a następnie przekształcenie wersji próbnej w wersję pełną. Wersję próbną można przekształcić w pełną w dowolnej chwili. Aby to zrobić, należy wykupić subskrypcję. W przypadku zakupu subskrypcji, przed rozpoczęciem korzystania z pełnej wersji produktu należy upewnić się, że jest dostępne połączenie z Internetem oraz że użytkownik zalogował się za pomocą identyfikatora Adobe ID

Umowa licencyjna

Do aktywacji niniejszego produktu i korzystania z niego wymagane są: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID oraz akceptacja warunków umowy licencyjnej. Produkt może współpracować z internetowymi usługami firmy Adobe lub innych dostawców lub zezwalać na dostęp do nich. Usługi Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników powyżej 13. roku życia i wymagają zgody na dodatkowe warunki użytkowania oraz politykę prywatności online firmy Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w niektórych krajach i językach oraz mogą podlegać zmianom, a ich świadczenie może zostać przerwane bez uprzedniego powiadomienia. Mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty lub składki członkowskie.

Rozwiązane problemy

Odwiedź stronę http://www.adobe.com/go/customer_support_pl, na której znajdziesz najnowsze informacje oraz znane problemy dotyczące wszystkich aplikacji pakietu Creative Cloud.

 • Program InDesign zawiesza się, gdy użytkownik dodaje przycisk w wierszu (przycisk, pole wyboru, przycisk opcji) za pomocą skryptu.
 • Program InDesign zawiesza się, jeżeli wydajność wyświetlania jest ustawiona na wysoką jakość oraz są otworzone dwa dokumenty z umieszczonymi plikami .indd, a użytkownik zamknie jeden z dokumentów.
 • Program InDesign zawiesza się, jeżeli użytkownik kopiuje tabelę zawierającą komórkę wypełnioną obrazem (z zaimportowanym obrazem). Następuje to w przypadku, gdy użytkownik wykonuje kopiowanie bezpośrednie. Jednak awaria nie występuje, jeśli użytkownik kopiuje i wkleja tabelę, korzystając ze schowka.
 • Program InDesign zawiesza się, jeżeli podczas sprawdzania pisowni użytkownik zastępuje wszystkie wystąpienia danego słowa (Zmień wszystkie) na słowo sugerowane przez system korekty.
 • Program InDesign zawiesza się, jeżeli użytkownik wprowadzi własne wartości Unicode w ramce tekstowej.
 • Program InDesign zawiesza się, jeśli podczas tworzenia pakietu użytkownik napotka ostrzeżenie o zgodzie na warunki licencji użytkowania czcionki i anuluje tworzenie pakietu.
 • Program InDesign zawiesza się, jeżeli nie zaznaczono opcji Zablokuj zaznaczenie zablokowanych obiektów, gdy użytkownik tworzy nowy styl obiektu z zaznaczoną opcją Dopasuj zawartość do ramki, a następnie wybiera ramkę i stosuje styl do ramki.
 • Kopiowanie (za pomocą kombinacji Alt + przeciągnięcie) dużej liczby obiektów do dokumentu zajmuje dużo czasu.
 • Spada wydajność programu InDesign, jeśli użytkownik wpisuje tekst do dokumentów, które zawierają tło i są obecnie powiększone do około 5%.
 • Występują problemy z wydajnością podczas rysowania, jeżeli dokument zawierający umieszczone pliki PDF, jest renderowany na wyświetlaczu o wysokiej jakości.
 • W programie InDesign występują problemy z renderowaniem, jeżeli pliki EPS z czcionką Type42 (czcionka Truetype — poziom języka 3) są połączone lub osadzone w dokumencie.
 • Podczas używania czcionki Webdings/Wingdings wraz z czcionką Unicode Malayalm znaki czcionki Webdings/Wingdings są nieprawidłowo umieszczane w dokumencie.
 • Obiekty na stronie wzorcowej nie aktualizują wyglądu swoich próbek, jeśli użytkownik zmieni wartości próbki.
 • Funkcja inteligentnych linii pomocniczych nie ustawia poprawnych wymiarów obiektów.
 • Wyświetlanie linii zamiast tekstu jest stosowane tylko do części tekstu, podczas gdy rozmiar czcionki tekstu jest taki sam w całym akapicie. Ponadto podczas wyświetlania linii zamiast tekstu używany jest koloru czerwony.
 • W niektórych dokumentach opublikowanych za pomocą funkcji Publish Online pojawiają się artefakty, takie jak białe lub szare linie wokół obrazów w opublikowanych dokumentach.
 • W opublikowanych za pomocą funkcji Publish Online dokumentach brakuje wielu obrazów, jeżeli dokumenty zawierają znaki specjalne w nazwach obrazów.

Zasoby internetowe

Zapraszamy na fora dyskusyjne Adobe Forums pod adresem http://www.adobe.com/go/forums.

Aby uzyskać pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz pierwszych kroków, należy odwiedzić fora pod adresem http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Aby uzyskać pomoc w zakresie poszczególnych produktów oraz zdobyć instrukcje użytkowników, a także czerpać inspiracje od członków społeczności, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl.

Obsługa klienta

Aby uzyskać informacje o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych zagadnieniach, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Aby skontaktować się z działem obsługi klienta, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online