Arbeta med head-innehåll för sidor

Visa och redigera innehåll på en Dreamweaver-webbsida, ange metaegenskaper för sidans titel, ange nyckelord och beskrivningar för en sida med mera.

Sidor innehåller element som beskriver informationen på sidan, som används av webbläsare. Om du vill styra hur sidorna identifieras ställer du in egenskaperna för head-elementen.

Visa och redigera huvudinnehåll

Du kan visa elementen i head-sektionen i ett dokument genom att använda kodvyn eller kodkontrollen.

Infoga ett element i head-sektionen i ett dokument

 1. Välj en head-tagg från Infoga > HTML.

 2. Ange alternativen för elementen i dialogrutan som visas eller i egenskapskontrollen.

Redigera ett element i head-sektionen i ett dokument

Du kan redigera head-element genom att skriva in koden direkt i kodvyn eller i Egenskapskontrollen.

Så här redigerar du element i head-sektionen med Egenskapskontrollen:

 1. Markera head-elementet i DOM-panelen (Fönster > DOM-panelen). 

  Egenskaperna för det valda elementet visas i Egenskapskontrollen.

 2. Ange eller ändra egenskaperna för elementet i egenskapskontrollen.

Ange sidans meta-egenskaper

En meta-tagg är ett head-element som registrerar information om den aktuella sidan, t.ex. teckenkodning, författare, upphovsrätt eller nyckelord. Dessa taggar kan även användas för att ge information till servern, t.ex. utgångsdatumet, uppdateringsintervall och POWDER-klassificering för sidan. (POWDER, Protocol for Web Description Resources, är en metod för att tilldela klassificeringar, t.ex. filmrecensioner, till webbsidor.)

Lägga till en meta-tagg

 1. Välj Infoga > HTML > Meta.

 2. Ange egenskaperna i dialogrutan som visas.

Redigera en befintlig meta-tagg

Du kan redigera metaelement genom att skriva in koden direkt i kodvyn eller i Egenskapskontrollen.

Så här redigerar du element i metasektionen med Egenskapskontrollen:

 1. Markera head-elementet i DOM-panelen (Fönster > DOM-panelen). 

  Egenskaperna för det valda elementet visas i Egenskapskontrollen.

 2. Välj en metatagg från DOM-panelen.

 3. Ange egenskaperna i egenskapskontrollen.

  Attribut

  Anger huruvida meta-taggen innehåller beskrivande information om sidan (name) eller HTTP-huvudinformation (http-equiv).

  Värde

  Anger typen av information som du uppger i den här taggen. Vissa värden, till exempel description, keywords och refresh är redan väl definierade (och har sina egna individuella egenskapskontroller i Dreamweaver), men du kan ange praktiskt taget alla värden (till exempel creationdate, documentID och level).

  Innehåll

  Anger den faktiska informationen. Om du till exempel angav level för Värde kan du ange beginner, intermediate eller advanced för Innehåll.

Ange sidans rubrik

Det finns bara en titelegenskap: titeln på sidan. Du kan ändra sidrubriken på något av följande sätt:

 • Redigera rubriken i koden direkt (i kodvyn)
 • Markera rubriktaggen på DOM-panelen och redigera rubriken i Egenskapskontrollen

Ange nyckelord för sidan

Många sökrobotar (program som automatiskt bläddrar i den insamlade webbinformationen för sökmotorer som ska indexeras) läser innehåll i meta-taggen för nyckelord och använder informationen till att indexera sidorna i sina databaser. Eftersom vissa sökmotorer begränsar antalet nyckelord eller tecken som de indexerar eller ignorerar alla nyckelord om du överskrider gränsen är det bra att bara använda ett par väl utvalda nyckelord.

Lägga till en meta-tagg för nyckelord

 1. Välj Infoga > HTML > Nyckelord.

 2. Ange nyckelorden, avgränsade med kommatecken, i dialogrutan som visas.

Redigera en meta-tagg för nyckelord

Du kan ändra metabeskrivningarna för nyckelorden på något av följande sätt:

 • Redigera nyckelordet direkt i koden (i kodvyn)
 • Välj metataggen för nyckelordet på DOM-panelen och visa, ändra eller ta bort nyckelord i Egenskapskontrollen.
Obs!

Nyckelord avgränsas med kommatecken.

Ange beskrivningar för sidan

Många sökrobotar (program som automatiskt bläddrar i den insamlade webbinformationen för sökmotorer som ska indexeras) läser innehåll i meta-taggen för beskrivning. Vissa använder informationen för att indexera dina sidor i sina databaser och vissa visar även informationen på sökresultatsidan (istället för att visa de första raderna i dokumentet). En del sökmotorer begränsar antalet tecken som de indexerar, så det kan vara bra att begränsa beskrivningen till ett fåtal ord (till exempel fläskgrillcatering på Djurgården, Stockholm, eller webbdesign till rimliga priser för kunder globalt).

Lägga till en meta-tagg för beskrivning

 1. Välj Infoga > HTML > Beskrivning.

 2. Ange beskrivande text i dialogrutan som visas.

Redigera en meta-tagg för beskrivning

Du kan ändra metabeskrivningarna på något av följande sätt:

 • Redigera beskrivningen direkt i koden (i kodvyn)
 • Välj metataggen för beskrivningen på DOM-panelen och redigera beskrivningen i Egenskapskontrollen.

Ange uppdateringsegenskaper för sidan

Använd elementet Uppdatera för att ange att webbläsaren automatiskt ska uppdatera din sida, genom att läsa in den aktuella sidan på nytt eller genom att gå till en annan, efter en viss tid. Elementet används ofta för att hänvisa användare från en URL-adress till en annan, ofta efter att ha visat ett textmeddelande om att URL-adressen har ändrats.

Lägga till en meta-tagg för uppdatering

 1. Välj Infoga > HTML > Meta.

 2. Ange egenskaperna enligt följande i den dialogruta som visas:

  Attribut

  Anger att meta-taggen innehåller information om HTTP-rubriken (http-motsvarighet).

  Värde

  Anger att informationstypen som du anger i den här taggen är refresh.

  Innehåll

  Ange tid i sekunder innan sidan uppdateras i webbläsaren. Om du vill att webbläsaren ska uppdatera sidan direkt efter inläsning skriver du in 0 i den här rutan.

Redigera en meta-tagg för uppdatering

Du kan ändra meta-taggen för uppdatering på något av följande sätt:

 • Redigera egenskaperna direkt i koden (i kodvyn)
 • Välj meta-taggen för uppdatering på DOM-panelen eller i koden och redigera egenskaperna i Egenskapskontrollen.

Redigera en basmeta-tagg

Du kan redigera det baselement som används för att ange den grundläggande URL-adress som alla dokumentberoende sökvägar på sidan anses vara beroende av.

 1. Välj ett baselement på DOM-panelen.

 2. Ange egenskaperna för basmeta-taggen i egenskapskontrollen.

  Href

  Bas-URL. Klicka på knappen Bläddra för att bläddra till och markera en fil eller skriv in en sökväg i rutan.

  Mål

  Anger ramen eller fönstret som alla länkade dokument ska öppnas i. Välj en av ramarna i den aktuella ramuppsättningen eller ett av följande reserverade namn:

  • _blank läser in det länkade dokumentet i ett nytt, namnlöst webbläsarfönster.

  • _parent läser in det länkade dokumentet i den överordnade ramuppsättningen eller det överordnade fönstret för den ram som innehåller länken. Om ramen som innehåller länken inte är kapslad motsvarar detta _top och det länkade dokumentet läses in i hela webbläsarfönstret.

  • _self läser in det länkade dokumentet i samma ram eller fönster som länken. Standardinställningen är det här målet, så du behöver oftast inte ange detta.

  • _top läser in det länkade dokumentet i hela webbläsarfönstret och tar därigenom bort alla ramar.

Redigera en Link-meta-tagg

Du kan redigera en link-tagg som definierar förhållandet mellan det aktuella dokumentet och en annan fil.

Obs!

link-taggen i head-avsnittet är inte samma sak som en HTML-länk mellan dokument i body-avsnittet.

 1. Välj Link-elementet på DOM-panelen eller i kodvyn.

 2. Ange egenskaperna för Link-meta-taggen i egenskapskontrollen.

  Href

  URL-adressen till filen som du definierar ett förhållande till. Klicka på knappen Bläddra för att bläddra till och markera en fil eller skriv in en sökväg i rutan. Observera att det här attributet inte anger en fil som du länkar till som vanligt med HTML. De förhållanden som anges i ett länkelement är mer komplicerade.

  ID

  Anger en unik identifierare för länken.

  Titel

  Anger förhållandet. Det här attributet har särskild relevans för länkade formatmallar. Mer information finns i avsnittet External Style Sheets i HTML 4.0-specifikationen på webbplatsen för World Wide Web Consortium på www.w3.org/TR/REC-html40/present/styles.html#style-external.

  Rel

  Anger förhållandet mellan det aktuella dokumentet och dokumentet i rutan Href. Möjliga värdenär Alternate, Stylesheet, Start, Next, Prev, Contents, Index, Glossary, Copyright, Chapter, Section, Subsection, Appendix, Help och Bookmark. Om du vill ange mer än ett förhållande avgränsar du värdena med ett mellanslag.

  Rev

  Anger ett omvänt förhållande (motsatsen till Rel) mellan det aktuella dokumentet och dokumentet i rutan Href. Möjliga värden är desamma som de för Rel.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto