Testa Dreamweaver-platsen

Lär dig riktlinjerna för webbplatstestning och använd rapporter för att testa Dreamweaver-webbplatsen innan du lägger upp den.

Riktlinjer för platstestning

Innan du överför platsen till en server och anger att den är klar för visning, rekommenderas du att testa den lokalt. (Det rekommenderas dessutom att du testar och felsöker platsen regelbundet under arbetet med den, så att du kan identifiera problem tidigt och undvika att upprepa dem.)

Du bör se till att sidorna ser ut och fungerar som förväntat i de webbläsare platsen är avsedd för, att det inte finns några brutna länkar samt att det inte tar för lång tid att hämta sidorna. Du kan också testa och felsöka hela platsen genom att köra en platsrapport.

Följande riktlinjer hjälper dig att skapa en bra upplevelse för besökare på platsen:

Se till att sidorna fungerar i de webbläsare platsen är avsedd för.

Sidorna bör vara läsbara och fungera i webbläsare som inte har stöd för formatmallar, lager, plugin-program eller JavaScript. För sidor som fungerar riktigt dåligt i äldre webbläsare bör du överväga att använda beteendet Kontrollera webbläsare för att automatiskt dirigera om besökare till en annan sida.

Förhandsgranska sidorna i olika webbläsare och på olika plattformar.

Detta ger dig möjlighet att se skillnader i layout, färg, teckenstorlek och standardstorlek på webbläsarfönstret, som inte går att förutse vid en kontroll av målwebbläsare.

Kontrollera om det finns några brutna länkar på platsen och korrigera dem.

Andra sidor kan också designas om och förändras och den sida du länkar till kan ha flyttats eller tagits bort. Du kan köra en rapport för länkkontroll för att testa länkarna.

Övervaka filstorleken på sidorna och hur lång tid det tar att hämta dem.

Kom ihåg att om en sida består av en enda, stor tabell, kommer besökare i en del webbläsare inte att se någonting förrän hela tabellen har hämtats. Du kan förhindra detta genom att dela upp stora tabeller, men om det inte är möjligt kan du placera en liten mängd innehåll – till exempel ett välkomstmeddelande eller en annonsbanderoll – utanför tabellen längst upp på sidan, så att användarna kan titta på det innehållet medan tabellen hämtas.

Kör några platsrapporter för att testa och felsöka hela platsen.

Du kan söka efter problem på hela platsen, till exempel namnlösa dokument, tomma taggar och överflödiga kapslade taggar.

Validera koden för att hitta tagg- eller syntaxfel.

Uppdatera och underhåll platsen efter att den har publicerats.

Publiceringen av platsen kan göras på flera olika sätt och är en pågående process. En viktig del av processen är att definiera och implementera ett versionskontrollsystem, antingen med de verktyg som finns i Dreamweaver eller via ett externt program för versionskontroll.

Använd diskussionsforumen.

Diskussionsforumen för Dreamweaver finns på Adobes webbplats på adressen www.adobe.com/go/dreamweaver_newsgroup_se.

Forumen är en utmärkt resurs för att få information om olika webbläsare, plattformar och så vidare. Du kan också diskutera tekniska problem och dela med dig av användbara tips till andra Dreamweaver-användare.

En självstudiekurs om hur du felsöker problem finns på www.adobe.com/go/vid0164_se.

Använda rapporter för att testa platsen

Du kan köra platsrapporter för arbetsflöden eller HTML-attribut. Du kan också använda kommandot Rapporter för att kontrollera länkar på platsen.

Arbetsflödesrapporter kan förbättra samarbetet mellan medlemmar i en webbgrupp. Du kan köra arbetsflödesrapporter som visar vem som har checkat ut en fil, vilka filer som Design Notes har associerats med och vilka filer som har ändrats nyligen. Du kan förfina Design Note-rapporter ytterligare genom att ange namn/värde-parametrar.

Obs!

Du måste ha definierat en fjärrplatsanslutning för att kunna köra arbetsflödesrapporterna.

Med HTML-rapporter kan du kompilera och generera rapporter för flera HTML-attribut. Du kan kontrollera kapslade typsnittstaggar som går att kombinera, Alt-text som saknas, överflödiga kapslade taggar, tomma taggar som kan tas bort samt namnlösa dokument.

När du har kört en rapport kan du spara den som en XML-fil, sedan importera den till en mallinstans eller en databas eller ett kalkylblad och skriva ut den eller visa den på en webbplats.

Obs!

Du kan även lägga till olika rapporttyper i Dreamweaver via webbplatsen Adobe Dreamweaver Exchange.

Köra rapporter för att testa en plats

 1. Välj Plats > Rapporter.
 2. Välj vad som ska rapporteras på snabbmenyn Rapportera om och ange vilka rapporttyper som ska köras (arbetsflöde eller HTML).

  Du kan inte köra rapporten Markerade filer på platsen om du inte redan har markerat filer i filpanelen.

 3. Om du har valt en arbetsflödesrapport klickar du på Rapportinställningar. I annat fall hoppar du över det här steget.
  Obs!

  Om du har valt mer än en arbetsflödesrapport måste du klicka på knappen Rapportinställningar för varje rapport. Välj en rapport, klicka på Rapportinställningar och ange inställningar. Upprepa sedan processen för eventuella ytterligare arbetsflödesrapporter.

  Utcheckad av

  Skapar en rapport över alla dokument som har checkats ut av en viss gruppmedlem. Ange namnet på en gruppmedlem och klicka sedan på OK för att återgå till dialogrutan Rapporter.

  Design Notes

  Skapar en rapport över alla Design Notes för markerade dokument eller för platsen. Ange ett eller flera namn/värde-par och välj sedan jämförelsevärden på motsvarande snabbmenyer. Klicka på OK för att återgå till dialogrutan Rapporter.

  Nyss ändrade

  Skapar en rapport över filer som har ändrats under en viss tidsperiod. Ange datumintervall och plats för de filer du vill visa.

 4. Om du har valt en HTML-rapport kan du välja mellan följande rapporter:

  Kombinerbara kapslade ”font”-taggar, rapport

  Skapar en rapport över alla kapslade typsnittstaggar som kan kombineras för att rensa koden.

  Till exempel <font color="#FF0000"><font size="4">STOP!</font></font> rapporteras.

  Alt-text saknas, rapport

  Skapar en rapport som visar en lista med alla img-taggar som inte har alternativ text.

  Alternativ text visas i stället för bilder i webbläsare med endast text eller i webbläsare som har ställts in för att hämta bilder manuellt. Skärmläsare läser alternativ text och en del webbläsare visar alternativ text när användaren placerar musen över bilden.

  Överflödiga kapslade taggar, rapport

  Skapar en rapport med detaljerad information om kapslade taggar som bör rensas bort.

  Till exempel rapporteras <i> The rain <i> in</i> Spain stays mainly in the plain</i>.

  Borttagbara tomma taggar, rapport

  Skapar en rapport med detaljerad information om alla tomma taggar som kan tas bort för att rensa HTML-koden.

  Du kan till exempel ha tagit bort ett objekt eller en bild i kodvyn, men lämnat de taggar som gällde det objektet.

  Namnlösa dokument, rapport

  Skapar en rapport över alla namnlösa dokument inom de valda parametrarna. Dreamweaver rapporterar alla dokument med standardnamn, som har flera "title"-taggar eller som saknar "title"-taggar.

 5. Skapa rapporten genom att klicka på Kör.

  Beroende på vilken typ av rapport du kör kan du uppmanas att spara filen, ange platsen eller välja en mapp (om du inte redan har gjort det).

  En resultatlista visas i panelen Platsrapporter (i panelgruppen Resultat).

Använda och spara en rapport

 1. Köra en rapport (se föregående procedur).
 2. Visa rapporten genom att göra något av följande i panelen Platsrapporter:
  • Klicka på den kolumnrubrik du vill sortera resultaten efter.

   Du kan sortera efter filnamn, radnummer eller beskrivning. Du kan också köra flera olika rapporter utan att stänga de olika rapporterna.

  • Markera en rad i en rapport och klicka sedan på knappen Mer information på vänster sida av panelen Platsrapporter om du vill se en beskrivning av problemet.

  • Dubbelklicka på en rad i rapporten för att visa motsvarande kod i dokumentfönstret.

  Obs!

  Om du befinner dig i designvyn ändrar Dreamweaver visningen till delad vy för att visa det rapporterade problemet i koden.

 3. Spara rapporten genom att klicka på Spara rapport.

  När du sparar en rapport kan du importera den till en befintlig mallfil. Du kan sedan importera filen till en databas eller ett kalkylblad och skriva ut den, eller använda filen för att visa rapporten på en webbplats.

  Obs!

  När du har kört HTML-rapporter använder du kommandot Rensa HTML/XHTML för att korrigera de eventuella HTML-fel som angavs i rapporten.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto