Om länkar och navigering

Lär dig mer om länkar och navigering i Dreamweaver och om absoluta, dokumentrelativa och platsrotrelativa sökvägar.

När du har konfigurerat en Dreamweaver-webbplats där webbplatsdokumenten lagras och skapat HTML-sidor är det dags att skapa anslutningar från dina dokument till andra dokument.

Dreamweaver ger dig en mängd olika möjligheter att skapa länkar till dokument, bilder, multimediefiler eller hämtningsbar programvara. Du kan skapa länkar till all text och alla bilder varsomhelst i ett dokument, inklusive text eller bilder i rubriker, listor, tabeller, absolut positionerade element (AP-element) eller ramar.

Det finns flera olika sätt att skapa och hantera länkar. En del webbdesigner föredrar att skapa länkar till sidor eller filer som inte finns när de arbetar, medan andra föredrar att skapa alla filer och sidor först, och sedan lägga till länkarna. Ett annat sätt att hantera länkar är att skapa platshållarsidor där du kan lägga till och testa länkar innan du färdigställer alla sidor på platsen.

Absoluta, dokumentrelativa och platsrotrelativa sökvägar

Du måste förstå filsökvägen mellan det dokument du länkar från och det dokument eller den resurs du länkar till för att kunna skapa länkar.

Varje webbsida har en unik adress, som kallas en URL (Uniform Resource Locator). När du skapar en lokal länk (en länk från ett dokument till ett annat på samma plats), behöver du emellertid sällan ange hela URL:en för det dokument du länkar till. I stället anger du en beroende sökväg från det aktuella dokumentet eller från platsens rotmapp.

Det finns tre olika typer av länksökvägar:

 • Absoluta sökvägar (till exempel http://www.adobe.com/se/support/dreamweaver/contents.html).

 • Dokumentberoende sökvägar (till exempel dreamweaver/contents.html).

 • Platsrotberoende sökvägar (till exempel /support/dreamweaver/contents.html).

  Dreamweaver gör det enkelt att välja den typ av dokumentsökväg som ska skapas för länkarna.

Obs!

Det är lättast att använda den typ av länkar som du föredrar och är mest bekväm med, antingen de är platsrot- eller dokumentrelativa. Genom att navigera till länkarna, i stället för att skriva in sökvägarna, kan du vara säker på att du alltid anger rätt sökväg.

Absoluta sökvägar

Absoluta sökvägar anger hela URL:en för det länkade dokument, inklusive det protokoll som används (vanligen http:// för webbsidor), till exempel: http://www.adobe.com/se/support/dreamweaver/contents.html. För en bildresurs är följande ett exempel på en fullständig URL: http://www.adobe.com/se/support/dreamweaver/images/image1.jpg.

Du måste använda en absolut sökväg när du länkar till ett dokument eller en resurs på en annan server. Du kan också använda absoluta sökvägar för lokala länkar (till dokument på samma plats), men det rekommenderas inte – då bryts alla de lokala länkarna med absolut sökväg om du flyttar platsen till en annan domän. Genom att använda relativa sökvägar för lokala länkar får du också större flexibilitet om du behöver flytta filer inom platsen.

Obs!

Vid infogning av bilder (inte länkar): du kan använda en absolut sökväg till en bild på en fjärrserver (det vill säga, en bild som inte är tillgänglig på den lokala hårddisken).

Dokumentberoende sökvägar

Dokumentberoende sökvägar passar oftast bäst för lokala länkar på de flesta webbplatser. De är särskilt användbara när det aktuella dokumentet och det länkade dokumentet eller den länkade resursen finns i samma mapp och troligen kommer att fortsätta göra det. Du kan också använda en dokumentrelativ sökväg för att länka till ett dokument eller en resurs i en annan mapp, genom att ange sökvägen genom mapphierarkin från det aktuella dokumentet till det länkade dokumentet.

Grundtanken med dokumentberoende sökvägar är att utesluta den del av den absoluta sökvägen som är gemensam för det aktuella dokumentet och det länkade dokumentet eller den länkade tillgången, så att endast den del som skiljer sig anges.

Anta exempelvis att du har en plats med följande struktur:

 • Om du vill länka från innehåll.html till timmar.html (båda i samma mapp) använder du den relativa sökvägen hours.html.

 • Om du vill länka från innehåll.html till tips.html (i resursundermappen) använder du den relativa sökvägen resources/tips.html. Vid varje snedstreck (/) flyttar du ned en nivå i mapphierarkin.

 • Om du vill länka från innehåll.html till index.html (i den överordnade mappen, en nivå ovanför contents.html) använder du den relativa sökvägen ../index.html. Två punkter och ett snedstreck (../) flyttar dig uppåt en nivå i mapphierarkin.

 • Om du vill länka från innehåll.html till katalog.html (i en annan undermapp till den överordnade mappen) använder du den relativa sökvägen ../products/catalog.html. Här flyttar ../ dig upp till den överordnade mappen och products/ flyttar dig ned till undermappen för produkter.

  När du flyttar filer som en grupp – exempelvis när du flyttar en hel mapp, så att alla filer i mappen behåller samma relativa sökvägar i förhållande till varandra – behöver du inte uppdatera dokumentberoende länkar mellan filerna. När du däremot flyttar en enskild fil som innehåller dokumentberoende länkar, eller en enskild fil som länkas till via en dokumentberoende länk, måste du uppdatera de länkarna. (Om du flyttar eller byter namn på filer med hjälp av filpanelen uppdateras alla relevanta länkar automatiskt i Dreamweaver.)

Platsrotberoende sökvägar

Platsrotberoende sökvägar beskriver sökvägen från platsens rotmapp till ett dokument. Det kan vara bra att använda den här typen av sökväg om du arbetar på en stor webbplats som använder flera servrar, eller en server som är värd för flera platser. Om du däremot inte är bekant med den här typen av sökväg, kan det vara bättre att fortsätta använda dokumentberoende sökvägar.

En platsrotberoende sökväg börjar med ett inledande snedstreck, som representerar den aktuella platsens rotmapp. Exempelvis är /support/tips.html en platsrotberoende sökväg till en fil (tips.html) i undermappen support i platsens rotmapp.

En platsrotberoende sökväg är oftast det bästa sättet att ange länkar om du ofta flyttar HTML-filer från en mapp till en annan på webbplatsen. När du flyttar ett dokument som innehåller platsrotrelativa länkar, behöver du inte ändra länkarna eftersom de har angetts relativt platsroten och inte relativt dokumentet; om HTML-filerna exempelvis använder platsrotrelativa länkar för beroende filer (till exempel bilder), är länkarna för de beroende filerna fortfarande giltiga även om du flyttar en HTML-fil.

När du däremot flyttar eller byter namn på dokument som länkas till via platsrotberoende länkar måste du uppdatera de länkarna, även om dokumentens sökvägar inte har ändrats i förhållande till varandra. Om du till exempel flyttar en mapp, måste du uppdatera alla platsrotberoende länkar till filer i den mappen. (Om du flyttar eller byter namn på filer med hjälp av filpanelen uppdateras alla relevanta länkar automatiskt i Dreamweaver.)

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto