Användarhandbok Avbryt

Responsiv design med flytande stödrasterlayouter

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Vill du skapa responsiva webbplatser för flera skärmar? Lär dig hur du använder flytande stödraster i Dreamweaver för att utforma webbplatser för mobila enheter och datorer.

Layouten på en webbplats måste anpassa sig till dimensionerna för den enhet som den visas på (responsiv design). En flytande stödrasterlayout ger en visuell möjlighet att skapa olika layouter som passar de olika enheter webbplatsen visas på.

Din webbplats kommer kanske att visas på stationära datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Du kan använda flytande stödrasterlayouter och ange olika layouter för varje typ av enhet. Beroende på om webbplatsen sedan visas på en stationär dator, en surfplatta eller en mobiltelefon, används den layout som motsvarar den enheten för att visa webbplatsen.

Mer information: Adaptiv layout och responsiv layout

Inspektionsläget är inte tillgängligt för dokument med flytande stödrasterlayout.

Skapa en flytande stödrasterlayout

Du kan redigera befintliga layouter med flytande stödraster i Dreamweaver 2017, men du kan inte skapa flytande stödrasterlayouter. 

Använd i stället bootstrap för att skapa responsiva layouter i Dreamweaver 2017. Mer information om Bootstrap finns i Arbeta med Bootstrap-filer.

 1. Välj Fil > Flytande stödraster (äldre).

 2. Standardvärdet för antalet kolumner i stödrastret visas mitt i mediatypen. Om du vill anpassa antalet kolumner för en viss enhet redigerar du det värdet.

 3. Om du vill ställa in bredden på sidan i relation till skärmstorleken ställer du in värdet i procent.

 4. Ett alternativ är att ändra bredden på fästmarginalerna. Fästmarginalen är avståndet mellan två kolumner.

 5. Ange CSS-alternativen för sidan.

  När du klickar på Skapa ombeds du ange en CSS-fil. Du kan göra något av följande:

  • Skapa en ny CSS-fil.
  • Öppna en befintlig CSS-fil.
  • Ange CSS-filen som öppnas som en CSS-fil för flytande stödraster.

  Som standard visas det flytande stödrastret för mobiltelefoner. Även Infoga-panelen för flytande stödraster visas. Använd alternativen på Infoga-panelen och skapa din layout.

  Om du vill börja designa layouten för en annan enhet klickar du på motsvarande ikon i alternativen nedanför designvyn.

 6. Spara filen. När du skapar HTML-filen ombeds du spara de beroende filerna, till exempel boilerplate.css och reslpond.min.js, på en plats på datorn. Ange en plats och klicka på Kopiera.

  Filen boilerplate.css är baserad på HTML5-textinnehållet. Den är en uppsättning CSS-format som ser till att din webbsida återges på ett konsekvent sätt på olika enheter. respond.min.js är ett JavaScript-bibliotek som ger stöd för mediafrågor i äldre versioner av webbläsare.

Redigera dokument med flytande stödraster

Du kan redigera dokument med flytande stödraster direkt i Live-vyn om du vill:

Du kan också visualisera HTML DOM-strukturen för dokument med flytande stödraster med elementsnabbvyn.

Infoga flytande stödrasterelement

På panelen Infoga (Fönster > Infoga) visas de element som kan användas i en flytande stödrasterlayout. När du infogar elementen kan du välja att infoga dem som flytande element.

 1. Klicka på de element du vill infoga på panelen Infoga.

 2. Klicka på Före, Efter eller Kapsla i dialogrutan som visas för att placera elementet i förhållande till referenselementet som är markerat i dokumentet.

 3. Välj en klass eller ange ett värde för id:t. I menyn Klass visas klasserna ur den CSS-fil som du angav när du skapade sidan.

 4. Markera kryssrutan Infoga som flytande element.

 5. När du väljer ett infogat element visas alternativen för att dölja, duplicera eller ta bort Div-elementet. För Div-element som ligger i lager på varandra visas alternativet att växla Div-element.

  Alternativ

  Beskrivning

  Växla Div

  Växlar det element som är markerat med elementet ovanför eller nedanför.

  Dölj

  Döljer elementet.

  Visa ett element genom att göra något av följande:

  Visa id-väljare genom att ändra visningsegenskapen i CSS-filen till block. (display:block)

  Visa klassväljare genom att ta bort den tillämpade klassen (hide_<MediaType>) i källkoden.

  Flytta upp en rad

  Flyttar upp elementet en rad.

  Duplicera

  Duplicerar det markerade elementet. CSS som länkar till elementet dupliceras också.

  Ta bort

  Tar bort såväl HTML som CSS för id-väljare. Om du bara vill ta bort HTML trycker du på Ta bort.
  För klassväljare tas endast HTML bort.

  Justera

  För klassväljare fungerar alternativet Justera som nollmarginalknapp.
  För id-väljare justeras elementet till stödrastret med justeringsknappen.

  Obs!

  Det går att stega sig igenom elementen på en sida med upp- och nedpiltangenterna. Markera elementets kant och tryck sedan på piltangenten.

Kapsling av element

Om du vill kapsla flytande element inuti andra flytande element ska du se till att fokus är på det överordnade elementet. Infoga sedan det underordnade element som du vill ha.

Det finns också stöd för kapslad duplicering. Kapslad duplicering duplicerar HTML-koden (för det markerade elementet) och genererar den relevanta flytande CSS-koden. Absoluta element i det markerade elementet positioneras på rätt sätt. Kapslade element kan också dupliceras med knappen Duplicera.

När du tar bort ett överordnat element tas också den CSS som motsvarar elementet, dess underordnade element och tillhörande HTML bort. Kapslade element kan också tas bort med knappen Ta bort (Kortkommando: Ctrl+Delete).

Liknande innehåll

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto