Användarhandbok Avbryt

Konfigurera datorn för programutveckling

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Lär dig mer om webbservrar, databaser och hur du konfigurerar datorn för att utveckla webbprogram i Dreamweaver.

Användargränssnittet i Dreamweaver och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar vissa av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Vad du behöver för att skapa webbprogram

Du behöver följande extra programvara för att kunna skapa webbprogram i Adobe Dreamweaver:

 • En webbserver
 • En programserver som fungerar med din webbserver  

När det gäller webbprogram syftar termerna webbserver och programserver på programvara, inte maskinvara.  

 • Om du vill använda en databas med programmet behöver du följande programvara:

 • Ett databassystem

 • En databasdrivrutin som stöder databasen

  Många webbhotell erbjuder lösningar där du kan använda deras programvara för att testa och använda webbprogram. I vissa fall kan du installera den programvara som krävs på samma dator som Dreamweaver i utvecklingssyfte. Du kan även installera programvaran på en nätverksdator (vanligtvis en Windows 2000- eller XP-dator) så att andra utvecklare i din grupp kan arbeta på ett projekt.

  Om du vill använda en databas med webbprogrammet måste du först ansluta till den.

Grundläggande om webbservrar

Om du vill utveckla och testa dynamiska webbsidor behöver du en fungerande webbserver. En webbserver är ett program som visar webbsidor som ett svar på förfrågningar från webbläsare. En webbserver kallas ibland för HTTP-server. Du kan installera och använda en webbserver på en lokal dator.

Om du är Macintosh-användare kan du använda Apache-webbservern som är installerad på Macintosh-datorn.

Adobe tillhandahåller ingen teknisk support för program från tredje part som t.ex. Microsoft Internet Information Server. Om du behöver hjälp med en Microsoft-produkt kan du kontakta Microsofts tekniska support.

Om du använder Internet Information Server (IIS) för att utveckla webbprogram är standardnamnet på webbservern namnet på datorn. Du kan byta namn på servern genom att byta namn på datorn. Om datorn inte har något namn använder servern ordet localhost.

Serverns namn motsvarar serverns rotmapp, som (på en Windows-dator) förmodligen är C:\Inetpub\wwwroot. Du kan öppna en webbsida som sparats i rotmappen genom att ange följande URL-adress i en webbläsare som körs på datorn:

http://ditt_servernamn/ditt_filnamn

Om namnet på servern t.ex. är svarta_havet och en webbsida som heter sol.html är sparad i C:\Inetpub\wwwroot\ kan du öppna sidan genom att ange följande URL-adress i en webbläsare som körs på den lokala datorn:

http://svarta_havet/sol.html

Kom ihåg att använda snedstreck, inte omvända snedstreck, i URL-adresser.

Du kan även öppna en webbsida som sparats i en undermapp i rotmappen genom att ange undermappen i URL-adressen. Anta t.ex. att filen sol.html är sparad i en undermapp som heter gamelan, enligt följande:

C:\Inetpub\wwwroot\gamelan\sol.html

Du kan öppna den här sidan genom att ange följande URL-adress i en webbläsare som körs på datorn:

http://svarta_havet/gamelan/sol.html

När webbservern körs på datorn kan du ersätta servernamnet med localhost. Följande URL-adresser öppnar t.ex. samma sida i en webbläsare:

http://svarta_havet/gamelan/sol.html

http://localhost/gamelan/sol.html

Ett annat uttryck som du kan använda i stället för namnet på servern eller localhost är 127.0.0.1 (t.ex. http://127.0.0.1/gamelan/soleil.html).

Välj en webbserver

Om du vill utveckla och testa webbprogram finns det många vanliga webbservrar att välja mellan, däribland Microsoft Internet Information Server (IIS) och Apache HTTP Server.

Om du inte använder ett webbhotell väljer du en webbserver och installerar den på en lokal dator som används för utveckling. Windows- och Macintosh-användare som vill utveckla ColdFusion-webbprogram kan använda webbservern som ingår i utvecklarversionen av programservern ColdFusion 8, som du kan installera och använda helt gratis.

Andra Windows-användare kan köra en webbserver på sina lokala datorer genom att installera IIS. Den här webbservern är kanske redan installerad på datorn. Kontrollera i mappstrukturen för att se om den innehåller mappen C:\Inetpub eller D:\Inetpub. IIS skapar den här mappen under installationen.

Mac OS-användare kan använda en lokal Apache-webbserver som installeras med operativsystemet.

Information om hur du installerar och konfigurerar andra webbservrar hittar du i dokumentationen till servern eller genom att fråga systemadministratören.

Välj en programserver

En programserver är en programvara som hjälper webbservrar att bearbeta dynamiska sidor. När du väljer en programserver bör du ta hänsyn till flera faktorer, bland annat din budget, vilken typ av serverteknik du vill använda (ColdFusion, ASP eller PHP) samt webbservertyp.

Budget

Vissa återförsäljare säljer avancerade programservrar som är dyra att köpa och administrera. Hos andra leverantörer finns enklare och mer kostnadseffektiva lösningar (ett exempel är ColdFusion). Vissa programservrar är inbyggda i webbservrar (t.ex. Microsoft IIS) och andra kan du hämta gratis från Internet (t.ex. PHP).

Serverteknik

Programservrar använder olika typer av teknik. Dreamweaver har stöd för tre servertekniker: ColdFusion, ASP och PHP. Följande tabell visar vanliga programservrar som finns tillgängliga för de servertekniker som Dreamweaver stöder:

Serverteknik

Programserver

ColdFusion

Adobe ColdFusion 8

ASP

Microsoft IIS

PHP

PHP-server

Om du vill veta mer om ColdFusion väljer du Hjälp för ColdFusion på Hjälp-menyn.

Om du vill veta mer om ASP besöker du Microsofts webbplats på http://msdn.microsoft.com/sv-se/library/aa286483.aspx.

Om du vill veta mer om PHP besöker du PHP:s webbplats på www.php.net/.

Välj en databas

Databaser kan se mycket olika ut, beroende på hur mycket information som lagras och hur komplex informationen är. När du väljer databas ska du ta hänsyn till flera faktorer, bland annat budget och antalet användare som du förväntar ska ha tillgång till databasen.

Budget

Vissa leverantörer utvecklar avancerade programdatabasservrar som är dyra att köpa och administrera. Andra leverantörer utvecklar enklare, mer kostnadseffektiva produkter, till exempel Microsoft Access eller databasen MySQL med öppen källkod.

Användare

Om du tror att en större användargrupp kommer att använda webbplatsen, bör du emellertid välja en databas som är utformad för att stödja den mängd användare som du planerar för. För webbplatser som kräver större flexibilitet i datamodelleringen och möjlighet att stödja stora grupper av användare samtidigt, bör du fundera på serverbaserade databaser (kallas ofta RDBMS) som Microsoft SQL Server och Oracle.

Konfigurera en ColdFusion-utvecklingsmiljö

Mer information om hur du konfigurerar en ColdFusion-utvecklingsmiljö för Dreamweaver på en dator med Windows eller Mac OS finns på Adobes webbplats på www.adobe.com/devnet/dreamweaver/articles/setup_cf.html.

Användare av både Windows och Mac OS kan hämta och installera en kostnadsfri fullständig utvecklarversion av ColdFusion-programservern från Adobes webbplats på www.adobe.com/go/coldfusion_se/.

Utvecklarversionen är endast till för icke-kommersiellt bruk för att utveckla och testa webbprogram. Den är inte licensierad för programdistribution. Den stöder förfrågningar från local host och två IP-adresser från fjärrdatorer. Du kan använda den för att utveckla och testa ditt webbprogram så länge du vill. Programmet upphör inte att gälla. Mer information finns i hjälpen till ColdFusion (Hjälp > Hjälp för ColdFusion).

Under installationen kan du konfigurera ColdFusion för att använda den webbserver som är inbyggd i ColdFusion eller någon annan webbserver som är installerad på din dator. I vanliga fall är det bäst att matcha utvecklarmiljön med produktionsmiljön. Har du en befintlig webbserver, som t.ex. Microsoft IIS på utvecklingsdatorn, kan du använda den i stället för den inbyggda ColdFusion-webbservern.

Konfigurera en PHP-utvecklingsmiljö

Mer information om hur du konfigurerar en PHP-utvecklingsmiljö för Dreamweaver på en dator med Windows eller Mac OS finns på Adobes webbplats på www.adobe.com/devnet/dreamweaver/articles/setup_php.html.

Det finns versioner av PHP-programservern för systemen Windows, Linux, UNIX, HP‑UX, Solaris och Mac OS X. Mer information om programservern finns i PHP-dokumentationen som du även kan hämta från PHP:s webbplats på www.php.net/download-docs.php.

Konfigurera en ASP-utvecklingsmiljö

Mer information om hur du konfigurerar en ASP-utvecklingsmiljö för Dreamweaver på en dator med Windows eller Mac OS finns på Adobes webbplats på www.adobe.com/devnet/dreamweaver/articles/setup_asp.html.

Om du vill köra ASP-sidor behöver du en programserver som stöder Microsoft Active Server Pages 2.0., som t.ex. Microsoft IIS (Internet Information Services) som medföljer Windows 2000 och Windows XP Professional. Windows XP Professional-användare kan installera och köra IIS på sina lokala datorer. Macintosh-användare kan använda ett webbhotell med en ASP-plan eller installera IIS på en fjärrdator.

Skapa en rotmapp för programmet

När du har registrerat dig hos ett webbhotell eller konfigurerat serverprogrammet själv skapar du en rotmapp för webbprogrammet på den dator som kör webbservern. Rotmappen kan vara lokal eller fjärransluten beroende på var webbservern körs.

Webbservern kan visa filer i den här mappen eller i någon av dess undermappar som ett svar på en HTTP-förfrågan från en webbläsare. På en dator som t.ex. kör ColdFusion 8 kan filer i mappen \ColdFusion8\wwwroot eller någon av dess undermappar visas i en webbläsare.

Följande är rotmappar som är standard för utvalda webbservrar:

Webbserver

Rotmapp som är standard

ColdFusion 8

\ColdFusion8\wwwroot

IIS

\Inetpub\wwwroot

Apache (Windows)

\apache\htdocs

Apache (Macintosh)

Users:MyUserName:Sites

Om du vill testa webbservern placerar du en HTML-sida (test) i rotmappen som är standard och försöker öppna den genom att gå in på sidans URL-adress i en webbläsare. URL-adressen består av domännamnet och filnamnet på HTML-sidan, enligt följande: www.exempel.com/testsida.htm.

Om webbservern körs lokalt på datorn kan du använda localhost i stället för ett domännamn. Ange en av följande URL-adresser för localhost för att matcha webbservern:

Webbserver

URL-adress för localhost

ColdFusion 8

http://localhost:8500/testsida.htm

IIS

http://localhost/testsida.htm

Apache (Windows)

http://localhost:80/testsida.htm

Apache (Macintosh)

http://localhost/~MyUserName/testpage.htm (där MyUserName är ditt Macintosh-användarnamn)

Obs!

Som standard körs ColdFusion-webbservern på port 8500 och Apache-webbservern för Windows körs på port 80.

Om sidan inte öppnas som väntat kontrollerar du följande fel:

 • Webbservern har inte startats. Läs dokumentationen för webbservern om hur du startar den.

 • Filen har inte tillägget .htm eller .html.

 • Du angav sökvägen till sidan (t.ex. c:\ColdFusion8\wwwroot\testsida.htm), inte dess URL-adress (t.ex. http://localhost:8500/testsida.htm) i textrutan Adress i webbläsaren.

 • URL-adressen innehåller ett stavfel. Kontrollera om du hittar några fel och se till att filnamnet inte följs av ett snedstreck, t.ex. http://localhost:8080/testsida.htm/.

  När du har skapat en rotmapp för programmet anger du en Dreamweaver-webbplats som ska hantera filerna.

Så här anger du en Dreamweaver-webbplats

När du har konfigurerat datorn för att utveckla webbprogram anger du en Dreamweaver-webbplats som ska hantera filerna.

Innan du börjar kontrollerar du att du uppfyller följande krav:

 • Du har tillgång till en webbserver. Webbservern kan köras på en lokal dator, en fjärrdator som t.ex. en utvecklarserver eller en server som underhålls av ett webbhotell.

 • En programserver är installerad och körs på datorn som kör webbservern.

 • Du skapade en rotmapp för webbprogrammet på datorn som kör webbservern.

Du definierar en Dreamweaver-webbplats för webbprogrammet i tre steg:

1. Ange en lokal mapp

Den lokala mappen är den mapp du använder för att spara arbetskopior av webbplatsfiler på hårddisken. Du kan ange en lokal mapp för varje nytt webbprogram som du skapar. När du anger en lokal mapp får du även möjlighet att hantera dina filer och överföra filer till och från webbservern på ett enkelt sätt.

2. Ange en fjärrmapp

Ange en mapp som finns på den dator som kör din webbserver som en Dreamweaver-fjärrmapp. Fjärrmappen är den mapp som du skapade för webbprogrammet på webbservern.

3. Ange en testmapp

Dreamweaver använder den här mappen för att skapa och visa dynamiskt innehåll och ansluta till databaser medan du arbetar. Testservern kan vara en lokal dator, en utvecklarserver, en staging-server eller en webbserver. Så länge servern kan bearbeta den typ av dynamiska sidor som du har tänkt utveckla spelar det ingen roll vilken typ av server du väljer.

När du har angett en Dreamweaver-webbplats kan du börja skapa webbprogrammet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?