Användarhandbok Avbryt

Skapa anpassade e-postkampanjer

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Använd Dreamweaver och Campaign tillsammans för att skapa och utforma personliga e-postkampanjer

Adobe Campaign används vanligtvis för automatisk e-postmarknadsföring. När du använder Dreamweaver tillsammans med Campaign kan du kombinera funktionerna för design av e-post i Dreamweaver med de möjligheter till marknadsföring via flera kanaler som Adobe Campaign ger i Adobe Marketing Cloud. 

Om du är designer kan du fortsätta arbetet med att designa i Dreamweaver, men skapa en mer sammanhangsberoende design genom att hämta personliga data från Adobe Campaign till användargränssnittet i Dreamweaver.

Eftersom den här integreringen är dubbelriktad får användare av Adobe Campaign även tillgång till Dreamweavers redigeringsfunktioner direkt i gränssnittet för Campaign.  

Sammanfattning:

 • Använd Adobe Dreamweaver tillsammans med Adobe Campaign för att skapa och utforma e-postmeddelanden i Dreamweaver och sedan synkronisera meddelandena automatiskt med Adobe Campaign.
 • Du kan även välja att arbeta i Adobe Campaign och få åtkomst till Dreamweavers redigeringsfunktioner direkt i gränssnittet för Campaign.  

Campaign-tillägget för Dreamweaver

Med Adobe Campaign-tillägget i Dreamweaver kan du anpassa e-postmeddelanden i Dreamweaver genom att lägga till fält och innehållsavsnitt till ditt innehåll. 

Med några få enkla steg kan du komma igång med att skapa eget anpassat innehåll:

 1. Installera Campaign-tillägget.
 2. Lär dig arbeta med Campaign-panelen.
 3. Lägg till anpassade fält och innehållsavsnitt i din mall från Campaign-panelen (Fönster > Campaign).
 4. Innehållet synkroniseras automatiskt mellan Dreamweaver och Campaign.
 5. Skicka e-post till mottagare från Adobe Campaign.

Installera Campaign-tillägget

 1. Klicka på Windows > Tillägg > Bläddra bland tillägg

  Sidan Adobe Creative Cloud-tillägg visas.

 2. På sidan med Adobe Creative Cloud-tillägg klickar du på Dreamweaver på vänstra sidan för att visa Dreamweaver-specifika tillägg, eller söker efter tillägget Adobe Campaign-integrering.

 3. Ladda ned tillägget genom att följa anvisningarna på skärmen.

Obs!

Om du får problem när du följer den ovanstående instruktionen för nedladdning och installation av tillägget kan du prova att installera tillägget efter instruktionerna här: Installera tillägg från tredje part.

Adobe Campaign-panelen i Dreamweaver

Du kan arbeta med Dreamweaver och Adobe Campaign på flera olika sätt.

 • Du kan hämta innehåll från Adobe Campaign och redigera det i Dreamweaver. 
 • Du kan skapa innehåll i Dreamweaver och sedan skicka det med e-post från Adobe Campaign.

I båda fallen kan du använda Adobe Campaign-panelen för att redigera dina mallar i Dreamweaver. Dessutom synkroniseras dina innehållsändringar automatiskt mellan Campaign och Dreamweaver.

Läs vidare för att veta mer om hur du arbetar med Adobe Campaign-panelen i Dreamweaver.

När du installerat Campaign-tillägget kan du visa Adobe Campaign-panelen genom att välja Fönster > Campaign.

Öppna en Adobe Campaign-mall i Dreamweaver
Öppna en Adobe Campaign-mall i Dreamweaver

På Adobe Campaign-panelen finns följande alternativ:

 • Select a file (Välj en fil): använd det här alternativet om du vill öppna en mall som skapats i Dreamweaver. 
 • Use Current tab (Använd aktuell flik): använd det här alternativet om du har en mall öppen i Dreamweaver.
 • Use ACS content (Använd ACS-innehåll): använd det här alternativet om du vill öppna en e-postmall från Adobe Campaign och redigera den i Dreamweaver. 

När du har öppnat en mall i Dreamweaver läggs fält och innehållsavsnitt du kan anpassa till på Adobe Campaign-panelen.

Avsnitten på panelen för Adobe Campaign-tillägget
Avsnitten på panelen för Adobe Campaign-tillägget

Adobe Campaign-panelen innehåller följande avsnitt:

 • Anpassningsfält: använd anpassningsfälten för att anpassa innehållet i de meddelanden som skickas (till exempel anpassningsfältet Förnamn). De fält du infogar i e-postinnehållet markerar den plats där informationen från Adobe Campaign-databasen ska infogas. Mer information om anpassningsfält finns i Lägga till ett anpassningsfält i dokumentationen för Adobe Campaign.
 • Innehållsavsnitt: använd fälten i innehållsavsnittet för att lägga till anpassat innehåll med en viss återgivning (till exempel en länk för att avsluta en prenumeration längst ned i e-postmeddelandet). Mer information om att lägga till innehållsavsnitt finns i Lägga till ett innehållsavsnitt i dokumentationen för Adobe Campaign.

Etiketten och ID:t på Adobe Campaign-panelen i Dreamweaver motsvarar etiketten och ID:t för mallen i Adobe Campaign.

Obs!

Vilka avsnitt som finns tillgängliga i innehållsavsnittet varierar beroende på sammanhanget (e-post eller startsidan).

Arbeta med Adobe Campaign och Dreamweaver

Du kan arbeta med Dreamweaver och Adobe Campaign på flera olika sätt.

Redigera Adobe Campaign-innehåll i Dreamweaver

 1. I Adobe Campaign skapar du en ny e-postmall eller väljer och öppnar en befintlig mall som du vill redigera.

 2. Du öppnar mallen i Dreamweaver genom att klicka på Dreamweaver och bekräfta att du vill öppna Dreamweaver.

  Öppna en mall i Dreamweaver
  Öppna en mall i Dreamweaver

  Mallen öppnas i Dreamweaver.

 3. Välj Fönster > Campaign i Dreamweaver för att öppna panelen för Adobe Campaign-tillägget.

  Klicka sedan på Use ACS content (Använd ACS-innehåll) för att öppna Campaign-mallen i Dreamweaver.

 4. Lägg till de anpassningsfält och innehållsavsnitt du vill använda.

  När du lägger till anpassningsfält eller innehållsavsnitt visas de som gula rutor i Design- eller Live-vyn.

  Anpassningsfält och innehållsavsnitt i Dreamweaver
  Anpassningsfält och innehållsavsnitt i Dreamweaver

 5. Lägg till bilder och annat medieinnehåll på samma sätt som du brukar göra i Dreamweaver. 

  Öppna Adobe Campaign när du är klar med alla ändringar i Dreamweaver för att se alla ändringar du har gjort i Dreamweaver återspeglade i kampanjen.

 6. Du kan sedan göra ytterligare ändringar i Adobe Campaign och alla dessa ändringar synkroniseras med kampanjen i Dreamweaver.

  När du har gjort alla ändringar klickar du på Confirm (Bekräfta) och klickar sedan på Save (Spara) i Adobe Campaign. Alla ändringar sparas och kopplingen för synkronisering med Dreamweaver avbryts.

 7. Sedan kan du skicka den färdiga e-postkampanjen till dina mottagare från Adobe Campaign.

Skapa innehåll i Dreamweaver och överföra det till Adobe Campaign

Du kan skapa e-postmallar i Dreamweaver, använda panelen för Campaign-tillägget för att lägga till anpassningar och innehållsavsnitt och sedan synkronisera dem med Adobe Campaign.

 1. Du kan använda någon av startmallarna för att börja skapa en e-postkampanj i Dreamweaver. Välj Arkiv > Nytt > Startmallar > E-postmallar. Du kan även skapa en helt egen kampanj från grunden.

  Startmallar för e-post i Dreamweaver
  Startmallar för e-post i Dreamweaver

 2. Redigera mallen för att anpassa den till dina behov.

 3. Stäng och avsluta Dreamweaver när du har gjort alla ändringar.

 4. Öppna Adobe Campaign. Öppna en befintlig e-postmall i Campaign och klicka sedan på Dreamweaver.

 5. Öppna den skapade mallen i Dreamweaver. Välj Fönster > Campaign för att visa panelen för Adobe Campaign-tillägget.

  Obs!

  Om du inte har en mall öppen i Dreamweaver klickar du på Select a File (Välj en fil) och bläddrar sedan till den sparade mallen för att öppna den.

 6. Klicka på Use Current tab (Använd aktuell flik) på Campaign-panelen.

  Panelen för Adobe Campaign-tillägget innan kampanjen börjar
  Panelen för Adobe Campaign-tillägget innan kampanjen börjar

  Anpassningsfälten och innehållsavsnitten för Adobe Campaign visas i panelen för Adobe Campaign-tillägget.

  Avsnitten på panelen för Adobe Campaign-tillägget
  Avsnitten på panelen för Adobe Campaign-tillägget

 7. Lägg till de anpassningsfält och innehållsavsnitt du vill använda.

  När du lägger till anpassningsfält eller innehållsavsnitt visas de som gula rutor i Design- eller Live-vyn.

  Anpassningsfält och innehållsavsnitt i Dreamweaver
  Anpassningsfält och innehållsavsnitt i Dreamweaver

  Öppna Adobe Campaign när du är klar med alla ändringar i Dreamweaver för att se alla ändringar du har gjort i Dreamweaver återspeglade i kampanjen.

 8. Du kan sedan göra ytterligare ändringar i Adobe Campaign och alla dessa ändringar synkroniseras med kampanjen i Dreamweaver.

  När du har gjort alla ändringar klickar du på Confirm (Bekräfta) och klickar sedan på Save (Spara) i Adobe Campaign. Alla ändringar sparas och kopplingen för synkronisering med Dreamweaver avbryts.

 9. Sedan kan du skicka den färdiga e-postkampanjen till dina mottagare från Adobe Campaign.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto