Wymagania systemowe

Aktualne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_pl.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych innych produktów Creative Cloud można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/pl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Oprogramowanie w wersji próbnej

Wersje próbne pakietu Creative Cloud są dostępne w systemie „wypróbuj i kup”, który umożliwia sprawdzenie poszczególnych produktów lub wydań, a następnie przekształcenie wersji próbnej w wersję pełną. Wersję próbną można przekształcić w pełną w dowolnej chwili. Aby to zrobić, należy wykupić subskrypcję. Jeśli wykupisz subskrypcję, połącz się Internetem, a następnie w celu rozpoczęcia korzystania z wersji pełnej zaloguj się na stronie Adobe za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Umowa licencyjna

Do aktywacji niniejszego produktu i korzystania z niego wymagane są: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID i akceptacja warunków umowy licencyjnej. Produkt może współpracować z internetowymi usługami firmy Adobe lub innych dostawców lub zezwalać na dostęp do nich. Usługi Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników w wieku 13 lat lub starszych i wymagają zgody na dodatkowe warunki użytkowania i politykę prywatności online firmy Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w niektórych krajach i językach oraz mogą podlegać zmianom, a ich świadczenie może zostać przerwane bez uprzedniego powiadomienia. Mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty lub składki członkowskie.

Instalacja czcionek

Niektóre programy instalujące produkty Adobe instalują czcionki w domyślnym katalogu systemowym. W przypadku znalezienia starszych wersji czcionek w domyślnym folderze systemowym instalator odinstaluje starsze wersje i zapisze je w nowym folderze. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Aby dowiedzieć się, jak zainstalować dodatkowe czcionki, odwiedź stronę dotyczącą instalacji http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_pl.

Znane problemy

Najnowsze wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Cloud można znaleźć na stronie Pomoc i obsługa techniczna pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

 • Funkcja programu Bridge CC „Umieść w InDesign” nie działa, gdy otwarte są jednocześnie programy InDesign CS6 i InDesign CC. [#3540938]
 • (Mac) Jeśli próbujesz otworzyć plik w programie InDesign poprzez przeciągnięcie, aplikacja pozostaje szara do momentu kliknięcia w dowolnym miejscu w oknie aplikacji. [#3539304]
 • Jeśli otwierasz dokument z czcionkami dokumentu i zaznaczysz w menu czcionek pole wyboru „Pokaż tylko ulubione”, program InDesign nieoczekiwanie zakończy pracę w momencie zamykania dokumentu. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy w dokumencie brakuje niektórych czcionek. [#3544918]
 • Dokument utworzony przy użyciu domyślnego ustawienia predefiniowanego importuje liczbę kolumn z ustawienia predefiniowanego utworzonego wcześniej. Utworzone wcześniej ustawienie predefiniowane miało ustawione zastosowanie Publikacje cyfrowe oraz niestandardową liczbę kolumn. [#3545176]
 • Menu Motyw kolorystyczny nie działa niekiedy po zakończeniu pracy z panelem DPS. [#3384945]
 • Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę w momencie zmiany metody konwersji i kliknięcia OK; zwłaszcza jeśli nie wybrano opcji podglądu. [#3546306]
 • Po utworzeniu predefiniowanego ustawienia dokumentu zamknięcie okna dialogowego Nowy dokument kliknięciem przycisku Anuluj powoduje usunięcie tego ustawienia. [#3493554, #3541235]
 • W oknie dialogowym Znajdź/Zastąp dokonanie jakichkolwiek zmian w polu listy kombinowanej Zamień na i kliknięcie w dokumencie powoduje przywrócenie wartości pola listy kombinowanej do ostatniej wartości na liście. [#3546189]
 • Ikona wybranego narzędzia nie zmienia się w chwytającą rękę bezpośrednio po wciśnięciu spacji. Ikona zmieni się w chwytającą rękę dopiero po ruszeniu myszą. [#3546145]
 • Skróty myszy służące do zaznaczania tekstu nie działają w edytorze wątku. [#3546051]
 • (Mac) Po zainstalowaniu programów InDesign CS6 i InDesign CC na liście Launchpad wyświetlana jest tylko ikona „Adobe InDesign CC”. [#3546744]
 • Tylko język japoński:
  • Jeśli tworzysz więcej niż cztery zestawy czcionki kompozytowej, wartość czwartego zestawu staje się nieedytowalna; zwłaszcza po użyciu paska przewijania. [#3540930]
  • Znaki IVS wprowadzone w polu nazwy czcionki kompozytowej są wyświetlane nieprawidłowo. [#3378225]
  • Siatka układu w wyeksportowanym IDML wygląda inaczej niż w pliku źródłowym InDesign. [#3542604]

Zasoby internetowe

Zapraszamy na fora dyskusyjne Adobe Forums pod adresem http://www.adobe.com/go/forums_pl.

Aby uzyskać pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz pierwszych kroków, należy odwiedzić fora pod adresem http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Aby uzyskać pomoc w zakresie poszczególnych produktów oraz zdobyć instrukcje użytkowników, a także czerpać inspiracje od członków społeczności, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl

.

Obsługa klienta

Aby uzyskać informacje o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych zagadnieniach, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Aby skontaktować się z działem obsługi klienta, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online