Användarhandbok Avbryt

Avancerade inställningar

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Lär dig vilka avancerade alternativ för platskonfiguration som finns i Dreamweaver.

Du kommer åt Avancerade inställningar i dialogrutan Platskonfiguration genom att välja Plats > Hantera platser, välja platsen du vill redigera och klicka på Redigera.

Avancerade inställningar i platskonfiguration
Avancerade inställningar i platskonfiguration

CSS-preprocessorer

Om du arbetar med CSS-preprocessorer som Sass, Less eller SCSS, kan du konfigurera inställningar för platsspecifika CSS-preprocessorer. 

Information om stöd för CSS-preprocessorer i Dreamweaver finns i CSS-preprocessorer.

Avancerade inställningar

Lokal information

Standardmapp för bilder

Mappen där du vill spara bilder för platsen. Ange sökvägen till mappen eller bläddra till mappen genom att klicka på mappikonen. I Dreamweaver används sökvägen till mappen när du lägger till bilder i dokument.

Länkar relativa till

Anger typen av länkar som skapas i Dreamweaver när du skapar länkar till andra resurser eller sidor på platsen. I Dreamweaver skapas två typer av länkar: dokumentrelativa och platsrotrelativa. Mer information om skillnaderna finns i Absoluta, dokumentrelativa och platsrotrelativa sökvägar.

I Dreamweaver skapas som standard dokumentrelativa länkar. Om du ändrar standardinställningen till platsrotrelativa länkar kontrollerar du att rätt webb-URL för platsen har angetts i textrutan Webb-URL (se nedan). Ändrar du den här inställningen konverteras inte befintliga länkars sökvägar, inställningen påverkar bara nya länkar som du skapar visuellt i Dreamweaver.

Obs!

Innehåll länkat med platsrotrelativa länkar visas inte när du förhandsgranskar dokument i en lokal webbläsare, om du inte anger en testserver eller väljer alternativet Förhandsgranska med temporär fil i Redigera > Inställningar > Förhandsvisning i webbläsaren. Detta beror på det inte går att identifiera en platsrot i webbläsare, till skillnad från på servrar.

Webb-URL

Ange URL-adressen till din webbplats. I Dreamweaver används webb-URL:en för att skapa platsrotrelativa länkar och för att verifiera länkar när du använder länkkontrollen.

Platsrotrelativa länkar är praktiska om du inte känner till den slutliga platsen i katalogstrukturen för sidan du arbetar med eller om du tror att du senare kommer att flytta på filer som innehåller länkar. Platsrotrelativa länkar är länkar vars sökvägar till andra platsresurser är relativa platsroten och inte dokumentet. Det betyder att sökvägen till resursen fortfarande är korrekt om du flyttar dokumentet.

Anta till exempel att du har angett http://www.mysite.com/mycoolsite (fjärrserverns platsrotkatalog) som webb-URL och att du också har en bildmapp i katalogen mycoolsite på fjärrservern (http://www.mysite.com/mycoolsite/images). Anta också att index.html-filen finns i katalogen mycoolsite.

När du skapar en platsrotrelativ länk av index.html-filen till en bild i bildkatalogen ser länken ut så här:

<img src="/mycoolsite/images/image1.jpg" />

En dokumentrelativ länk ser helt enkelt bara ut så här:

<img src="images/image1.jpg" />

När /mycoolsite/ kopplas till bildkällan länkas bilden relativt platsroten och inte dokumentet. Under förutsättning att bilden ligger kvar i bildkatalogen kommer filsökvägen till bilden (/mycoolsite/images/image1.jpg) alltid att vara korrekt, även om du flyttar filen index.html till en annan katalog.

Mer information finns i Absoluta, dokumentrelativa och platsrotrelativa sökvägar.

När det gäller länkverifieringen är webb-URL:en nödvändig för att kunna bestämma om en länk är intern eller extern för platsen. Om webb-URL:en till exempel är http://www.mysite.com/mycoolsite och länkkontrollen upptäcker en länk med URL:en http://www.yoursite.com på din sida bestämmer kontrollen att den senare länken är extern och rapporterar den också som en sådan. På samma sätt används webb-URL:en i länkkontrollen när det avgörs om länkar är interna på platsen och om de är brutna.

Skiftlägeskänslig länkkontroll

Kontrollerar att länkarnas skiftlägen motsvarar filnamnens skiftlägen när länkarna kontrolleras av Dreamweaver. Det här alternativet är användbart på UNIX-system, där filnamnen är skiftlägeskänsliga.

Aktivera cache

Anger om en lokal cache ska skapas, vilket förbättrar hastigheten för åtgärder som inbegriper länkar och platshantering. Markerar du inte det här alternativet kommer Dreamweaver att fråga dig igen innan platsen byggs. Det är en god idé att markera det här alternativet eftersom resurspanelen (i filpanelsgruppen) bara fungerar om en cache har skapats.

Dolda filer och andra kategorier

Mer information om kategorierna Dolda filer, Design Notes, Fillistkolumner, Contribute, Mallar, jQuery, Webbteckensnitt och Animeringsresurser får du om du klickar på motsvarande ämne i tabellen nedan.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?