Användarhandbok Avbryt

Webbutveckling med Dreamweaver

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen
 19. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel

 

 

Arbetsflöde för design och utveckling av webbplatser med Dreamweaver

I den här artikeln beskrivs hur du kan slutföra olika steg eller faser inom webbutveckling med Dreamweaver.

Obs!

I den här artikeln förutsätts att du är nybörjare eller har begränsade kunskaper om webbdomäner och HTML, CSS och JavaScript.

 1. Det första steget i webbutveckling är planeringsfasen, där du analyserar målgruppens behov, tekniska krav och marknadsföringskrav. Du samlar också in information som krävs för att designa och publicera din webbplats och svarar på frågor som följande:

  • Vilken tjänsteleverantör väljer jag som värd för webbplatsen? Har jag den åtkomst jag behöver för att överföra filer till publiceringsservern?
  • Vilket domännamn ska användas för webbplatsen?
  • Om du migrerar befintliga webbplatser till Dreamweaver: var finns filerna och resurserna nu? Har jag åtkomst till den server där informationen lagras?
  • Vilken server kan jag använda för att testa om data visas dynamiskt (om du vill ha en dynamisk webbplats)? Har jag information om webbappservern som jag vill använda för att läsa in dynamiska data?
  • Vilken typ av resurser krävs för webbplatsen?
  • Ska dessa resurser designas från grunden? Har jag åtkomst till resurserna om de redan finns?
  • Vilka appar vill jag använda för att designa resurserna?
  • Ska jag skapa en responsiv webbplats? 

  När du har en tydlig förståelse för den webbplats du vill utveckla, hur och var du vill placera den och har valt Dreamweaver och Creative Cloud för webbutvecklingsprocessen, fortsätter du till nästa steg.

 2. Kontrollera om du har alla resurser du behöver till din webbplats. Samla och ordna dem i dina lokala mappar eller i Adobes Creative Cloud Libraries.

 3. Skapa ett nytt dokument i Dreamweaver med:

  • ett nytt tomt dokument
  • startmallar som ingår i Dreamweaver eller 
  • mallfiler (*.dwt) som skapats av någon annan.
  Obs!

  Om du inte är bekant med Dreamweaver eller precis har börjat lära dig webbutveckling är startmallar ett bra sätt att komma igång med att utforma webbsidor.

  Även om du vill börja från grunden är det bra att titta lite på dessa sidor för att förstå vilka element som ingår i en välutformad webbsida.

 4. Ägna några minuter åt att bekanta dig med arbetsytan i Dreamweaver. Hitta en arbetsyta som du känner dig trygg med och ange ett färgtema. Omorganisera de olika panelerna på ett sätt som passar dig.

 5. Konfigurera din plats i Dreamweaver. Börja skapa en mappstruktur med filer och resurser. När du har ordnat informationen och bestämt en struktur kan du börja skapa platsen. (Se Om Dreamweaver-platser.)

  Vid det här laget är det bra att även konfigurera anslutningar till fjärrservrar och konfigurera testservrar (om du har dynamiskt innehåll). 

 6. Börja koda dina webbsidor i kodvyn eller skapa dem i designvyn eller Live-vyn.

  Om du tänker använda Photoshop-kompositioner kan du extrahera dem i Dreamweaver och arbeta med dem också. Mer information om att arbeta med Photoshop-kompositioner finns i Extract i Dreamweaver.

  Lägg till designelement som text, bilder, överrullningsbilder, bildscheman, färger, filmer, ljud, HTML-länkar, tabeller med mera.

 7. Formatera webbsidans utseende med CSS. 

  Du kan arbeta med CSS på olika sätt i Dreamweaver:

  • Du kan skriva CSS-koden för hand. Information om Dreamweaver-funktioner som hjälper dig att koda CSS för hand finns i Kodningsmiljö i Dreamweaver.
  • Om du inte är van vid att skapa CSS-sidor kan du använda CSS Designer-panelen för att skapa din CSS. Mer information finns i Utforma sidor med hjälp av CSS Designer.
  • Om du föredrar att arbeta med Sass- och Less-filer har Dreamweaver stöd för det också så att du kan använda Sass- och Less-filer på din Dreamweaver-plats och arbeta med dem. Dreamweaver autokompilerar dem (eller du kan välja att kompilera dem manuellt) sedan och resultaten av dina CSS-ändringar visas i realtid. Information om hur du använder Sass- och Less-filer med Dreamweaver finns i CSS-preprocessorer.
 8. Konfigurera en webbapp för att skapa dynamiskt innehåll.

  Många webbplatser innehåller dynamiska sidor som gör att besökarna kan visa information som lagrats i databaser och vanligtvis låta vissa användare lägga till ny information och redigera information i databaserna. Om du vill skapa sådana sidor måste du först konfigurera en webbserver och en programserver, skapa eller ändra en Dreamweaver-plats och ansluta till en databas. Mer information hittar du i Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär.

 9. Skapa dynamiska sidor.

  I Dreamweaver kan du ange flera olika källor med dynamiskt innehåll, inklusive postmängder som hämtats från databaser, formulärparametrar och JavaBeans-komponenter. Om du vill lägga till det dynamiska innehållet på en sida drar du det bara till sidan.

  Du kan ställa in sidan på att visa en post eller flera poster samtidigt, visa mer än en sida med poster, lägga till särskilda länkar för att flytta från en sida med poster till nästa (och tillbaka) och skapa posträknare för att hjälpa användare hålla reda på posterna. Mer information hittar du i Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär.

 10. Testa, förhandsgranska och publicera din webbplats. 

  När du skapar sidor måste du förhandsgranska dem för att se att din webbplats blir som du har tänkt dig. Du kan koda i den delade vyn så att kodvyn och Live-vyn visas sida vid sida.

  Du kan även förhandsgranska webbsidor i realtid i webbläsare.

  Om du inte behöver förhandsgranska i realtid kan du förhandsgranska som vanligt i en webbläsare.

  Om du har redan definierade anslutningar till fjärrservrar måste du överföra dina filer till fjärrservern för att publicera din webbplats.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online