Lär dig hur du anger CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper och använder dem för alla rubriker och länkar på sidan.

Du kan ange typsnitt, teckenstorlekar och färger för sidrubrikerna. Dreamweaver skapar som standard CSS-regler för rubrikerna och använder dem på alla rubriker på sidan. Reglerna är inbäddade i avsnittet head på sidan.

Så här använder du CSS-rubrikegenskaperna:

 1. Gör något av följande

  • Klicka på Arkiv > Sidegenskaper
  • Klicka på Fönster > Sidegenskaper och klicka sedan på Sidegenskaper i egenskapskontrollen för text.
 2. Välj Rubriker (CSS) på panelen Sidegenskaper. Du kan konfigurera följande alternativ:

  • Rubriktypsnitt: Anger vilken standardtypsnittsfamilj som ska användas för rubriker. Dreamweaver använder den typsnittsfamilj du anger, såvida du inte uttryckligen väljer ett annat typsnitt för ett textelement.
  • Rubrik 1 till och med Rubrik 6: Anger teckenstorlek och -färg som används för maximalt sex rubriknivåtaggar.

Ange CSS-länkegenskaper för en hel sida

Du kan ange typsnitt, teckenstorlekar, färger och andra objekt för länkarna. Dreamweaver skapar som standard CSS-regler för länkarna och använder dem på alla länkar du använder på sidan. (Reglerna är inbäddade i avsnittet head på sidan.)

Obs!

Om du vill anpassa individuella länkar på en sida måste du skapa individuella CSS-regler och sedan använda dem separat på länkarna.

 1. Gör något av följande

  • Klicka på Arkiv > Sidegenskaper
  • Klicka på Fönster > Sidegenskaper och klicka sedan på Sidegenskaper i egenskapskontrollen för text.
 2. Välj Länkar (CSS) i alternativet Kategori.

  • Länktypsnitt: Anger standardtypsnittet för länktext. Typsnittsfamiljen som gäller för hela sidan används, såvida du inte anger ett annat typsnitt.
  • Storlek: Anger standardteckenstorleken i länktext.
  • Länkfärg: Anger länktextens färg.
  • Besökta länkar: Anger färgen på texten i besökta länkar.
  • Svävning-länkar: Anger vilken färg som visas då musen (eller pekaren) vilar över en länk.
  • Aktiva länkar: Anger vilken färg som visas då användaren klickar på en länk.
  • Understrykningsformat: Anger länkens understrykningsformat. Om understrykningsformatet för länkar redan har angivits (i en extern CSS-formatmall, till exempel) är standardvärdet på menyn Understrykningsformat ”ändra inte”. Det här alternativet visar att länkformatet redan har definierats. Om du ändrar understrykningsformatet för länkar i dialogrutan Sidegenskaper ändrar Dreamweaver den tidigare länkdefinitionen.

   

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy