Användarhandbok Avbryt

Arbeta med text

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Lär dig hur du lägger till och formaterar text i Live-vyn, kodvyn eller genom att extrahera text och tillhörande egenskaper från PSD-filer.

Lägga till text i ett dokument

Om du vill lägga till text i ett Dreamweaver-dokument kan du skriva direkt i dokumentfönstret eller klippa ut och klistra in text. Du kan även importera text från andra dokument.

Du kan antingen använda kommandot Klistra in eller Klistra in special då du klistrar in text i ett Dreamweaver-dokument. Med kommandot Klistra in special kan du ange den inklistrade textens format på olika sätt. Om du exempelvis vill klistra in text från ett formaterat Microsoft Word-dokument i ett Dreamweaver-dokument men vill ta bort all formatering så att du kan använda egna CSS-formatmallar på den inklistrade texten, då kan du markera texten i Word, kopiera den till Urklipp och använda kommandot Klistra in special för att enbart klistra in själva texten.

Om du klistrar in text från andra program med kommandot Klistra in kan du ange inklistringsalternativ som standardalternativ.

Obs!

Med Ctrl+V (Windows) och Kommando+V (Macintosh) klistras alltid enbart texten in (utan formatering) i kodvyn.

 1. Lägg till text i dokumentet på något av följande sätt:
  • Extrahera text från dina PSD-kompositioner med hjälp av Extract-panelen. Mer information finns i Kopiera text från PSD-filer.
  • Skriv texten direkt i dokumentfönstret.
  • Kopiera text från ett annat program, växla till Dreamweaver, placera insättningspunkten i dokumentfönstret i designvyn och välj Redigera > Klistra in eller Redigera > Klistra in special.

  Om du väljer Redigera > Klistra in special kan du välja ett antal inklistringsalternativ.

  Du kan även klistra in text genom att använda följande kortkommandon:

   

  Inklistringsalternativ

  Kortkommando

  Klistra in

  Ctrl+V (Windows)

  Kommando+V (Macintosh)

  Klistra in special

  Ctrl+Skift+V (Windows)

  Kommando+Skift+V (Macintosh)

   

Infoga specialtecken

Vissa specialtecken representeras med namn eller siffror i HTML. De kallas en entitet. HTML innehåller entitetsnamn för tecken som copyrightsymbolen (©), et-tecknet (&) och symbolen för registrerat varumärke (®). Varje entitet har både ett namn (till exempel —) och en numerisk motsvarighet (till exempel —).

Obs!

I HTML-koden infogas mindre än- och större än-tecken (<>), men du kan ha behov av att infoga själva tecknen utan att Dreamweaver ska tolka dem som kod. I så fall ska du använda &gt; för större än (>) och &lt; för mindre än (<).

Tyvärr kan många av de namngivna entiterna inte visas korrekt i många äldre webbläsare.

 1. Placera insättningspunkten där du vill infoga ett specialtecken i dokumentfönstret.
 2. Gör något av följande:
  • Välj teckennamnet på Infoga > HTML > Tecken.

  • Gå till kategorin HTML på panelen Infoga, klicka på alternativet Tecken och välj tecken på snabbmenyn.

  Obs!

  Det finns många andra specialtecken att välja på. Om du vill välja något av dem väljer du Infoga > HTML > Tecken > Annan eller klickar på knappen Tecken i kategorin HTML i panelen Infoga och väljer alternativet Andra tecken. Välj ett tecken i dialogrutan Andra tecken och klicka på OK.

Lägga till mellanslag mellan tecken

Enbart ett mellanslag mellan tecken räknas i HTML-kod. Vill du ha ytterligare mellanrum i ett dokument måste du infoga fasta mellanslag. Du kan infoga fasta mellanslag i dokumentet automatiskt genom att ändra en inställning.

Infoga ett fast mellanslag

 1. Gör något av följande:
  • Välj Infoga > HTML > Specialtecken > Fast mellanslag.

  • Tryck på Ctrl+Skift+Mellanslag (Windows) eller Alternativ+Mellanslag (Macintosh).

  • Välj HTML på panelen Infoga, klicka på knappen Tecken och välj sedan alternativet Fast mellanslag.

Ange att fasta mellanslag ska infogas

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Mac OS).
 2. Kontrollera att alternativet Tillåt flera mellanslag efter varandra i kategorin Allmänt är markerat.

Lägga till mellanrum mellan stycken

Dreamweaver fungerar på ungefär samma sätt som många ordbehandlare: det blir ett nytt stycke om du trycker på Retur (Windows/Mac). Webbläsare infogar automatiskt en tom rad mellan stycken. Du kan lägga till en tom rad mellan stycken genom att infoga en radbrytning.

Lägga till en vagnretur

 1. Tryck på Retur (Windows och Macintosh).

Lägga till en radbrytning

 1. Gör något av följande:
  • Tryck på Skift+Enter (Windows) eller Skift+Retur (Macintosh).

  • Välj Infoga > HTML > Specialtecken > Radbrytning.

  • Välj HTML på panelen Infoga, klicka på knappen Tecken och välj Radbrytning.

Skapa punktlistor och numrerade listor

Du kan skapa numrerade (ordnade) listor, punktlistor (oordnade listor) och definitionslistor utifrån befintlig text eller genom att skriva in ny text i dokumentfönstret.

I definitionslistor visas inga inledande tecken, till exempel punkter eller nummer. De används ofta för ordlistor och beskrivningar. Det går även att kapsla listor. Kapslade listor är listor som innehåller andra listor. Du skulle till exempel kunna vilja ha en ordnad lista eller punktlista i en annan numrerad eller ordnad lista.

I dialogrutan Listegenskaper anges en hel listas eller ett enskilt listobjekts utseende. Du kan välja nummerformat, återställa räknare och ange punktformatalternativ för enskilda listobjekt eller för hela listan.

Skapa en ny lista

 1. Placera insättningspunkten där du vill lägga till en lista i Dreamweaver-dokumentet. Gör sedan något av följande:
  • Klicka på Numrerad lista eller Listobjekt i HTML-egenskapskontrollen.

  • Välj Infoga > HTML och välj önskad listtyp – Punktad lista, Numrerad lista.

   Det första tecknet i listobjektet som du har valt visas i dokumentfönstret.

 2. Skriv listtexten och tryck sedan på Retur (Windows/Macintosh). Då skapas ännu ett listobjekt.
 3. Avsluta listan genom att trycka två gånger på Retur (Windows/Macintosh).

Skapa en lista från befintlig text

 1. Välj ett antal stycken som du vill göra om till en lista.
 2. Välj Infoga > HTML > Punktad lista eller Numrerad lista eller Listobjekt.

Skapa en kapslad lista

 1. Välj de listobjekt som du vill kapsla in.

 2. Högerklicka och välj Lista > Indrag.

  Dreamweaver drar in texten och skapar en separat lista med den ursprungliga listans HTML-attribut.

 3. Välj en ny listtyp eller nytt listformat för den indragna texten på samma sätt som ovan.

Ange egenskaper för en hel lista

 1. Skapa åtminstone ett listobjekt i dokumentfönstret. Det nya formatet gäller automatiskt alla ytterligare punkter som du lägger till i listan.
 2. Placera insättningspunkten i listobjektets text, högerklicka och välj Lista > Egenskaper. Systemet visar dialogrutan Listegenskaper.

 3. Ange önskade alternativ:

  Listtyp

  Anger listegenskaper medan Listobjekt anger egenskaper för en punkt på listan. Välj en onumrerad lista, numrerad lista, kataloglista eller menylista på snabbmenyn. Olika alternativ visas i dialogrutan beroende på vilken listtyp du har valt.

  Stil

  Bestämmer formatet på siffrorna eller punkterna i en numrerad eller onumrerad lista. Alla punkter på listan får det här formatet, såvida du inte anger ett nytt format för punkter på listan.

  Startvärde

  Anger värdet på den första punkten i en numrerad lista.

 4. Spara inställningarna genom att klicka på OK.

Ange listegenskaper för ett listobjekt

 1. Placera insättningspunkten i texten som hör till det listobjekt som du vill ändra i dokumentfönstret.
 2. Högerklicka och välj Lista > Egenskaper.

 3. Ange alternativen under Listobjekt:

  Nytt format

  Anger ett format för det markerade listobjektet. Formaten på menyn Nytt format bestäms av vilken typ av lista som visas på menyn Listtyp. Om exempelvis Onumrerad lista är valt på menyn Listobjekt visas bara alternativ för onumrerade listor på menyn Nytt format.

  Återställ räknare till

  Anger ett tal som listan inleds med.

 4. Spara inställningarna genom att klicka på OK.

Söka efter och ersätta text

Mer information om att söka och ersätta text finns i Söka och ersätta text.

Definiera förkortningar och akronymer

HTML innehåller taggar som du använder för att definiera förkortningarna och akronymerna som du använder på sidan för sökmotorer, stavningskontrollprogram, program för språköversättning och röstgeneratorer. Du kan till exempel ange att förkortningen CI på sidan står för civilingenjör, eller att akronymen WHO står för World Health Organization.

 1. Markera förkortningen eller akronymen i texten på sidan.
 2. Välj Infoga > HTML > Textobjekt > Förkortning, eller Infoga > HTML > Textobjekt > Akronym.
 3. Ange den fullständiga texten för akronymen eller förkortningen.
 4. Ange språket, till exempel en för engelska, de för tyska eller it för italienska.

Ange inställningar för kopiering och inklistring

Du kan välja standardalternativ för inklistringsinställningar. De används då du klistrar in text från andra program med kommandot Redigera > Klistra in. Om du exempelvis alltid vill klistra in enbart texten eller text med enkla format kan du ställa in standardalternativet i dialogrutan Inställningar för Kopiera/Klistra in

Obs!

Du kan antingen använda kommandot Klistra in eller Klistra in special då du klistrar in text i ett Dreamweaver-dokument. Med kommandot Klistra in special kan du ange den inklistrade textens format på olika sätt. Om du exempelvis vill klistra in text från ett formaterat Microsoft Word-dokument i ett Dreamweaver-dokument men vill ta bort all formatering så att du kan använda egna CSS-formatmallar på den inklistrade texten, då kan du markera texten i Word, kopiera den till Urklipp och använda kommandot Klistra in special för att enbart klistra in själva texten.

Obs!

Inställningar som du gör i dialogrutan Inställningar för Kopiera/Klistra in gäller bara sådant som du klistrar in i designläge.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Mac OS).
 2. Klicka på kategorin Kopiera/Klistra in.
 3. Ställ in följande alternativ och klicka på OK.

  Endast text

  Gör att texten klistras in oformaterad. Om ursprungstexten är formaterad tas alla format bort, inklusive radbrytningar och stycketecken.

  Text med struktur

  Gör att texten som du klistrar in bibehåller sin struktur, men formaten tas bort. Du kan till exempel klistra in text och bibehålla uppbyggnaden med stycken, listor och tabeller. Däremot tas fetstil, kursiv stil och annan formatering bort.

  Text med struktur plus grundläggande formatering

  Gör att du kan klistra in både text med struktur och enkel HTML-formaterad text (t.ex. stycken och tabeller, och text formaterad med taggarna b, i, u, strong, em, hr, abbr och acronym).

  Text med struktur plus fullständig formatering

  Gör att all struktur, alla HTML-format och alla CSS-format i texten som du klistrar in bevaras.

  Obs!

  Det går inte att bevara CSS-format i externa stilmallar med alternativet Fullständig formatering, och det går inte heller att behålla formaten om programmet som du klistrar in från inte bibehåller dem när texten överförs till Urklipp.

  Behåll radbrytningar

  Gör att radbrytningarna bevaras i den inklistrade texten. Det här alternativet går inte att välja om du har valt Endast text.

  Rensa mellanrum mellan stycken i Word

  Välj det här alternativet om du har valt Text med struktur eller Text med struktur plus grundläggande formatering och vill ta bort extra utrymme mellan styckena när du klistrar in texten.

  Konvertera typografiska citattecken till raka Konverterar typografiska citattecken till raka citattecken.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?