Skapa anpassade e-postkampanjer

Använd Dreamweaver och Campaign tillsammans för att skapa och utforma personliga e-postkampanjer

Adobe Campaign används vanligtvis för automatisk e-postmarknadsföring. När du använder Dreamweaver tillsammans med Campaign kan du kombinera funktionerna för design av e-post i Dreamweaver med de möjligheter till marknadsföring via flera kanaler som Adobe Campaign ger i Adobe Marketing Cloud. 

Om du är designer kan du fortsätta arbetet med att designa i Dreamweaver, men skapa en mer sammanhangsberoende design genom att hämta personliga data från Adobe Campaign till användargränssnittet i Dreamweaver.

Eftersom den här integreringen är dubbelriktad får användare av Adobe Campaign även tillgång till Dreamweavers redigeringsfunktioner direkt i gränssnittet för Campaign.  

Sammanfattning:

 • Använd Adobe Dreamweaver tillsammans med Adobe Campaign för att skapa och utforma e-postmeddelanden i Dreamweaver och sedan synkronisera meddelandena automatiskt med Adobe Campaign.
 • Du kan även välja att arbeta i Adobe Campaign och få åtkomst till Dreamweavers redigeringsfunktioner direkt i gränssnittet för Campaign.  

Campaign-tillägget för Dreamweaver

Med Adobe Campaign-tillägget i Dreamweaver kan du anpassa e-postmeddelanden i Dreamweaver genom att lägga till fält och innehållsavsnitt till ditt innehåll. 

Med några få enkla steg kan du komma igång med att skapa eget anpassat innehåll:

 1. Installera Campaign-tillägget.
 2. Lär dig arbeta med Campaign-panelen.
 3. Lägg till anpassade fält och innehållsavsnitt i din mall från Campaign-panelen (Fönster > Campaign).
 4. Innehållet synkroniseras automatiskt mellan Dreamweaver och Campaign.
 5. Skicka e-post till mottagare från Adobe Campaign.

Installera Campaign-tillägget

 1. Klicka på Windows > Tillägg > Bläddra bland tillägg

  Sidan Adobe Creative Cloud-tillägg visas.

 2. På sidan med Adobe Creative Cloud-tillägg klickar du på Dreamweaver på vänstra sidan för att visa Dreamweaver-specifika tillägg, eller söker efter tillägget Adobe Campaign-integrering.

 3. Ladda ned tillägget genom att följa anvisningarna på skärmen.

Obs!

Om du får problem när du följer den ovanstående instruktionen för nedladdning och installation av tillägget kan du prova att installera tillägget efter instruktionerna här: Installera tillägg från tredje part.

Adobe Campaign-panelen i Dreamweaver

Du kan arbeta med Dreamweaver och Adobe Campaign på flera olika sätt.

 • Du kan hämta innehåll från Adobe Campaign och redigera det i Dreamweaver. 
 • Du kan skapa innehåll i Dreamweaver och sedan skicka det med e-post från Adobe Campaign.

I båda fallen kan du använda Adobe Campaign-panelen för att redigera dina mallar i Dreamweaver. Dessutom synkroniseras dina innehållsändringar automatiskt mellan Campaign och Dreamweaver.

Läs vidare för att veta mer om hur du arbetar med Adobe Campaign-panelen i Dreamweaver.

När du installerat Campaign-tillägget kan du visa Adobe Campaign-panelen genom att välja Fönster > Campaign.

Öppna en Adobe Campaign-mall i Dreamweaver
Öppna en Adobe Campaign-mall i Dreamweaver

På Adobe Campaign-panelen finns följande alternativ:

 • Select a file (Välj en fil): använd det här alternativet om du vill öppna en mall som skapats i Dreamweaver. 
 • Use Current tab (Använd aktuell flik): använd det här alternativet om du har en mall öppen i Dreamweaver.
 • Use ACS content (Använd ACS-innehåll): använd det här alternativet om du vill öppna en e-postmall från Adobe Campaign och redigera den i Dreamweaver. 

När du har öppnat en mall i Dreamweaver läggs fält och innehållsavsnitt du kan anpassa till på Adobe Campaign-panelen.

Avsnitten på panelen för Adobe Campaign-tillägget
Avsnitten på panelen för Adobe Campaign-tillägget

Adobe Campaign-panelen innehåller följande avsnitt:

 • Anpassningsfält: använd anpassningsfälten för att anpassa innehållet i de meddelanden som skickas (till exempel anpassningsfältet Förnamn). De fält du infogar i e-postinnehållet markerar den plats där informationen från Adobe Campaign-databasen ska infogas. Mer information om anpassningsfält finns i Lägga till ett anpassningsfält i dokumentationen för Adobe Campaign.
 • Innehållsavsnitt: använd fälten i innehållsavsnittet för att lägga till anpassat innehåll med en viss återgivning (till exempel en länk för att avsluta en prenumeration längst ned i e-postmeddelandet). Mer information om att lägga till innehållsavsnitt finns i Lägga till ett innehållsavsnitt i dokumentationen för Adobe Campaign.

Etiketten och ID:t på Adobe Campaign-panelen i Dreamweaver motsvarar etiketten och ID:t för mallen i Adobe Campaign.

Obs!

Vilka avsnitt som finns tillgängliga i innehållsavsnittet varierar beroende på sammanhanget (e-post eller startsidan).

Arbeta med Adobe Campaign och Dreamweaver

Du kan arbeta med Dreamweaver och Adobe Campaign på flera olika sätt.

Redigera Adobe Campaign-innehåll i Dreamweaver

 1. I Adobe Campaign skapar du en ny e-postmall eller väljer och öppnar en befintlig mall som du vill redigera.

 2. Du öppnar mallen i Dreamweaver genom att klicka på Dreamweaver och bekräfta att du vill öppna Dreamweaver.

  Öppna en mall i Dreamweaver
  Öppna en mall i Dreamweaver

  Mallen öppnas i Dreamweaver.

 3. Välj Fönster > Campaign i Dreamweaver för att öppna panelen för Adobe Campaign-tillägget.

  Klicka sedan på Use ACS content (Använd ACS-innehåll) för att öppna Campaign-mallen i Dreamweaver.

 4. Lägg till de anpassningsfält och innehållsavsnitt du vill använda.

  När du lägger till anpassningsfält eller innehållsavsnitt visas de som gula rutor i Design- eller Live-vyn.

  Anpassningsfält och innehållsavsnitt i Dreamweaver
  Anpassningsfält och innehållsavsnitt i Dreamweaver

 5. Lägg till bilder och annat medieinnehåll på samma sätt som du brukar göra i Dreamweaver. 

  Öppna Adobe Campaign när du är klar med alla ändringar i Dreamweaver för att se alla ändringar du har gjort i Dreamweaver återspeglade i kampanjen.

 6. Du kan sedan göra ytterligare ändringar i Adobe Campaign och alla dessa ändringar synkroniseras med kampanjen i Dreamweaver.

  När du har gjort alla ändringar klickar du på Confirm (Bekräfta) och klickar sedan på Save (Spara) i Adobe Campaign. Alla ändringar sparas och kopplingen för synkronisering med Dreamweaver avbryts.

 7. Sedan kan du skicka den färdiga e-postkampanjen till dina mottagare från Adobe Campaign.

Skapa innehåll i Dreamweaver och överföra det till Adobe Campaign

Du kan skapa e-postmallar i Dreamweaver, använda panelen för Campaign-tillägget för att lägga till anpassningar och innehållsavsnitt och sedan synkronisera dem med Adobe Campaign.

 1. Du kan använda någon av startmallarna för att börja skapa en e-postkampanj i Dreamweaver. Välj Arkiv > Nytt > Startmallar > E-postmallar. Du kan även skapa en helt egen kampanj från grunden.

  Startmallar för e-post i Dreamweaver
  Startmallar för e-post i Dreamweaver

 2. Redigera mallen för att anpassa den till dina behov.

 3. Stäng och avsluta Dreamweaver när du har gjort alla ändringar.

 4. Öppna Adobe Campaign. Öppna en befintlig e-postmall i Campaign och klicka sedan på Dreamweaver.

 5. Öppna den skapade mallen i Dreamweaver. Välj Fönster > Campaign för att visa panelen för Adobe Campaign-tillägget.

  Obs!

  Om du inte har en mall öppen i Dreamweaver klickar du på Select a File (Välj en fil) och bläddrar sedan till den sparade mallen för att öppna den.

 6. Klicka på Use Current tab (Använd aktuell flik) på Campaign-panelen.

  Panelen för Adobe Campaign-tillägget innan kampanjen börjar
  Panelen för Adobe Campaign-tillägget innan kampanjen börjar

  Anpassningsfälten och innehållsavsnitten för Adobe Campaign visas i panelen för Adobe Campaign-tillägget.

  Avsnitten på panelen för Adobe Campaign-tillägget
  Avsnitten på panelen för Adobe Campaign-tillägget

 7. Lägg till de anpassningsfält och innehållsavsnitt du vill använda.

  När du lägger till anpassningsfält eller innehållsavsnitt visas de som gula rutor i Design- eller Live-vyn.

  Anpassningsfält och innehållsavsnitt i Dreamweaver
  Anpassningsfält och innehållsavsnitt i Dreamweaver

  Öppna Adobe Campaign när du är klar med alla ändringar i Dreamweaver för att se alla ändringar du har gjort i Dreamweaver återspeglade i kampanjen.

 8. Du kan sedan göra ytterligare ändringar i Adobe Campaign och alla dessa ändringar synkroniseras med kampanjen i Dreamweaver.

  När du har gjort alla ändringar klickar du på Confirm (Bekräfta) och klickar sedan på Save (Spara) i Adobe Campaign. Alla ändringar sparas och kopplingen för synkronisering med Dreamweaver avbryts.

 9. Sedan kan du skicka den färdiga e-postkampanjen till dina mottagare från Adobe Campaign.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto