Bildscheman

Lär dig hur du använder bildscheman i Dreamweaver för att skapa interaktiva hotspot-områden för din webbplats.

Ett bildschema är en bild som har delats in i områden som kallas hotspot-områden. När användaren klickar på ett hotspot-område utförs en åtgärd (till exempel kan en ny fil öppnas).

Klientbildscheman lagrar informationen om hypertextlänken i HTML-dokumentet, och inte i en separat schemafil som serverbildscheman gör. När en besökare klickar på ett hotspot-område i bilden skickas den associerade URL:en direkt till servern. Detta innebär att klientbildscheman är snabbare än serverbildscheman, eftersom servern inte behöver tolka var besökaren har klickat. 

Dreamweaver ändrar inte referenser till serverbildscheman i befintliga dokument. Du kan använda både klientbildscheman och serverbildscheman i samma dokument. Webbläsare som stöder båda typer av bildscheman prioriterar emellertid klientbildscheman. Om du vill inkludera ett serverbildschema i ett dokument måste du ange rätt HTML-kod.

Infoga klientbildscheman

När du infogar ett klientbildschema skapar du ett hotspot-område och definierar därefter en länk som öppnas när användaren klickar i hotspot-området.

Obs!

Du kan skapa flera hotspot-områden, men de ingår i samma bildschema.

 1. Markera bilden i dokumentfönstret.
 2. Klicka på utökningspilen längst ned till höger i egenskapskontrollen för att visa alla egenskaper.
 3. Ange ett unikt namn på bildschemat i schemafältet. Om du använder flera bildscheman i samma dokument måste varje bildschema ha ett unikt namn.

 4. Definiera bildschemats områden genom att göra något av följande:
  • Välj cirkelverktyget  och dra pekaren över bilden för att skapa ett cirkelformat hotspot-område.

  • Välj rektangelverktyget  och dra pekaren över bilden för att skapa ett rektangulärt hotspot-område.

  • Välj polygonverktyget  och definiera ett oregelbundet format hotspot-område genom att klicka en gång för varje hörn. Klicka på pilverktyget när du vill avsluta formen.

   När du har skapat hotspot-området visas egenskapskontrollen för hotspot-området.

 5. I fältet Länk klickar du på mappikonen för att bläddra till och markera den fil som du vill ska öppnas när användaren klickar i det aktiva området. Du kan också ange sökvägen.

 6. Välj det fönster där filen ska öppnas i listrutan Mål eller skriv in namnet på fönstret.

  Namnen på alla ramar som du har namngett i det aktuella dokumentet visas i popup-listan. Om du anger en ram som inte finns, öppnas den länkade sidan i ett nytt fönster med det namn som du angav. Du kan också välja mellan följande reserverade målnamn:

  • _blank läser in den länkade filen i ett nytt, namnlöst webbläsarfönster.
  • _parent läser in den länkade filen i den överordnade ramuppsättningen eller det överordnade fönstret för den ram som innehåller länken. Om ramen med länken inte är kapslad, läses den länkade filen in i hela webbläsarfönstret.
  • _self läser in den länkade filen i samma ram eller fönster som länken. Det här målet är standardinställningen, så normalt behöver du inte ange det.
  • _top läser in den länkade filen i hela webbläsarfönstret och tar därigenom bort alla ramar.
  • _new läser in den länkade filen i ett nytt, namnlöst webbläsarfönster.

  Obs!

  Målinställningen är inte tillgänglig förrän det markerade aktiva området innehåller en länk.  

 7. I rutan Alt anger du alternativ text som ska visas i webbläsare med endast text eller webbläsare som hämtar bilder manuellt. I en del webbläsare visas den här texten som en knappbeskrivning när användaren flyttar pekaren över hotspot-området.
 8. Upprepa steg 4 till och med 7 om du vill definiera ytterligare hotspot-områden i bildschemat.
 9. När du är färdig med bildschemat klickar du på ett tomt område i dokumentet för att ändra egenskapskontrollen.

Ändra hotspot-områden i bildscheman

Du kan enkelt redigera de hotspot-områden du skapar i ett bildschema. Du kan flytta och ändra storlek på ett hotspot-område, eller placera det längre upp eller ned i ett absolut positionerat element (AP-element).

Du kan också kopiera en bild med hotspot-områden från ett dokument till ett annat eller kopiera en eller flera hotspot-områden från en bild och klistra in dem i en annan bild; hotspot-områden som har associerats med bilden kopieras också till det nya dokumentet.

Markera flera hotspot-områden i ett bildschema

 1. Använd hotspot-pekverktyget för att markera ett hotspot-område.
 2. Gör något av följande:
  • Håll ned Skift och klicka på de andra hotspot-områden du vill markera.

  • Tryck på Ctrl+A (Windows) eller Kommando+A (Macintosh) om du vill markera alla hotspot-områden.

Flytta ett hotspot-område

 1. Använd hotspot-pekverktyget för att markera hotspot-området.
 2. Gör något av följande:
  • Dra hotspot-området till en ny placering.

  • Använd Skift+piltangenterna om du vill flytta ett hotspot-område 10 pixlar i vald riktning.

  • Använd piltangenterna om du vill flytta ett hotspot-område 1 pixel i vald riktning.

Ändra storlek på ett hotspot-område

 1. Använd hotspot-pekverktyget  för att markera hotspot-området.
 2. Dra i ett hotspot-markeringshandtag för att ändra storlek eller form på hotspot-området.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto