Wersje programu InDesign w 2017 roku

Uwaga:

Wydanie programu InDesign CC z października 2017 (13.0) jest już dostępne! Więcej informacji zawiera artykuł Podsumowanie nowych funkcji.

Wprowadzenie do projektowania

Nowość w programie InDesign CC (kwiecień 2017)

Teraz podczas tworzenia dokumentu w programie InDesign, zamiast zaczynać od pustej strony, możesz skorzystać z szerokiego wyboru szablonów, w tym szablonów Adobe Stock. Szablony zawierają zasoby, które można wykorzystać do realizacji projektu. Po otwarciu szablonu w programie InDesign można z nim pracować tak, jak z każdym innym dokumentem programu InDesign.

Oprócz szablonów możesz również utworzyć dokument, wybierając jedno z wielu ustawień predefiniowanych dostępnych w programie InDesign.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie dokumentów.

Nowoczesny interfejs użytkownika

Nowość w programie InDesign CC (kwiecień 2017)

Program InDesign ma teraz zupełnie nowy interfejs użytkownika, który jest łatwy w obsłudze, nowoczesny i łagodny dla oczu. Narzędzia i panele mają nowe ikony. Aby zoptymalizować obsługę aplikacji, można wybierać z dostępnych ustawień kolorów interfejsu: ciemny, średnio ciemny, średnio jasny i jasny.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Podstawy pracy z przestrzenią roboczą.

Interfejs użytkownika
Interfejs użytkownika: przed i po przełączeniu ustawień jasności w tryb jasny

A. Poprzedni interfejs użytkownika B. Obecny interfejs użytkownika (InDesign CC z kwietnia 2017 r.) 
Dostępne motywy kolorystyczne
Dostępne motywy kolorystyczne

Przypisy dolne, które obejmują kolumny

Nowość w programie InDesign CC (listopad 2016)

Teraz podczas pracy z wielokolumnową ramką tekstową możesz wstawić przypis dolny, który rozciąga się na wiele kolumn w poszczególnych ramkach tekstowych lub w całych dokumentach. W Opcjach przypisu dolnego dokumentu zaznacz opcję Rozprowadź przypisy dolne między kolumnami, aby ją włączyć. Opcja ta powoduje, że wszystkie zaznaczone przypisy dolne w dokumencie rozciągają się na kolumny lub powracają do oryginalnego stanu.

Opcja rozprowadzania przypisów dolnych między kolumnami jest domyślnie włączona w przypadku nowych dokumentów utworzonych w programie InDesign CC 2017. Jest ona domyślnie wyłączona w przypadku istniejących dokumentów stworzonych w poprzednim wydaniu programu.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Przypisy dolne.

Ulepszenia dotyczące czcionek OpenType

Nowość w programie InDesign CC (listopad 2016)

W tym wydaniu programu InDesign właściwości OpenType są bardziej widoczne. Po zaznaczeniu tekstu lub ramki tekstowej możesz kliknąć odznakę, która wyświetli stosowne do zaznaczonego tekstu właściwości czcionki OpenType w kontekście. Ponadto można teraz sprawdzić, jak wygląda dana właściwość OpenType. Jeśli zaznaczenie zawiera różne czcionki, wyświetlane są właściwości wszystkich czcionek OpenType.

Kontekstowe manu dla całego zaznaczenia ramki tekstowej

Zastosuj właściwości OpenType dla więcej niż jednego znaku. Teraz po zaznaczeniu ramki tekstowej lub tekstu w ramce tekstowej program InDesign rozpoznaje właściwości OpenType zaznaczonego tekstu i umożliwia ich zastosowanie.

Menu kontekstowe
Menu kontekstowe zawiera listę mających zastosowanie właściwości OpenType

Więcej informacji można znaleźć w artykule Używanie czcionek.

Obsługa z kontekstem pod kątem liczebników porządkowych i ligatur

Obsługę menu kontekstowego, która była wcześniej dostępna w przypadku opcji alternatywnych i ułamków, rozszerzono o liczebniki porządkowe i ligatury (miękkie/standardowe). Teraz po zaznaczeniu 1st, 2nd, 3rd (pierwszy, drugi, trzeci) itd. program InDesign automatycznie zaproponuje zastosowanie właściwości Liczebniki porządkowe. Funkcja ta działa na razie jedynie w języku angielskim.

Poza tym w przypadku wybrania cząstki „st” w słowie „Start”, jeśli dla tych znaków istnieje miękka ligatura, program InDesign zaproponuje zastosowanie tej właściwości. To samo dotyczy ligatur standardowych.

Obsługa z kontekstem pod kątem liczebników porządkowych i ligatur
Obsługa z kontekstem pod kątem liczebników porządkowych i ligatur

Więcej informacji można znaleźć w artykułach Używanie czcionek i Formatowanie znaków.

Zestawy stylistyczne

Czcionki OpenType zwykle mają zestawy stylistyczne. Program InDesign wyświetla te zestawy stylistyczne jako Zestaw 1, Zestaw 2 itd. Trudno jest po samej nazwie poznać rodzaj zestawu. Dzięki tej funkcji pełna nazwa zestawu stylistycznego zostaje wyodrębniona i pokazana w różnych miejscach w programie InDesign, gdy tylko istnieje do niej odniesienie.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Używanie czcionek.

Nowość w programie InDesign CC (listopad 2016)

W poprzednim wydaniu programu InDesign ładowanie panelu Hiperłącza przebiegało powoli, jeśli dokument zawierał wiele hiperłączy, które były z nim połączone. W tym wydaniu wczytywanie panelu Hiperłącza przebiega znacznie szybciej, a jego wydajność jest zdecydowanie wyższa w porównaniu z poprzednimi wydaniami.

Skalowanie obrysu grotów strzałek

Nowość w programie InDesign CC (listopad 2016)

To wydanie programu InDesign zapewnia obsługę skalowania grotu strzałki. Teraz można skalować początki i końce grotów strzałek niezależnie od grubości obrysu linii oraz zmieniać je za pomocą jednego kliknięcia odpowiedniego elementu sterowania dostępnego w panelu Obrys.

Skalowanie obrysu grotów strzałek
Opcje skalowania obrysu grotu strzałki

Więcej informacji można znaleźć w artykule Nadawanie ustawień linii (obrysu).

Ulepszenia interfejsu użytkownika

Nowość w programie InDesign CC (listopad 2016)

Widoczność opcji dostosowywania panelu Sterowanie

Funkcja dostosowywania panel Sterowanie jest teraz dostępna w panelu Sterowanie. Kliknięcie jej powoduje domyślne rozwinięcie odpowiednich widżetów narzędzi.

Dostosuj panel sterowania
Dostosuj panel sterowania

Preferencje wysokości zakładki Panel

Program InDesign zawiera teraz opcję wyłączenia widoku wysokich zakładek. Opcja ta znajduje się w menu Preferencje > Interfejs > Panele > Duże zakładki.

Preferencje dużych zakładek
Preferencje wysokości zakładek Panel i Dokument

Więcej informacji można znaleźć w artykule Podstawy pracy z przestrzenią roboczą.

Nowość w programie InDesign CC (listopad 2016)

Oprócz możliwości przeszukiwania pomocy programów Adobe możesz teraz przeszukiwać zasoby serwisu Adobe Stock z poziomu programu InDesign. Z menu rozwijanego obok pola wyszukiwania wybierz pozycję Adobe Stock, aby wyszukać zasoby z usługi Adobe Stock.

Adobe Stock
Przeszukaj Adobe Stock

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online