Användarhandbok Avbryt

Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Ange redigerbara taggattribut i mallar i Dreamweaver. Lär dig också hur du gör en redigerbar tagg icke-redigerbar.

Du kan låta en mallanvändare ändra angivna taggattribut i ett dokument som skapats från en mall.

Du kan t.ex. ange en bakgrundsfärg i malldokumentet och ändå göra det möjligt för mallanvändarna att ange en annan bakgrundsfärg för sidor som de skapar. Användare kan endast uppdatera de attribut som du anger som redigerbara.

Du kan även ange flera redigerbara attribut på en sida så att mallanvändare kan ändra attributen i mallbaserade dokument. Följande datatyper stöds: text, boolesk (sant/falskt), färg och URL-adress.

När du skapar ett redigerbart taggattribut infogas en mallparameter i koden. Ett ursprungligt värde för attributet anges i malldokumentet. När ett mallbaserat dokument skapas ärver det parametern. En mallanvändare kan sedan redigera parametern i det mallbaserade dokumentet.

Obs!

Om du gör länken till en formatmall till ett redigerbart attribut är attributen för formatmallen inte längre tillgängliga för visning eller redigering i mallfilen.

 1. Markera ett objekt som du vill ange ett redigerbart taggattribut för i dokumentfönstret.
 2. Välj Verktyg > Mallar > Gör attribut ändringsbart.

  Gör attribut ändringsbart
  Gör attribut ändringsbart

 3. I rutan Attribut anger du ett namn eller markerar ett attribut i dialogrutan Redigerbara taggattribut genom att göra något av följande:
  • Om attributet som du vill göra redigerbart finns med på snabbmenyn Attribut markerar du det.

  • Om attributet som du vill göra redigerbart inte finns med på snabbmenyn Attribut klickar du på Lägg till och anger namnet på attributet som du vill lägga till i dialogrutan och klickar sedan på OK.

 4. Kontrollera att alternativet Gör attribut redigerbart är markerat.
 5. Ange ett unikt namn på attributet i rutan Etikett.
  Obs!

  För att göra det enklare att identifiera ett redigerbart taggattribut senare använder du en etikett som identifierar elementet och attributet. Du kan t.ex. märka en bild vars källa är redigerbar logoSrc eller märka den redigerbara bakgrundsfärgen med body-taggen bodyBgcolor.

 6. På menyn Typ väljer du vilken typ av värde som kan användas för det här attributet genom att välja något av följande alternativ:

  • Text: Välj det här alternativet för att användaren ska kunna ange ett textvärde för attributet. Du kan t.ex. använda text med attributet align. Användaren kan sedan ange attributets värde som left, right eller center.

  • URL: Välj det här alternativet om du vill infoga en länk i ett element, t.ex. sökvägen till en bild. Med det här alternativet uppdateras sökvägen som användes i en länk automatiskt. Om användaren flyttar bilden till en ny mapp visas dialogrutan Uppdatera länkar.

  • Färg: Välj det här alternativet om du vill göra färgväljaren tillgänglig för att välja ett värde.

  • Sant/falskt: Välj det här alternativet om du vill låta en användare välja ett sant eller falskt värde på sidan.

  • Nummer: Välj det här alternativet om du vill att en mallanvändare ska kunna skriva in ett numeriskt värde för att uppdatera ett attribut (t.ex. för att ändra värden för höjd eller bredd på en bild).

 7. I rutan Standardvärde visas värdet på det markerade taggattributet i mallen. Ange ett nytt värde i rutan för att ange ett annat ursprungligt värde för parametern i det mallbaserade dokumentet.
 8. (Valfritt) Om du vill göra ändringar i ett annat attribut för den markerade taggen markerar du attributet och anger alternativen för det attributet.
 9. Klicka på OK.

Göra ett redigerbart taggattribut icke-redigerbart

En tagg som tidigare markerats som redigerbar kan markeras som icke-redigerbar.

 1. I malldokumentet klickar du på elementet som är kopplat till det redigerbara attributet eller använder taggväljaren för att markera taggen.
 2. Välj Verktyg > Mallar > Gör attribut ändringsbart.

 3. Välj attributet som du vill påverka på snabbmenyn Attribut.
 4. Avmarkera Gör attribut redigerbart och klicka på OK.
 5. Uppdatera dokument som är baserade på mallen.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto