Användarhandbok Avbryt

Om länkar och navigering

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen
 19. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel

 

 

Lär dig mer om länkar och navigering i Dreamweaver och om absoluta, dokumentrelativa och platsrotrelativa sökvägar.

När du har konfigurerat en Dreamweaver-webbplats där webbplatsdokumenten lagras och skapat HTML-sidor är det dags att skapa anslutningar från dina dokument till andra dokument.

Dreamweaver ger dig en mängd olika möjligheter att skapa länkar till dokument, bilder, multimediefiler eller hämtningsbar programvara. Du kan skapa länkar till all text och alla bilder varsomhelst i ett dokument, inklusive text eller bilder i rubriker, listor, tabeller, absolut positionerade element (AP-element) eller ramar.

Det finns flera olika sätt att skapa och hantera länkar. En del webbdesigner föredrar att skapa länkar till sidor eller filer som inte finns när de arbetar, medan andra föredrar att skapa alla filer och sidor först, och sedan lägga till länkarna. Ett annat sätt att hantera länkar är att skapa platshållarsidor där du kan lägga till och testa länkar innan du färdigställer alla sidor på platsen.

Absoluta, dokumentrelativa och platsrotrelativa sökvägar

Du måste förstå filsökvägen mellan det dokument du länkar från och det dokument eller den resurs du länkar till för att kunna skapa länkar.

Varje webbsida har en unik adress, som kallas en URL (Uniform Resource Locator). När du skapar en lokal länk (en länk från ett dokument till ett annat på samma plats), behöver du emellertid sällan ange hela URL:en för det dokument du länkar till. I stället anger du en beroende sökväg från det aktuella dokumentet eller från platsens rotmapp.

Det finns tre olika typer av länksökvägar:

 • Absoluta sökvägar (till exempel http://www.adobe.com/se/support/dreamweaver/contents.html).

 • Dokumentberoende sökvägar (till exempel dreamweaver/contents.html).

 • Platsrotberoende sökvägar (till exempel /support/dreamweaver/contents.html).

  Dreamweaver gör det enkelt att välja den typ av dokumentsökväg som ska skapas för länkarna.

Obs!

Det är lättast att använda den typ av länkar som du föredrar och är mest bekväm med, antingen de är platsrot- eller dokumentrelativa. Genom att navigera till länkarna, i stället för att skriva in sökvägarna, kan du vara säker på att du alltid anger rätt sökväg.

Absoluta sökvägar

Absoluta sökvägar anger hela URL:en för det länkade dokument, inklusive det protokoll som används (vanligen http:// för webbsidor), till exempel: http://www.adobe.com/se/support/dreamweaver/contents.html. För en bildresurs är följande ett exempel på en fullständig URL: http://www.adobe.com/se/support/dreamweaver/images/image1.jpg.

Du måste använda en absolut sökväg när du länkar till ett dokument eller en resurs på en annan server. Du kan också använda absoluta sökvägar för lokala länkar (till dokument på samma plats), men det rekommenderas inte – då bryts alla de lokala länkarna med absolut sökväg om du flyttar platsen till en annan domän. Genom att använda relativa sökvägar för lokala länkar får du också större flexibilitet om du behöver flytta filer inom platsen.

Obs!

Vid infogning av bilder (inte länkar): du kan använda en absolut sökväg till en bild på en fjärrserver (det vill säga, en bild som inte är tillgänglig på den lokala hårddisken).

Dokumentberoende sökvägar

Dokumentberoende sökvägar passar oftast bäst för lokala länkar på de flesta webbplatser. De är särskilt användbara när det aktuella dokumentet och det länkade dokumentet eller den länkade resursen finns i samma mapp och troligen kommer att fortsätta göra det. Du kan också använda en dokumentrelativ sökväg för att länka till ett dokument eller en resurs i en annan mapp, genom att ange sökvägen genom mapphierarkin från det aktuella dokumentet till det länkade dokumentet.

Grundtanken med dokumentberoende sökvägar är att utesluta den del av den absoluta sökvägen som är gemensam för det aktuella dokumentet och det länkade dokumentet eller den länkade tillgången, så att endast den del som skiljer sig anges.

Anta exempelvis att du har en plats med följande struktur:

 • Om du vill länka från innehåll.html till timmar.html (båda i samma mapp) använder du den relativa sökvägen hours.html.

 • Om du vill länka från innehåll.html till tips.html (i resursundermappen) använder du den relativa sökvägen resources/tips.html. Vid varje snedstreck (/) flyttar du ned en nivå i mapphierarkin.

 • Om du vill länka från innehåll.html till index.html (i den överordnade mappen, en nivå ovanför contents.html) använder du den relativa sökvägen ../index.html. Två punkter och ett snedstreck (../) flyttar dig uppåt en nivå i mapphierarkin.

 • Om du vill länka från innehåll.html till katalog.html (i en annan undermapp till den överordnade mappen) använder du den relativa sökvägen ../products/catalog.html. Här flyttar ../ dig upp till den överordnade mappen och products/ flyttar dig ned till undermappen för produkter.

  När du flyttar filer som en grupp – exempelvis när du flyttar en hel mapp, så att alla filer i mappen behåller samma relativa sökvägar i förhållande till varandra – behöver du inte uppdatera dokumentberoende länkar mellan filerna. När du däremot flyttar en enskild fil som innehåller dokumentberoende länkar, eller en enskild fil som länkas till via en dokumentberoende länk, måste du uppdatera de länkarna. (Om du flyttar eller byter namn på filer med hjälp av filpanelen uppdateras alla relevanta länkar automatiskt i Dreamweaver.)

Platsrotberoende sökvägar

Platsrotberoende sökvägar beskriver sökvägen från platsens rotmapp till ett dokument. Det kan vara bra att använda den här typen av sökväg om du arbetar på en stor webbplats som använder flera servrar, eller en server som är värd för flera platser. Om du däremot inte är bekant med den här typen av sökväg, kan det vara bättre att fortsätta använda dokumentberoende sökvägar.

En platsrotberoende sökväg börjar med ett inledande snedstreck, som representerar den aktuella platsens rotmapp. Exempelvis är /support/tips.html en platsrotberoende sökväg till en fil (tips.html) i undermappen support i platsens rotmapp.

En platsrotberoende sökväg är oftast det bästa sättet att ange länkar om du ofta flyttar HTML-filer från en mapp till en annan på webbplatsen. När du flyttar ett dokument som innehåller platsrotrelativa länkar, behöver du inte ändra länkarna eftersom de har angetts relativt platsroten och inte relativt dokumentet; om HTML-filerna exempelvis använder platsrotrelativa länkar för beroende filer (till exempel bilder), är länkarna för de beroende filerna fortfarande giltiga även om du flyttar en HTML-fil.

När du däremot flyttar eller byter namn på dokument som länkas till via platsrotberoende länkar måste du uppdatera de länkarna, även om dokumentens sökvägar inte har ändrats i förhållande till varandra. Om du till exempel flyttar en mapp, måste du uppdatera alla platsrotberoende länkar till filer i den mappen. (Om du flyttar eller byter namn på filer med hjälp av filpanelen uppdateras alla relevanta länkar automatiskt i Dreamweaver.)

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?