Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar en del av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Använd kommandot Ta bort anslutningsskript

Du kan använda kommandot Ta bort anslutningsskript för att ta bort skript som Dreamweaver placerar i en fjärrmapp för att komma åt databaser. Dessa skript behövs bara för redigering i designläge i Dreamweaver.

När du väljer alternativet Använda drivrutin på testserver eller alternativet Använda DSN på testserver i dialogrutan Databasanslutningar överför Dreamweaver en MHTTPDB-skriptfil till testservern. På så sätt kan Dreamweaver ändra fjärrdatabasdrivrutinen med HTTP-protokollet, som i sin tur gör att Dreamweaver kan få den databasinformation som behövs för att du ska kunna skapa platsen. Du kan dock inte se namnen på datakällor (DSN) som angivits i systemet i den här filen. Om DSN och databaser inte är lösenordsskyddade kommer skriptet även att aktivera en attackerare för att skicka SQL-kommandon till databasen.

MMHTTPDB-skriptfilerna finns i mappen _mmServerskript, som finns i roten till din webbplats.

Obs!

Filläsaren i Dreamweaver (filpanelen) döljer mappen _mmServerScripts. Du kan se mappen _mmServerskript om du använder ett FTP-program från tredje part eller filläsaren.

I vissa konfigurationer behövs inte dessa skript alls. Skripten omfattas inte när webbsidor visas för besökare på din webbplats, så de bör inte placeras på en webbserver.

Om du överförde MMHTTPDB-skriptfilen till en webbserver bör du ta bort MMHTTPDB-skriptfilen. Kommandot Ta bort anslutningsskript tar automatiskt bort skriptfilerna åt dig.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto