Lär dig standardkortkommandona i Dreamweaver och hur du anpassar dem

I Dreamweaver finns många kortkommandon som hjälper dig arbeta snabbt med dokument. Många kortkommandon visas bredvid kommandonamnen på menyerna.

Obs!

Följande lista innehåller de mest användbara kortkommandona. Du kan anpassa kortkommandona i Dreamweaver. Se Anpassa kortkommandon.

Hämtningsbara versioner av kortkommandon

Hämta och skriv ut en utskriftsanpassad version av dessa kortkommandon.

  Windows – del 1

  Windows – del 2

  Mac – kortkommandon för kod

  Mac – del 2

Här är en lista över kortkommandon i Dreamweaver. Använd filtren nedan om du vill visa kortkommandon för en viss uppgift, panel eller arbetsflöde.

Kortkommandon för kodning

Åtgärd Mac Windows
Snabbredigering Kommando + E Ctrl + E
Snabbdokument Kommando + K Ctrl + K
Öppna/lägga till rad över Kommando + Skift + Retur Ctrl + Skift + Retur
Visa parametertips Ctrl + ,
Ctrl + ,
Kolumn med flera markörer/Rektangulär markering Opt + Klicka + Dra Alt + Klicka + Dra
Markera icke angränsande objekt med flera markörer Kommando + Klicka Ctrl + Klicka
Visa kodtips

Ctrl + Blanksteg

Ctrl + Blanksteg

Markera underordnad 

Kommando + ]

Ctrl + ]

Gå till rad

Kommando + ,

Ctrl + G

Markera överordnad tagg

Kommando + [ Ctrl + [

Komprimera markering

Kommando + Skift + C

Ctrl + Skift + C

Komprimera utanför markering

Kommando + Opt + C

Ctrl + Alt + C

Utöka markering

Kommando + Skift + E

Ctrl + Skift + E

Komprimera hel tagg 

Kommando + Skift + J

Ctrl + Skift + J

Komprimera utanför hel tagg

Kommando + Opt + J

Ctrl + Alt + J

Utöka alla

Kommando + Opt + E

Ctrl + Alt + E

Dra in kod 

Kommando + Skift + >

Ctrl+Skift + >

Minska indrag på kod 

Kommando + Skift + <

Ctrl+Skift + <

Kontrollera klammerparenteser 

Kommando + '

Ctrl + '

Kodnavigatör

Kommando + Opt + N

Ctrl + Alt + N

Ta bort ord till vänster

Kommando + Delete Ctrl + Backsteg

Ta bort ord till höger

Kommando + Fn + Delete

Ctrl + Delete

Markera rad upp

Skift + Uppil

Skift + Uppil

Markera rad ned

Skift + Nedpil

Skift + Nedpil

Markera tecken åt vänster

Skift + Vänsterpil

Skift + Vänsterpil

Markera tecken åt höger

Skift + Högerpil

Skift + Högerpil

Markera sida upp

Skift + Fn + PgUp Skift + PgUp

Markera sida ned

Skift + Fn + PgDn

Skift + PgDn

Flytta ord åt vänster

Opt + Vänsterpil

Ctrl + Vänsterpil

Flytta ord åt höger

Opt + Högerpil

Ctrl + Högerpil

Flytta till aktuell radstart

Kommando + Vänsterpil

Alt + Vänsterpil

Flytta till aktuellt radslut

Kommando + Högerpil

Alt + Högerpil
Växla radkommentar Kommando + / Ctrl + /
Växla blockkommentar (för PHP- och JS-filer) Kommando + Opt + / Ctrl+Skift + /
Dubbelradmarkering Kommando + D Ctrl + D
Ta bort rad(er) Kommando + Skift + D Ctrl + Skift + D
Hoppa till definition (JS-filer) Kommando + J Ctrl + J
Markera ord åt höger Opt + Skift + Högerpil Ctrl + Skift + Högerpil
Markera ord åt vänster Opt + Skift + Vänsterpil Ctrl + Skift + Vänsterpil
Flytta till början av filen Kommando + Fn + Vänsterpil Ctrl + Home
Flytta till filslut Kommando + Fn + Högerpil Ctrl + End
Markera till början av fil Kommando + Skift + Fn + Vänsterpil Ctrl + Skift + Home
Markera till filslut Kommando + Skift + Fn + Högerpil Ctrl + Skift + End
Gå till källkod Kommando + Opt + ` Ctrl + Alt + `
Helskärm Kommando + Ctrl + F Ej tillämpligt
Stäng fönster Kommando + W Ctrl + W
Avsluta program Kommando + Q Ctrl + Q
Ändra taggtext Kommando + T Ctrl + T
Gå till nästa ord Kommando + Högerpil Ctrl + Högerpil
Gå till föregående ord Kommando + Vänsterpil Ctrl + Vänsterpil
Gå till föregående stycke (designvyn) Kommando + Uppil Ctrl + Uppil
Gå till nästa stycke (designvyn) Kommando + Nedpil Ctrl + Nedpil
Markera till nästa ord Kommando + Skift + Högerpil Ctrl + Skift + Högerpil
Markera från föregående ord Kommando + Skift + Vänsterpil Ctrl + Skift + Vänsterpil
Markera från föregående stycke Kommando + Skift + Uppil Ctrl + Skift + Uppil
Markera till nästa stycke Kommando + Skift + Nedpil Ctrl + Skift + Nedpil
Flytta till nästa egenskapspanel Kommando + Opt + Fn + Nedpil Ctrl + Alt + PgDn
Flytta till föregående egenskapspanel Kommando + Opt + Fn + Uppil Ctrl + Alt + PgUp
Nytt i samma fönster Kommando + Skift + N Ctrl + Skift + N
Lämna stycket Kommando + Retur Ctrl + Retur
Nästa dokument Kommando + ` Ctrl + Tabb
Föregående dokument Kommando + Skift + ` Ctrl + Skift + Tabb
Omslut med # Kommando + Skift + 3 Ctrl + Skift + 3

Kortkommandon för omstrukturering

Åtgärd Mac Windows
Byt namn Kommando + Opt + R Ctrl + Alt + R
Extrahera till variabel Kommando + Alt + V Ctrl + Alt + V
Extrahera till funktion Kommando + Alt + M Ctrl + Alt + M

Kortkommandon för filpanelen

Åtgärd Mac Windows
Ny fil Kommando + Skift + N Ctrl + Skift + N
Ny mapp Kommando + Opt + Skift + N Ctrl + Alt + Skift + N

Kortkommandon för Sök och ersätt

Åtgärd Mac Windows
Sök i aktuellt dokument Kommando+F
Ctrl+F
Sök och ersätt i filer Kommando + Skift + F Ctrl+Skift+F
Ersätt i aktuellt dokument Kommando + Alt + F Ctrl + H
Sök nästa Kommando + G F3
Sök föregående Kommando + Skift + G Skift + F3
Sök alla och markera Kommando + Ctrl + G Ctrl + Skift + F3
Lägg till nästa matchning i markering Ctrl + Kommando + R Ctrl + R
Hoppa över och lägg till nästa matchning i markering Ctrl + Kommando + Opt + R Ctrl + Alt + R

Kortkommandon för att infoga

Åtgärd Mac Windows
Infoga bild Kommando + Opt + I Ctrl + Alt + I
Infoga HTML5-video Kommando + Opt + Skift + V Ctrl + Alt + Skift + V
Infoga animerad komposition Kommando + Opt + Skift + E Ctrl + Alt + Skift + E
Infoga Flash-SWF Kommando + Opt + F Ctrl + Alt + F
Infoga radbrytning Skift + Retur Skift + Retur
Fast mellanslag (&nbsp) Kommando + Skift + Blanksteg Ctrl + Skift + Blanksteg

CSS-kortkommandon

Åtgärd Mac Windows
Kompilera CSS-preprocessorer F9 F9
Lägg till en CSS-väljare eller CSS-egenskap beroende på vilken panel som är i fokus Kommando + Opt + Skift + = Ctrl + Alt + Skift + =
Lägg till CSS-väljare Kommando + Opt + S Ctrl + Alt + S
Lägg till CSS-egenskap Kommando + Opt + P Ctrl + Alt + P

Kortkommandon för stödlinjer, stödraster och linjaler (i designvyn)

Åtgärd Mac Windows
Visa stödlinjer Kommando + ; Ctrl + ;
Lås stödlinjer Kommando + Opt + ; Ctrl + Alt + ;
Fäst mot stödlinjer Kommando + Skift + ; Ctrl + Skift + ;
Fäst stödlinjer mot element Kommando + Skift + G Ctrl + Skift + G
Visa stödraster Kommando + Opt + G Ctrl + Alt + G
Fäst mot stödraster Kommando + Opt + Skift + G Ctrl + Alt + Skift + G
Visa linjaler Kommando + Opt + R Ctrl + Alt + R

Kortkommandon för förhandsvisning

Åtgärd Mac Windows
Förhandsvisa i realtid i webbläsare Opt + F12 F12
Förhandsgranska i sekundär webbläsare Skift + F12 Skift + F12

Vyspecifika kortkommandon

Åtgärd Mac Windows
Frysa JavaScript (Live-vyn) F6 F6
Dölj visning av Live-vy Ctrl + Kommando + H Ctrl + Alt + H
Växla vy Ctrl + ` Ctrl + `
Inspektera (Live-vyn) Opt + Skift + 11 Alt + Skift + F11
Dölj alla visuella hjälpmedel (designvyn) Kommando + Skift + I Ctrl + Skift + I
Växla mellan Live-vyn och designvyn Kommando + Skift + F11 Ctrl + Skift + F11

Kortkommandon för fönster

Åtgärd Mac Windows
Inställningar Kommando + U Ctrl + U
Visa paneler F4 F4
Beteenden Skift + F4 Skift + F4
Kodpanelen Opt + F10 F10
CSS Designer Kommando + F11 Skift + F11
DOM Kommando + F7 Ctrl + F7
Filer F8 F8
Infoga Kommando + F2 Ctrl + F2
Egenskaper Kommando + F3 Ctrl + F3
Utdata Skift + F6 Skift + F6
Sök F7 F7
Fragment Ej tillämpligt Skift + F9
Onlinehjälp om Dreamweaver F1 F1

Kortkommandon för text

Åtgärd Mac Windows
Indrag Kommando + Opt + ] Ctrl + Alt + ]
Minska indrag Kommando + Opt + [ Ctrl + Alt + [
Fet Kommando + B Ctrl + B
Kursiv Kommando + I Ctrl + I
Stavningskontroll Skift + F7 Skift + F7
Ta bort länk Kommando + Skift + L Ctrl + Skift + L

Kortkommandon för förstoring

Åtgärd Mac Windows
Zooma in (design- och Live-vy) Kommando + = Ctrl + =
Zooma ut (design- och Live-vy) Kommando + - Ctrl + -
100 % Kommando + 0 Ctrl + 0
50 % Kommando + Opt + 5 Ctrl + Alt + 5
200 % Kommando + Opt + 2 Ctrl + Alt + 2
300 % Kommando + Opt + 3 Ctrl + Alt + 3
Anpassa efter markering Kommando + Opt + 0 Ctrl + Alt + 0
Anpassa till alla Kommando + Skift + 0 Ctrl + Skift + 0
Anpassa bredd Kommando + Opt + Skift + 0 Ctrl + Alt + Skift + 0
Öka teckensnittsstorlek Kommando + + Ctrl + +
Minska teckensnittsstorlek Kommando + - Ctrl + -
Återställ teckensnittsstorlek Kommando + 0 Ctrl + 0

Kortkommandon för tabeller

Åtgärd Mac Windows
Infoga tabell Kommando + Opt + T Ctrl + Alt + T
Slå samman celler Kommando + Opt + M Ctrl + Alt + M
Dela upp cell Kommando + Opt + Skift + T Ctrl + Alt + Skift + T
Infoga rad Kommando + M Ctrl + M
Infoga kolumn Kommando + Skift + A Ctrl + Skift + A
Ta bort rad Kommando + Skift + M Ctrl + Skift + M
Ta bort kolumn Kommando + Skift + - Ctrl + Skift + -
Öka kolumnutvidgning Kommando + Skift + ] Ctrl + Skift + ]
Minska kolumnutvidgning Kommando + Skift + [ Ctrl + Skift + [

Kortkommandon för platshantering

Åtgärd Mac Windows
Hämta fil Cmd + Skift + B Ctrl + Alt + D
Checka ut fil Opt + Skift + Kommando + D Ctrl + Alt + Skift + D
Skicka fil Cmd + Skift + U Ctrl + Skift + U
Checka in fil Opt + Skift + Kommando + U Ctrl + Alt + Skift + U
Kontrollera länkar i hela platsen Kommando + F8 Ctrl + F8
Visa sidtitlar Kommando + Skift + T Ctrl + Skift + T

Skapa en referensmall för den aktuella genvägen

En referensmall är en post för den aktuella genvägen. Informationen sparas i HTML-tabellformat. Du kan visa referensmallen i en webbläsare eller skriva ut den.

 1. Välj Redigera > Kortkommandon (Windows) eller Dreamweaver > Kortkommandon (Macintosh).
 2. Klicka på knappen Exportera uppsättning som HTML, som är den tredje knappen i en uppsättning av fyra högst upp i dialogrutan.
 3. I dialogrutan Spara som öppnas skriver du in namnet på referensmallen och väljer lämplig plats där du vill spara filen.

Anpassa kortkommandon

Använda kortkommandoredigeraren för att skapa egna kortkommandon, inklusive kortkommandon för kodavsnitt. Du kan även ta bort kortkommandon, redigera befintliga kommandon och välja en förinställd uppsättning med kommandon i kortkommandoredigeraren.

Skapa ett kortkommando

Skapa egna kortkommandon, redigera befintliga kommandon eller välj en förinställd uppsättning med kommandon.

 1. Välj Redigera > Kortkommandon (Windows) eller Dreamweaver > Kortkommandon (Macintosh).
 2. Ange något av följande alternativ och klicka på OK:

  Aktuell uppsättning

  Gör att du kan välja en förinställd uppsättning med kortkommandon i Dreamweaver eller någon annan uppsättning som du har definierat. De förinställda uppsättningarna visas högst upp på menyn. Om du t.ex. känner till kortkommandona i HomeSite eller BBEdit så kan du använda dessa kommandon genom att välja motsvarande förinställda uppsättning.

  Kommandon

  Gör att du kan välja en kategori med kommandon som du vill redigera. Du kan t.ex. redigera menykommandon, som t.ex. kommandot Öppna eller kommandon för kodredigering, som t.ex. Kontrollera klammerparenteser.

  Obs!

  Om du vill lägga till eller redigera ett kortkommando för kodavsnitt väljer du Kodavsnitt på snabbmenyn Kommandon.

  Kommandolistan

  Visar kommandon som är kopplade till kategorin som du valde på snabbmenyn Kommandon, tillsammans med tilldelade kortkommandon. I kategorin Menykommandon visas den här listan som en trädvy som återger menystrukturerna. I de övriga kategorierna visas kommandon efter namn (t.ex. Stäng program) i en lista utan inbördes ordning.

  Kortkommandon

  Visar alla kortkommandon som tilldelats det markerade kommandot.

  Lägg till post (+)

  Lägger till ett kortkommando till det aktuella kommandot. Klicka på den här knappen för att lägga till en tom rad i Kortkommandon. Ange en ny tangentkombination och klicka på Ändra för att lägga till ett kortkommando för det här kommandot. Du kan tilldela varje kommando två olika kortkommandon. Om ett kommando redan har två kortkommandon händer ingenting när du klickar på knappen Lägg till post.

  Ta bort post (-)

  Tar bort det markerade kortkommandot från listan med kortkommandon.

  Tangentkombination

  Visar tangentkombinationen som du anger när du lägger till eller ändrar ett kortkommando.

  OnChange

  Lägger till tangentkombinationen som visas i Tangentkombination i listan med kortkommandon eller ändrar det markerade kortkommandot till den angivna tangentkombinationen.

  Duplicera uppsättning

  Fördubblar den aktuella uppsättningen. Ge den nya uppsättningen ett namn. Standardnamnet är den aktuella uppsättningens namn med ordet kopia tillagt.

  Ändra namn på uppsättning

  Byter namn på den aktuella uppsättningen.

  Exportera som HTML-fil

  Sparar den aktuella uppsättningen i ett HTML-tabellformat som gör den enkel att visa och skriva ut. Du kan öppna HTML-filen i webbläsaren och skriva ut kortkommandona som referens.

  Ta bort uppsättning

  Tar bort en uppsättning. (Du kan inte ta bort den aktiva uppsättningen.)

Ta bort ett kortkommando från ett kommando

 1. Välj Redigera > Kortkommandon (Windows) eller Dreamweaver > Kortkommandon (Macintosh).
 2. Välj en kommandokategori på snabbmenyn Kommandon.
 3. I listan Kommandon markerar du ett kommando och markerar sedan ett kortkommando.
 4. Klicka på knappen Ta bort post (-) .

Lägga till ett kortkommando till ett kommando

 1. Välj Redigera > Kortkommandon (Windows) eller Dreamweaver > Kortkommandon (Macintosh).
 2. Välj en kommandokategori på snabbmenyn Kommandon.
 3. Markera ett kommando i listan Kommandon.

  Obs!

  Om du vill lägga till ett kortkommando för ett kodavsnitt väljer du Kodavsnitt på snabbmenyn Kommandon.

  De kortkommandon som tilldelats kommandot visas i Kortkommandon.

 4. Förbered för att lägga till ett kortkommando genom att göra något av följande:
  • Om det redan finns färre än två kortkommandon för kommandot klickar du på knappen Lägg till post (+). En ny, tom rad visas i Kortkommandon och markören flyttas till Tangentkombination.

  • Om kommandot redan har två kortkommandon markerar du ett av dem (det som ska ersättas av det nya kortkommandot). Klicka sedan på Tangentkombination.

 5. Tryck på en tangentkombination. Tangentkombinationen visas i Tangentkombination.

  Obs!

  Om det är problem med tangentkombinationen (om t.ex. tangentkombinationen redan är tilldelad ett annat kommando) visas ett meddelande med en förklaring precis under Kortkommandon och du kan inte lägga till eller redigera kortkommandot.

 6. Klicka på Ändra. Kommandot tilldelas den nya tangentkombinationen.

Redigera ett befintligt kortkommando

 1. Välj Redigera > Kortkommandon (Windows) eller Dreamweaver > Kortkommandon (Macintosh).
 2. Välj en kommandokategori på snabbmenyn Kommandon.
 3. I listan Kommandon markerar du ett kommando och markerar sedan ett kortkommando som du vill ändra.
 4. Klicka på Tangentkombination och ange en ny tangentkombination.
 5. Klicka på knappen Ändra för att ändra kortkommandot.

  Obs!

  Om det är problem med tangentkombinationen (om t.ex. tangentkombinationen redan är tilldelad till ett annat kommando) visas ett meddelande med en förklaring precis under fältet Kortkommandon och du kan inte lägga till eller redigera kortkommandot.

Om kortkommandon och tangentbord som inte kommer från USA

Standardkortkommandona för Dreamweaver fungerar först och främst för amerikanska tangentbord. Tangentbord från andra länder (inklusive de som tillverkats i Storbritannien) kanske inte innehåller de funktioner som behövs för att använda dessa kortkommandon. Om du har ett tangentbord som inte stöder vissa Dreamweaver-aktiverade kortkommandon inaktiverar Dreamweaver deras funktioner.

Om du vill anpassa kortkommandon som fungerar med tangentbord som inte kommer från USA kan du läsa ”Ändra avbildning för kortkommandon” i Utöka Dreamweaver.