Användarhandbok Avbryt

Testa Dreamweaver-platsen

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen
 19. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel

 

 

Lär dig riktlinjerna för webbplatstestning och använd rapporter för att testa Dreamweaver-webbplatsen innan du lägger upp den.

Riktlinjer för platstestning

Innan du överför platsen till en server och anger att den är klar för visning, rekommenderas du att testa den lokalt. (Det rekommenderas dessutom att du testar och felsöker platsen regelbundet under arbetet med den, så att du kan identifiera problem tidigt och undvika att upprepa dem.)

Du bör se till att sidorna ser ut och fungerar som förväntat i de webbläsare platsen är avsedd för, att det inte finns några brutna länkar samt att det inte tar för lång tid att hämta sidorna. Du kan också testa och felsöka hela platsen genom att köra en platsrapport.

Följande riktlinjer hjälper dig att skapa en bra upplevelse för besökare på platsen:

Se till att sidorna fungerar i de webbläsare platsen är avsedd för.

Sidorna bör vara läsbara och fungera i webbläsare som inte har stöd för formatmallar, lager, plugin-program eller JavaScript. För sidor som fungerar riktigt dåligt i äldre webbläsare bör du överväga att använda beteendet Kontrollera webbläsare för att automatiskt dirigera om besökare till en annan sida.

Förhandsvisa sidorna i olika webbläsare och på olika plattformar.

Detta ger dig möjlighet att se skillnader i layout, färg, teckenstorlek och standardstorlek på webbläsarfönstret, som inte går att förutse vid en kontroll av målwebbläsare.

Kontrollera om det finns några brutna länkar på platsen och korrigera dem.

Andra sidor kan också designas om och förändras och den sida du länkar till kan ha flyttats eller tagits bort. Du kan köra en rapport för länkkontroll för att testa länkarna.

Övervaka filstorleken på sidorna och hur lång tid det tar att hämta dem.

Kom ihåg att om en sida består av en enda, stor tabell, kommer besökare i en del webbläsare inte att se någonting förrän hela tabellen har hämtats. Du kan förhindra detta genom att dela upp stora tabeller, men om det inte är möjligt kan du placera en liten mängd innehåll – till exempel ett välkomstmeddelande eller en annonsbanderoll – utanför tabellen längst upp på sidan, så att användarna kan titta på det innehållet medan tabellen hämtas.

Kör några platsrapporter för att testa och felsöka hela platsen.

Du kan söka efter problem på hela platsen, till exempel namnlösa dokument, tomma taggar och överflödiga kapslade taggar.

Validera koden för att lokalisera tagg- eller syntaxfel.

Uppdatera och underhåll platsen efter att den har publicerats.

Publiceringen av platsen kan göras på flera olika sätt och är en pågående process. En viktig del av processen är att definiera och implementera ett versionskontrollsystem, antingen med de verktyg som finns i Dreamweaver eller via ett externt program för versionskontroll.

Använd diskussionsforumen.

Diskussionsforumen för Dreamweaver finns på Adobes webbplats på adressen www.adobe.com/go/dreamweaver_newsgroup.

Forumen är en utmärkt resurs för att få information om olika webbläsare, plattformar och så vidare. Du kan också diskutera tekniska problem och dela med dig av användbara tips till andra Dreamweaver-användare.

En självstudiekurs om att felsöka publiceringsproblem finns på www.adobe.com/go/vid0164_se.

Använda rapporter för att testa platsen

Du kan köra platsrapporter för arbetsflöden eller HTML-attribut. Du kan också använda kommandot Rapporter för att kontrollera länkar på platsen.

Arbetsflödesrapporter kan förbättra samarbetet mellan medlemmar i en webbgrupp. Du kan köra arbetsflödesrapporter som visar vem som har checkat ut en fil, vilka filer som Design Notes har associerats med och vilka filer som har ändrats nyligen. Du kan förfina Design Note-rapporter ytterligare genom att ange namn/värde-parametrar.

Obs!

Du måste ha definierat en fjärrplatsanslutning för att kunna köra arbetsflödesrapporterna.

Med HTML-rapporter kan du kompilera och generera rapporter för flera HTML-attribut. Du kan kontrollera kapslade teckensnittstaggar som går att kombinera, Alt-text som saknas, överflödiga kapslade taggar, tomma taggar som kan tas bort samt namnlösa dokument.

När du har kört en rapport kan du spara den som en XML-fil, sedan importera den till en mallinstans eller en databas eller ett kalkylblad och skriva ut den eller visa den på en webbplats.

Obs!

Du kan även lägga till olika rapporttyper i Dreamweaver via webbplatsen Adobe Dreamweaver Exchange.

Köra rapporter för att testa en plats

 1. Välj Plats > Rapporter.
 2. Välj vad som ska rapporteras på snabbmenyn Rapportera om och ange vilka rapporttyper som ska köras (arbetsflöde eller HTML).

  Du kan inte köra rapporten Markerade filer på platsen om du inte redan har markerat filer i filpanelen.

 3. Om du har valt en arbetsflödesrapport klickar du på Rapportinställningar. I annat fall hoppar du över det här steget.
  Obs!

  Om du har valt mer än en arbetsflödesrapport måste du klicka på knappen Rapportinställningar för varje rapport. Välj en rapport, klicka på Rapportinställningar och ange inställningar. Upprepa sedan processen för eventuella ytterligare arbetsflödesrapporter.

  Utcheckad av

  Skapar en rapport över alla dokument som har checkats ut av en viss gruppmedlem. Ange namnet på en gruppmedlem och klicka sedan på OK för att återgå till dialogrutan Rapporter.

  Design Notes

  Skapar en rapport över alla Design Notes för markerade dokument eller för platsen. Ange ett eller flera namn/värde-par och välj sedan jämförelsevärden på motsvarande snabbmenyer. Klicka på OK för att återgå till dialogrutan Rapporter.

  Nyss ändrade

  Skapar en rapport över filer som har ändrats under en viss tidsperiod. Ange datumintervall och plats för de filer du vill visa.

 4. Om du har valt en HTML-rapport kan du välja mellan följande rapporter:

  Kombinerbara kapslade teckensnittstaggar

  Skapar en rapport över alla kapslade teckensnittstaggar som kan kombineras för att rensa koden.

  Till exempel <font color="#FF0000"><font size="4">STOP!</font></font> rapporteras.

  Alt-text saknas

  Skapar en rapport som visar en lista med alla img-taggar som inte har alternativ text.

  Alternativ text visas i stället för bilder i webbläsare med endast text eller i webbläsare som har ställts in för att hämta bilder manuellt. Skärmläsare läser alternativ text och en del webbläsare visar alternativ text när användaren placerar musen över bilden.

  Överflödiga kapslade taggar

  Skapar en rapport med detaljerad information om kapslade taggar som bör rensas bort.

  Till exempel rapporteras <i> The rain <i> in</i> Spain stays mainly in the plain</i>.

  Borttagbara tomma taggar

  Skapar en rapport med detaljerad information om alla tomma taggar som kan tas bort för att rensa HTML-koden.

  Du kan till exempel ha tagit bort ett objekt eller en bild i kodvyn, men lämnat de taggar som gällde det objektet.

  Namnlösa dokument, rapport

  Skapar en rapport över alla namnlösa dokument inom de valda parametrarna. Dreamweaver rapporterar alla dokument med standardnamn, som har flera ”title”-taggar eller som saknar ”title”-taggar.

 5. Skapa rapporten genom att klicka på Kör.

  Beroende på vilken typ av rapport du kör kan du uppmanas att spara filen, ange platsen eller välja en mapp (om du inte redan har gjort det).

  En resultatlista visas i panelen Platsrapporter (i panelgruppen Resultat).

Använda och spara en rapport

 1. Kör en rapport (se föregående procedur).
 2. Visa rapporten genom att göra något av följande i panelen Platsrapporter:
  • Klicka på den kolumnrubrik du vill sortera resultaten efter.

   Du kan sortera efter filnamn, radnummer eller beskrivning. Du kan också köra flera olika rapporter utan att stänga de olika rapporterna.

  • Markera en rad i en rapport och klicka sedan på knappen Mer information på vänster sida av panelen Platsrapporter om du vill se en beskrivning av problemet.

  • Dubbelklicka på en rad i rapporten för att visa motsvarande kod i dokumentfönstret.

  Obs!

  Om du befinner dig i designvyn ändrar Dreamweaver visningen till delad vy för att visa det rapporterade problemet i koden.

 3. Spara rapporten genom att klicka på Spara rapport.

  När du sparar en rapport kan du importera den till en befintlig mallfil. Du kan sedan importera filen till en databas eller ett kalkylblad och skriva ut den, eller använda filen för att visa rapporten på en webbplats.

  Obs!

  När du har kört HTML-rapporter använder du kommandot Rensa HTML för att korrigera de eventuella HTML-fel som angavs i rapporten.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?