InDesign Server CS6 — informacje o wydaniu

Witamy w programie Adobe® InDesign® CS6 Server. Ten dokument zawiera najnowsze informacje o produkcie, uaktualnienia i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji programu InDesign Server.

Minimalne wymagania systemowe

Aktualne informacje o wymaganiach systemowych są dostępne pod adresem http://www.adobe.com/go/indesignserver_systemreqs_pl.

Co nowego

Żądanie ping

W dowolnym momencie użytkownik może sprawdzić dostępność serwera InDesign Server, wysyłając żądanie ping. W ten sposób można ustalić, czy serwer jest dostępny czy nie.

Wyłączanie serwera InDesign Server

Jeśli serwer InDesign Server nie odpowiada na żądania, można zdalnie wyłączyć wszystkie uruchomione na nim procesu, wywołując usługę internetową LBQ.

Obsługa sesji

Serwer może obsługiwać zarówno klienty bezstanowe, jak i stanowe. Sesje są obsługiwane niezależnie od siebie, jakby klienty łączyły się z odrębnymi instancjami programu IDS. Oznacza to, że udostępnianie dokumentów lub ustawień pomiędzy sesjami nie jest możliwe. Po zamknięciu sesji wszystkie obiekty skryptowe oraz stany utworzone podczas sesji powinny zostać zwolnione.

 1. Klienty muszą pobrać ID sesji wywołując interfejs API SOAP BeginSession().
 2. Otrzymane ID sesji musi być wysłane przez klienta wraz z każdym żądaniem.
 3. Wszystkie żądania o takim samym ID sesji są wykonywane z parametrem „ExecutionContext”, tj. ich zestawy preferencji i dokumentów są odseparowane od innych sesji.
 4. Każda z sesji jest tworzona w osobnym wątku, dzięki czemu możliwa jest jednoczesna realizacja żądań od różnych klientów, co zwiększa przepustowość i skalowalność.
 5. Po zrealizowaniu wszystkich żądań klient wywołuje interfejs API SOAP EndSession() w celu zamknięcia sesji i powiadomienia serwera o możliwości usunięcia danych powiązanych z zakończoną sesją.

Licencjonowanie elektroniczneW celu rozpoczęcia korzystania z produktu konieczne jest zaakceptowanie postanowień jego umowy licencyjnej oraz warunków gwarancji.   Szczegóły można znaleźć pod adresem www.adobe.com/pl/products/eulas.

Instalacja czcionek

Pełna dokumentacja dotycząca czcionek jest dostępna w Internecie. Pod adresem http://www.adobe.com/pl/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite6.html można znaleźć m.in. przewodnik OpenType User Guide, dokument OpenType ReadMe, łącza do dokumentacji poszczególnych czcionek oraz listy czcionek instalowanych razem z różnymi składnikami pakietu CS6, a także listy czcionek dostępnych na płytach DVD z poszczególnymi aplikacjami pakietu CS6.

Instalator programu InDesign CS6 Server instaluje czcionki w domyślnym folderze czcionek systemu operacyjnego. Wiele z tych czcionek to zaktualizowane wersje czcionek zainstalowanych wraz z programem InDesign CS5 Server. W przypadku znalezienia starszych wersji czcionek w domyślnym folderze systemowym instalator odinstaluje starsze wersje i zapisze je w nowym folderze. Domyślne foldery czcionek:

Apple Macintosh: /Library/Fonts

Windows: <Partycja systemowa>:\Windows\Fonts

Starsze czcionki zostaną zapisane w następującym folderze:

Apple Macintosh: /Library/Application Support/Adobe/SavedFonts/current

Windows: <Partycja systemowa>:\Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current

W nowym folderze zostanie zapisane także plik „Read Me.html” zawierający listę zapisanych czcionek oraz numery wersji zarówno nowych, jak i starych czcionek.

Starsze czcionki można zainstalować ponownie poprzez usunięcie plików nowo zainstalowanych czcionek z domyślnego folderu czcionek i skopiowanie do niego plików starych czcionek.

Na dysku instalacyjnym znajdują się też dodatkowe czcionki. Informacje dotyczące ich instalacji można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_pl.

Dodatkowe scenariusze instalacji/dezinstalacji

Program InDesign Server CS6 należy aktywować przed rozpoczęciem użytkowania. Jeśli komputer jest podłączony do Internetu, aktywacja jest dokonywana automatycznie podczas instalacji produktu. W celu aktywacji należy podać identyfikator Adobe ID oraz numer seryjny. Jeśli oprogramowanie nie zostanie aktywowane, wyświetlany będzie komunikat „Nie znaleziono licencji programu Adobe InDesign Server. Program zostanie zamknięty.”.

Jeśli komputer nie jest podłączony do Internetu, należy pobrać i zainstalować pakiet APTEE (Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition). Pakiet APTEE umożliwia wprowadzenie numeru seryjnego i aktywację produktu. Pakiet APTEE można pobrać ze strony Creative Suite Enterprise Deployment.

Uwaga:

Podczas dezinstalacji w trybie offline oprogramowanie nie zostanie dezaktywowane. W celu dezaktywacji produktu komputer musi być podłączony do Internetu w czasie deinstalacji.

Aktywacja wersji próbnej przy pomocy pakietu APTEE

Aby aktywować wersję próbną, pobierz i zainstaluj pakiet APTEE. Z wersji próbnej można korzystać przez 90 dni.

 1. W oknie terminala lub konsoli wpisz:
  • Windows: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS6-Win-GM
  • Mac OS: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS6-Mac-GM
 2. Jeśli aktywacja się powiedzie, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

StartTrial Successful

Return Code = 0

Wprowadzanie numeru seryjnego przy pomocy pakietu APTEE (Online)

Podczas wykonywania tej procedury komputer musi być podłączony do Internetu.

 1. W oknie terminala lub konsoli wpisz:
  • Windows: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS6-Win-GM --serial=<numer_seryjny> --adobeid=<adres_email>
  • Mac OS: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS6-Mac-GM --serial=<numer_seryjny> --adobeid=<adres_email>

 2. Jeśli wprowadzanie numeru seryjnego się powiedzie, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Return Code = 0

  Wprowadzanie numeru seryjnego przy pomocy pakietu APTEE (Offline)

  Jeśli komputer nie jest podłączony do Internetu, można wprowadzić numer seryjny oprogramowania i aktywować je, wykonując poniższą procedurę. Wymagany jest dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu. Należy wygenerować kod żądania i wysłać go w celu otrzymania kodu odpowiedzi. Otrzymany kod odpowiedzi należy wpisać w celu wprowadzenia numeru seryjnego i aktywowania oprogramowania.

  1. W oknie terminala lub konsoli wpisz: adobe_prtk --tool=Type1Exception --generate --serial=<numer_seryjny>. Zanotuj wygenerowany kod żądania.
  2. Na urządzeniu podłączonym do Internetu wpisz adres www.adobe.com/go/getactivated_pl i kliknij przycisk Wygeneruj kod odpowiedzi.
   1. Zaloguj się przy pomocy identyfikatora AdobeID
   2. Wpisz kod żądania wygenerowany w kroku 1
   3. Wpisz numer seryjny
   4. Kliknij przycisk Generate a Response Code (Wygeneruj kod odpowiedzi). Zanotuj kod odpowiedzi.
  3. Wróć do komputera i w oknie terminalu lub konsoli wpisz:
   • Windows: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<numer_seryjny> --responsecode=<kod_odpowiedzi> --leid=InDesignServer-CS6-Win-GM
   • Mac OS: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<numer_seryjny> --responsecode=<kod_odpowiedzi> --leid=InDesignServer-CS6-Mac-GM
  4. Jeśli wprowadzanie numeru seryjnego i aktywacja powiodą się, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Return Code = 0

  Znane problemy

  Najświeższe wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Suite 6 można znaleźć na stronie Pomoc i obsługa techniczna pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

  • Polecenia zakończenia pracy instancji programu nie działają w przypadku instancji InDesign Server uruchomionych na urządzeniach o adresach IPv6. Jeśli adresy IPv4 jest wyłączony w sieci, polecenie zakończenia pracy nie działa. (#3139916)
  • Operacja aktualizacji łączy zewnętrznych nie aktualizuje automatycznie umieszczonych obiektów. Przykład: Aktualizacja głównej ramki tekstowej nie powoduje aktualizacji ramek potomnych. (#3142118)
  • Czcionki osadzone w plikach EPUB nie są wyświetlane prawidłowo na urządzeniach iBook, ponieważ firma Apple wykorzystuje inne standardy niż EPUB. (#2993986)
  • Forma EPUB nie sprawdza, czy użytkownik utworzył listę zawierającą niestandardowe znaczniki „li” w oknie dialogowym eksportu znaczników. Jest to działanie zamierzone. Należy korzystać z wbudowanych list programu InDesign zamiast tworzyć własne. (#3128871)
  • Ramki iframe zawierające odtwarzacz wideo (np. klip z youtube) nie zachowują przekształceń po wyeksportowaniu do formatu EPUB3 z układem. Przekształcone filmy nie działają też w kilku innych formatach, w tym PDF i SWF. (#3074377)
  • Wartość wysokości linii p.style zastępuje interlinię ustawioną w stylu akapitowym. Program InDesign umożliwia ustawienie interlinii wyłącznie na poziomie akapitu. (#3000096)
  • Zawartość w wyjściowym pliku EPUB zostaje powielona, jeśli dokument zawiera układ alternatywny. Aby użyć tylko jednego układu, można skorzystać z panelu Artykuły.(#3013951)
  • W niektórych sytuacjach po usunięciu z powątkowanych ramek tekstowych tekstu, który jest częścią łamów oraz rozwija je i dzieli aplikacja nieoczekiwanie kończy pracę. (#3152971)
  • Ramka zawierająca tekst powątkowany z włączoną funkcją automatycznego ustawiania rozmiaru nie odświeża się prawidłowo, gdy obiekt jest zakotwiczony wewnątrz jednej z powątkowanych ramek. (#3139955)
  • Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę po zmianie wielkości ramki z włączoną funkcją zachowania linii w ostatnim akapicie. (#3142141)
  • W niektórych sytuacjach przyciski umieszczone na stronach wzorcowych nie działają po wyeksportowaniu do formatu PDF. (#3146506)
  • Znaki akcentowane nie są wyświetlane w polu tekstowym programu Acrobat. (#3148857)
  • Znak Khand Ta nie jest wyświetlany prawidłowo. (#3093545)
  • W przypadku skryptów indyjskich jedna z form znaku Ra nie jest wyświetlana prawidłowo po zestawieniach spółgłosek. (#3097656)
  • W przypadku skryptów indyjskich po wstawieniu elementu non-joiner po kombinacji dwóch spółgłosek halant zestawienia nie są wyświetlane prawidłowo. (#3103766)
  • Tyko języki bliskowschodnie: funkcja eksportu do formatu EPUB nie jest obsługiwana w przypadku dokumentów tekstowych w języku hebrajskim i arabskim. (#295023)
  • Tylko języki bliskowschodnie: narysowanie ramki zaznaczenia od prawego górnego rogu do lewego dolnego rogu w celu umieszczenia zawartości z zasobnika spowoduje przerzucenie tekstu. Narysuj ramkę zaznaczenia od lewego górnego rogu do prawego dolnego rogu, aby zachować tekst.

  Obsługa klienta

  Obsługa klienta

  Dział obsługi klienta firmy Adobe zapewnia wsparcie w postaci informacji o produktach, sprzedaży, rejestracji oraz innych informacji o charakterze nietechnicznym. Aby znaleźć dane kontaktowe działu obsługi klienta, odwiedź lokalną stronę Adobe.com i przejdź do sekcji Kontakt.

  Opcje planu wsparcia oraz zasoby techniczne 

  Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, chcesz uzyskać informacje na temat darmowych i płatnych planów wsparcia lub szukasz rozwiązania konkretnego problemu, odwiedź stronę http://www.adobe.com/go/support_pl.  Poza terytorium Ameryki Północnej należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl/, kliknąć menu rozwijane obok pozycji „Need a different country or region?” (Inny kraj lub region?) i wybrać kraj lub region, po czym kliknąć przycisk GO (Przejdź). Można także kliknąć opcję Change (Zmień) obok nazwy kraju na górze ekranu i wybrać inny region lub kraj.

  Bezpłatne zasoby dotyczące rozwiązywania problemów obejmują bazę wiedzy o produktach firmy Adobe, fora użytkowników produktów Adobe, serwis Adobe Support Advisor i inne.  Nieustannie tworzymy dodatkowe narzędzia oraz publikujemy informacje w Internecie, zapewniając elastyczny dostęp do zasobów umożliwiających jak najszybsze rozwiązywanie problemów.

  Logo Adobe

  Zaloguj się na swoje konto