Användarhandbok Avbryt

Skapa webbprogram för mobila enheter med Dreamweaver

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Dreamweavers integrering med jQuery Mobile hjälper dig att snabbt skapa ett webbprogram som fungerar på de flesta mobila enheter. Designen anpassas automatiskt till enhetens dimensioner.

Skapa ett webbprogram med jQuery Mobile

Öppna en startsida för jQuery Mobile eller skapa en HTML5-sida

Skapa programmet med hjälp av jQuery Mobile-startsidorna i Dreamweaver. Du kan också börja skapa webbprogrammet med en ny HTML5-sida.

jQuery Mobile-startsidor innehåller HTML-, CSS-, JavaScript-filer och bildfiler som hjälper dig att komma igång att skapa programmet. Du kan använda CSS- och JavaScript-filer i ett CDN eller på en egen server. Du kan också använda de filer som installerades med Dreamweaver.

Obs!

Koderna <link> och <script src> i kodvyn visar platsen för länkade filer.

Infoga jQuery Mobile-komponenter från panelen Infoga

Infoga jQuery Mobile-komponenter från panelen Infoga i HTML-sidan. jQuery Mobile CSS- och JavaScript-filer definierar komponenternas format och beteende.

Om CDN:er och lokala jQuery Mobile-filer

CDN:er

Ett CDN (innehållsleveransnät) är ett datornätverk som innehåller kopior av data på flera punkter i nätverket. När du skapar ett webbprogram med URL:en för ett CDN används de CSS- och JavaScript-filer som anges i URL:en för programmet. Som standard använder Dreamweaver jQuery Mobile CDN.

Du kan också använda URL:er för CDN:er från andra platser, till exempel Microsoft och Google. I kodvyn kan du redigera serverplatsen för de CSS- och JavaScript-filer som anges i koderna <link> och <script src>.

Filerna som hämtas från ett CDN är skrivskyddade.

Lokala jQuery Mobile-filer

När du installerar Dreamweaver kopieras en kopia av jQuery Mobile-filerna till datorn. HTML-sidan som öppnas när du väljer jQuery Mobile-startsidan (lokal) är länkad till lokala CSS-filer, JavaScript-filer och bildfiler.

Startsidor för jQuery Mobile

I Dreamweaver finns följande startsidor som hjälper dig att skapa ditt webbprogram:

jQuery Mobile (CDN)

Använd den här startsidan om du tänker ha jQuery Mobile-biblioteket på ett CDN.

 

jQuery Mobile (lokal)

Använd den här startsidan om du själv tänker fungera som värd för resurserna eller om programmet inte ska vara beroende av en Internetanslutning.

 

jQuery Mobile (PhoneGap)

Använd den här startsidan om webbprogrammet (som ska distribueras som ett mobilprogram) använder funktioner som är inbyggda i mobila enheter. Mer information finns i Paketera webbprogram.

 

 

Skapa ett program för mobila enheter med hjälp av startsidor

 1. Klicka på Arkiv > Nytt.

 2. Välj ett av följande alternativ beroende på dina behov:

  • Sida från exempel > Startsidor för mobila enheter > jQuery Mobile (CDN).

  • Sida från exempel > Startsidor för mobila enheter > jQuery Mobile (lokal).

   

 3. Klicka på Skapa.

  Aktivera Följ länkar kontinuerligt (Visa > Live-visningsalternativ) på sidan som visas och växla till Live-vyn. Testa hur programmet fungerar med hjälp av navigeringskomponenterna.

  Med alternativen på Flera skärmar-menyn kan du se hur designen ser ut på enheter med olika dimensioner. Inaktivera Live-vyn och växla tillbaka till designvyn.

 4. Välj jQuery Mobile på panelen Infoga (Fönster > Infoga). De komponenter som du kan lägga till i webbprogrammet visas.

 5. I designvyn placerar du markören på den plats där du vill infoga komponenten. Klicka sedan på komponenten på panelen Infoga. I dialogrutan som visas anpassar du komponenterna med alternativen.

 6. (jQuery Mobile – lokal) När du sparar HTML-filen kopieras jQuery Mobile-filerna, inklusive bildfilerna, till en mapp på HTML-filplatsen.

Förhandsgranska sidan i Live-vyn. Vissa CSS-klasser tillämpas bara i Live-vyn.

Skapa ett webbprogram för mobila enheter från en ny sida

Sidkomponenten fungerar som behållare åt alla andra jQuery Mobile-komponenter. Lägg först till sidkomponenten innan du infogar andra komponenter.

 1. Klicka på Arkiv > Nytt.

 2. Välj Tom sida > HTML.

  Vissa jQuery Mobile-komponenter använder HTML5-specifika attribut. Välj HTML5 som DocType så att HTML5-kompatibilitet säkerställs under valideringen.

 3. Välj jQuery Mobile från menyn på panelen Infoga (Fönster > Infoga). jQuery Mobile-komponenterna visas på panelen.

 4. Dra sidkomponenten från panelen Infoga till designvyn.

 5. Välj ett av följande alternativ i dialogrutan jQuery Mobile-filer:

  Fjärr (CDN)

  Om du vill ansluta till den CDN-fjärrserver där jQuery Mobile-filerna finns. Använd standardalternativet för jQuery-platsen om du inte har konfigurerat någon plats som innehåller jQuery Mobile-filer. Du kan också välja att använda andra CDN-servrar.

  Lokal

  De filer som är tillgängliga i Dreamweaver visas. Om du vill ange en annan mapp klickar du på Bläddra och navigerar till mappen med jQuery Mobile-filerna.

  CSS- och JavaScript-filerna kopieras till en lokal tillfällig katalog tills du sparar HTML-filen på datorn. När du sparar HTML-filen kopieras alla associerade jQuery Mobile- och bildfiler till platsens rotmapp.

 6. Ange sidkomponentens egenskaper.

 7. I designvyn placerar du markören på den plats där du vill infoga komponenten. Klicka sedan på komponenten på panelen Infoga. I dialogrutan som visas anpassar du komponenterna med alternativen.

Förhandgranska sidan i Live-vyn. Vissa CSS-klasser tillämpas bara i Live-vyn.

Använda egna filer och mappar

Du kan skapa egna CSS- och JS-filer för ditt program. Se till att döpa filerna till jquery.mobile.js, jquery.mobile.css och jquery.js

Gör följande om du använder egna mappar:

 1. Hämta den okomprimerade versionen av jQuery 1.5 Core-biblioteket från http://docs.jquery.com/Downloading_jQuery#Download_jQuery.

 2. Spara filen i mappen core som innehåller de andra resurserna.

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto