InDesign CS6 8.1.0 — informacje o wydaniu

Wymagania systemowe

Aktualne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_pl.

Instrukcje instalacji

Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji znajdują się na stronie http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_pl.

Co nowego

Otwieranie nowszej wersji dokumentu

Można teraz odbierać i natychmiast otwierać dokumenty wysyłane przez użytkowników korzystających z innej wersji programu InDesign CC bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności, np. ręcznego eksportowania pliku do formatu IDML. Ponieważ program zawiera wbudowane funkcje zapewniające taką zgodność, nigdy nie wystąpią problemy z otwieraniem dokumentów.

Otwarcie dokumentu utworzonego w nowszej wersji programu InDesign CC i kliknięcie przycisku OK w wyświetlonym komunikacje spowoduje, że program użyje usługi Creative Cloud, aby przekonwertować dokument do aktualnie używanej wersji programu InDesign CC. Następnie program InDesign CC zapisze przekonwertowany dokument na komputerze użytkownika.

Uwaga:

Usługa ta dostępna jest jedynie dla użytkowników, którzy mają subskrypcję Creative Cloud.

Rozwiązane problemy

Najświeższe wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Suite 6 można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

 • Elementy niemieszczące się w ramce nie są usuwane po zastosowaniu funkcji Dopasuj ramkę do zawartości. (3784306)
 • Użytkownik nie może wydrukować wielostronicowej broszury. Wyświetla się również nieprawidłowy komunikat. (3805383)
 • Po skopiowaniu pliku zawierającego znaki umlaut następuje zmiana nazwy pliku. (3757236)
 • W programie InDesign CS6 nie można otworzyć niektórych dokumentów utworzonych w wersji CS5. Powoduje to również awarię programu InDesign. (3723078)
 • Program InDesign zawiesza się podczas próby zmiany rozmiaru zakotwiczonych ramek graficznych z zastosowaną funkcją zawijania tekstu. (3649094)
 • Program InDesign ulega awarii podczas próby zwiększenia wysokości wielokolumnowych ramek tekstowych. (3687091)
 • Program InDesign zawiesza się po zmianie ustawień ramki tekstowej z opcji „Dopasowanie automatyczne” na opcję Tylko wysokość. (3703143)
 • Program InDesign ulega awarii po wprowadzeniu własnej szerokości podczas tworzenia strony wzorcowej. (3709890)
 • Nie można usunąć stylu akapitowego (Inicjały wpuszczone i style zagnieżdżone), jeśli odziedziczone style nadrzędne mają te same ustawienia drukowania IDML. (3718431)
 • W układaczach znaków japońskich funkcja Wcięcie tutaj nie działa poprawnie. (3720994)
 • Program InDesign ulega awarii podczas eksportowania niektórych plików EPS do formatu PDF. (3608014)
 • Program InDesign CS6 nie rozpoznaje łączy podczas próby dostępu do nich z systemu DAM, korzystając z aplikacji Adobe Drive. (3649135)
 • Polecenia Zapisz, Zapisz jako i Zapisz kopię przestają działać po przeciągnięciu i upuszczeniu elementu z programu Finder lub Bridge. (3653735)
 • W językach hebrajskim i arabskim w edytorze wątków tekst warunkowy jest wyróżniony w niewłaściwy sposób. (3667884)
 • W hebrajskiej wersji programu InDesign w dokumentach z oprawą od prawej do lewej kolejność stron wyświetla się w niewłaściwy sposób. (3669233)
 • W języku hebrajskim funkcja sprawdzania pisowni nieprawidłowo wyróżnia wyrazy w różnych widokach. (3675104)
 • Po wyeksportowaniu dokumentu do formatu PDF obiekty umieszczone na stronach wzorcowych znikają lub są przenoszone w niespodziewane miejsca. (3675929)
 • W niektórych przypadkach program InDesign ulega awarii po wywołaniu funkcji SetTextSelection. (3678597)
 • Program InDesign ulega awarii po kliknięciu karty Łącza i obrazy w oknie dialogowym Pakiet, jeśli to samo okno dialogowe zostało wywołane z panelu Księga. (3689149)
 • Program InDesign potrzebuje około 10 sekund, aby przełączyć widoczność warstwy w dokumencie zawierającym kilka stron wzorcowych. (3689151)
 • Program InDesign ulega awarii po otwarciu pliku IDML z pustym znacznikiem ramki tekstowej zawierającej w tekście ramkę tekstową. (3689166)
 • Program InDesign ulega awarii po wyeksportowaniu pliku CS6 do formatu IDML i próbie ponownego otwarcia pliku CS6. (3691025)
 • Program InDesign ulega awarii podczas eksportowania pliku IDML do formatu IDML, który zawiera w panelu Indeks pewne typy odsyłaczy i odwołań do stron. (3695290)
 • Zastosowanie znacznika powoduje ponowne wlanie tekstu wywołane niewłaściwym użyciem stylów. (3151594)
 • Program InDesign CS6 ulega awarii podczas uaktualniania różnych właściwości ramek tekstowych za pomocą skryptu JavaScript. (3594208)
 • W trybie Edytor tekstu program InDesign ulega awarii po przeciągnięciu słowa do pustej uwagi. (3623132)
 • Program InDesign ulega awarii po wybraniu opcji Dopasuj ramkę do zawartości. (3628642)
 • Po zaimportowaniu oznakowanych plików ICML program InDesign stosuje style w niewłaściwy sposób. (3629232)
 • Nie można umieścić wskaźnika myszy w niektórych fragmentach tekstu w języku tamilskim. (3637073)
 • Wskaźnik myszy przeskakuje na początek tekstu po dotknięciu uwagi znajdującej się w wierszu zawierającym dywiz. (3638783)
 • Program InDesign ulega awarii po umieszczeniu elementów biblioteki w ramce tekstowej. (3646838)
 • Jeśli zastosowano dywiz miękki, po podzieleniu wyrazów znak dywizu pozostaje niewidoczny. (3653718)
 • Puste zmienne tekstowe nie są poprawnie eksportowane do formatu PDF. (3656476)
 • Program InDesign ulega awarii podczas uaktualniania numeru strony w dokumencie z włączoną funkcją przetasowania stron, gdy zablokowane elementy znajdują się na stronach w momencie ich tasowania. (3656879)

Zasoby internetowe

Zapraszamy na fora dyskusyjne Adobe Forums pod adresem http://www.adobe.com/go/forums_pl

Pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz rozpoczynania pracy można znaleźć pod adresem http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

 

Pełną pomoc do produktu oraz instrukcje, pomysły i wsparcie społeczności użytkowników można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl

Pomoc techniczna

Aby uzyskać pomoc z zakresu informacji o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych kwestii, należy odwiedzić stronę Pomocy i obsługi technicznej http://www.adobe.com/go/customer_support_pl

Użytkownicy spoza Ameryki Północnej powinni przejść na stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl/, kliknąć menu rozwijane znajdujące się pod pytaniem „Inny kraj lub region?”, wybrać odpowiedni kraj albo region, a następnie kliknąć przycisk Przejdź.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto