Använd Dreamweaver för att göra webbplatser och webbprodukter som personer med visuella, auditiva, motoriska och andra funktionshinder kan använda.

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar en del av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Innehåll med hjälpmedel

Med hjälpmedel avses att skapa webbplatser och webbprodukter som personer med visuella, auditiva, motoriska och andra funktionshinder kan använda. Exempel på hjälpmedelsfunktioner för program och webbplatser är skärmläsarstöd, textmotsvarigheter för bilder, kortkommandon, ändringar av visade färger till höga kontraster, osv. Dreamweaver innehåller verktyg som gör det lätt att använda samt verktyg som hjälper dig att skapa tillgängligt innehåll.

För Dreamweaver-utvecklare som behöver använda hjälpmedelsfunktioner erbjuder programmet skärmläsarstöd, tangentbordsnavigering och hjälpmedelsstöd för operativsystem.

Webbdesigners som behöver skapa tillgängligt innehåll kan använda Dreamweaver för att skapa tillgängliga sidor som innehåller användbart innehåll för skärmläsare och som följer riktlinjer från myndigheter. Till exempel finns det dialogrutor där du kan ange hjälpmedelsattribut, som t.ex. textmotsvarigheter för en bild, när du infogar sidelement. När bilden sedan visas på en sida för en användare med visuella funktionshinder kommer skärmläsaren att läsa beskrivningen.

Obs!

Mer information om två betydande hjälpmedelsinstanser finns i World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative (www.w3.org/wai) och Section 508 i U.S. Federal Rehabilitation Act (www.section508.gov).

Obs!

Mer information om riktlinjer för hjälpmedel enligt den japanska branschstandarden finns i JIS X 8341-3 (www.jisc.go.jp).

Inget skrivverktyg kan automatisera utvecklingsprocessen. För att kunna utveckla tillgängliga webbplatser måste du förstå kraven på hjälpmedel och fatta kontinuerliga beslut om hur användare med funktionshinder interagerar med webbsidor. Det bästa sättet att se till att en webbplats är tillgänglig är genom noggrann planering, utveckling, testning och utvärdering.

Använd skärmläsare med Dreamweaver

En skärmläsare citerar texten som visas på datorskärmen. Den läser även information som inte är textbaserad, t.ex. knappar eller bildbeskrivningar i programmet, som finns i hjälpmedelstaggar eller -attribut vid skapandet.

Som Dreamweaver-designer kan du använda en skärmläsare som hjälp för att skapa webbsidor. Skärmläsaren börjar läsa från det övre vänstra i dokumentfönstret.

Dreamweaver har stöd för JAWS för Windows från Freedom Scientific (www.freedomscientific.com) och Window-Eyes-skärmläsare från GW Micro (www.gwmicro.com).

Stöd för hjälpmedelsfunktioner för operativsystem

Dreamweaver har stöd för hjälpmedelsfunktioner i både operativsystemet Windows och Macintosh. I Macintosh kan du t.ex. ange de visuella inställningarna i dialogrutan Hjälpmedel (Apple > Systeminställningar). Dina inställningar visas i arbetsytan i Dreamweaver.

Operativsystemet Windows höga kontrastinställning fungerar också. Du kan aktivera det här alternativet via Kontrollpanelen i Windows och den påverkar Dreamweaver enligt följande:

 • I dialogrutor och paneler används systemets färginställningar. Om du t.ex. anger färgen som Vitt på svart kommer alla dialogrutor och paneler i Dreamweaver att visas med en vit förgrundsfärg och svart bakgrund.

 • I kodvyn används systemets och fönstrets textfärg. Om du t.ex. anger systemfärgen som Vitt på svart och sedan ändrar textfärgerna i Redigera > Inställningar > Kodfärgning, ignorerar Dreamweaver de färginställningarna och visar kodtexten med en vit förgrundsfärg och svart bakgrund.

 • I designvyn används bakgrunds- och textfärgerna som du anger i Ändra > Sidegenskaper så att sidorna som du designar återger färger så som en webbläsare.

Optimera arbetsytan för tillgänglig siddesign

När du skapar tillgängliga sidor måste du koppla information, t.ex. etiketter eller beskrivningar, till objekten på sidan för att göra innehållet tillgängligt för alla användare.

Du kan göra det genom att aktivera dialogrutan Hjälpmedel för varje objekt så att Dreamweaver meddelar dig om hjälpmedelsinformation när du infogar objekt. Du kan aktivera en dialogruta för vilket som helst av objekten i kategorin Hjälpmedel i Inställningar.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh).
 2. Välj Hjälpmedel från kategorilistan till vänster, markera ett objekt, ange något av följande alternativ och klicka på OK.

  Visa attribut vid infogning

  Markera de objekt som du vill aktivera dialogrutor för hjälpmedel för. T.ex. formulärobjekt, ramar, media och bilder.

  Behåll fokus i panelen

  Behåller fokus i panelen, vilket gör den tillgänglig för skärmläsaren. (Om du inte markerar det här alternativet stannar fokus kvar i design- eller kodvyn när en användare öppnar en panel.)

  Rendering utanför skärmen

  Markera det här alternativet när du använder en skärmläsare.

  Obs!

  Hjälpmedelsattributen visas i dialogrutan Infoga tabell när du infogar en ny tabell.

Du kan använda tangentbordet för att navigera i paneler, kontroller, dialogrutor, ramar och tabeller i utan en mus.

Obs!

Användning av tabb- och piltangenter stöds endast för Windows.

 1. I dokumentfönstret trycker du på Ctrl+F6 för att växla fokus till en panel.

  En streckad kontur runt panelens rubrik betyder att fokus ligger på den panelen. Skärmläsaren läser namnlisten i den panel som fokus ligger på.

 2. Tryck på Ctrl+F6 igen för att växla fokus tills du har fokus på den panel som du vill arbeta i. (Tryck på Ctrl+Shift+F6 för att växla fokus till föregående panel.)
 3. Om panelen som du vill arbeta i inte är öppen använder du kortkommandona på Windows-menyn för att visa rätt panel och trycker sedan på Ctrl+F6.

  Om panelen som du vill arbeta i är öppen, men inte utökad, placerar du fokus på namnlisten i panelen och trycker sedan på mellanslagstangenten. Tryck på mellanslagstangenten för att komprimera panelen.

 4. Tryck på Tabb för att flytta mellan alternativen i panelen.
 5. Använd piltangenterna vid behov:
  • Om ett alternativ har flera val använder du piltangenterna för att bläddra mellan valen och trycker sedan på mellanslagstangenten för att välja.

  • Om det finns flikar i panelgruppen för att öppna andra paneler placerar du fokus på den öppna fliken och använder sedan vänster eller höger piltangent för att öppna en annan flik. När du öppnar en ny flik kan du trycka på Tabb för att flytta mellan alternativen i panelen.

 1. Tryck på Ctrl+F3 för att visa egenskapskontrollen, om den inte redan visas.
 2. Tryck på Ctrl+F6 (endast Windows) tills egenskapskontrollen väljs.
 3. Tryck på Tabb för att flytta mellan alternativen i egenskapskontrollen.
 4. Använd piltangenterna för att flytta mellan de olika valen.
 5. Tryck på Ctrl+nedpil (Windows) eller Kommando+nedpil/uppil (Macintosh) om du vill öppna och stänga det utökade avsnittet i egenskapskontrollen, om det behövs, eller tryck på Blanksteg (med fokus på utökningspilen i det nedre högra hörnet).

  Obs!

  Tangentbordets fokus måste vara inuti egenskapskontrollen (och inte i panelens rubrik) om du vill utöka och komprimera arbetet.

 1. Tryck på Tabb för att flytta mellan alternativen i en dialogruta.
 2. Använd piltangenterna för att flytta mellan valen för ett alternativ.
 3. Om dialogrutan har en kategorilista kan du trycka på Ctrl+Tabb (Windows) eller för att växla fokus till kategorilistan och sedan använda piltangenterna för att flytta uppåt eller nedåt i listan.
 4. Tryck på Ctrl+Tabb igen om du vill växla tillbaka till alternativen för en kategori.
 5. Tryck på Retur när du vill stänga dialogrutan.
 1. Om dokumentet innehåller ramar kan du använda piltangenterna för att växla fokus till en ram.

Markera en ram

 1. Tryck på Alt + Nedpil för att placera insättningspunkten i dokumentfönstret.
 2. Tryck på Alt + Uppil för att markera ramen som för närvarande är i fokus.
 3. Fortsätt att trycka på Alt+Uppil för att växla fokus till ramuppsättningen och sedan till överordnade ramuppsättningar, om det finns kapslade ramuppsättningar.
 4. Tryck på Alt + Nedpil för att växla fokus till en underordnad ramuppsättning eller en ram i ramuppsättningen.
 5. När fokus ligger på en ram trycker du på Alt + vänster- eller högerpilen för att flytta mellan ramarna.
 1. Använd piltangenterna eller tryck på Tabb för att flytta till andra celler i en tabell.

  Obs!

  När du trycker på Tabb i en av cellerna längst till höger läggs en till rad till i tabellen.

 2. Om du vill markera en cell trycker du på Ctrl+A (endast Windows) medan markören är i cellen.
 3. Om du vill markera hela tabellen trycker du på Ctrl+A två gånger om markören är i cellen eller när en cell är markerad.
 4. Om du vill stänga tabellen trycker du på Ctrl + A (Windows) tre gånger om markören är i en cell eller när tabellen är markerad och sedan på upp-, vänster- eller högerpilen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy