Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver

Obs!

Stöd för ColdFusion har tagits bort i Dreamweaver CC och senare.

Skydda en mapp eller webbplats på servern (ColdFusion)

Med hjälp av Dreamweaver kan du lösenordsskydda en viss mapp i ditt ColdFusion-program, inklusive programmets rotmapp. När en besökare på webbplatsen begär en sida i den angivna mappen, måste besökaren uppge användarnamn och lösenord. ColdFusion lagrar användarnamnet och lösenordet i sessionsvariabler, så att användaren inte behöver ange dem igen under sessionen.

Obs!

Den här funktionen är bara tillgänglig om du har tillgång till en dator med ColdFusion MX 7 eller senare.

 1. Välj Kommandon > ColdFusion Inloggningsguide med ett ColdFusion-dokument öppet i Dreamweaver.
 2. Slutför ColdFusion Inloggningsguide.

  a. Ange den fullständiga sökvägen till den mapp som du vill skydda och klicka på Nästa.

  b. Markera någon av följande verifieringstyper på nästa skärm:

   Enkel verifiering Skyddar ditt program med ett enda användarnamn och lösenord för alla användare.

  Windows NT-verifiering Skyddar ditt program med användarnamnen och lösenorden till Windows NT.

  LDAP-verifiering Skyddar ditt program med användarnamn och lösenord som lagras på en LDAP-server.

  c. Ange om du vill att användare ska logga in via en ColdFusion-inloggningssida eller en snabbmeny.

  d. Ange följande inställningar på nästa skärm:

  • Om du valde enkel verifiering, anger du användarnamnet och lösenordet som alla användare måste ange.
  • Om du valde Windows NT-verifiering, anger du vilken NT-domän som ska validera inloggningen.
  • Om du valde LDAP-verifiering, anger du vilken LDAP-server som ska validera inloggningen.

  3. Överför de nya filerna till din fjärrwebbplats. Filerna finns i din lokala webbplatsmapp.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto