InDesign CS5.5 — uwagi do wydania

Dokument „ReadMe” do wersji Adobe InDesign CS5.5

Witamy w programie Adobe® InDesign® CS5.5 Ten dokument zawiera najnowsze informacje o produkcie, aktualizacje i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji programu InDesign.

Minimalne wymagania systemowe

Instalacja oprogramowania

Deinstalacja oprogramowania

Oprogramowanie w wersji próbnej

Licencjonowanie elektroniczne

Informacje o rejestracji

Instalacja czcionek

Znane problemy

Obsługa klienta

Inne zasoby

Minimalne wymagania systemowe

Windows®

 • Procesor Intel® Pentium® 4 lub AMD Athlon® 64
 • System operacyjny Microsoft® Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (zalecany dodatek Service Pack 3); Windows Vista® z dodatkiem Service Pack 1 lub Windows 7®
 • 1 GB pamięci RAM (zalecane 2 GB)
 • 1,6 GB wolnego miejsca na dysku twardym w przypadku instalacji; w trakcie instalacji wymagane jest dodatkowe wolne miejsce (programu InDesign nie można instalować na urządzeniach magazynujących typu flash)
 • Wyświetlacz o rozdzielczości 1024 × 768 (zalecana rozdzielczość 1280 × 800) i co najmniej 16-bitowa karta graficzna
 • Napęd DVD-ROM
 • Oprogramowanie Adobe Flash® Player 10 do eksportu plików SWF
 • Wymagane szerokopasmowe połączenie z Internetem na potrzeby usług online oraz oprogramowania InDesign Subscription Edition

 Mac OS 

 • Wielordzeniowy procesor firmy Intel®
 • System operacyjny Mac OS X w wersji od 10.5.7 do 10.6.x
 • 1 GB pamięci RAM (zalecane 2 GB)
 • 2,6 GB wolnego miejsca na dysku twardym na instalowane oprogramowanie; w trakcie instalacji wymagane jest dodatkowe wolne miejsce (programu InDesign nie można instalować w systemie plików z opcją rozróżniania wielkości znaków i na urządzeniach magazynujących flash).
 • Wyświetlacz o rozdzielczości 1024 × 768 (zalecana rozdzielczość 1280 × 800) i co najmniej 16-bitowa karta graficzna
 • Napęd DVD-ROM
 • Oprogramowanie Adobe Flash® Player 10 do eksportu plików SWF
 • Wymagane szerokopasmowe połączenie z Internetem na potrzeby usług online oraz oprogramowania InDesign Subscription Edition

Aktualne informacje o wymaganiach systemowych są dostępne pod adresem www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_pl

Aktualne informacje o wymaganiach systemowych usługi CS Live są dostępne pod adresem www.adobe.com/go/cslive_requirements_pl.

Niekiedy istnieje możliwość rozszerzania funkcjonalności produktu o określone funkcje realizowane w Internecie, w tym o realizowane w trybie online usługi Adobe CS Live („Usługi online”). Usługi online i niektóre ich funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich krajach, wersjach językowych i walutach. Ponadto usługodawca może bez powiadomienia całkowicie lub częściowo zaprzestać ich świadczenia lub je zmodyfikować. Korzystanie z Usług online odbywa się na odrębnych warunkach oraz zgodnie z zasadami ochrony prywatności online. W celu uzyskania dostępu do niektórych usług konieczna może być również uprzednia rejestracja. Niektóre Usługi online mogą być płatne i wymagać subskrypcji. Opłaty mogą ulec zmianie.  Szczegółowe informacje oraz warunki użytkowania i zasady ochrony prywatności online można znaleźć na stronie www.adobe.com.

Instalacja oprogramowania 

1.  Przed przystąpieniem do instalacji zamknij wszystkie aplikacje uruchomione w systemie — w tym inne programy Adobe, programy pakietu Microsoft Office oraz okna przeglądarki.  Ponadto zalecane jest wyłączenie ochrony antywirusowej na czas przeprowadzania instalacji.

2. Musisz mieć uprawnienia administratora lub możliwość uwierzytelnienia się jako administrator.

3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Windows:

 • Włóż dysk DVD do napędu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, przejdź do folderu Adobe InDesign CS5.5 (w katalogu głównym dysku DVD) i kliknij dwukrotnie plik Set-up.exe, aby rozpocząć proces instalacji.
 • Jeśli oprogramowanie zostało pobrane z Internetu, nastąpi automatyczne wyodrębnienie i uruchomienie się programu instalacyjnego.  Jeśli program instalacyjny nie uruchamia się automatycznie, otwórz ten folder, przejdź do folderu aplikacji Adobe InDesign CS5.5 , kliknij dwukrotnie plik Set-up.exe, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Mac:

 • Włóż dysk DVD do stacji dysków, przejdź do folderu programu na poziomie głównym dysku, kliknij dwukrotnie plik Install.app, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie   
 • Jeśli oprogramowanie zostało pobrane z Internetu, otwórz ten folder, przejdź do folderu programu, kliknij dwukrotnie plik Install.app, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. Jeśli produkt jest instalowany jako uaktualnienie, w programie instalacyjnym sprawdzane jest, czy w systemie znajduje się produkt uprawniający do uaktualnienia.  Jeśli taki produkt nie zostanie znaleziony, wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie numeru seryjnego uaktualnianego produktu.  Oprogramowanie można także zainstalować w wersji próbnej, a następnie wprowadzić nowy i poprzedni numer seryjny na wyświetlanym podczas uruchamiania ekranie numeru seryjnego.

5. Jeśli instalujesz oprogramowanie InDesign CS5.5 Subscription Edition, musisz mieć połączenie z Internetem. Instalator wyświetli monit, jeśli wykryje brak połączenia. W celu zakupu subskrypcji wymagany jest identyfikator Adobe ID. Jeśli z jakiegoś powodu połączenie z Internetem jest niemożliwe, można zainstalować wersję próbną oprogramowania i wprowadzić numer seryjny subskrypcji oraz identyfikator Adobe ID podczas instalacji. Więcej informacji o oprogramowaniu w formie subskrypcji: www.adobe.com/go/subscription_learnmore.

6. Dodatkowa pomoc przy instalacji pakietu jest dostępna na stronie www.adobe.com/go/cs5install_pl.

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania problemów pojawiających się podczas instalacji znajdują się na stronie http://www.adobe.com/support/loganalyzer/.

Uwaga: Do zainstalowania dodatkowych składników lub reinstalacji oprogramowania po pierwotnej instalacji będzie potrzebny oryginalny program instalacyjny (dysk CD, DVD lub program pobrany z Internetu).  Nie jest dostępna opcja naprawy.

Deinstalacja oprogramowania

 1. Przed przystąpieniem do procesu odinstalowywania zamknij wszystkie programy uruchomione w systemie, w tym inne programy Adobe, programy pakietu Microsoft Office oraz okna przeglądarki. 
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: 
  • W systemie Windows XP otwórz Panel sterowania systemu Windows i kliknij dwukrotnie aplet Dodaj lub usuń programy. Zaznacz produkt, który chcesz odinstalować, kliknij przycisk Zmień/Usuń, a następnie postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. 
  • W systemie Windows Vista i Windows 7 otwórz Panel sterowania systemu Windows i kliknij dwukrotnie aplet Programy i funkcje. Zaznacz produkt, który chcesz odinstalować, kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień, a następnie postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
  • WAŻNE: Aplikacje pakietu Creative Suite w systemie Mac OS posiadają funkcję deinstalacji. NIE PRZECIĄGAJ aplikacji do kosza, aby je odinstalować. Aby bezpiecznie przeprowadzić dezinstalację w systemie Mac OS X, kliknij dwukrotnie program instalacyjny w folderze Aplikacje/Narzędzia/Programy instalacyjne Adobe albo kliknij dwukrotnie alias Uninstall w folderze Aplikacje. Uwierzytelnij się jako administrator, wybierz opcję usuwania składników i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • W przypadku odinstalowywania oprogramowania opartego na subskrypcji należy pamiętać, że odinstalowywanie nie powoduje anulowania lub zatrzymania subskrypcji. Aby anulować subskrypcję, przejdź do zakładki Twoje subskrypcje na stronie www.adobe.com/go/subscriptionedition

Uwaga: Jeśli chcesz zainstalować produkt na innym komputerze, musisz go najpierw dezaktywować obecnie używanym komputerze. Aby dezaktywować produkt, wybierz polecenie Pomoc > Dezaktywacja. 

Oprogramowanie w wersji próbnej   

Wersje próbne pakietu Creative Suite 5.5 są oferowane z możliwością wypróbowania i późniejszego zakupu. Można ocenić przydatność pojedynczych produktów lub wersji pakietu Creative Suite 5.5, a następnie przekształcić zainstalowaną wersję próbną w wersję bez ograniczeń, kupując produkt i wprowadzając numer seryjny w dowolnej chwili w okresie próbnym lub po nim.

Aby przekształcić wersję próbną w pełny produkt, wprowadź numer seryjny uzyskany podczas zakupu na ekranie, na którym odbywa się odliczanie dni pozostałych do końca okresu próbnego produktu. Numer seryjny można wprowadzić w dowolnym momencie okresu próbnego lub po nim, aby przekształcić wersję próbną w pełną. W przypadku nabycia produktu InDesign CS5.5 Subscription Edition trzeba mieć połączenie z Internetem i  podać identyfikator Adobe ID, gdy zostanie wyświetlony taki monit.

Licencjonowanie elektroniczne

W celu rozpoczęcia korzystania z produktu konieczne jest zaakceptowanie postanowień jego umowy licencyjnej oraz warunków gwarancji.   Szczegóły można znaleźć pod adresem www.adobe.com/pl/products/eulas. Produkt może automatycznie wykonać próbę aktywacji za pośrednictwem Internetu. Szczegółowe informacje: www.adobe.com/activation.

Informacje o rejestracji  

Utworzenie lub wprowadzenie identyfikatora Adobe oznacza, że zarejestrowano oprogramowanie i skonfigurowano dostęp do usług elektronicznych Adobe CS Live. Aby korzystać z bezpłatnej subskrypcji usług Adobe CS Live i otrzymywać aktualne informacje o produktach i szkoleniach, biuletyny i zaproszenia na imprezy oraz seminaria firmy Adobe, należy zarejestrować produkt. Jeśli produkt InDesign CS5.5 Subscription Edition został nabyty w sklepie Adobe, to jest już zarejestrowany i zapewnia dostęp do usług elektronicznych Adobe CS Live.

Więcej informacji o usługach elektronicznych CS Live: www.adobe.com/go/cslive_ps.

Instalacja czcionek

Pełna dokumentacja dotycząca czcionek jest dostępna w Internecie. Pod adresem http://www.adobe.com/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite5.html można znaleźć m.in. przewodnik OpenType User Guide, dokument OpenType ReadMe, łącza do dokumentacji poszczególnych czcionek oraz listy czcionek instalowanych razem z różnymi składnikami pakietu CS5.5, a także listy czcionek dostępnych płytach DVD z poszczególnymi aplikacjami pakietu CS5.5.

Instalator programu InDesign CS5.5 instaluje czcionki w domyślnym folderze czcionek systemu operacyjnego. W przypadku znalezienia starszych wersji czcionek w domyślnym folderze systemowym instalator odinstaluje starsze wersje i zapisze je w nowym folderze.  Domyślne foldery czcionek:

    Apple Macintosh:  <Dysk systemowy>/Library/Fonts

    Windows: <Partycja systemowa>:\Windows\Fonts

Starsze czcionki zostaną zapisane w nowym folderze:

Apple Macintosh: <Dysk systemowy>/Library/Application Support/Adobe/SavedFonts/current

    Windows: <Partycja systemowa>:\Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current

W nowym folderze zostanie zapisany także plik „Read Me.html” zawierający listę zapisanych czcionek oraz numery wersji zarówno nowych, jak i starych czcionek.

Starsze czcionki można zainstalować, usuwając nowe pliki czcionek z domyślnego folderu czcionek i kopiując do niego starsze pliki.

Na dysku instalacyjnym znajdują się też dodatkowe czcionki. Informacje dotyczące ich instalacji można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_pl

Znane problemy

 • Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę, jeśli został uruchomiony przez użytkownika o uprawnieniach standardowych na komputerze, na którym został zainstalowany przez użytkownika o uprawnieniach administratora. (#2795650)
 • Program InDesign nieoczekiwanie zakończy działanie podczas uruchamiania, jeśli użytkownik zainstaluje go, a następnie przeinstaluje w innej lokalizacji. (#2788988)
 • Użytkownik nie może dezaktywować produktu, jeśli program InDesign zostanie ponownie zainstalowany jako wersja próbna, a przy poprzedniej instalacji już wprowadzono numer seryjny. (#2772118)
 • Książki zawierające ponad 120 dokumentów zostaną wyeksportowane do formatu epub z błędem. (#2741544)
 • Przy otwieraniu dokumentu InDesign na różnych platformach giną miejsca docelowe przycisków. (#2697970)
 • Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę, jeśli użytkownik dezaktywuje czcionkę „Americana”, gdy jest używana w zestawie glifów. (#2747832)
 • Niektóre azjatyckie znaki dwubajtowe zaimportowane w pliku XLS nie są wyświetlane. (#2568774)
 • Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę, gdy użytkownik cyklicznie umieszcza trzy pliki indd jeden w drugim. (#2784460)
 • W niektórych sytuacjach tekst staje się niewidoczny, gdy jednocześnie zastosowano przypisy, nagłówki wieloszpaltowe i opcje przenoszenia. (#2791021)
 • Gdy orientacja strony w układzie różni się od orientacji strony wzorcowej, po powrocie z edycji IDML nie jest zachowywana orientacja strony w układzie. (#2623186)
 • Jeśli dokument zawiera czcionki Kozuka: Kozuka Mincho Pro, Pro6N, Kozuka Gothic Pro, Pro6N, to w pliku wyeksportowanym w formacie ePUB i wyświetlanym w programie Digital Editions czcionka Mincho zostaje zmieniona na czcionkę Gothic o tej samej grubości.(#2809305)
 • Wersja InDesign CS5 wywołuje program Extension Manager CS5.5, jeśli zainstalowana jest również wersja InDesign CS5.5. (#2766436)
 • Rozmiar tekstu, w którym zastosowano styl znakowy pochodzący ze stylu zagnieżdżonego, jest podwajany (dwukrotność wartości w punktach) po wyeksportowaniu w formacie ePub. (#2807029)
 • Podczas eksportowania tekstu zawierającego pismo Ruby ze stylami znaków lub akapitów do formatu ePub, atrybut Ruby nie jest poprawnie eksportowany jako klasa CSS.(#2813101)
 • W systemie Macintosh w japońskiej wersji językowej aplikacja jest nieoczekiwanie zamykana, a użytkownik nie może jej uruchomić, jeśli domyślne czcionki zostaną usunięte. (#2783623)
 • Jeśli program InDesign CS5.5 zainstalowano w lokalizacji niestandardowej zawierającej znaki specjalne, program po uruchomieniu nieoczekiwanie kończy pracę.  (#2730132)
 • Importowane strony wzorcowe mają niewłaściwe kolumny i marginesy po zaimportowaniu do dokumentu, który ma inny domyślny rozmiar strony. (#2776869)

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Dział obsługi klienta firmy Adobe zapewnia wsparcie w postaci informacji o produktach, sprzedaży, rejestracji oraz innych informacji o charakterze nietechnicznym. Dane kontaktowe działu obsługi klienta podano w sekcji Kontakt na stronie Adobe.com w danym regionie.

Opcje planu wsparcia oraz zasoby techniczne 

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, chcesz uzyskać informacje na temat darmowych i płatnych planów wsparcia lub szukasz rozwiązania konkretnego problemu, odwiedź stronę http://www.adobe.com/go/support_pl. Poza terytorium Ameryki Północnej otworzyć stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport, kliknąć menu rozwijane obok pozycji „Inny kraj lub region?”, wybrać odpowiedni kraj lub region, po czym kliknąć przycisk Przejdź. Można również kliknąć opcję Zmień, znajdującą się obok nazwy kraju u góry ekranu, aby wybrać inny kraj lub region.

Bezpłatne zasoby dotyczące rozwiązywania problemów obejmują bazę wiedzy o produktach firmy Adobe, fora użytkowników produktów Adobe, serwis Adobe Support Advisor i inne.  Adobe nieustannie udostępnia dodatkowe narzędzia i informacje w Internecie, aby zapewnić wszechstronną pomoc w jak najszybszym rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

W razie wystąpienia problemów z instalowaniem lub odinstalowaniem dowolnego programu z pakietu Creative Suite 5.5, należy przed skontaktowaniem się z działem wsparcia spróbować ponownie uruchomić system.  Więcej informacji na temat instalacji pakietu można znaleźć na stronie www.adobe.com/go/cs5install_pl/.

Inne zasoby

Zasoby internetowe

Pełną pomoc oraz instrukcje społeczności użytkowników, ich pomysły oraz wsparcie, znaleźć można pod adresem www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl.

Serwis internetowy firmy Adobe

Adobe TV

Adobe CS Live

Adobe Design Center

Developer Center

Fora użytkowników

Grupy użytkowników Adobe

Adobe Marketplace and Exchange

Szkolenia

Adobe Certification Program

Programy partnerskie firmy Adobe

Wyszukaj autoryzowane przez firmę Adobe centrum szkoleń (Adobe Authorized Training Center)

Wyszukaj autoryzowanego przez firmę Adobe dostawcę usług drukowania (Adobe Authorized Print Service Provider)

© 2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, the Adobe logo, Adobe Bridge, Adobe BrowserLab, Adobe CS Live, Adobe CS Review, Adobe Device Central, Adobe OnLocation, Adobe Premiere, Adobe Story, Acrobat, After Effects, Contribute, Creative Suite, Dreamweaver, Encore, Fireworks, Flash, Flash Builder, Flash Catalyst, Illustrator, InDesign, Photoshop, SiteCatalyst, and Audition are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.  Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries.  Microsoft, Windows, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.  AMD and Athlon are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.  Intel and Pentium 4 are trademarks of Intel Corporation in the United States and other countries.  Java is a trademark or registered trademark of Sun Microsystems Inc. in the United States and other countries.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto