Wymagania systemowe

Aktualne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_pl.

Instrukcje instalacji

Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji znajdują się na stronie http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_pl.

Oprogramowanie w wersji próbnej

Wersje próbne pakietu Creative Suite 6 są dostępne w systemie „wypróbuj i kup”, który umożliwia sprawdzenie poszczególnych produktów lub wydań, a następnie przekształcenie wersji próbnej w wersję pełną. Przekształcenia z wersji próbnej na pełną można dokonać w dowolnej chwili poprzez nabycie kopii produktu lub wykupienie subskrypcji. W przypadku nabycia kopii produktu należy wpisać jego numer seryjny na odpowiednim ekranie. W przypadku wykupienia subskrypcji, aby rozpocząć korzystanie z pełnej wersji produktu, użytkownik musi połączyć się z Internetem i zalogować do swojego konta za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Umowa licencyjna

W celu rozpoczęcia korzystania z produktu konieczne jest zaakceptowanie postanowień jego umowy licencyjnej oraz warunków gwarancji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.adobe.com/go/eulas_pl. Ten produkt nie będzie działać bez dokonania obowiązkowej aktywacji i rejestracji przez Internet. Opcja aktywacji telefonicznej jest niedostępna. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.adobe.com/go/activation_pl .

Licencja Adobe dla pojedynczego użytkownika zezwala na instalację produktu na dwóch komputerach (np. służbowym i domowym) pod warunkiem, że będzie on użytkowany przez tę samą osobę, jednak nie na obu komputerach jednocześnie.

Uwaga: Uwaga: Jeśli chcesz zainstalować produkt na trzecim komputerze, musisz w pierwszej kolejności dokonać jego dezaktywacji na jednym z dwóch komputerów. Aby dezaktywować produkt, wybierz polecenie Pomoc > Dezaktywacja.

Instalacja czcionek

Instalator pakietu Creative Suite 6 instaluje czcionki w domyślnym folderze czcionek systemu operacyjnego. W przypadku znalezienia starszych wersji czcionek w domyślnym folderze systemowym instalator odinstaluje starsze wersje i zapisze je w nowym folderze. Dowiedz się więcej, odwiedzając stronę http://www.adobe.com/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite6.html
Czcionki instalowane z produktem Adobe znajdują się również na płycie DVD z instalatorem. Jeśli oprogramowanie zostało pobrane z Internetu, czcionek należy szukać w osobnym pliku zawartości produktu.

Dowiedz się, jak zainstalować dodatkowe czcionki, przechodząc do strony http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_pl.

Znane problemy

Najświeższe wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Suite 6 można znaleźć na stronie Pomoc i obsługa techniczna pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl .

 • Czcionki osadzone w plikach EPUB nie są wyświetlane prawidłowo na urządzeniach iBook, ponieważ firma Apple wykorzystuje inne standardy niż EPUB. (#2993986)
 • Forma EPUB nie sprawdza, czy użytkownik utworzył listę zawierającą niestandardowe znaczniki „li” w oknie dialogowym eksportu znaczników. Jest to działanie zamierzone. Należy korzystać z wbudowanych list programu InDesign zamiast tworzyć własne. (#3128871)
 • Ramki iframe zawierające odtwarzacz wideo (np. klip z youtube) nie zachowują przekształceń po wyeksportowaniu do formatu EPUB3 z układem. Przekształcone filmy nie działają też w kilku innych formatach, w tym PDF i SWF. (#3074377)
 • Wartość wysokości linii p.style zastępuje interlinię ustawioną w stylu akapitowym. Program InDesign umożliwia ustawienie interlinii wyłącznie na poziomie akapitu. (#3000096)
 • Zawartość w wyjściowym pliku EPUB zostaje powielona, jeśli dokument zawiera układ alternatywny. Aby użyć tylko jednego układu, można skorzystać z panelu Artykuły. (#3013951)
 • Dotyczy systemu Mac OS: W przypadku kliknięcia przycisku Wstecz w oknie ostrzeżenia Pakowania czcionek, a następnie kontynuowania pakowania, program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę po zakończeniu operacji pakowania. (#3163998)
 • Gdy powątkowane pola tekstowe znajdują się na różnych stronach widzących operacja upuszczania tekstu nie działa prawidłowo. (#3088856)
 • Wielkości obiektów nie są prawidłowo zmieniane i zostają pomieszane, jeśli ramka zaznaczania jest zbyt mała lub gdy obiekty mają najmniejszą dozwoloną wielkość. (#3113636)
 • Łącza między wątkami nie są tworzone po użyciu narzędzia umieszczania zawartości lub polecenia Umieść i połącz, jeśli ramka tekstowa jest częścią grupy umieszczonej w kontenerze ramki graficznej. (#3125224)
 • Jeśli w systemie zainstalowane są wersje japońska i niemiecka, okno dialogowe Nowy dokument nie jest wyświetlane prawidłowo. Aplikacja nieoczekiwanie kończy pracę podczas próby ustawienia marginesów i łamów. (#3111917)
 • Dotyczy wersji bliskowschodniej i północnoafrykańskiej: kursor blokuje się na tekście angielskim i nie przeskakuje do kolejnego wyrazu. (#3094633)
 • W niektórych sytuacjach po usunięciu z powątkowanych ramek tekstowych tekstu, który jest częścią łamów oraz rozwija je i dzieli aplikacja nieoczekiwanie kończy pracę. (#3152971)
 • Ramka zawierająca tekst powątkowany z włączoną funkcją automatycznego ustawiania rozmiaru nie odświeża się prawidłowo, gdy obiekt jest zakotwiczony wewnątrz jednej z powątkowanych ramek. (#3139955)
 • Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę po zmianie wielkości ramki z włączoną funkcją zachowania linii w ostatnim akapicie. (#3142141)
 • W niektórych sytuacjach przyciski umieszczone na stronach wzorcowych nie działają po wyeksportowaniu do formatu PDF. (#3146506)
 • Znaki akcentowane nie są wyświetlane w polu tekstowym programu Acrobat. (#3148857)
 • Dotyczy jęz. chińskiego: w dymku podpowiedzi przy opcji wielkości obiektu wyświetlane są nieprawidłowe znaki. (#3152638)
 • Znak Khand Ta nie jest wyświetlany prawidłowo. (#3093545)
 • W przypadku skryptów indyjskich jedna z form znaku Ra nie jest wyświetlana prawidłowo po zestawieniach spółgłosek. (#3097656)
 • W przypadku skryptów indyjskich po wstawieniu elementu non-joiner po kombinacji dwóch spółgłosek halant zestawienia nie są wyświetlane prawidłowo. (#3103766)
 • Tyko języki bliskowschodnie: funkcja eksportu do formatu EPUB nie jest obsługiwana w przypadku dokumentów tekstowych w języku hebrajskim i arabskim. (#2952023)
 • Tylko języki bliskowschodnie: narysowanie ramki zaznaczenia od prawego górnego rogu do lewego dolnego rogu w celu umieszczenia zawartości z zasobnika spowoduje przerzucenie tekstu. Narysuj ramkę zaznaczenia od lewego górnego rogu do prawego dolnego rogu, aby zachować tekst. (#3100627)
 • Obsługa standardu GB18030 w systemie Windows XP: w celu zapewnienia obsługi wszystkich znaków w ramach chińskiego standardu GB18030 w systemie Windows XP firma Adobe zaleca instalację pakietu Microsoft GB18030 Support Package. Pakiet ten uaktualni system XP m.in. o czcionki i edytory IME w celu zapewnienia prawidłowej obsługi standardu GB18030. Pakiet można pobrać ze strony internetowej firmy Microsoft. (#BG061690)
 • Klucze rejestru SetNewUIfont oraz ClearNewUIfont do obsługi standardu GB18030-2005

W systemie Microsoft® Windows® XP należy edytować rejestr, aby włączyć obsługę 4-bajtowych znaków standardu GB18030-2005 w interfejsie użytkownika, uruchamiając skrypt „SetNewUIfont.reg”. Zmiana ta będzie mieć wpływ wyłącznie na program InDesign, a nie system operacyjny. Uruchomienie skryptu rejestru jest procedurą opcjonalną, która nie musi zostać wykonana, jeśli nie ma konieczności wyświetlania znaków 4-bajtowych w interfejsie użytkownika.

Uwaga: to rozwiązania nie będzie działać w przypadku okien dialogowych zarządzanych przez system operacyjny (np. Otwórz, Zapisz itp.).

 Aby włączyć obsługę znaków 4-bajtowych GB18030-2005 w czcionce interfejsu użytkownika:

 1. Upewnij się, że program Adobe InDesign nie jest uruchomiony.
 2. Skopiuj plik „SetNewUIfont.reg” na pulpit. Plik ten można znaleźć na płycie DVD „Content” lub pliku InDesignFamily_8_Content_LS1, który wchodzi w skład pakietu instalacyjnego pobieranego z Internetu. Można go znaleźć w folderze 简体中文 > 实用组件 > Adobe InDesign CS6.
 3. Kliknij dwukrotnie plik „.SetNewUIfont.reg” aby ustawić czcionkę interfejsu użytkownika programu InDesign.
 4. Uruchom program InDesign. We wszystkich oknach dialogowych interfejsu użytkownika zarządzanych przez program InDesign powinny być widoczne 4-bajtowe znaki GB18030-2000.

Aby przywrócić oryginalne ustawienia czcionki interfejsu użytkownika:

 1. Upewnij się, że program Adobe InDesign nie jest uruchomiony.
 2. Skopiuj plik „ClearNewUIFont.reg” na pulpit.  Plik ten można znaleźć na płycie DVD „CS6 Content” lub w pliku InDesignFamily_8_Content_LS_1, który wchodzi w skład pakietu instalacyjnego pobieranego z Internetu. Można go znaleźć w folderze 简体中文 > 实用组件 > Adobe InDesign CS6.
 3. Kliknij dwukrotnie plik „ClearNewUIFont.reg”, aby wyzerować czcionkę interfejsu użytkownika programu InDesign.
 4. Uruchom program InDesign. Powinna być wyświetlana standardowa czcionka interfejsu użytkownika programu InDesign.

UWAGA: skrypt rejestru został stworzony w celu włączenia obsługi 4-bajtowych znaków standardu GB18030 w interfejsie użytkownika programu InDesign i nie powinien być uruchamiany w chińskojęzycznej wersji systemu Windows XP (chiński uproszczony).

Zasoby internetowe

Zapraszamy na fora dyskusyjne Adobe Forums pod adresem http://www.adobe.com/go/forums_pl

Aby uzyskać pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz pierwszych kroków, należy odwiedzić fora pod adresem http://forums.adobe.com/community/download_install_setup

Aby uzyskać pomoc w zakresie poszczególnych produktów oraz zdobyć instrukcje użytkowników, a także czerpać inspiracje od członków społeczności, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl

Pomoc techniczna

Aby uzyskać pomoc z zakresu informacji o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych kwestii, należy odwiedzić stronę Pomocy i obsługi technicznej http://www.adobe.com/go/customer_support_pl

Poza terytorium Ameryki Północnej należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl, kliknąć menu rozwijane obok pozycji „Need a different country or region?” (Inny kraj lub region?) i wybrać kraj lub region, po czym kliknąć przycisk GO (Przejdź).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online