Avancerade inställningar

Lär dig vilka avancerade alternativ för platskonfiguration som finns i Dreamweaver.

Du kommer åt Avancerade inställningar i dialogrutan Platskonfiguration genom att välja Plats > Hantera platser, välja platsen du vill redigera och klicka på Redigera.

Avancerade inställningar i platskonfiguration
Avancerade inställningar i platskonfiguration

CSS-preprocessorer

Om du arbetar med CSS-preprocessorer som Sass, Less eller SCSS, kan du konfigurera inställningar för platsspecifika CSS-preprocessorer. 

Information om stöd för CSS-preprocessorer i Dreamweaver finns i CSS-preprocessorer.

Avancerade inställningar

Lokal information

Standardmapp för bilder

Mappen där du vill spara bilder för platsen. Ange sökvägen till mappen eller bläddra till mappen genom att klicka på mappikonen. I Dreamweaver används sökvägen till mappen när du lägger till bilder i dokument.

Länkar relativa till

Anger typen av länkar som skapas i Dreamweaver när du skapar länkar till andra resurser eller sidor på platsen. I Dreamweaver skapas två typer av länkar: dokumentrelativa och platsrotrelativa. Mer information om skillnaderna finns i Absoluta, dokumentrelativa och platsrotrelativa sökvägar.

I Dreamweaver skapas som standard dokumentrelativa länkar. Om du ändrar standardinställningen till platsrotrelativa länkar kontrollerar du att rätt webb-URL för platsen har angetts i textrutan Webb-URL (se nedan). Ändrar du den här inställningen konverteras inte befintliga länkars sökvägar, inställningen påverkar bara nya länkar som du skapar visuellt i Dreamweaver.

Obs!

Innehåll länkat med platsrotrelativa länkar visas inte när du förhandsgranskar dokument i en lokal webbläsare, om du inte anger en testserver eller väljer alternativet Förhandsgranska med temporär fil i Redigera > Inställningar > Förhandsvisning i webbläsaren. Detta beror på det inte går att identifiera en platsrot i webbläsare, till skillnad från på servrar.

Webb-URL

Ange URL-adressen till din webbplats. I Dreamweaver används webb-URL:en för att skapa platsrotrelativa länkar och för att verifiera länkar när du använder länkkontrollen.

Platsrotrelativa länkar är praktiska om du inte känner till den slutliga platsen i katalogstrukturen för sidan du arbetar med eller om du tror att du senare kommer att flytta på filer som innehåller länkar. Platsrotrelativa länkar är länkar vars sökvägar till andra platsresurser är relativa platsroten och inte dokumentet. Det betyder att sökvägen till resursen fortfarande är korrekt om du flyttar dokumentet.

Anta till exempel att du har angett http://www.mysite.com/mycoolsite (fjärrserverns platsrotkatalog) som webb-URL och att du också har en bildmapp i katalogen mycoolsite på fjärrservern (http://www.mysite.com/mycoolsite/images). Anta också att index.html-filen finns i katalogen mycoolsite.

När du skapar en platsrotrelativ länk av index.html-filen till en bild i bildkatalogen ser länken ut så här:

<img src="/mycoolsite/images/image1.jpg" />

En dokumentrelativ länk ser helt enkelt bara ut så här:

<img src="images/image1.jpg" />

När /mycoolsite/ kopplas till bildkällan länkas bilden relativt platsroten och inte dokumentet. Under förutsättning att bilden ligger kvar i bildkatalogen kommer filsökvägen till bilden (/mycoolsite/images/image1.jpg) alltid att vara korrekt, även om du flyttar filen index.html till en annan katalog.

Mer information finns i Absoluta, dokumentrelativa och platsrotrelativa sökvägar.

När det gäller länkverifieringen är webb-URL:en nödvändig för att kunna bestämma om en länk är intern eller extern för platsen. Om webb-URL:en till exempel är http://www.mysite.com/mycoolsite och länkkontrollen upptäcker en länk med URL:en http://www.yoursite.com på din sida bestämmer kontrollen att den senare länken är extern och rapporterar den också som en sådan. På samma sätt används webb-URL:en i länkkontrollen när det avgörs om länkar är interna på platsen och om de är brutna.

Skiftlägeskänslig länkkontroll

Kontrollerar att länkarnas skiftlägen motsvarar filnamnens skiftlägen när länkarna kontrolleras av Dreamweaver. Det här alternativet är användbart på UNIX-system, där filnamnen är skiftlägeskänsliga.

Aktivera cache

Anger om en lokal cache ska skapas, vilket förbättrar hastigheten för åtgärder som inbegriper länkar och platshantering. Markerar du inte det här alternativet kommer Dreamweaver att fråga dig igen innan platsen byggs. Det är en god idé att markera det här alternativet eftersom resurspanelen (i filpanelsgruppen) bara fungerar om en cache har skapats.

Dolda filer och andra kategorier

Mer information om kategorierna Dolda filer, Design Notes, Fillistkolumner, Contribute, Mallar, jQuery, Webbteckensnitt och Animeringsresurser får du om du klickar på motsvarande ämne i tabellen nedan.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto