Använd det här avsnittet för att ange markeringsinställningar för mallar i Dreamweaver.

Du kan använda markeringsinställningarna i Dreamweaver för att anpassa markeringsfärgerna för konturerna runt de redigerbara och låsta områdena i en mall i designvyn. Färgen i det redigerbara området visas i mallen samt i dokument som är baserade på mallen.

Ändra markeringsfärger i mallar

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh).
 2. Välj Markering i kategorilistan till vänster.
  Ändra markeringsfärger i mallar
  Ändra markeringsfärger i mallar

 3. Klicka på färgrutan Redigerbara områden, Kapslade områden eller Låsta områden. Sedan väljer du en markeringsfärg med färgväljaren (eller anger ett hexadecimalt värde för markeringsfärgen i rutan).

  Information om hur du använder färgväljaren finns i Använda färgväljaren.

 4. (Valfritt) Upprepa processen för andra typer av mallområden vid behov.
 5. Klicka på alternativet Visa om du vill aktivera eller inaktivera visning av färger i dokumentfönstret.

  Obs!

  Kapslat område har inte alternativet Visa. Dess visning styrs av alternativet Redigerbart område.

 6. Klicka på OK.

Visa markeringsfärger i dokumentfönstret

 1. Gå till Designvyn och välj Visa > Alternativ för designvyn > Visuella hjälpmedel > Osynliga element.

  Markeringsfärger visas endast i dokumentfönstret när Osynliga element är aktiverat och de rätta alternativen är aktiverade i markeringsinställningarna.

  Obs!

  Om osynliga element visas men markeringsfärgerna inte gör det, väljer du Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh) och väljer sedan markeringskategorin. Se till att alternativet Visa bredvid rätt markeringsfärg är markerat. Se även till att den önskade färgen är synlig mot bakgrundsfärgen på sidan.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy