Användarhandbok Avbryt

Bildscheman

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen
 19. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel

 

 

Lär dig hur du använder bildscheman i Dreamweaver för att skapa interaktiva hotspot-områden för din webbplats.

Ett bildschema är en bild som har delats in i områden som kallas hotspot-områden. När användaren klickar på ett hotspot-område utförs en åtgärd (till exempel kan en ny fil öppnas).

Klientbildscheman lagrar informationen om hypertextlänken i HTML-dokumentet, och inte i en separat schemafil som serverbildscheman gör. När en besökare klickar på ett hotspot-område i bilden skickas den associerade URL:en direkt till servern. Detta innebär att klientbildscheman är snabbare än serverbildscheman, eftersom servern inte behöver tolka var besökaren har klickat. 

Dreamweaver ändrar inte referenser till serverbildscheman i befintliga dokument. Du kan använda både klientbildscheman och serverbildscheman i samma dokument. Webbläsare som stöder båda typer av bildscheman prioriterar emellertid klientbildscheman. Om du vill inkludera ett serverbildschema i ett dokument måste du ange rätt HTML-kod.

Infoga klientbildscheman

När du infogar ett klientbildschema skapar du ett hotspot-område och definierar därefter en länk som öppnas när användaren klickar i hotspot-området.

Obs!

Du kan skapa flera hotspot-områden, men de ingår i samma bildschema.

 1. Markera bilden i dokumentfönstret.
 2. Klicka på utökningspilen längst ned till höger i egenskapskontrollen för att visa alla egenskaper.
 3. Ange ett unikt namn på bildschemat i schemafältet. Om du använder flera bildscheman i samma dokument måste varje bildschema ha ett unikt namn.

 4. Definiera bildschemats områden genom att göra något av följande:
  • Välj cirkelverktyget  och dra pekaren över bilden för att skapa ett cirkelformat hotspot-område.

  • Välj rektangelverktyget  och dra pekaren över bilden för att skapa ett rektangulärt hotspot-område.

  • Välj polygonverktyget  och definiera ett oregelbundet format hotspot-område genom att klicka en gång för varje hörn. Klicka på pilverktyget när du vill avsluta formen.

   När du har skapat hotspot-området visas egenskapskontrollen för hotspot-området.

 5. I fältet Länk klickar du på mappikonen för att bläddra till och markera den fil som du vill ska öppnas när användaren klickar i det aktiva området. Du kan också ange sökvägen.

 6. Välj det fönster där filen ska öppnas i listrutan Mål eller skriv in namnet på fönstret.

  Namnen på alla ramar som du har namngett i det aktuella dokumentet visas i popup-listan. Om du anger en ram som inte finns, öppnas den länkade sidan i ett nytt fönster med det namn som du angav. Du kan också välja mellan följande reserverade målnamn:

  • _blank läser in den länkade filen i ett nytt, namnlöst webbläsarfönster.
  • _parent läser in den länkade filen i den överordnade ramuppsättningen eller det överordnade fönstret för den ram som innehåller länken. Om ramen med länken inte är kapslad, läses den länkade filen in i hela webbläsarfönstret.
  • _self läser in den länkade filen i samma ram eller fönster som länken. Det här målet är standardinställningen, så normalt behöver du inte ange det.
  • _top läser in den länkade filen i hela webbläsarfönstret och tar därigenom bort alla ramar.
  • _new läser in den länkade filen i ett nytt, namnlöst webbläsarfönster.

  Obs!

  Målinställningen är inte tillgänglig förrän det markerade aktiva området innehåller en länk.  

 7. I rutan Alt anger du alternativ text som ska visas i webbläsare med endast text eller webbläsare som hämtar bilder manuellt. I en del webbläsare visas den här texten som en knappbeskrivning när användaren flyttar pekaren över hotspot-området.
 8. Upprepa steg 4 till och med 7 om du vill definiera ytterligare hotspot-områden i bildschemat.
 9. När du är färdig med bildschemat klickar du på ett tomt område i dokumentet för att ändra egenskapskontrollen.

Ändra hotspot-områden i bildscheman

Du kan enkelt redigera de hotspot-områden du skapar i ett bildschema. Du kan flytta och ändra storlek på ett hotspot-område, eller placera det längre upp eller ned i ett absolut positionerat element (AP-element).

Du kan också kopiera en bild med hotspot-områden från ett dokument till ett annat eller kopiera en eller flera hotspot-områden från en bild och klistra in dem i en annan bild; hotspot-områden som har associerats med bilden kopieras också till det nya dokumentet.

Markera flera hotspot-områden i ett bildschema

 1. Använd hotspot-pekverktyget för att markera ett hotspot-område.
 2. Gör något av följande:
  • Håll ned Skift och klicka på de andra hotspot-områden du vill markera.

  • Tryck på Ctrl+A (Windows) eller Kommando+A (Macintosh) om du vill markera alla hotspot-områden.

Flytta ett hotspot-område

 1. Använd hotspot-pekverktyget för att markera hotspot-området.
 2. Gör något av följande:
  • Dra hotspot-området till en ny placering.

  • Använd Skift+piltangenterna om du vill flytta ett hotspot-område 10 pixlar i vald riktning.

  • Använd piltangenterna om du vill flytta ett hotspot-område 1 pixel i vald riktning.

Ändra storlek på ett hotspot-område

 1. Använd hotspot-pekverktyget  för att markera hotspot-området.
 2. Dra i ett hotspot-markeringshandtag för att ändra storlek eller form på hotspot-området.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?