Wymagania systemowe

Aktualne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_pl.

Instrukcje instalacji

Szczegółowe instrukcje instalacji można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_pl.

Co nowego

Otwieranie nowszej wersji dokumentu

Możesz teraz odbierać i natychmiast otwierać dokumenty wysyłane przez użytkowników korzystających z innej wersji programu InDesign CC bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności, np. ręcznego eksportowania pliku do formatu IDML. Dzięki skonfigurowanej funkcji zgodności nigdy nie będziesz mieć problemu z otworzeniem swoich dokumentów.

Jeśli otworzysz dokument utworzony w nowszej wersji programu InDesign CC i klikniesz OK w następującej wiadomości, program InDesign CC użyje usługi Creative Cloud, aby przekonwertować dokument do wersji programu InDesign CC, której używasz. Następnie program InDesign CC z powrotem zapisze skonwertowany dokument na Twoim komputerze.

Uwaga:

Usługa ta dostępna jest jedynie dla subskrybentów usługi Creative Cloud.

Rozwiązane problemy

Najświeższe wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Suite 6 można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

 • Elementy tabeli, które się nie mieszczą, nie są usuwane po zastosowaniu funkcji Dopasuj ramkę do zawartości. (#3784306)
 • Użytkownik nie może wydrukować wielostronicowej broszury. Wyświetla się również nieprawidłowy komunikat. (#3805383)
 • Po skopiowaniu pliku zawierającego znaki umlaut następuje zmiana nazwy pliku. (#3757236)
 • W programie InDesign CS6 nie można otworzyć niektórych dokumentów utworzonych w wersji CS5. Powoduje to również awarię programu InDesign. (#3723078)
 • Program InDesign zawiesza się podczas próby zmiany rozmiaru zakotwiczonych ramek graficznych z zastosowaną funkcją zawijania tekstu. (#3649094)
 • Program InDesign ulega awarii podczas próby zwiększenia wysokości wielokolumnowych ramek tekstowych. (#3687091)
 • Program InDesign zawiesza się, jeśli opcja Dopasowanie automatyczne dla ramki tekstowej zostaje zmieniona na opcję Tylko wysokość. (#3703143)
 • Program InDesign ulega awarii po wprowadzeniu własnej szerokości podczas tworzenia strony wzorcowej. (#3709890)
 • Nie można usunąć stylu akapitowego (Inicjały wpuszczone i style zagnieżdżone), jeśli odziedziczone style nadrzędne mają te same ustawienia drukowania IDML. (#3718431)
 • W układaczach znaków japońskich funkcja Wcięcie tutaj nie działa poprawnie. (#3720994)
 • Program InDesign ulega awarii podczas eksportowania niektórych plików EPS do formatu PDF. (#3608014)
 • Program InDesign CS6 nie rozpoznaje łączy podczas próby dostępu do nich z systemu DAM, korzystając z aplikacji Adobe Drive. (#3649135)
 • Polecenia Zapisz, Zapisz jako i Zapisz kopię przestają działać po przeciągnięciu i upuszczeniu elementu z programu Finder lub Bridge. (#3653735)
 • W językach hebrajskim i arabskim w edytorze wątków tekst warunkowy jest wyróżniony w niewłaściwy sposób. (#3667884)
 • W hebrajskiej wersji programu InDesign w dokumentach z oprawą od prawej do lewej kolejność stron wyświetla się w niewłaściwy sposób. (#3669233)
 • W języku hebrajskim funkcja sprawdzania pisowni wyróżnia błędne wyrazy w różnych widokach. (#3675104)
 • Po wyeksportowaniu dokumentu do formatu PDF obiekty umieszczone na stronach wzorcowych znikają lub są przenoszone w niespodziewane miejsca. (#3675929)
 • W niektórych przypadkach program InDesign ulega awarii po wywołaniu funkcji SetTextSelection. (#3678597)
 • Program InDesign ulega awarii po kliknięciu karty Łącza i obrazy w oknie dialogowym Pakiet, jeśli to samo okno dialogowe zostało wywołane z panelu Księga. (3689149)
 • Program InDesign potrzebuje około 10 sekund, aby przełączyć widoczność warstwy na dokumencie zawierającym kilka stron wzorcowych. (#3689151)
 • Program InDesign ulega awarii po otwarciu pliku IDML z pustym znacznikiem ramki tekstowej zawierającej w tekście ramkę tekstową. (#3689166)
 • Program InDesign ulega awarii po wyeksportowaniu pliku CS6 do formatu IDML i próbie ponownego otwarcia pliku CS6. (#3691025)
 • Program InDesign ulega awarii podczas eksportowania pliku IDML do formatu IDML, który zawiera w panelu Indeks pewne typy odsyłaczy i odwołań do stron. (#3695290)
 • Zastosowanie znacznika powoduje ponowne wlanie tekstu wywołane niewłaściwym użyciem stylów. (#3151594)
 • Program InDesign CS6 ulega awarii podczas uaktualniania różnych właściwości ramek tekstowych za pomocą skryptu JavaScript. (#3594208)
 • W trybie Edytor tekstu program InDesign ulega awarii po przeciągnięciu słowa do pustej uwagi. (#3623132)
 • Program InDesign ulega awarii po wybraniu opcji Dopasuj ramkę do zawartości. (#3628642)
 • Po zaimportowaniu oznakowanych plików ICML program InDesign stosuje style w niewłaściwy sposób. (#3629232)
 • Nie można umieścić wskaźnika myszy w niektórych fragmentach tekstu w języku tamilskim. (#3637073)
 • Wskaźnik myszy przeskakuje na początek tekstu po dotknięciu uwagi znajdującej się w wierszu zawierającym dywiz. (#3638783)
 • Program InDesign ulega awarii po umieszczeniu elementów biblioteki w ramce tekstowej. (#3646838)
 • Jeśli zastosowano dywiz miękki, po podzieleniu wyrazów znak dywizu pozostaje niewidoczny. (#3653718)
 • Puste zmienne tekstowe nie są poprawnie eksportowane do formatu PDF. (#3656476)
 • Program InDesign ulega awarii podczas uaktualniania numeru strony w dokumencie z włączoną funkcją przetasowania stron, gdy zablokowane elementy znajdują się na stronach w momencie ich tasowania. (#3656879)

Zasoby internetowe

Zapraszamy na fora dyskusyjne Adobe Forums pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Aby uzyskać pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz pierwszych kroków, należy odwiedzić fora pod adresem http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

 

Aby uzyskać pomoc w zakresie poszczególnych produktów oraz zdobyć instrukcje użytkowników, a także czerpać inspiracje od członków społeczności, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl.

Obsługa klienta

Aby uzyskać pomoc z zakresu informacji o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych kwestii, należy odwiedzić stronę Pomocy i obsługi technicznej http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Poza terytorium Ameryki Północnej należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport, kliknąć menu rozwijane obok pozycji „Need a different country or region?” (Inny kraj lub region?) i wybrać kraj lub region, po czym kliknąć przycisk GO (Przejdź).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online