Användarhandbok Avbryt

Använda visuella hjälpmedel för layout

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Använd visuella hjälpmedel för layout i Dreamweaver, t.ex. ställ in linjaler, ställ in stödlinjer, använd stödlinjer med mallar, använd ett layoutrutnät och använd en hjälpbild.

Ställa in linjaler

Med linjaler kan du mäta, ordna och planera layouten. Linjalerna kan visas på sidans vänstra och övre kanter, markerade med pixlar, tum eller centimeter.

 • Om du vill växla mellan att visa och dölja linjalerna väljer du Visa > Designvyalternativ > Linjaler > Visa/dölj.
 • Om du vill ändra startpunkten drar du ikonen med linjalens startpunkt  (i det övre vänstra hörnet i dokumentfönstrets designvy) till en plats på sidan.
 • Om du vill återställa startpunkten till standardpositionen väljer du Visa > Designvyalternativ > Linjaler > Återställ origo.
 • Om du vill ändra måttenheter väljer du först Visa > Linaljer och sedan Pixlar, Tum eller Centimeter.

Ställa in stödlinjer för layout

Stödlinjer är linjer som du drar in i dokumentet från linjalerna. Med deras hjälp kan du placera och justera objekt mer exakt. Du kan också använda stödlinjer till att mäta storleken på sidelement, eller markera vikningen (synliga områden) i webbläsare.

Som en hjälp att justera element kan du fästa element mot stödlinjer, och stödlinjer mot element. (Elementen måste vara absolut placerade för att fästfunktionen ska fungera.) Du kan också låsa stödlinjerna för att hindra att de flyttas av misstag.

Skapa en vågrät eller lodrät stödlinje

 1. Dra från motsvarande linjal.
 2. Placera stödlinjen i dokumentfönstret och släpp musknappen (flytta stödlinjen genom att dra den igen).
  Obs!

  Som standard registreras stödlinjer som absoluta pixelmått från den övre eller vänstra sidan av dokumentet, och visas relativt till linjalens startpunkt. Om du vill registrera stödlinjen som en procentandel håller du ned Skift samtidigt som du skapar eller flyttar stödlinjen.

Visa eller dölj stödlinjer

 1. Välj Visa > Stödlinjer > Visa stödlinjer.

Fästa element mot stödlinjer

 • Om du vill fästa element mot stödlinjer väljer du Visa > Designvyalternativ > Stödlinjer > Fäst mot stödlinjer.
 • Om du vill fästa stödlinjer mot element väljer du Visa > Designvyalternativ > Stödlinjer > Fäst stödlinjer mot element.
Obs!

När du ändrar storlek på element som absolut positionerade element (AP-element), tabeller och bilder, fästs de storleksändrade elementen mot stödlinjer.

Låsa eller låsa upp alla stödlinjer

Välj Visa > Designvyalternativ > Stödlinjer > Lås stödlinjer.

Visa och flytta en stödlinje till en viss position

 1. Håll muspekaren över stödlinjen för att visa dess position.
 2. Dubbelklicka på stödlinjen.
 3. Ange den nya positionen i dialogrutan Flytta stödlinje och klicka på OK.

Visa avståndet mellan stödlinjer

Tryck på CTRL (Windows) eller på kommandotangenten (Macintosh) och håll muspekaren någonstans mellan de två stödlinjerna.
Obs!

Måttenheten är densamma som används för linjalerna.

Markera webbläsarens vikning (synliga område)

Välj först Visa > Designvyalternativ > Stödlinjer och sedan en förinställd webbläsarstorlek på menyn.

Ta bort en stödlinje

Dra bort stödlinjen från dokumentet.

Ändra inställningar för stödlinjen

 1. Välj Visa > Designvyalternativ > Stödlinjer > Redigera stödlinjer och ange följande alternativ. Sedan klickar du på OK.

  Stödlinjefärg

  Anger färgen på stödlinjerna. Klicka på färgrutan och välj en färg i färgväljaren. Du kan också skriva ett hexadecimalt tal i textrutan.

  Mellanrumsfärg

  Anger färgen på linjerna som visas som avståndsindikatorer när du håller muspekaren mellan stödlinjer. Klicka på färgrutan och välj en färg i färgväljaren. Du kan också skriva ett hexadecimalt tal i textrutan.

  Visa stödlinjer

  Gör så att stödlinjer visas i designvyn.

  Fäst mot stödlinjer

  Gör så att sidelementen fäster mot stödlinjer när du flyttar elementen på sidan.

  Lås stödlinjer

  Låser fast stödlinjerna.

  Fäst stödlinjer mot element

  Fäster stödlinjer mot element på sidan när du drar stödlinjerna.

  Radera allt

  Raderar alla stödlinjer på sidan.

Använda stödlinjer med mallar

När stödlinjer läggs till i en Dreamweaver-mall ärvs stödlinjerna av alla instanser av mallen. Stödlinjer i mallinstanser behandlas som ändringsbara områden, så att du kan ändra dem. Ändrade stödlinjer i mallinstanser återställs till sin ursprungliga plats när instansen uppdateras med huvudmallen.

Du kan även lägga till egna stödlinjer i instanser av en mall. Stödlinjer som läggs till på det här sättet skrivs inte över när mallinstansen uppdateras med huvudmallen.

Använda stödraster för layout

Stödrastret är ett system med vågräta och lodräta linjer som visas i dokumentfönstret. Det är praktiskt när du vill placera objekt exakt. Du kan göra så att de absolut placerade sidelementen fäster automatiskt mot stödrastret när du flyttar dem. Du kan också ändra stödrastret och styra fästfunktionen genom att ange inställningar för stödrastret. Fästfunktionen fungerar oavsett om stödrastret syns eller inte.

Visa eller dölja stödrastret

Välj Visa > Designvyalternativ > Stödraster > Visa stödraster.

Aktivera eller inaktivera fästfunktionen

Välj Visa > Designvyalternativ > Stödraster > Fäst mot stödraster.

Ändra inställningar för stödraster

 1. Välj Visa > Designvyalternativ > Stödraster > Stödrasterinställningar.

 2. Ange alternativ och klicka på OK för att tillämpa ändringarna.

  Färg

  Anger färgen på stödrasterlinjerna. Klicka på färgrutan och välj en färg i färgväljaren. Du kan också skriva ett hexadecimalt tal i textrutan.

  Visa stödraster

  Gör så att stödrastret visas i designvyn.

  Fäst mot stödraster

  Gör så att sidelement fäster mot linjerna i stödrastret.

  Mellanrum

  Styr hur stort avståndet mellan stödlinjerna är. Ange en siffra och välj Pixlar, Tum eller Centimeter på menyn.

  Visning

  Anger om stödlinjerna visas som linjer eller som punkter.

  Obs!

  Om Visa stödraster inte har valts visas inte stödrastret i dokumentet, och inga ändringar syns.

Använda en hjälpbild

Du kan använda en hjälpbild för att återskapa en siddesign som skapades i ett grafikprogram som Adobe Freehand eller Fireworks.

En hjälpbild är en JPEG-, GIF- eller PNG-bild som placeras i bakgrunden av dokumentfönstret. Du kan dölja bilden, ange dess opacitet och ändra dess position.

Hjälpbilden syns bara i Dreamweaver. Den syns inte när du visar sidan i en webbläsare. När hjälpbilden syns visas inte sidans riktiga bakgrundsbild och färg i dokumentfönstret. Däremot syns bakgrundsbilden och färgen när sidan visas i en webbläsare.

Placera en hjälpbild i dokumentfönstret

 1. Gör något av följande:
  • Välj Visa > Designvyalternativ > Hjälpbild > Ladda.

  • Välj Arkiv > Sidegenskaper och klicka sedan på Bläddra (bredvid hjälpbildens textruta) i kategorin Hjälpbild.

 2. Navigera till din bildfil och klicka på OK.

 3. I dialogrutan Sidegenskaper anger du genomskinligheten för bilden genom att dra skjutreglaget för bildgenomskinlighet. Sedan klickar du på OK.

  Om du vill byta till en annan hjälpbild eller ändra den aktuella hjälpbildens genomskinlighet väljer du Arkiv > Sidegenskaper.

Visa eller dölj hjälpbilden

Välj Visa > Designvyalternativ > Hjälpbild > Visa.

Ändra en hjälpbilds position

 1. Välj Visa > Designvyalternativ > Hjälpbild > Justera placering.

  • Ange koordinatvärden i textrutorna X och Y om du vill ange en exakt position för hjälpbilden.

  • Använd piltangenterna för att flytta bilden en pixel i taget.

  • Håll ned Skift och tryck på en piltangent om du vill flytta bilden fem pixlar i taget.

Återställa hjälpbildens position

 1. Välj Visa > Designvyalternativ > Hjälpbild > Återställ placering.

  Hjälpbilden återgår till det övre vänstra hörnet i dokumentfönstret (0,0).

Justera hjälpbilden mot ett markerat element

 1. Markera ett element i dokumentfönstret.
 2. Välj Visa > Designvyalternativ > Hjälpbild > Justera med markering.

  Hjälpbildens övre vänstra hörn justeras mot det markerade elementets övre vänstra hörn.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto