Känna igen mallar och mallbaserade dokument

Lär dig hur du känner igen mallar och mallbaserade dokument i designbyn och kodvyn i Dreamweaver.

Känn igen mallar i designvyn

I designvyn visas ändringsbara regioner i dokumentfönstret omgivna av rektangulära konturer. I den nedersta rutan i dokumentfönstret visas namnet på området.

Du kan identifiera en mallfil genom att titta på namnlisten i dokumentfönstret. Filnamnstillägget för filen är .dwt.

Känn igen mallar i designvyn
Känn igen mallar i designvyn

Känn igen mallar i kodvyn

I kodvyn är ändringsbara innehållsområden markerade i HTML med följande kommentarer:

<!-- TemplateBeginEditable> och <!-- TemplateEndEditable -->

Obs!

Du kan använda inställningar för kodningsfärg för att ange ett eget färgschema så att du enkelt kan skilja mallområden åt när du tittar på ett dokument i kodvyn.

Allt mellan dessa kommentarer kommer att vara redigerbart i dokument som är baserade på mallen. HTML-källkoden för en ändringsbar region kan se ut så här:

<table width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
 <tr bgcolor="#333366"> 
  <td>Name</td> 
  <td><font color="#FFFFFF">Address</font></td> 
  <td><font color="#FFFFFF">Telephone Number</font></td> 
 </tr> 
 <!-- TemplateBeginEditable name="LocationList" --> 
 <tr> 
  <td>Enter name</td> 
  <td>Enter Address</td> 
  <td>Enter Telephone</td> 
 </tr> 
 <!-- TemplateEndEditable --> 
</table>
Obs!

När du redigerar mallkod i kodvyn ska du se till att inte ändra några mallrelaterade kommentartaggar som Dreamweaver är beroende av.

Känn igen mallbaserade dokument i designvyn

I designvyn visas ett dokument som är baserat på en mall (ett mallbaserat dokument) med ändringsbara regioner i dokumentfönstret omgivna av rektangulära konturer med streckade linjer. Namnet på området visas längst ned i fönstret.

Utöver konturerna för den ändringsbara regionen är hela sidan omgiven av en kontur i en annan färg, med en flik högst upp till höger där namnet på mallen som dokumentet baseras på visas. Den markerade rektangeln påminner dig om att dokumentet är baserat på en mall och att du inte kan ändra innehållet utanför de ändringsbara regionerna.

Känn igen mallbaserade dokument i kodvyn

I kodvyn visas ändringsbara regioner för ett dokument som kommer från en mall i en annan färg än koden i områden som inte går att redigera. Du kan bara göra ändringar i koden i de ändringsbara regionerna eller ändringsbara parametrarna. Du kan inte skriva i låsta regioner.

Redigerbart innehåll är markerat i HTML med följande Dreamweaver-kommentarer:

<!‑‑ InstanceBeginEditable> och <!‑‑ InstanceEndEditable ‑‑>

Allt mellan dessa kommentarer är redigerbart i ett mallbaserat dokument. HTML-källkoden för en ändringsbar region kan se ut så här:

<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0"> 
<table width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
 <tr bgcolor="#333366"> 
  <td>Name</td> 
  <td><font color="#FFFFFF">Address</font></td> 
  <td><font color="#FFFFFF">Telephone Number</font></td> 
 </tr> 
 <!-- InstanceBeginEditable name="LocationList" --> 
 <tr> 
  <td>Enter name</td> 
  <td>Enter Address</td> 
  <td>Enter Telephone</td> 
 </tr> 
 <!-- InstanceEndEditable --> 
</table> 
</body>

Standardfärgen för text som inte går att redigera är grå. Du kan välja en annan färg för redigerbara och icke-ändringsbara regioner i dialogrutan Inställningar.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto