Följ den här proceduren för att lära dig hur du skapar ett webbformulär visuellt i Dreamweaver genom att infoga formulärelement på en sida.

Du kan skapa ett webbformulär visuellt i Dreamweaver genom att infoga formulärelement på en sida, men det är bara en del av arbetet. Den andra, mer komplicerade delen, innebär att utveckla en mekanism för att hantera de data besökarna skickar via formuläret. Dessa data sparas ibland i en kunddatabas. Formulärdata hanteras vanligtvis av en webbapplikationsteknik som PHP eller Adobe ColdFusion.

Den här artikeln beskriver hur du skapar ett enkelt webbformulär. Utvecklingen av en mekanism för att hantera skickade formulärdata ligger utanför artikelns omfång. Mer information om hur du skapar formulär och en mekanism för att hantera skickade data med PHP finns i den här serien med självstudiekurser i Adobe Developer Center.

Skapa ett webbformulär

 1. Öppna en sida i designvyn i Dreamweaver och placera insättningspunkten där du vill att formuläret ska visas.
 2. Välj infoga > Formulär > Formulär. Du kan även välja kategorin Formulär på panelen Infoga (den lilla triangeln nedanför panelens flik) och klicka på formulärikonen. Dreamweaver infogar ett tomt formulär. Formulär anges med en prickad röd ram i designvyn. Om du inte ser ramen väljer du Visa > Visuella hjälpmedel > Osynliga element.
 3. Ange vilken sida eller vilket skript som bearbetar formulärets data. Markera formuläret genom att klicka på formulärets ram i dokumentfönstret. Ange filnamnet (och sökvägen vid behov) för den bearbetade sidan i textrutan Åtgärd i egenskapskontrollen (Fönster >Egenskaper). Du kan även klicka på mappikonen och navigera till rätt sida eller skript. Exempel: behandla_order.php.
 4. Ange vilken metod som ska användas för att skicka formulärdata till servern. Välj ett av följande alternativ på popup-menyn Metod i egenskapsinspektören:
  • POST bäddar in formulärinformationen i HTTP-begäran. Mer information finns i HTML-formulärparametrar i hjälpen för Dreamweaver.
  • GET lägger till värdet efter sidans webbadress. Mer information finns i URL-parametrar i hjälpen för Dreamweaver.
  • Standard använder webbläsarens standardinställning för att skicka formulärdata till servern. GET-metoden brukar oftast användas som standard.
 5. Infoga formulärobjekt. Placera insättningspunkten på den plats i formuläret där du vill att formulärobjektet ska visas. Välj sedan objektet på menyn Infoga > Formulär eller i kategorin Formulär i fältet Infoga. Placera formulärobjekt i formulärets prickade röda ram på sidan. Mer information om formulärobjekt finns i Formulärobjekt i hjälpen för Dreamweaver.

 6. Anpassa formulärets layout. Använd radbrytningar, styckebrytningar, förformaterad text eller tabeller när du formaterar formulären. Det går inte att infoga ett formulär i ett annat formulär, men du kan infoga fler än ett formulär på en sida. Tänk på att ge formulärobjekten beskrivande text när du designar formulär. Det hjälper användarna att veta vad de ska skriva eller göra. Du kan till exempel skapa etiketten ”Ange ditt namn” för att få reda på vad användaren heter. Använd tabeller för att strukturera formulärobjekten och etiketterna. Kontrollera att alla tabelltaggar omges av formulärtaggar.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy