Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver

Ange redigerbara taggattribut i mallar i Dreamweaver. Lär dig också hur du gör en redigerbar tagg icke-redigerbar.

Du kan låta en mallanvändare ändra angivna taggattribut i ett dokument som skapats från en mall.

Du kan t.ex. ange en bakgrundsfärg i malldokumentet och ändå göra det möjligt för mallanvändarna att ange en annan bakgrundsfärg för sidor som de skapar. Användare kan endast uppdatera de attribut som du anger som redigerbara.

Du kan även ange flera redigerbara attribut på en sida så att mallanvändare kan ändra attributen i mallbaserade dokument. Följande datatyper stöds: text, boolesk (sant/falskt), färg och URL-adress.

När du skapar ett redigerbart taggattribut infogas en mallparameter i koden. Ett ursprungligt värde för attributet anges i malldokumentet. När ett mallbaserat dokument skapas ärver det parametern. En mallanvändare kan sedan redigera parametern i det mallbaserade dokumentet.

Obs!

Om du gör länken till en formatmall till ett redigerbart attribut är attributen för formatmallen inte längre tillgängliga för visning eller redigering i mallfilen.

 1. Markera ett objekt som du vill ange ett redigerbart taggattribut för i dokumentfönstret.
 2. Välj Verktyg > Mallar > Gör attribut ändringsbart.

  Gör attribut ändringsbart
  Gör attribut ändringsbart

 3. I rutan Attribut anger du ett namn eller markerar ett attribut i dialogrutan Redigerbara taggattribut genom att göra något av följande:
  • Om attributet som du vill göra redigerbart finns med på snabbmenyn Attribut markerar du det.

  • Om attributet som du vill göra redigerbart inte finns med på snabbmenyn Attribut klickar du på Lägg till och anger namnet på attributet som du vill lägga till i dialogrutan och klickar sedan på OK.

 4. Kontrollera att alternativet Gör attribut redigerbart är markerat.
 5. Ange ett unikt namn på attributet i rutan Etikett.
  Obs!

  För att göra det enklare att identifiera ett redigerbart taggattribut senare använder du en etikett som identifierar elementet och attributet. Du kan t.ex. märka en bild vars källa är redigerbar logoSrc eller märka den redigerbara bakgrundsfärgen med body-taggen bodyBgcolor.

 6. På menyn Typ väljer du vilken typ av värde som kan användas för det här attributet genom att välja något av följande alternativ:

  • Text: Välj det här alternativet för att användaren ska kunna ange ett textvärde för attributet. Du kan t.ex. använda text med attributet align. Användaren kan sedan ange attributets värde som left, right eller center.

  • URL: Välj det här alternativet om du vill infoga en länk i ett element, t.ex. sökvägen till en bild. Med det här alternativet uppdateras sökvägen som användes i en länk automatiskt. Om användaren flyttar bilden till en ny mapp visas dialogrutan Uppdatera länkar.

  • Färg: Välj det här alternativet om du vill göra färgväljaren tillgänglig för att välja ett värde.

  • Sant/falskt: Välj det här alternativet om du vill låta en användare välja ett sant eller falskt värde på sidan.

  • Nummer: Välj det här alternativet om du vill att en mallanvändare ska kunna skriva in ett numeriskt värde för att uppdatera ett attribut (t.ex. för att ändra värden för höjd eller bredd på en bild).

 7. I rutan Standardvärde visas värdet på det markerade taggattributet i mallen. Ange ett nytt värde i rutan för att ange ett annat ursprungligt värde för parametern i det mallbaserade dokumentet.
 8. (Valfritt) Om du vill göra ändringar i ett annat attribut för den markerade taggen markerar du attributet och anger alternativen för det attributet.
 9. Klicka på OK.

Göra ett redigerbart taggattribut icke-redigerbart

En tagg som tidigare markerats som redigerbar kan markeras som icke-redigerbar.

 1. I malldokumentet klickar du på elementet som är kopplat till det redigerbara attributet eller använder taggväljaren för att markera taggen.
 2. Välj Verktyg > Mallar > Gör attribut ändringsbart.

 3. Välj attributet som du vill påverka på snabbmenyn Attribut.
 4. Avmarkera Gör attribut redigerbart och klicka på OK.
 5. Uppdatera dokument som är baserade på mallen.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto