Användarhandbok Avbryt

Markera och visa element i dokumentfönstret

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Välj och visa element i Dreamweaver, visa eller dölj markörikoner för osynliga element och ange inställningar för osynliga element.

Klicka på det element som du vill markera i designläge i dokumentfönstret. Om elementet är osynligt måste du göra det synligt innan det går att markera.

Viss HTML-kod saknar synlig representation i webbläsaren. Till exempel visas comment-taggar inte i webbläsare. Det kan emellertid vara praktiskt att kunna markera, redigera, flytta och ta bort osynliga element när du skapar en sida.

I Dreamweaver kan du ange om du vill visa ikoner som markerar var osynliga element finns i designvyn i dokumentfönstret. Du kan ange inställningar i Osynliga element som bestämmer vilka elementmarkörer som visas. Du kan till exempel välja att ankare med namn ska vara synliga men inte radbrytningar.

Du kan skapa vissa osynliga element (till exempel kommentarer och namngivna ankare) och ändra dessa element via dialogrutan Inställningar > Osynliga element.

Markera element

 • Markera ett synligt element i dokumentfönstret genom att klicka på eller dra med pekaren över det.

 • Markera ett osynligt element genom att gå till designvyn och välja Visa > Designvyalternativ > Visuella hjälpmedel > Osynliga element (om menyalternativet inte redan har valts) och sedan klicka på elementets markör i dokumentfönstret.

  Vissa objekt visas på en annan plats på sidan än där koden har infogats. Till exempel, i designvyn kan ett absolut positionerat element (AP-element) finnas var som helst på sidan, men i kodvyn har koden som anger AP-elementet en fast placering. Om osynliga element visas ser du markörer i dokumentfönstret. De har infogats av Dreamweaver och de visar var koden för sådana element finns. Om du markerar en markör markeras hela elementet; om du exempelvis markerar ett AP-element markeras hela AP-elementet.

 • Vill du markera en hel tagg (inklusive eventuellt innehåll) ska du klicka på taggen i taggväljaren längst ned till höger i dokumentfönstret. (Taggväljaren syns både i design- och kodläge.) Taggväljaren visar alltid de taggar som innehåller den aktuella markeringen eller insättningspunkten. Taggen längst till vänster är den yttersta som innehåller den aktuella markeringen eller insättningspunkten. Nästa tagg finns i den yttersta taggen och så vidare. Taggen längst till höger är den innersta som innehåller den aktuella markeringen eller insättningspunkten.

Visa HTML-kod

 1. Gör något av följande om du vill visa HTML-koden som hör till den markerade texten eller objektet:

  • Klicka på Kod i verktygsfältet Dokument.

  • Välj Visa > Kod.

  • Välj Visa > Dela > Kod-Live eller Kod-Design eller Kod-Kod.

  • Välj Fönster > Kodpanelen.

   När du markerar något antingen i kodredigeraren (i kodläge eller i kodkontrollen) brukar det i allmänhet även markeras i dokumentfönstret. Du kan behöva synkronisera de två vyerna innan markeringen visas.

Visa eller dölj markörikoner för osynliga element

 1. Välj Visa > Designvyalternativ > Visuella hjälpmedel > Osynliga element.

  Obs!

  Sidlayouten kan ändras en aning om du visar osynliga element. Vissa element flyttas några pixlar. Vill du ha exakt kontroll över layouten ska du dölja osynliga element.

Ange inställningar för osynliga element

Du kan ange vilka slags element som ska vara synliga genom att ange inställningar för osynliga element. Välj Visa > Visuella hjälpmedel > Osynliga element.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh). Klicka sedan på Osynliga element.
 2. Välj vilka element som ska vara synliga och klicka på OK.
  Obs!

  Att ett elements namn är förbockat innebär att det är synligt då du väljer Visa > Visuella hjälpmedel > Osynliga element.

  Namngivna ankare

  Visar en ikon som markerar platsen för varje namngivet ankare (a name = "") i dokumentet.

  Skript

  Visare en ikon som markerar var JavaScript- eller VBScript-kod finns i dokumentet. Markera ikonen om du vill redigera skriptet i egenskapskontrollen eller länka till en extern skriptfil.

  Kommentarer

  Visar en ikon som markerar var det finns HTML-kommentarer. Markera ikonen så visas kommentaren i egenskapskontrollen.

  Radbrytningar

  Visar en ikon som markerar var radbrytningarna finns (BR). Det här alternativet är normalt inte valt.

  Bildscheman för klientsidan

  Visar en ikon som markerar var bildschemat som tolkas av klienten finns i dokumentet.

  Inbäddade format

  Visar en ikon som markerar var det finns inbäddade CSS-format i dokumentet. Om CSS-formaten enbart finns i head-avsnittet i dokumentet syns de inte i dokumentfönstret.

  Dolda formulärfält

  Visar en ikon som markerar var det finns formulärfält som har type-attribut med värdet "hidden".

  Formuläravgränsare

  Gör att formuläret visas med en ram, så att du kan se var du kan infoga formulärelement. Ramen visar hur stor form-taggen är, så att alla formulärelement inuti ramen ligger mellan form-taggar.

  Ankarställen för AP-element

  Gör att en ikon visas. Den markerar var koden som definierar ett AP-element finns. Själva AP-elementet kan finnas var som helst på sidan. (AP-element är inga osynliga element, endast den kod som anger AP-elementet är osynlig.) Markera AP-elementet genom att markera ikonen. Då ser du innehållet i AP-elementet även om det är dolt.

  Ankarställen för justerade element

  Gör att en ikon visas. Den markerar platsen för HTML-koden för elementen som kan ha attributet align. Det kan handla om bilder, tabeller, ActiveX-objekt, plugin-program och miniprogram. I vissa fall kan elementets kod vara åtskild från det synliga objektet.

  Visuella taggar för serverkod

  Visar var det finns serverkodtaggar (till exempel Active Server Pages- och ColdFusion-taggar), vars innehåll inte går att visa i dokumentfönstret. Vanligtvis genererar dessa taggar HTML-taggar när de bearbetas av en server. En <CFGRAPH>-tagg genererar till exempel en HTML-tabell när den bearbetas av en ColdFusion-server. Dreamweaver återger taggen med ett osynligt ColdFusion-element eftersom Dreamweaver inte kan avgöra hur sidans slutliga, dynamiska utdata blir.

  Osynliga taggar för serverkod

  Visar var det finns serverkodtaggar (till exempel Active Server Pages- och ColdFusion-taggar), vars innehåll inte går att visa i dokumentfönstret. Dessa taggar är oftast taggar för inställning eller bearbetning eller logiska taggar (till exampel <CFSET>, <CFWDDX> och <CFXML>) som inte genererar några HTML-taggar.

  CSS-visning: Ingen

  Visar en ikon där innehållet finns som döljs av egenskapen display:none i den länkade eller inbäddade formatmallen.

  Visa dynamisk text som

  Visar all dynamisk text på sidan med formatet {Postmängd:Fält} som standard. Om de här värdena är så länga att sidans formatering förvrängs kan du ändra visningen till {} i stället.

  SSI (server-side includes)

  Visar det faktiska innehållet i alla inkluderade filer på servern.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto