Användarhandbok Avbryt

Skapa mediefrågor

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Du kan använda mediefrågor för att ange CSS-filer baserat på de egenskaper som har rapporterats för en enhet (responsiv design). Webbläsaren i enheten kontrollerar mediefrågan och använder motsvarande CSS-fil för att visa webbsidan.

Följande mediefråga anger t.ex. filen phone.css för enheter som har en bredd på 300–320 pixlar.

<link href="css/orig/phone.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all and (min-width: 300px) and (max-width: 320px)">

En omfattande introduktion till mediefrågor finns i Don Booths artikel i Adobe Developer Center på www.adobe.com/go/learn_dw_medquery_don_se.

Mer information om mediefrågor från W3C finns på www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/.

Skapa en mediefråga

I Dreamweaver kan du skapa en platsomfattande mediefrågefil eller en dokumentspecifik mediefråga.

Platsomfattande mediefrågefil

Anger visningsinställningar för alla sidor på webbplatsen som innehåller filen.

Den platsomfattande mediefrågefilen fungerar som en central databas för alla mediefrågor på webbplatsen. När du har skapat den här filen kan du länka till den från sidor på webbplatsen som måste använda mediefrågorna i filen för att de ska kunna visas.

Dokumentspecifik mediefråga

Mediefrågan infogas direkt i dokumentet, och sidan visas baserat på den infogade mediefrågan.

 1. Skapa en webbsida.

 2. Välj Ändra > Mediefrågor.

 3. Gör något av följande:

  • Välj Platsomfattande mediefrågefil om du vill skapa en platsomfattande mediefrågefil.

  • Välj Det här dokumentet om du vill skapa en dokumentspecifik mediefråga.

 4. Gör följande om du skapar en platsomfattande mediefråga:

  1. Klicka på Ange.

  2. Välj Skapa ny fil.

  3. Ange ett namn för filen och klicka på OK.

 5. Det kan hända att vissa enheter inte rapporterar sin faktiska bredd. Du kan tvinga enheter att rapportera sin faktiska bredd genom att välja alternativet Tvinga enheter att rapportera faktisk bredd.

  Följande kod infogas i filen när du väljer det här alternativet.

  <meta name="viewport" content="width=device-width">
 6. Gör något av följande:

  • Klicka på plustecknet (+) om du vill definiera egenskaper för mediefrågefilen.

  • Klicka på Standardförinställningar om du vill börja med standardförinställningarna.

 7. Välj rader i tabellen och redigera deras egenskaper med alternativen under Egenskaper.

  Beskrivning

  Beskrivning av enheten som CSS-filen ska användas för. Till exempel telefon, TV eller bärbar dator.

  Minsta bredd och maximal bredd

  CSS-filen används för de enheter vars rapporterade bredd är inom de angivna värdena.

  Obs!

  Lämna rutan Minsta bredd eller Maximal bredd tom om du inte vill ange ett bestämt intervall för en enhet. Det är till exempel vanligt att lämna rutan Minsta bredd tom om målet är telefoner med en bredd på högst 320 pixlar.

  CSS-fil

  Markera Använd befintlig fil och bläddra till CSS-filen för enheten.

  Om du vill ange en CSS-fil som du inte har skapat ännu väljer du Skapa ny fil. Ange ett namn på CSS-filen. Filen skapas när du klickar på OK.

 8. Klicka på OK.

 9. En ny fil skapas för den platsomfattande mediefrågan. Spara den.

Platsomfattande mediefråga: Observera att mediefrågefilen måste finnas med i <head>-koden för alla befintliga sidor.

Exempel på en mediefrågelänk där mediaquery_adobedotcom.css är den platsomfattande mediefrågefilen för webbplatsen www.adobe.com/se/:

<link href="mediaquery_adobedotcom.css" rel="stylesheet" type="text/css">

Använda en befintlig mediefrågefil

 1. Skapa en webbsida eller öppna en befintlig sida.

 2. Välj Ändra > Mediefrågor.

 3. Välj Platsomfattande mediefrågefil.

 4. Klicka på Ange.

 5. Välj Använd befintlig fil om du redan har skapat en CSS-fil med mediefrågan.

 6. Klicka på Bläddra, navigera till filen och välj filen. Klicka på OK.

 7. Välj Platsomfattande mediefrågefil.

 8. Du kan tvinga enheter att rapportera sin faktiska bredd genom att välja alternativet Tvinga enheter att rapportera faktisk bredd. Följande kod infogas i filen när du väljer det här alternativet.

  <meta name="viewport" content="width=device-width">
 9. Klicka på OK.

Välja en annan platsomfattande mediefrågefil

Så här ändrar du den platsomfattande mediefrågefilen som du har angett i dialogrutan Mediefrågor:

 1. Välj Plats > Hantera platser.

 2. Välj din plats i listan i dialogrutan Hantera platser.

 3. Klicka på Redigera. Dialogrutan Platskonfiguration öppnas.

 4. Välj Lokal information på den vänstra panelen under Avancerade inställningar.

 5. Klicka på Bläddra på den högra panelen i Platsomfattande mediefrågefil och välj CSS-mediefrågefilen.

  Obs!

  Ändringarna i den platsomfattande mediefrågefilen påverkar inte dokumenten som är länkade till en annan eller tidigare platsomfattande mediefrågefil.

 6. Klicka på Spara.

Visa webbsidor baserat på mediefråga

Dimensionerna som har angetts i en mediefråga visas i alternativen för Flera skärmar-knappen/fönsterstorlek. När du väljer en dimension på menyn visas följande ändringar:

 • Vystorleken ändras så att den motsvarar de angivna dimensionerna. Ramstorleken för dokument ändras inte.

 • CSS-filen som har angetts i mediefrågan används för att visa sidan.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto