Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement

Nya attribut har lagts till för vissa formulärelement i enlighet med det fortsatta stödet för HTML5 i Dreamweaver. Dessutom har fyra nya HTML5-formulärelement införts.

Formulärelementen finns på panelen Infoga. Välj Fönster > Infoga. Välj Formulär på menyn i panelen Infoga.

Förändrat arbetsflöde för Formulär i Dreamweaver

Förändrat arbetsflöde för Formulär i Dreamweaver-uppdatering 12.1

David Powers

Nya gemensamma attribut för formulärelement

Följande nya attribut är gemensamma för alla formulärelement:

 • Disabled: Välj det här alternativet om du vill att webbläsaren inaktiverar elementet.
 • Required: Välj det här alternativet om du vill att webbläsaren ska kontrollera om ett värde har angetts.
 • Auto complete: Använd det här alternativet för att fylla i värden automatiskt när användaren anger information i en webbläsare.
 • Auto focus: Välj det här alternativet om du vill att fokus ska vara på det här elementet när webbläsaren läser in sidan.
 • Read only: Välj det här alternativet för att ställa in värdet för elementet till skrivskyddad.
 • Form: Anger ett eller flera formulär som ett <input>-element hör till.
 • Name: Unikt namn som referens för elementet i koden.
 • Place holder: Beskrivning av det förväntade värdet i ett inmatningsfält.
 • Pattern: Reguljärt uttryck som elementets värde valideras mot.
 • Title: Extra information om ett element. Visas som ett verktygstips.
 • Tab Index: Anger elementets placering i det aktuella dokumentets tabbföljd.

Formulärelement med ändrade attribut

 • Form No Validate: Välj det här alternativet för att inaktivera formulärvalidering. Det här alternativet åsidosätter attributet No validate på formulärnivå.
 • Form Enc Type: En MIME-typ som en användaragent använder för att associera det här elementet när formuläret skickas.
 • Form Target: Ett namn på en bläddringskontext eller ett nyckelord som representerar kontrollens mål.
 • Accept charset: Anger den teckenkodning som används när formulär skickas.
Obs!

Länkarna för attribut innehåller information om alla attribut i HTML5-specifikationerna. Alla dessa attribut finns inte på panelen Egenskaper. Du kan använda kodvyn för att lägga till attribut som inte finns på panelen.

Formulärelement Nya specifika attribut för elementet Beskrivning av attribut
Text Field List http://www.w3.org/TR/html-markup/input.text.html
Button <Inget nytt specifikt attribut> http://www.w3.org/wiki/HTML/Elements/button
Check Box <Inget nytt specifikt attribut> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.checkbox.html
File Multiple http://www.w3.org/TR/html-markup/input.file.html
Form No validate, Accept charset http://www.w3.org/TR/2012/WD-html-markup-20120329/form.html
Hidden <Inget nytt specifikt attribut> http://www.w3.org/TR/2012/WD-html-markup-20120329/input.hidden.html
Password <Inget nytt specifikt attribut> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.password.html
Image Width, Height, Action, Method, Form no Validate, Form Enc Type, Form target. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.image.html
Reset <Inget nytt specifikt attribut> http://dev.w3.org/cvsweb/html5/markup/button.reset.html
Submit Form No Validate, Form Enc type, Form target, Action, Tab Index, Method. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.submit.html
Radio <Inget nytt specifikt attribut> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.radio.html
Text Area Rows, Cols, Place Holder, Wrap, Max Length, Tab Index http://www.w3.org/TR/html-markup/textarea.html
Select Size http://www.w3.org/wiki/HTML/Elements/select

HTML5-formulärelement

Formulärelement Tillgängligt i Beskrivning Beskrivning av attribut
Color 12.2 För inmatningsfält som ska innehålla en färg. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.color.html
Date 12.2 En funktion som hjälper användaren att välja ett datum. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.date.html
Date Time 12.2 Låter användaren välja ett datum och en tidpunkt (med tidszon). http://www.w3.org/TR/html-markup/input.datetime.html
Date Time Local 12.2 Låter användaren välja ett datum och en tidpunkt (ingen tidszon). http://www.w3.org/TR/html-markup/input.datetime-local.html
Month 12.2 Låter användaren välja en månad och ett år. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.month.html
Number 12.2 För fält som bara ska innehålla tal. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.number.html
Range 12.2 För fält som ska innehålla värden inom ett sifferintervall. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.range.html
Time 12.2 Låter användaren välja en tidpunkt. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.time.html
Week 12.2 Låter användaren välja en vecka och ett år. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.week.html
E-mail 12.1 En funktion för redigering av en lista med e-postadresser som anges i elementets värde. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.email.html
Search 12.1 En enradig textredigeringsfunktion för ett eller flera sökord. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.search.html
Telephone (Tel) 12.1 En enradig textredigeringsfunktion för telefonnummer. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.tel.html
URL 12.1 En funktion för redigering av en absolut webbadress i elementets värde. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.url.html
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto