Lägga till och ändra typsnittskombinationer i Dreamweaver

Lägga till och ändra typsnittskombinationer i Dreamweaver via dialogrutan Hantera typsnitt.

Typsnittskombinationer avgör hur en webbläsare visar texten på webbsidan. Webbläsaren använder det första typsnittet i kombinationen som finns installerad på användarens dator. Om inget av typsnitten i kombinationen är installerat visas texten enligt webbläsarens inställningar.

Lägga till Adobe Edge Web Fonts i typsnittslistan

Du kan använda Adobe Edge Web Fonts på dina webbsidor. När ett Edge-typsnitt används på en sida läggs en extra script-tagg till som refererar till en JavaScript-fil. Den här filen hämtar typsnittet direkt från Creative Cloud-servern till webbläsarens cacheminne.

När sidan visas hämtas typsnitten från Creative Cloud-servern även om typsnittet finns på användarens dator.

En Script-tagg som bara använder typsnittet ”Abel” har till exempel formatet:

<!--Följande script-tagg hämtar ett typsnitt från Adobe Edges typsnittserver för användning på den här webbplatsen. Vi rekommenderar att du inte ändrar det.-->

<script>var adobewebfontsappname ="dreamweaver"</script>

<script src="http://use.edgefonts.net/abel:n4:default.js" type="text/javascript"></script>

 1. Välj Verktyg > Hantera typsnitt.

  På fliken för Adobe Edge-typsnitt visas alla Adobe Edge Web Fonts som du kan lägga till i typsnittslistan.

 2. Gör följande om du vill hitta och lägga till typsnitt ur den här listan i din typsnittslista:

  • Klicka på det typsnitt som du vill lägga till i typsnittslistan.
  • Om du vill avmarkera ett typsnitt klickar du på det igen.
  • Använd filter för att visa en kortare lista över de typsnitt du vill använda. Om du till exempel vill visa en kortare lista över typsnitt av serif-typ klickar du på .
  • Du kan använda flera filter samtidigt. Om du till exempel vill göra en kortare lista över typsnitt av serif-typ som kan användas för stycken klickar du på  och .
  • Om du vill söka efter ett typsnitt med dess namn anger du namnet i sökrutan.
 3. Klicka på  om du vill filtrera de typsnitt som du markerat.

 4. Klicka på Klar.

Öppna typsnittslistan från vilket ställe som helst. Du kan till exempel använda typsnittslistan i avsnittet CSS på panelen Egenskaper.

I typsnittslistan visas Dreamweaver-typsnittsstackarna före webbtypsnitten. Bläddra nedåt i listan för att hitta de typsnitt som du valt.

Lägga till lokala webbtypsnitt i typsnittslistan

Du kan lägga till webbtypsnitt från din dator i typsnittslistan i Dreamweaver. De typsnitt som läggs till visas i alla typsnittsmenyerna i Dreamweaver. Det finns stöd för typsnitt av typerna EOT, WOFF, TTF och SVG.

 1. Välj Verktyg > Hantera typsnitt.

 2. Välj Lokala webbtypsnitt i dialogrutan Hantera typsnitt.

 3. Klicka på knappen Bläddra för den typ av typsnitt som du vill lägga till. Om ditt typsnitt till exempel är i EOT-format klickar du på knappen Bläddra för EOT-typsnitt.

 4. Gå till den plats på datorn där typsnittet finns. Markera filen och öppna den. Om det finns andra format för typsnittet på samma plats läggs också de till i dialogrutan. Typsnittsnamnet hämtas automatiskt från namnet på typsnittet.

 5. Välj det alternativ som ber dig bekräfta att du har licensierat typsnittet för användning på webbsidor.

 6. Klicka på Klar.

  Listan över typsnitt visas i Aktuell lista med lokala webbtypsnitt.

Om du vill ta bort ett webbtypsnitt från typsnittslistan markerar du typsnittet i Aktuell lista med lokala typsnitt och klickar på Ta bort.

Skapa anpassade typsnittsstackar

En typsnittsstack är en lista över typsnitt i en deklaration av en CSS-typsnittsfamilj

 1. Välj Verktyg > Hantera typsnitt och välj Egna typsnittsstackar.

  Ändra typsnittskombinationer
  Ändra typsnittskombinationer

 2. Välj typsnittskombinationen i listan högst upp i dialogrutan.

  Typsnitten i den valda kombinationen visas i listan Valda typsnitt till vänster i dialogrutan. Till höger finns en lista med alla typsnitt som finns installerade på datorn.

 3. Gör något av följande:
  • Lägg till eller ta bort typsnitt från en typsnittskombination genom att klicka på pilknapparna (<< eller >>) mellan listorna Valda typsnitt och Tillgängliga typsnitt.

  • Lägg till eller ta bort en typsnittskombination genom att klicka på plus- respektive minusknapparna högst upp i dialogrutan.

  • Vill du lägga till ett typsnitt som inte finns installerat på datorn måste du skriva dess namn i textfältet under listan Tillgängliga typsnitt. Lägg sedan till det i kombinationen genom att klicka på knappen <<. Det kan vara intressant att lägga till ett typsnitt som inte finns på datorn om du exempelvis vill ange ett typsnitt som bara finns i Windows och du utvecklar sidorna på Macintosh.

  • Flytta typsnittskombinationen upp eller ned i listan genom att klicka på pilknapparna högst upp i dialogrutan.

Lägga till en ny kombination i typsnittslistan

 1. Välj Verktyg > Hantera typsnitt.

 2. Välj ett typsnitt i listan Tillgängliga typsnitt och flytta typsnittet till listan Valda typsnitt genom att klicka på knappen <<.
 3. Upprepa steg 2 för alla övriga typsnitt i kombinationen.

  Vill du lägga till ett typsnitt som inte finns installerat på datorn måste du skriva dess namn i textfältet under listan Tillgängliga typsnitt. Lägg sedan till det i kombinationen genom att klicka på knappen <<. Det kan vara intressant att lägga till ett typsnitt som inte finns på datorn om du exempelvis vill ange ett typsnitt som bara finns i Windows och du utvecklar sidorna på Macintosh.

 4. När du har valt alla specifika typsnitt ska du välja en allmän typsnittfamilj på menyn Tillgängliga typsnitt och flytta den till listan Valda typsnitt genom att klicka på knappen <<.

  Allmänna typsnittfamiljer är bland annat cursive, fantasy, monospace, sans-serif och serif. Om inga av typsnittfamiljen Valda typsnitt finns på användarens dator visas texten med standardtypsnittet som har kopplats till den allmänna typsnittfamiljen. I de flesta system är standardtypsnittet för text med fast breddsteg Courier, till exempel.

Förhandsgranska infogade typsnitt

Du kan inte förhandsgranska Edge- och webbtypsnitt i designvyn. Växla till Live-vyn eller förhandsvisa sidan i en webbläsare om du vill förhandsvisa dessa typsnitt.

Uppdatera skripttagg för webbtypsnitt i flera filer

När du uppdaterar typsnittet i en CSS-fil som är kopplad till flera HTML-filer ombeds du uppdatera skripttaggen i de relaterade HTML-filerna. När du klickar på Uppdatera uppdateras script-taggarna i alla de berörda HTML-filerna.

Uppdatera script-taggen för webbtypsnitt på en sida

Om du vill uppdatera webbtypsnitt på en webbsida som inte återspeglas i script-taggen väljer du Verktyg > Rensa Script-taggen för webbtypsnitt (den här sidan).

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto