Användarhandbok Avbryt

Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen
 19. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel

 

 

Nya attribut har lagts till för vissa formulärelement i enlighet med det fortsatta stödet för HTML5 i Dreamweaver. Dessutom har fyra nya HTML5-formulärelement införts.

Formulärelementen finns på panelen Infoga. Välj Fönster > Infoga. Välj Formulär på menyn i panelen Infoga.

Förändrat arbetsflöde för Formulär i Dreamweaver

Förändrat arbetsflöde för Formulär i Dreamweaver-uppdatering 12.1

David Powers

Nya gemensamma attribut för formulärelement

Följande nya attribut är gemensamma för alla formulärelement:

 • Disabled: Välj det här alternativet om du vill att webbläsaren inaktiverar elementet.
 • Required: Välj det här alternativet om du vill att webbläsaren ska kontrollera om ett värde har angetts.
 • Auto complete: Använd det här alternativet för att fylla i värden automatiskt när användaren anger information i en webbläsare.
 • Auto focus: Välj det här alternativet om du vill att fokus ska vara på det här elementet när webbläsaren läser in sidan.
 • Read only: Välj det här alternativet för att ställa in värdet för elementet till skrivskyddad.
 • Form: Anger ett eller flera formulär som ett <input>-element hör till.
 • Name: Unikt namn som referens för elementet i koden.
 • Place holder: Beskrivning av det förväntade värdet i ett inmatningsfält.
 • Pattern: Reguljärt uttryck som elementets värde valideras mot.
 • Title: Extra information om ett element. Visas som ett verktygstips.
 • Tab Index: Anger elementets placering i det aktuella dokumentets tabbföljd.

Formulärelement med ändrade attribut

 • Form No Validate: Välj det här alternativet för att inaktivera formulärvalidering. Det här alternativet åsidosätter attributet No validate på formulärnivå.
 • Form Enc Type: En MIME-typ som en användaragent använder för att associera det här elementet när formuläret skickas.
 • Form Target: Ett namn på en bläddringskontext eller ett nyckelord som representerar kontrollens mål.
 • Accept charset: Anger den teckenkodning som används när formulär skickas.
Obs!

Länkarna för attribut innehåller information om alla attribut i HTML5-specifikationerna. Alla dessa attribut finns inte på panelen Egenskaper. Du kan använda kodvyn för att lägga till attribut som inte finns på panelen.

Formulärelement Nya specifika attribut för elementet Beskrivning av attribut
Text Field List http://www.w3.org/TR/html-markup/input.text.html
Button <Inget nytt specifikt attribut> http://www.w3.org/wiki/HTML/Elements/button
Check Box <Inget nytt specifikt attribut> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.checkbox.html
File Multiple http://www.w3.org/TR/html-markup/input.file.html
Form No validate, Accept charset http://www.w3.org/TR/2012/WD-html-markup-20120329/form.html
Hidden <Inget nytt specifikt attribut> http://www.w3.org/TR/2012/WD-html-markup-20120329/input.hidden.html
Password <Inget nytt specifikt attribut> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.password.html
Image Width, Height, Action, Method, Form no Validate, Form Enc Type, Form target. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.image.html
Reset <Inget nytt specifikt attribut> http://dev.w3.org/cvsweb/html5/markup/button.reset.html
Submit Form No Validate, Form Enc type, Form target, Action, Tab Index, Method. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.submit.html
Radio <Inget nytt specifikt attribut> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.radio.html
Text Area Rows, Cols, Place Holder, Wrap, Max Length, Tab Index http://www.w3.org/TR/html-markup/textarea.html
Select Size http://www.w3.org/wiki/HTML/Elements/select

HTML5-formulärelement

Formulärelement Tillgängligt i Beskrivning Beskrivning av attribut
Color 12.2 För inmatningsfält som ska innehålla en färg. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.color.html
Date 12.2 En funktion som hjälper användaren att välja ett datum. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.date.html
Date Time 12.2 Låter användaren välja ett datum och en tidpunkt (med tidszon). http://www.w3.org/TR/html-markup/input.datetime.html
Date Time Local 12.2 Låter användaren välja ett datum och en tidpunkt (ingen tidszon). http://www.w3.org/TR/html-markup/input.datetime-local.html
Month 12.2 Låter användaren välja en månad och ett år. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.month.html
Number 12.2 För fält som bara ska innehålla tal. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.number.html
Range 12.2 För fält som ska innehålla värden inom ett sifferintervall. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.range.html
Time 12.2 Låter användaren välja en tidpunkt. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.time.html
Week 12.2 Låter användaren välja en vecka och ett år. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.week.html
E-mail 12.1 En funktion för redigering av en lista med e-postadresser som anges i elementets värde. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.email.html
Search 12.1 En enradig textredigeringsfunktion för ett eller flera sökord. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.search.html
Telephone (Tel) 12.1 En enradig textredigeringsfunktion för telefonnummer. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.tel.html
URL 12.1 En funktion för redigering av en absolut webbadress i elementets värde. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.url.html

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online