Användarhandbok Avbryt

Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Obs!

Stöd för ColdFusion har tagits bort i Dreamweaver och senare.

Om ColdFusion-formulär

I ColdFusion-formulär finns flera olika inbyggda sätt som du kan kontrollera formulärdata på. Du kan till exempel kontrollera att en användare har registrerat ett giltigt datum. Vissa formulärkontroller har flera funktioner. Flera har inga motsvarigheter i HTML, medan andra har direkt stöd för att fylla i kontrollerna dynamiskt från datakällor.

Dreamweaver innehåller ett antal förbättringar för ColdFusion-utvecklare som använder ColdFusion MX 7 eller senare som utvecklingsserver. Dessa förbättringar omfattar de flesta knappar på panelen Infoga, menyobjekten och egenskapskontrollen så att du snabbt kan bygga och ange egenskaper för ColdFusion-formulär. Du kan även generera kod som validerar uppgifterna som webbplatsens besökare anger. Du kan till exempel kontrollera att den e-postadress som användaren matar in innehåller symbolen @ eller att ett obligatoriskt textfält innehåller en viss typ av värde.

Aktivera ColdFusion-förbättringarna

Vissa av dessa förbättringar kräver att du definierar en dator som kör ColdFusion MX 7 eller senare som testserver för Dreamweaver. Egenskapskontrollerna för formulärkontroller är till exempel bara tillgängliga om du anger den korrekta testservern.

Du behöver bara definiera en testserver en gång. Dreamweaver identifierar automatiskt testserverns version och gör förbättringarna tillgängliga om ColdFusion hittas.

 1. Om du inte redan har gjort det måste du definiera en Dreamweaver-webbplats för ColdFusion-projektet.
 2. Välj Plats > Hantera platser. Markera platsen i listan och klicka på Redigera.
 3. Välj kategorin Servrar och ange en dator där ColdFusion MX 7 eller senare körs som testserver för Dreamweaver-platsen. Kontrollera att du anger en giltig webb-URL.
 4. Öppna ett valfritt ColdFusion-dokument.

  Du ser inte att något ändras i arbetsytan i Dreamweaver förrän du öppnar ett ColdFusion-dokument.

Skapa ColdFusion-formulär

Du kan använda ett antal knappar på panelen Infoga, menyalternativen och egenskapskontrollen för att snabbt skapa ColdFusion-formulär och ange deras egenskaper i Dreamweaver.

Obs!

De här förbättringarna går bara att använda om du har tillgång till en dator med ColdFusion MX 7 eller senare.

 1. Öppna en ColdFusion-sida och placera insättningspunkten där du vill att formuläret ska visas.
 2. Välj Infoga > ColdFusion-objekt > CFForm > CFForm, eller välj kategorin CFForm på panelen Infoga och klicka på ikonen CF-formulär.

  Dreamweaver infogar ett tomt ColdFusion-formulär. Formulär indikeras med en prickad röd ram i designläge. Om du inte ser ramen väljer du Visa > Visuella hjälpmedel > Osynliga element.

 3. Se till att formuläret är markerat och använd sedan egenskapskontrollen för att ställa in följande formuläregenskaper.

  CFForm

  Formulärets namn.

  Åtgärd

  Här ska du ange namnet på ColdFusion-sidan som ska behandlas när formuläret skickas.

  Metod

  Ange den metod som webbläsaren använder då formuläruppgifterna skickas till servern:

  POST

  Skickar uppgifterna med HTTP-metoden post. Det innebär att uppgifterna skickas i ett separat meddelande till servern.

  GET

  Skickar uppgifterna med HTTP-metoden get. Det innebär att formulärfältens innehåll läggs till i slutet av frågesträngen.

  Mål

  Du kan ändra värdet på cfform-taggens target-attribut.

  Teckenuppsättning

  Kodningsmetoden som används för att skicka formuläruppgifterna.

  Obs!

  Kodningstyp är inte densamma som teckenkodning. Attributet bestämmer vilken innehållstyp som används för att skicka formuläret till servern (när metodvärdet är post). Attributets standardvärde är application/x-www-form-urlencoded.

  Format

  Bestämmer vilket slags formulär som skapas:

  HTML

  genererar ett HTML-formulär som skickas till klienten. De underordnade kontrollerna cfgrid och cftree kan vara i Flash- eller miniprogramformat.

  Flash

  genererar ett Flash-formulär som skickas till klienten. Alla kontroller är i Flash-format.

  XML

  genererar XML-kod i XForms-format och resultatet sparas i en variabel med samma namn som namnet på ColdFusion-formuläret. Ingenting skickas till klienten. De underordnade kontrollerna cfgrid och cftree kan vara i Flash- eller miniprogramformat.

  Stil

  Du kan välja ett format för formuläret. Mer information finns i dokumentationen till ColdFusion.

  Flash/XML-skal

  Du kan ange en halofärg. Temat avgör vilken färg som används för accentuerade och markerade element.

  Bevara data

  Avgör huruvida de ursprungliga kontrollvärdena ska ersättas med de värden som har skrivits in när formuläret skickas in till samma adress som ursprungsadressen.

  • Om värdet är False används värdena i kontrolltaggens attribut.

  • Om värdet är True används de värden som har angetts.

  Skriptkälla

  Webbadressen (relativt webbserverns rotmapp) till JavaScript-filen med den klientkod som används av taggen och dess underordnade taggar. Det här attributet är användbart om filen inte ligger på den normala platsen. Det här attributet kan vara obligatoriskt i vissa miljöer och konfigurationer där tillgång till katalogen /CFIDE blockeras. Standardplatsen anges i ColdFusion Administrator. Om inget annat anges är den /CFIDE/scripts/cfform.js.

  Arkiv

  Webbadressen till hämtningsbara Java-klasser för miniprogramkontrollerna cfgrid, cfslider och cftree. Standardplatsen är /CFIDE/classes/cfapplets.jar.

  Höjd

  Formulärets höjd.

  Bredd

  Formulärets bredd.

  Visa taggredigeraren för cfform

  Du kan ändra egenskaper som inte finns med i egenskapskontrollen.

 4. Infoga ColdFusion-formulärkontroller.

  Placera insättningspunkten där du vill att ColdFusion-formulärkontrollen ska visas i ColdFusion-formuläret och välj kontrollen på Infoga-menyn (Infoga > ColdFusion-objekt > CFForm) eller i kategorin CFForm på panelen Infoga.

 5. Ange panelens egenskaper i egenskapskontrollen.

  Se till att kontrollen är markerad i designläge och ange sedan egenskaperna i egenskapskontrollen. Klicka på hjälpknappen i egenskapskontrollen om du vill ha mer information om egenskaperna.

 6. Anpassa ColdFusion-formulärets layout.

  Om du skapar ett HTML-formulär kan du använda radbrytningar, styckebrytningar, redan formaterad text eller tabeller då du formger formulären. Det går inte att infoga ett ColdFusion-formulär i ett annat (taggarna kan alltså inte överlappa), men du kan infoga mer än ett ColdFusion-formulär på en sida.

  Om du skapar ett Flash-formulär ska du formge det med CSS-format (Cascading Style Sheets). ColdFusion tar ingen notis om HTML-kod i formuläret.

  Tänk på att etikettera ColdFusion-formulärfälten med beskrivande text så att användarna vet vad de ska skriva eller göra. Skapa exempelvis etiketten ”Ditt namn” om du vill ha reda på vad användaren heter.

Infoga ColdFusion-formulärkontroller

Använd panelen Infoga eller Infoga-menyn om du snabbt vill infoga ColdFusion-formulärkontroller i ett ColdFusion-formulär. Du måste skapa ett tomt ColdFusion-formulär innan du infogar kontroller i det.

Obs!

De här förbättringarna går bara att använda om du har tillgång till en dator med ColdFusion MX 7 eller senare.

 1. Placera insättningspunkten innanför formulärets ram i designläge.
 2. Välj kontrollen på Infoga-menyn (Infoga > ColdFusion-objekt > CFForm) eller i kategorin CFForm på panelen Infoga.
 3. Markera kontrollen på sidan genom att klicka på den och ange sedan egenskaperna i egenskapskontrollen.

  Mer information om egenskaper för kontrollerna finns i artiklarna som handlar om dessa kontroller.

Infoga ColdFusion-textfält

Du kan infoga ett text- eller lösenordsfält visuellt i ColdFusion-formuläret och sedan ange dess inställningar.

Obs!

Den här förbättringen är bara tillgänglig om du har tillgång till en dator med ColdFusion MX 7 eller senare.

Infoga ett ColdFusion-textfält visuellt

 1. Placera insättningspunkten innanför formulärets ram i designläge.
 2. I kategorin CFForm på panelen Infoga klickar du på ikonen för CF-textfält eller väljer Infoga > ColdFusion-objekt > CFForm > CFtextfield.

  Ett textfält dyker upp i formuläret.

 3. Markera textfältet och ange egenskaper för det i egenskapskontrollen.
 4. Etikettera textfältet på sidan genom att klicka bredvid det och skriva texten.

Infoga ett lösenordsfält visuellt

 1. Upprepa steg 1 och 2 i föregående metod.
 2. Markera det infogade textfältet så att det visas i egenskapskontrollen.
 3. Välj värdet Lösenord på snabbmenyn Textläge i egenskapskontrollen.

Inställningar för CFtextfield (ColdFusion)

Om du vill ange inställningar för ett text- eller lösenordsfält i ColdFusion kan du välja följande alternativ i egenskapskontrollen för CFtextfield:

CFtextfield

Bestämmer id-attributet för taggen <cfinput>.

Värde

Du kan välja vilken text som visas i fältet när sidan visas första gången i en webbläsare. Informationen kan antingen vara statisk eller dynamisk.

Om du vill ange ett dynamiskt värde klickar du på blixtikonen bredvid rutan Värde och väljer en kolumn i postmängden i dialogrutan Dynamiska data. Postmängdens kolumn förser textfältet med ett värde när formuläret visas i en webbläsare.

Textläge

Du kan välja mellan ett vanligt textfält och ett lösenordsfält. Attributet som den här kontrollen ändrar är type.

Skrivskydd

Du kan se till att den text som visas är skrivskyddad.

Maximal längd

Det maximala antalet tecken som går att skriva in i textfältet.

Mask

Du kan ange en mask för den text du efterfrågar. Den här egenskapen används för att validera att användaren har skrivit korrekta uppgifter. Maskformatet består av tecknen A, 9, X och ? .

Obs!

Attributet har ingen effekt för taggen cfinput type="password".

Validera

Det aktuella fältets valideringstyp.

Validera vid

Anger när fältet valideras: onSubmit, onBlur eller onServer.

Etikett

Du kan välja textfältets format.

Mönster

Här kan du ange ett reguljärt uttryck i JavaScript för att validera de angivna uppgifterna. Ta inte med inledande och avslutande snedstreck. Mer information finns i dokumentationen till ColdFusion.

Höjd

Panelens höjd i pixlar.

Bredd

Panelens bredd i pixlar.

Storlek

Du kan ange panelens storlek.

Obligatorisk

Du kan ange om textfältet måste innehålla data innan formuläret skickas till servern.

Visa taggredigeraren

Du kan ändra egenskaper som inte finns med i egenskapskontrollen.

Infoga dolda ColdFusion-fält

Du kan infoga ett dolt ColdFusion-fält visuellt i formuläret och ange dess egenskaper. I dolda fält kan du lagra och skicka information som användaren inte matar in. Informationen är dold för användaren.

Obs!

Den här förbättringen är bara tillgänglig om du har tillgång till en dator med ColdFusion MX 7 eller senare.

 1. Placera insättningspunkten innanför formulärets ram i designläge.
 2. Klicka på ikonen CF dolt fält i kategorin CFForm på panelen Infoga.

  En markör visas i ColdFusion-formuläret. Om du inte ser markören väljer du Visa > Visuella hjälpmedel > Osynliga element.

 3. Markera det dolda fältet på sidan och ange något av följande alternativ i egenskapskontrollen:

  Cfhiddenfield

  Här kan du ange ett unikt namn på det dolda fältet.

  Värde

  Här kan du ange ett värde för det dolda fältet. Informationen kan antingen vara statisk eller dynamisk.

  Om du vill ange ett dynamiskt värde klickar du på blixtikonen bredvid rutan Värde och väljer en kolumn i postmängden i dialogrutan Dynamiska data. Postmängdens kolumn förser textfältet med ett värde när formuläret visas i en webbläsare.

  Validera

  Det aktuella fältets valideringstyp.

  Validera vid

  Anger när fältet valideras: onSubmit, onBlur eller onServer.

  Etikett

  Här kan du ange panelens etikett. ColdFusion-servern ignorerar den här egenskapen vid körning.

  Mönster

  Här kan du ange ett reguljärt uttryck i JavaScript för att validera de angivna uppgifterna. Ta inte med inledande och avslutande snedstreck. Mer information finns i dokumentationen till ColdFusion.

  Höjd

  Panelens höjd i pixlar. ColdFusion-servern ignorerar den här egenskapen vid körning.

  Bredd

  Panelens bredd i pixlar. ColdFusion-servern ignorerar den här egenskapen vid körning.

  Storlek

  Du kan ange panelens storlek. ColdFusion-servern ignorerar den här egenskapen vid körning.

  Obligatorisk

  Här kan du ange om det dolda fältet måste innehålla data innan formuläret skickas till servern.

  Visa taggredigeraren

  Du kan ändra egenskaper som inte finns med i egenskapskontrollen.

Infoga ColdFusion-textområden

Du kan infoga ett ColdFusion-textområde visuellt i formuläret och ange dess egenskaper. Ett textområde är ett indataelement som kan innehålla flera textrader.

Obs!

Den här förbättringen är bara tillgänglig om du har tillgång till en dator med ColdFusion MX 7 eller senare.

 1. Placera insättningspunkten innanför formulärets ram.
 2. Klicka på ikonen CF-textområde i kategorin CFForm på panelen Infoga.

  Ett textfält dyker upp i ColdFusion-formuläret.

 3. Markera textområdet på sidan och ange något av följande alternativ i egenskapskontrollen:

  Cftextarea

  Här kan du ange ett unikt namn på kontrollen.

  Teckenbredd

  Här kan du ange antalet tecken per rad.

  Antal rader

  Här kan du ange antalet rader som ska visas i textområdet.

  Radbryt

  Här kan du ange hur du vill att texten som användarna skriver in ska radbrytas.

  Obligatorisk

  Här kan du ange om du vill att användaren måste skriva något i fältet (markerat) eller inte (inte markerat).

  Startvärde

  Här kan du välja vilken text som visas i textområdet när sidan visas första gången i en webbläsare.

  Validera

  Fältets valideringstyp.

  Validera vid

  Anger när fältet valideras: onSubmit, onBlur eller onServer.

  Etikett

  Här kan du ange panelens etikett.

  Stil

  Här kan du ange panelens format. Mer information finns i dokumentationen till ColdFusion.

  Höjd

  Panelens höjd i pixlar. ColdFusion-servern ignorerar den här egenskapen vid körning.

  Bredd

  Panelens bredd i pixlar. ColdFusion-servern ignorerar den här egenskapen vid körning.

  Visa taggredigeraren

  Du kan ändra egenskaper som inte finns med i egenskapskontrollen.

 4. Etikettera textområdet på sidan genom att klicka bredvid det och skriva in texten.

Infoga ColdFusion-knappar

Du kan infoga en ColdFusion-knapp visuellt i formuläret och ange dess egenskaper. ColdFusion-knappar bestämmer vad som händer i ett ColdFusion-formulär. Du kan använda knappar för att skicka ColdFusion-formulärdata till servern eller för att återställa formuläret. Vanliga ColdFusion-knappar brukar ha etiketterna Skicka, Återställ eller Sänd. Du kan även koppla andra åtgärder till knappen. Dem definierar du i ett skript. Genom att trycka på knappen skulle saldot för alla artiklar som har valts kunna beräknas.

Obs!

Den här förbättringen är bara tillgänglig om du har tillgång till en dator med ColdFusion MX 7 eller senare.

 1. Placera insättningspunkten innanför ColdFusion-formulärets ram.
 2. Klicka på ikonen CF-knapp i kategorin CFForm på panelen Infoga.

  En knapp visas i ColdFusion-formuläret.

 3. Markera knappen på sidan och ange något av följande alternativ i egenskapskontrollen:

  Cfbutton

  Här kan du ange ett unikt namn på kontrollen.

  Åtgärd

  Du kan ange vilken typ av knapp du vill skapa.

  Visa taggredigeraren

  Du kan ändra egenskaper som inte finns med i egenskapskontrollen.

  ColdFusion-servern ignorerar övriga egenskaper vid körning.

Infoga ColdFusion-kryssrutor

Du kan infoga en ColdFusion-kryssruta visuellt i formuläret och ange dess egenskaper. Använd kryssrutor om du vill låta användarna välja mer än ett av ett antal olika alternativ.

Obs!

Den här förbättringen är bara tillgänglig om du har tillgång till en dator med ColdFusion MX 7 eller senare.

 1. Placera insättningspunkten innanför formulärets ram.
 2. Klicka på ikonen CF-kryssruta i kategorin CFForm på panelen Infoga.

  En kryssruta visas i ColdFusion-formuläret.

 3. Markera kryssrutan på sidan och ange något av följande alternativ i egenskapskontrollen:

  Cfcheckbox

  Här kan du ange ett unikt namn på kontrollen.

  Värde vid markering

  Du kan ange ett värde som returneras av kryssrutan om användaren markerar den.

  Ursprungligt läge

  Du kan ange om kryssrutan ska vara markerad när sidan öppnas i en webbläsare.

  Validera

  Kryssrutans valideringstyp.

  Validera vid

  Anger när kryssrutan valideras: onSubmit, onBlur eller onServer.

  Etikett

  Här kan du ange kryssrutans etikett.

  Mönster

  Här kan du ange ett reguljärt uttryck i JavaScript för att validera de angivna uppgifterna. Ta inte med inledande och avslutande snedstreck. Mer information finns i dokumentationen till ColdFusion.

  Höjd

  Panelens höjd i pixlar. ColdFusion-servern ignorerar den här egenskapen vid körning.

  Bredd

  Panelens bredd i pixlar. ColdFusion-servern ignorerar den här egenskapen vid körning.

  Storlek

  Du kan ange panelens storlek. ColdFusion-servern ignorerar den här egenskapen vid körning.

  Obligatorisk

  Du kan ange om kryssrutan måste markeras innan formuläret skickas till servern.

  Visa taggredigeraren

  Du kan ändra egenskaper som inte finns med i egenskapskontrollen.

 4. Etikettera kryssrutan genom att klicka bredvid den på sidan och skriva in texten.

Infoga ColdFusion-alternativknappar

Du kan infoga en ColdFusion-alternativknapp visuellt i formuläret och ange dess egenskaper. Använd alternativknappar om du vill att användarna bara ska kunna välja ett av flera olika alternativ. Alternativknappar används normalt i grupper. Alla alternativknappar i en grupp måste ha samma namn.

Obs!

Den här förbättringen är bara tillgänglig om du har tillgång till en dator med ColdFusion MX 7 eller senare.

 1. Placera insättningspunkten innanför formulärets ram.
 2. Välj Infoga > ColdFusion-objekt > CFForm > CFradiobutton.

  En alternativknapp visas i ColdFusion-formuläret.

 3. Markera alternativknappen på sidan och ange något av följande alternativ i egenskapskontrollen:

  Cfradiobutton

  Här kan du ange ett unikt namn på kontrollen.

  Värde vid markering

  Du kan ange ett värde som returneras av alternativknappen om användaren markerar den.

  Ursprungligt läge

  Du kan ange om alternativknappen ska vara markerad när sidan öppnas i en webbläsare.

  Validera

  Alternativknappens valideringstyp.

  Validera vid

  Anger när alternativknappen valideras: onSubmit, onBlur eller onServer.

  Etikett

  Här kan du ange alternativknappens etikett.

  Mönster

  Här kan du ange ett reguljärt uttryck i JavaScript för att validera de angivna uppgifterna. Ta inte med inledande och avslutande snedstreck. Mer information finns i dokumentationen till ColdFusion.

  Höjd

  Panelens höjd i pixlar. ColdFusion-servern ignorerar den här egenskapen vid körning.

  Bredd

  Panelens bredd i pixlar. ColdFusion-servern ignorerar den här egenskapen vid körning.

  Storlek

  Du kan ange panelens storlek. ColdFusion-servern ignorerar den här egenskapen vid körning.

  Obligatorisk

  Du kan ange huruvida alternativknappen måste markeras innan formuläret skickas till servern.

  Visa taggredigeraren

  Du kan ändra egenskaper som inte finns med i egenskapskontrollen.

 4. Etikettera alternativknappen genom att klicka bredvid den på sidan och skriva in texten.

Infoga ColdFusion-valrutor

Du kan infoga en ColdFusion-valruta visuellt i formuläret och ange dess egenskaper. I en valruta kan besökaren välja ett eller flera objekt i en lista. Valrutor är bra att använda om utrymmet är begränsat men du måste visa många olika objekt. De är även bra att ta till om du vill bestämma vilka värden som returneras till servern. Till skillnad från textfält, där användaren kan skriva vad han eller hon vill, även ogiltiga data, är resultaten från en valruta exakta värden.

Du kan infoga två slags valrutor i ett formulär: en meny som ”rullar ned” när användaren klickar på den eller en meny med en bläddringsbar lista som användaren kan välja objekt på.

Obs!

Den här förbättringen är bara tillgänglig om du har tillgång till en dator med ColdFusion MX 7 eller senare.

 1. Placera insättningspunkten innanför formulärets ram.
 2. Klicka på ikonen CF-meny i kategorin CFForm på panelen Infoga.

  En valruta visas i ColdFusion-formuläret.

 3. Markera urvalsrutan på sidan och ange något av följande alternativ i egenskapskontrollen:

  Cfselect

  Här kan du ange ett unikt namn på kontrollen.

  Typ

  Välj mellan en rullgardinsmeny och en lista. Om du väljer en lista blir alternativen Listhöjd och Tillåt flera listmarkeringar tillgängliga.

  Listhöjd

  Här kan du ange antalet rader som ska visas på listmenyn. Alternativet är bara tillgängligt om du väljer listtypen.

  Tillåt flera listmarkeringar

  Du kan välja om du vill att användaren ska kunna markera mer än ett alternativ i listan. Alternativet är bara tillgängligt om du väljer listtypen.

  Redigera värden

  En dialogruta öppnas där du kan lägga till, ändra eller ta bort alternativ från valrutan.

  Markerat från början

  Du kan ange vilket alternativ som är markerat som standard. Du kan välja mer än ett alternativ om du har markerat alternativet Tillåt flera listmarkeringar.

  Postmängd

  Namnet på ColdFusion-frågan som du vill använda för att fylla listan eller menyn med data.

  Visa kolumn

  Du kan ange från vilken kolumn i postmängden som etiketten för varje listelement hämtas från. Används med egenskapen Postmängd.

  Värdekolumn

  Du kan ange från vilken kolumn i postmängden som värdet för varje listelement hämtas från. Används med egenskapen Postmängd.

  Flash-etikett

  Här kan du ange en etikett för urvalsrutan.

  Flash-höjd

  Panelens höjd i pixlar. ColdFusion-servern ignorerar den här egenskapen vid körning.

  Flash-bredd

  Panelens bredd i pixlar. ColdFusion-servern ignorerar den här egenskapen vid körning.

  Meddelande

  Meddelandet som visas om egenskapen Obligatorisk har värdet Ja och användaren inte har valt något innan formuläret skickades iväg.

  Obligatorisk

  Du kan ange huruvida ett menyalternativ måste ha markerats innan formuläret skickas till servern.

  Visa taggredigeraren

  Du kan ändra egenskaper som inte finns med i egenskapskontrollen.

Infoga ColdFusion-bildfält

Du kan infoga ett ColdFusion-bildfält visuellt i formuläret och ange dess egenskaper. Tillverka anpassade knappar med bildfält.

Obs!

Den här förbättringen är bara tillgänglig om du har tillgång till en dator med ColdFusion MX 7 eller senare.

 1. Placera insättningspunkten innanför formulärets ram i designläge.
 2. Klicka på ikonen CF-bildfält i kategorin CFForm på panelen Infoga. Bläddra dig fram till bilden som du vill infoga och klicka på OK. Du kan även ange sökvägen till bildfilen i rutan Källa.
  Obs!

  Om bilden inte ligger i hierarkin under webbplatsens rotmapp bör du kopiera den till rotmappen. Bilder som inte ligger i rotmappen kanske inte är tillgängliga då du publicerar webbplatsen.

 3. Markera bildfältet på sidan och ange något av följande alternativ i egenskapskontrollen:

  Cfimagefield

  Här kan du ange ett unikt namn på kontrollen.

  Källa

  Du kan ange webbadressen till den infogade bilden.

  Alt

  Du kan skriva ett meddelande som visas om bilden inte går att visa.

  Justera

  Du kan ange bildens justering.

  Kant

  Du kan ange bildramens bredd.

  Redigera bild

  Öppna bilden i standardbildredigeraren.

  Ange en standardbildredigerare i Redigera > Inställningar > Filtyper/redigerare. I annat fall händer inget om du klickar på knappen Redigera bild.

  Validera

  Bildfältets valideringstyp.

  Validera vid

  Anger när fältet valideras: onSubmit, onBlur eller onServer.

  Etikett

  Här kan du ange alternativknappens etikett.

  Mönster

  Här kan du ange ett reguljärt uttryck i JavaScript för att validera de angivna uppgifterna. Ta inte med inledande och avslutande snedstreck. Mer information finns i dokumentationen till ColdFusion.

  Höjd

  Panelens höjd i pixlar.

  Bredd

  Panelens bredd i pixlar.

  Storlek

  Du kan ange panelens storlek. ColdFusion-servern ignorerar den här egenskapen vid körning.

  Obligatorisk

  Här kan du ange om kontrollen måste innehålla data innan formuläret skickas till servern.

  Visa taggredigeraren

  Du kan ändra egenskaper som inte finns med i egenskapskontrollen.

Infoga ColdFusion-filfält

Du kan infoga ett ColdFusion-filfält visuellt i formuläret och ange dess egenskaper. Använd ett filfält om du vill att användarna ska kunna välja en fil på datorn, till exempel ett ordbehandlingsdokument eller en grafikfil, och lägga upp den på servern. Ett ColdFusion-filfält ser precis ut som andra textfält, förutom att det även finns en bläddringsknapp. Användaren skriver antingen själv sökvägen till filen som hon vill skicka eller klickar på Bläddra och letar reda på och väljer filen.

Filfält kräver metoden POST för att överföra filerna från webbläsaren till servern. Filen skickas till den adress som du anger i rutan Åtgärd i formuläret. Kontakta serveradministratören och bekräfta att anonym filöverföring är tillåten innan du använder filfält i formuläret.

Filfält kräver även att formulärkodningen är multipart/form. Dreamweaver väljer värdet automatiskt när du infogar en filfältkontroll.

Obs!

Den här förbättringen är bara tillgänglig om du har tillgång till en dator med ColdFusion MX 7 eller senare.

 1. Markera CFForm i designläge så att egenskapskontrollen visas.

  Markera formuläret fort genom att klicka var som helst på dess ram. Klicka sedan på taggen <cfform> i taggväljaren längst ned i dokumentfönstret.

 2. Välj formulärmetoden POST i egenskapskontrollen.
 3. Välj multipart/form-data på snabbmenyn Kodningstyp.
 4. Placera insättningspunkten innanför formulärets ram där du vill att filfältet ska visas.
 5. Välj Infoga > ColdFusion-objekt > CFForm > CFfilefield.

  Ett filfält dyker upp i dokumentet.

 6. Markera filfältet på sidan och ange någon av följande egenskaper i egenskapskontrollen:

  Cffilefield

  Här kan du ange ett unikt namn på kontrollen.

  Maximal längd

  Ange det maximala antalet tecken som sökvägen till filen kan innehålla.

  Validera

  Fältets valideringstyp.

  Validera vid

  Anger när fältet valideras: onSubmit, onBlur eller onServer.

  Etikett

  Här kan du ange fältets etikett.

  Mönster

  Här kan du ange ett reguljärt uttryck i JavaScript för att validera de angivna uppgifterna. Ta inte med inledande och avslutande snedstreck. Mer information finns i dokumentationen till ColdFusion.

  Höjd

  Panelens höjd i pixlar. ColdFusion-servern ignorerar den här egenskapen vid körning.

  Bredd

  Panelens bredd i pixlar. ColdFusion-servern ignorerar den här egenskapen vid körning.

  Storlek

  Du kan ange panelens storlek.

  Obligatorisk

  Här kan du ange huruvida filfältet måste innehålla data innan formuläret skickas till servern.

  Visa taggredigeraren

  Du kan ändra egenskaper som inte finns med i egenskapskontrollen.

Infoga ColdFusion-datumfält

Även om det inte går att infoga ett ColdFusion-datumfält visuellt i Dreamweaver kan du ange dess egenskaper visuellt. Ett ColdFusion-datumfält är en särskild typ av textfält där användarna kan välja ett datum i en kalender och infoga det i textfältet.

Obs!

Den här förbättringen är bara tillgänglig om du har tillgång till en dator med ColdFusion MX 7 eller senare.

 1. Markera CFForm i designläge så att egenskapskontrollen visas.

  Markera formuläret fort genom att klicka var som helst på dess ram. Klicka sedan på taggen <cfform> i taggväljaren längst ned i dokumentfönstret.

 2. Välj värdet Flash för formuläregenskapen Format i egenskapskontrollen.

  Datumfältkontrollen går bara att rendera i Flash-baserade ColdFusion-formulär.

 3. Växla till kodvy (Visa > Kod) och skriv följande tagg var som helst mellan den första och sista CFForm-taggen:
  <cfinput name="datefield" type="datefield">
 4. Växla till designvy och markera datumfältet på sidan. Sedan anger du något av följande alternativ i egenskapskontrollen:

  Cfdatumfält

  Här kan du ange ett unikt namn på kontrollen.

  Värde

  Du kan välja vilket datum som visas i fältet när sidan visas första gången i en webbläsare. Datumet kan antingen vara statiskt eller dynamiskt.

  Om du vill ange ett dynamiskt värde klickar du på blixtikonen bredvid rutan Värde och väljer en kolumn i postmängden i dialogrutan Dynamiska data. Postmängdens kolumn förser datumfältet med ett värde när formuläret visas i en webbläsare.

  Validera

  Fältets valideringstyp.

  Validera vid

  Anger när fältet valideras: onSubmit, onBlur eller onServer.

  Etikett

  Här kan du ange fältets etikett.

  Mönster

  Här kan du ange ett reguljärt uttryck i JavaScript för att validera de angivna uppgifterna. Ta inte med inledande och avslutande snedstreck. Mer information finns i dokumentationen till ColdFusion.

  Höjd

  Panelens höjd i pixlar.

  Bredd

  Panelens bredd i pixlar.

  Storlek

  Du kan ange panelens storlek.

  Obligatorisk

  Du kan ange huruvida datumfältet måste innehålla ett värde innan formuläret skickas till servern.

  Visa taggredigeraren

  Du kan ändra egenskaper som inte finns med i egenskapskontrollen.

Ändra ColdFusion-formulärkontroller

Du kan ändra egenskaperna för ColdFusion-formulärkontroller visuellt, oavsett om du arbetar i design- eller kodvy.

Obs!

Den här förbättringen är bara tillgänglig om du har tillgång till en dator med ColdFusion MX 7 eller senare.

 1. Markera formulärkontrollen på sidan i designvyn. I kodvyn klickar du någonstans inuti kontrollens tagg.

  Egenskapskontrollen visar formulärkontrollens egenskaper.

 2. Ändra panelens egenskaper i egenskapskontrollen.

  Klicka på hjälpikonen i egenskapskontrollen om du vill ha mer information.

 3. Klicka på knappen Visa taggredigeraren i egenskapskontrollen om du vill ange fler egenskaper. Ange sedan egenskaperna i taggredigeraren.

Validera ColdFusion-formulärdata

Du kan konstruera ColdFusion-formulär i Dreamweaver som kontrollerar innehållet i specifika fält för att se till att användaren har valt rätt datatyp.

Obs!

Den här förbättringen är bara tillgänglig om du har tillgång till en dator med ColdFusion MX 7 eller senare.

 1. Skapa ett ColdFusion-formulär med åtminstone ett indatafält och en Skicka-knapp. Kontrollera att alla ColdFusion-fält som du vill validera har ett unikt namn.
 2. Markera ett fält i formuläret som du vill validera.
 3. Ange hur du vill validera fältet i egenskapskontrollen.

  Den undre delen av egenskapskontrollen innehåller kontroller med vars hjälp du kan ange en specifik valideringsregel. Du skulle till exempel kunna ange att ett textfält måste innehålla ett telefonnummer. Välj i sådana fall Telefon på snabbmenyn Värde i egenskapskontrollen. Du kan även ange när valideringen görs på snabbmenyn Validera vid.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?