InDesign CC 2015.2 (11.2.0) — uwagi do wydania

Wymagania systemowe

Aktualne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_pl.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych innych produktów Creative Cloud można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Oprogramowanie w wersji próbnej

Wersje próbne pakietu Creative Cloud są dostępne w systemie „wypróbuj i kup”, który umożliwia sprawdzenie poszczególnych produktów lub wydań, a następnie przekształcenie wersji próbnej w wersję pełną. Wersję próbną można przekształcić w pełną w dowolnej chwili. Aby to zrobić, należy wykupić subskrypcję. W przypadku zakupu subskrypcji, przed rozpoczęciem korzystania z pełnej wersji produktu należy upewnić się, że jest dostępne połączenie z Internetem oraz że użytkownik zalogował się za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Umowa licencyjna

Do aktywacji niniejszego produktu i korzystania z niego wymagane są: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID oraz akceptacja warunków umowy licencyjnej. Produkt może współpracować z internetowymi usługami firmy Adobe lub innych dostawców lub zezwalać na dostęp do nich. Usługi Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników powyżej 13. roku życia i wymagają zgody na dodatkowe warunki użytkowania oraz politykę prywatności online firmy Adobe (http://www.adobe.com/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w niektórych krajach i językach oraz mogą podlegać zmianom, a ich świadczenie może zostać przerwane bez uprzedniego powiadomienia. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie subskrypcji.

Co nowego w tym wydaniu

Listę nowych funkcji wprowadzonych w programie InDesign 2015.2 można znaleźć w sekcji Adobe InDesign CC 2015.2 | Listopad 2015 r.

Usunięte funkcje

Ustawienia synchronizacji

Ustawienia synchronizacji zostały usunięte z programu InDesign CC 2015.2. Usługa w programie InDesign CC i CC 2014 niedługo przestanie być dostępna. Wprowadzenie do migracji ustawień predefiniowanych można znaleźć w tym filmie.

Najważniejsze rozwiązane problemy

 1. [Mac 10.11] Program InDesign ulega awarii po uruchomieniu, gdy włączona jest opcja Ukryj automatycznie i pokaż pasek menu.
 2. Nieoczekiwana zamiana znaków skutkująca nieprawidłowym tekstem od widoku poprzez wyjście, na wydruku kończąc.
 3. Program InDesign ulega awarii podczas usuwania elementów XML zawierających brakujące tabele.
 4. Brak możliwości użycia czcionki Verdana OFT z folderu Czcionki dokumentów.
 5. Po wyeksportowaniu do układu stałego ePUB 3 program nie osadza/wyświetla czcionek w pliku ePUB mimo ich obecności w paczce.
 6. Import plików XML nie działa, gdy jest on skierowany do pliku transformacji w wersji CC programu.
 7. [Tylko MAC] Brak możliwość używania stylów znaków wewnątrz formatów odsyłaczy.
 8. [El Capitan] Brak okna nawigacji Pasek tytułowy w oknach dialogowych Otwórz/Umieść.
 9. Okno dialogowe Znajdź/Zamień nieoczekiwanie zmienia rozmiar.
 10. Wygląd tła akapitu nie zawsze aktualizuje się po usunięciu z akapitów wymuszonych podziałów wierszy.
 11. [ePub] Funkcja osadzania czcionki nie działa, gdy wybrany został układacz World-Ready.
 12. [Tylko MAC] Funkcja scalania danych wielu wpisów ignoruje zmiany w wymiarach strony w przypadku zastosowania jej do strony wzorcowej.
 13. [Publish Online] Operacje dotyczące stanów zostają utracone w formacie EPUB FXL, gdy przyciski są zakotwiczone w obiektach MSO.
 14. W ramce tekstowej przycisk Dopasuj zawartość do ramki (przycisk, menu, skróty lub dwukrotne kliknięcie) nie działa, gdy ostatnie znaki tekstu mieszczą się w zakresie wartości Unicode 2010–2015.
 15. Podgląd czcionki w oknie dialogowym dodaje ją do listy ostatnich czcionek.
 16. Funkcja Zmniejsz ramkę, aby dopasować nie działa w przypadku jednego wiersza tekstu, jeżeli kończy się on pauzą, półpauzą lub dywizem.
 17. [Wersja niemiecka] W menu w niemieckojęzycznej wersji systemu Windows pojawiają się komunikaty o nieprawidłowych skrótach.
 18. Usuwanie tekstu z menu kontekstowego Usuń lub użycie klawisza Backspace nie uruchamia wywoływania we własnym IScrapSuite::Clear.
 19. Funkcja przywracania przestrzeni roboczej pomija wiele paneli.
 20. Zwielokrotnienie efektu przezroczystości w pliku JPG nie usuwa białej obwiedni w dokumencie opublikowanym za pomocą funkcji Publish Online
 21. Problemy zaobserwowane w opcji Zmniejsz/Zwiększ tempo: ustawienie przyspieszenia/zwalniania animacji w opcji Zwiększ/Zmniejsz tempo jest odwrócone. Zaczyna się szybko, zwalnia i następnie przyspiesza. Powinno zacząć się powoli, przyspieszyć i potem zwolnić.
 22. [Macbook] Program InDesign znajduje się na liście obciążenia karty graficznej, przez co redukuje poziom energii baterii zapasowej.
 23. Opcja Dopasuj ramkę do zawartości nie działa, gdy ostatnim znakiem w wierszu jest dywiz.
 24. [El Capitan] Funkcja Połącz ponownie nie działa poprawnie w systemie El Capitan.
 25. Hiperłącze w wiadomości e-mail nie działa, gdy zaznaczona jest opcja Udostępnione miejsce docelowe hiperłącza.
 26. Błąd Javascript pojawia się, gdy użytkownik wpisze kod osadzonej mapy Google w obiekcie HTML.

Zasoby internetowe

Ogólne fora dyskusyjne Adobe można znaleźć pod adresem https://community.adobe.com.

Pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz rozpoczynania pracy można znaleźć pod adresem http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Pełną pomoc do produktu oraz instrukcje, pomysły i wsparcie społeczności użytkowników można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać informacje o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych zagadnieniach, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Aby skontaktować się z działem pomocy technicznej, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl/.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online