Användarhandbok Avbryt

Formatera kod

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Ange inställningar som styr formatet på koden när du skapar eller redigerar en fil.

Formatera kod manuellt

 1. Öppna en fil som stöds.

 2. Välj Redigera > Kod > Använd källkodsformatering.

  Eller välj Använd källkodsformatering från verktygsfältet Allmänt > Formatera källkod.

Formatera markerad kod i en fil manuellt

 1. Öppna koden.

 2. Markera en del av koden.

 3. Välj Redigera > Kod > Använd källkodsformatering på markering.

  Eller välj Använd källkodsformatering på markeringen från verktygsfältet Allmänt-> Formatera källkod.

  Obs!

  Om du markerar kod mellan taggar och tillämpar källkodsformatering på markeringen kommer formateringen att tillämpas fram till den överordnade taggen.

Redigera standardregler för kodformatering

Du kan anpassa kodformateringen för CSS, JS och PHP genom att lägga till formateringsregler i .jsbeautifyrc-filen i platsens rotmapp.

Gör så här för att lägga till .jsbeautifyrc-filen:

Obs!
 • Följande instruktioner gäller endast för CSS-, JS- och PHP-dokument.
 • HTML-taggar i ett PHP-dokument formateras enligt inställningarna i taggbibliotek.  Du kan formatera koden i PHP-block enligt de följande instruktionerna.
 1. Skapa en ny fil i platsroten med filnamnet .jsbeautifyrc

 2. Kopiera och klistra in standardreglerna för CSS, JS och PHP nedan i .jsbeautifyrc och spara filen.

  { 
   
    "js": { 
   
      "eol": "\n", 
   
      "preserve_newlines": true, 
   
      "max_preserve_newlines": 3, 
   
      "space_after_anon_function": true, 
   
      "keep_array_indentation": false, 
   
      "space_before_conditional": true, 
   
      "break_chained_methods": false, 
   
      "unescape_strings": false, 
   
      "wrap_line_length": 0, 
   
      "end_with_newline": true, 
   
      "comma_first": false, 
   
      "operator_position": "after-newline" 
   
    }, 
   
    "css": { 
   
      "preserve_newlines": false, 
   
      "selector_separator_newline" : false, 
   
      "end_with_newline": false, 
   
      "newline_between_rules": false, 
   
      "space_around_selector_separator": true 
   
    }, 
   
    "php": { 
   
      "eol": "\n", 
   
      "preserve_newlines": true, 
   
      "max_preserve_newlines": 3, 
   
      "space_after_anon_function": true, 
   
      "brace_style": "collapse", 
   
      "keep_array_indentation": false, 
   
      "space_before_conditional": true, 
   
      "break_chained_methods": false, 
   
      "unescape_strings": false, 
   
      "wrap_line_length": 0, 
   
      "end_with_newline": false, 
   
      "comma_first": false, 
   
      "space_in_paren":true 
   
    } 
   
  }
 3. Redigera standardreglerna för att ändra formateringsreglerna enligt tabellen nedan. Spara sedan ändringarna.

 4. Starta om Dreamweaver och använd kodformatering för en CSS-, JS- eller PHP-fil.

  Koden formateras enligt de uppdaterade formateringsreglerna.

Obs!

Om du vill anpassa kodformateringen för PHP-, CSS- och JS-filer på andra Dreamweaver-platser måste du placera den anpassade .jsbeautifyrc-filen i platsens rotmapp.

Formateringsregler för CSS, JS och PHP:

CSS Regler Standardvärden i Dreamweaver Beskrivning
  preserve_newlines false Om du vill bevara tomma rader.
selector_separator_newline false

Om du vill infoga en ny rad mellan kommaseparerade väljare.

Exempel: ".div, .P"

end_with_newline false Om du vill avsluta filen med en tom rad.
newline_between_rules false Om du vill lägga till en ny rad efter varje CSS-regel.
space_around_selector_separator true

För att garantera blanksteg runt väljarseparatorer:  '>', '+', '~'

Exempel: "a>b" blir "a > b" när källformatering tillämpas.

JS Regler Standardvärden i Dreamweaver Beskrivning
  "eol" "\n" Tecken som används för att indikera radens slut.
preserve_newlines true Om du vill bevara tomma rader.
max_preserve_newlines 3

För "max_preserve_newlines": N, 

N-1 tomma rader bevaras när formatering tillämpas, ifall fler än N-1 tomma rader finns i JS-filen.

Obs! max_preserve_newlines kan bara tillämpas om preserve_newlines är true.

space_after_anon_function true

Om du vill lägga till blanksteg före en anonym funktions parentes.

Exempel:"function()" blir "function ()" när källformatering tillämpas.

keep_array_indentation false Tillåt eller bevara ny rad i array.
space_before_conditional true

Om du vill lägga till ett blanksteg före en villkorssats

Exempel:  "if(true)" blir "if (true)" när formatering tillämpas.

break_chained_methods false

Tillåt eller bevara ny rad mellan kedjade funktioner.

Exempel:

`foobar().baz()`

unescape_strings false

Om utskrivbara tecken i strängar som kodats i \xNN-syntax ska förlora escape-tecken.

Exempel:

"\x65\x78\x61\x6d\x70\x6c\x65" blir "example" när källformatering tillämpas.

wrap_line_length 0 Rader ska brytas vid nästa tillfälle efter detta teckenantal.
end_with_newline true

För att lägga till en ny rad i slutet av filen.

comma_first false När en rad bryts vid ett kommatecken används den här flaggan för att göra kommatecknet till det första tecknet på raden.
operator_position after-newline

Om ett långt villkorsuttryck bryts upp i flera rader används den här flaggan för att ange operatörernas positioner i raderna.

Du kan redigera flaggan med nedanstående värden:

 • before-newline
 • after-newline
 • preserve-newline
Obs!

Reglerna för PHP-formatering är desamma som för JS-formatering (beskrivs i ovanstående tabell) och har två ytterligare regler:

PHP Regler Standardvärden i Dreamweaver Beskrivning
  brace_style collapse

Du kan styra platsen för klammerparenteser med det här alternativet:

Exempel:

function f() {

// kod

}

eller 

function f()

{

// Kod

}

Du kan tilldela värdena nedan:

 • "collapse" – placera klammerparenteser på samma rad som kontrollsatser
 • "expand" – placera klammerparenteser på egna rader (Allman/ANSI-format)
 • "end-expand" – placera klammerparenteser på egna rader
 • "none" – försök att behålla dem där de är
 • något av de föregående + ",preserve-inline"– preserve-inline försöker bevara infogade block med klammerparenteser
space_in_paren true

Om blanksteg ska läggas till inuti parenteser

Exempel:

include('header.php')

blir

include( 'header.php' ) när formatering tillämpas

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto