InDesign CC 9.1.0 — uwagi do wydania

Wymagania systemowe

Aktualne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_pl.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych innych produktów Creative Cloud można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Co nowego

Synchronizowanie ustawień z usługą Adobe Creative Cloud

Nowa funkcja synchronizacji ustawień umożliwia poszczególnym użytkownikom synchronizowanie ich ustawień z usługą Creative Cloud. Jeśli korzystasz z dwóch komputerów – jednego w pracy i jednego w domu – funkcja Synchronizuj ustawienia ułatwia synchronizowanie ustawień programu między dwoma komputerami. Ponadto przy wymianie starego komputera na nowy i ponownej instalacji programu InDesign, możesz szybko wprowadzić odpowiednie ustawienia aplikacji, z zachowaniem wszystkich swoich ustawień, przy pomocy jednego przycisku.

Więcej informacji: Synchronizowanie ustawień za pomocą usługi Adobe Creative Cloud.

Oprogramowanie w wersji próbnej

Wersje próbne pakietu Creative Cloud są dostępne w systemie „wypróbuj i kup”, który umożliwia sprawdzenie poszczególnych produktów lub wydań, a następnie przekształcenie wersji próbnej w wersję pełną. Wersję próbną można przekształcić w pełną w dowolnej chwili. Aby to zrobić, należy wykupić subskrypcję. Jeśli wykupisz subskrypcję, połącz się Internetem, a następnie w celu rozpoczęcia korzystania z wersji pełnej zaloguj się na stronie Adobe za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Umowa licencyjna

Do aktywacji niniejszego produktu i korzystania z niego wymagane są: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID i akceptacja warunków umowy licencyjnej. Produkt może współpracować z internetowymi usługami firmy Adobe lub innych dostawców lub zezwalać na dostęp do nich. Usługi firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat oraz wymagają zaakceptowania dodatkowych warunków użytkowania i zasad ochrony prywatności online firmy Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w niektórych krajach i językach oraz mogą podlegać zmianom, a ich świadczenie może zostać przerwane bez uprzedniego powiadomienia. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie subskrypcji.

Instalacja czcionek

Niektóre programy instalujące produkty Adobe instalują czcionki w domyślnym katalogu systemowym. W przypadku znalezienia starszych wersji czcionek w domyślnym folderze systemowym instalator odinstaluje starsze wersje i zapisze je w nowym folderze. Więcej informacji: http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Aby dowiedzieć się, jak zainstalować dodatkowe czcionki, odwiedź stronę dotyczącą instalacji http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_pl.

Rozwiązane problemy

Najnowsze wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Cloud można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Adobe pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Dotyczy tylko programu InDesign

 • Po otwarciu nowego dokumentu z włączoną opcją Podgląd, numer kolumny w podstawowej ramce tekstowej nie synchronizuje się z numerem kolumny w układzie. (3554328)
 • Nadrzędne okno dialogowe konfiguracji dokumentu jest chowane w momencie przywołania komunikatu ostrzegawczego o rozmiarze strony, który jest mniejszy od kolumn i marginesów. Ponowne wywołanie okna dialogowego konfiguracji dokumentu skutkuje awarią programu. (3554324)
 • Jeśli opcja Podgląd jest wyłączona, program InDesign ulega awarii po zmianie metody konwersji i kliknięciu przycisku OK. (3554322)
 • Jeśli użytkownik uruchomi okno dialogowe tworzenia nowego dokumentu, korzystając z szablonu, w którym strony widzące są wyłączone, a liczba kolumn jest większa niż 1, włączenie lub wyłączenie opcji Podgląd i kliknięcie przycisku OK skutkuje awarią programu InDesign. (3565795)
 • Program InDesign ulega awarii, gdy użytkownik wyłączy opcję Podgląd w oknie dialogowym Nowy dokument, a następnie wyłączy opcję Strony widzące i zmodyfikuje liczbę kolumn. (3554323)
 • Program InDesign ulega awarii po wyłączeniu opcji Podgląd i zmianie metody konwersji, w której określono niestandardową liczbę kolumn i zmodyfikowane wartości marginesów. (3568108)

Dotyczy programów InDesign i InCopy

 • Mac: program InDesign ulega awarii po kliknięciu dowolnego widżetu w panelu rozszerzeń CSXS, gdy inny panel jest przełączony w tryb edycji w wierszu. (3554318)
 • Znaki specjalne, takie jak „?” lub „=” w hiperłączach są konwertowane na nieprawidłowe znaki. W efekcie łącza zawarte w eksportowanym pliku PDF są popsute. (3554342)
 • Po zaznaczeniu myszą tekstu znajdującego się stopce lewej kolumny zawartej w dwukolumnowym polu tekstowym, zaznaczony element znika. (3554333)
 • Jeśli zaznaczono opcję Pokaż tylko ulubione czcionki, wyniki wyszukiwania czcionek są niepoprawne. (3554337)
 • Jeśli w menu Czcionki zaznaczono opcję Pokaż tylko ulubione czcionki, program InDesign ulega awarii w momencie zamykania dokumentu zawierającego czcionki dokumentowe. (3554334)
 • Program InDesign ulega awarii w momencie wybrania narzędzia tekstu, jeśli w systemie są zainstalowane konkretne czcionki. (3567444)
 • Program InDesign ulega awarii w momencie wybrania wiersza lub kolumny, w których zastosowano efekt cienia. (3577944)
 • Czcionki, których nazwy zawierają nieprawidłowe znaki PostScript, wywołują awarię aplikacji. (3585880)
 • Użytkownik nie jest w stanie łatwo rozpoznać, czy uruchomiona wersja programu InDesign CC dla systemu Windows jest wersją 32-bitową, czy też 64-bitową. (3554339)
 • Po użyciu funkcji przeciągania i upuszczania tekstu i utworzenia nowego pola wyświetlany jest nieprawidłowy kursor. (3574244)
 • Obiekt odtwarzacza Flash nie wczytuje się w ScriptUI. (3590770)
 • Windows: użytkownik nie może wprowadzić tekstu w polu tekstowym makra na panelu Makra tekstowe. (3580114)

Zasoby internetowe

Ogólne fora dyskusyjne Adobe można znaleźć pod adresem https://community.adobe.com.

Pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz rozpoczynania pracy można znaleźć pod adresem http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Pełną pomoc do produktu oraz instrukcje, pomysły i wsparcie społeczności użytkowników można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl.

Pomoc techniczna

Informacje o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych zagadnieniach podano na stronie http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Kontakt z działem obsługi klienta: http://www.adobe.com/go/intlsupport/.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?