Wymagania systemowe

Aktualne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_pl.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych innych produktów Creative Cloud można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/pl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Oprogramowanie w wersji próbnej

Wersje próbne pakietu Creative Cloud są dostępne w systemie „wypróbuj i kup”, który umożliwia sprawdzenie poszczególnych produktów lub wydań, a następnie przekształcenie wersji próbnej w wersję pełną. Wersję próbną można przekształcić w pełną w dowolnej chwili. Aby to zrobić, należy wykupić subskrypcję. W przypadku zakupu subskrypcji, przed rozpoczęciem korzystania z pełnej wersji produktu należy upewnić się, że jest dostępne połączenie z Internetem oraz że użytkownik zalogował się za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Umowa licencyjna

Do aktywacji niniejszego produktu i korzystania z niego wymagane są: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID oraz akceptacja warunków umowy licencyjnej. Produkt może współpracować z internetowymi usługami firmy Adobe lub innych dostawców lub zezwalać na dostęp do nich. Usługi Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników powyżej 13. roku życia i wymagają zgody na dodatkowe warunki użytkowania oraz politykę prywatności online firmy Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w niektórych krajach i językach oraz mogą podlegać zmianom, a ich świadczenie może zostać przerwane bez uprzedniego powiadomienia. Mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty lub składki członkowskie.

Co nowego w tym wydaniu

Listę nowych funkcji wprowadzonych w programie InDesign 2015.4 można znaleźć w sekcji Wydanie Adobe InDesign CC 2015.4 | Czerwiec 2016 r.

Najważniejsze rozwiązane problemy

 1. Program InDesign ulega awarii podczas wprowadzania zmian w ustawieniach dokumentu zawierającego zablokowane obiekty na stronach widzących.
 2. Program InDesign ulega awarii podczas zastępowania tekstu warunkowego tekstem oznakowanym za pomocą okna dialogowego Znajdź/Zastąp.
 3. Program InDesign ulega awarii podczas uruchamiania dotykowej przestrzeni roboczej w niektórych scenariuszach.
 4. Program InDesign ulega awarii podczas tworzenia artykułu, jeśli panel Artykuł jest zwinięty.
 5. Zakotwiczone obiekty w ramce tekstowej znikają w wyniku zastosowania w tekście efektu przezroczystości.
 6. Tekst zawierający atrybuty dla języka japońskiego, takie jak TCY, zostaje utracony podczas eksportowania do formatu EPUB (układ stały).
 7. Nazwa dokumentu wydrukowanego z programu InDesign w trybie PDF Passthrough pojawia się w kolejce wydruku/drukarki jako „nieznana”.
 8. Obiekty na stronie wzorcowej pochodzące od innej strony wzorcowej zmieniają położenie w przypadku modyfikowania numeracji stron.
 9. Przesyłanie kończy się niepowodzeniem podczas publikowania dokumentu z zasobami, których rozmiar przekracza 600 MB.
 10. W polu formularza zachodzą nieprzewidywalne zmiany, jeśli w jego nazwie pojawia się kropka.
 11. Funkcja Pomoc programu InDesign nie otwiera się w środowisku prewki Kerberos.
 12. Podczas uzyskiwania wartości XMLAttribute za pomocą skryptów JavaScript pojawia się błąd „Nieprawidłowy obiekt”.
 13. Zawartość HTML nie zostaje zachowana podczas importowania urywków lub pliku IDML.
 14. Panel Łącza pokazuje niewłaściwy profil kolorów (RGB dokumentu) po umieszczeniu pliku PNG z osadzonym profilem Adobe RGB (1998) ICC.
 15. Nieprawidłowe odstępy u góry okna dialogowego Opcje warstwy obiektu.
 16. W przypadku wielopoziomowego spisu treści ze stylem akapitu z drugiego poziomu na pierwszym poziomie w eksportowanym pliku EPUB pojawia się nieprawidłowy znacznik.
 17. [Dotyczy wyłącznie środkowowschodniej i północnoafrykańskiej wersji językowej] Panel Typografia nie otwiera się całkowicie podczas uruchamiania domyślnego.
 18. Podczas zapisywania domyślna nazwa dokumentu utworzona z szablonu zmienia się na nazwę szablonu zamiast na nazwę Bez tytułu.
 19. Ikona oznaczająca zastosowaną stronę wzorcową jest nierówno rozmieszczona w panelu Strony dla lewych i prawych stron widzących...
 20. Podczas zapisywania domyślna nazwa i lokalizacja dokumentu ze scalonymi danymi jest nieprawidłowa.
 21. Nie ma możliwości wykonania dowolnego działania na panelu Animacja w przypadku zaznaczenia wewnątrz pola tekstowego.
 22. Podczas tworzenia nowego dokumentu przestrzeń robocza nie zmienia się z Głównej na Istotne elementy.
 23. W przypadku instalacji programu InDesign z pakietu utworzonego z użyciem licencji z numerem seryjnym uruchamia się wersja próbna programu.
 24. [Tylko dla przedsiębiorstw] Podczas uruchamiania z poziomu Plik > Przeszukaj Adobe Stock należy zalogować się ponownie do serwisu Adobe Stock.
 25. [Tylko komputery Mac] Niektóre rozwijane listy są bardzo szerokie na wyświetlaczu Retina komputera Mac.
 26. [Tylko komputery Mac] Tekst w polach Edycja nie jest wycentrowany w pionie.

Zasoby internetowe

Zapraszamy na fora dyskusyjne Adobe Forums pod adresem http://www.adobe.com/go/forums_pl.

Aby uzyskać pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz pierwszych kroków, należy odwiedzić fora pod adresem http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Aby uzyskać pomoc w zakresie poszczególnych produktów oraz zdobyć instrukcje użytkownika, a także czerpać inspiracje od członków społeczności, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać informacje o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych zagadnieniach, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Aby skontaktować się z działem pomocy technicznej, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl/.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online