Användarhandbok Avbryt

Kortkommandon

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Lär dig standardkortkommandona i Dreamweaver och hur du anpassar dem

I Dreamweaver finns många kortkommandon som hjälper dig arbeta snabbt med dokument. Många kortkommandon visas bredvid kommandonamnen på menyerna.

Obs!

Följande lista innehåller de mest användbara kortkommandona. Du kan anpassa kortkommandona i Dreamweaver. Se Anpassa kortkommandon.

Hämtningsbara versioner av kortkommandon

Hämta och skriv ut en utskriftsanpassad version av dessa kortkommandon.

  Windows – del 1

  Windows – del 2

  Mac – kortkommandon för kod

  Mac – del 2

Här är en lista över kortkommandon i Dreamweaver. Använd filtren nedan om du vill visa kortkommandon för en viss uppgift, panel eller arbetsflöde.

Kortkommandon för kodning

Åtgärd Mac Windows
Snabbredigering Kommando + E Ctrl + E
Snabbdokument Kommando + K Ctrl + K
Öppna/lägga till rad över Kommando + Skift + Retur Ctrl + Skift + Retur
Visa parametertips Ctrl + ,
Ctrl + ,
Kolumn med flera markörer/Rektangulär markering Opt + Klicka + Dra Alt + Klicka + Dra
Markera icke angränsande objekt med flera markörer Kommando + Klicka Ctrl + Klicka
Visa kodtips

Ctrl + Blanksteg

Ctrl + Blanksteg

Markera underordnad 

Kommando + ]

Ctrl + ]

Gå till rad

Kommando + ,

Ctrl + G

Markera överordnad tagg

Kommando + [ Ctrl + [

Komprimera markering

Kommando + Skift + C

Ctrl + Skift + C

Komprimera utanför markering

Kommando + Opt + C

Ctrl + Alt + C

Utöka markering

Kommando + Skift + E

Ctrl + Skift + E

Komprimera hel tagg 

Kommando + Skift + J

Ctrl + Skift + J

Komprimera utanför hel tagg

Kommando + Opt + J

Ctrl + Alt + J

Utöka alla

Kommando + Opt + E

Ctrl + Alt + E

Dra in kod 

Kommando + Skift + >

Ctrl+Skift + >

Minska indrag på kod 

Kommando + Skift + <

Ctrl+Skift + <

Kontrollera klammerparenteser 

Kommando + '

Ctrl + '

Kodnavigatör

Kommando + Opt + N

Ctrl + Alt + N

Ta bort ord till vänster

Kommando + Delete Ctrl + Backsteg

Ta bort ord till höger

Kommando + Fn + Delete

Ctrl + Delete

Markera rad upp

Skift + Uppil

Skift + Uppil

Markera rad ned

Skift + Nedpil

Skift + Nedpil

Markera tecken åt vänster

Skift + Vänsterpil

Skift + Vänsterpil

Markera tecken åt höger

Skift + Högerpil

Skift + Högerpil

Markera sida upp

Skift + Fn + PgUp Skift + PgUp

Markera sida ned

Skift + Fn + PgDn

Skift + PgDn

Flytta ord åt vänster

Opt + Vänsterpil

Ctrl + Vänsterpil

Flytta ord åt höger

Opt + Högerpil

Ctrl + Högerpil

Flytta till aktuell radstart

Kommando + Vänsterpil

Alt + Vänsterpil

Flytta till aktuellt radslut

Kommando + Högerpil

Alt + Högerpil
Växla radkommentar Kommando + / Ctrl + /
Växla blockkommentar (för PHP- och JS-filer) Kommando + Opt + / Ctrl+Skift + /
Dubbelradmarkering Kommando + D Ctrl + D
Ta bort rad(er) Kommando + Skift + D Ctrl + Skift + D
Hoppa till definition (JS-filer) Kommando + J Ctrl + J
Markera ord åt höger Opt + Skift + Högerpil Ctrl + Skift + Högerpil
Markera ord åt vänster Opt + Skift + Vänsterpil Ctrl + Skift + Vänsterpil
Flytta till början av filen Kommando + Fn + Vänsterpil Ctrl + Home
Flytta till filslut Kommando + Fn + Högerpil Ctrl + End
Markera till början av fil Kommando + Skift + Fn + Vänsterpil Ctrl + Skift + Home
Markera till filslut Kommando + Skift + Fn + Högerpil Ctrl + Skift + End
Gå till källkod Kommando + Opt + ` Ctrl + Alt + `
Helskärm Kommando + Ctrl + F Ej tillämpligt
Stäng fönster Kommando + W Ctrl + W
Avsluta program Kommando + Q Ctrl + Q
Ändra taggtext Kommando + T Ctrl + T
Gå till nästa ord Kommando + Högerpil Ctrl + Högerpil
Gå till föregående ord Kommando + Vänsterpil Ctrl + Vänsterpil
Gå till föregående stycke (designvyn) Kommando + Uppil Ctrl + Uppil
Gå till nästa stycke (designvyn) Kommando + Nedpil Ctrl + Nedpil
Markera till nästa ord Kommando + Skift + Högerpil Ctrl + Skift + Högerpil
Markera från föregående ord Kommando + Skift + Vänsterpil Ctrl + Skift + Vänsterpil
Markera från föregående stycke Kommando + Skift + Uppil Ctrl + Skift + Uppil
Markera till nästa stycke Kommando + Skift + Nedpil Ctrl + Skift + Nedpil
Flytta till nästa egenskapspanel Kommando + Opt + Fn + Nedpil Ctrl + Alt + PgDn
Flytta till föregående egenskapspanel Kommando + Opt + Fn + Uppil Ctrl + Alt + PgUp
Nytt i samma fönster Kommando + Skift + N Ctrl + Skift + N
Lämna stycket Kommando + Retur Ctrl + Retur
Nästa dokument Kommando + ` Ctrl + Tabb
Föregående dokument Kommando + Skift + ` Ctrl + Skift + Tabb
Omslut med # Kommando + Skift + 3 Ctrl + Skift + 3

Kortkommandon för omstrukturering

Åtgärd

Mac

Windows

Byt namn

Kommando + Opt + R

Ctrl + Alt + R

Extrahera till variabel

Kommando + Alt + V

Ctrl + Alt + V

Extrahera till funktion

Kommando + Alt + M

Ctrl + Alt + M

Kortkommandon för filpanelen

Åtgärd

Mac

Windows

Ny fil

Kommando + Skift + N

Ctrl + Skift + N

Ny mapp

Kommando + Opt + Skift + N

Ctrl + Alt + Skift + N

Kortkommandon för Sök och ersätt

Åtgärd

Mac

Windows

Sök i aktuellt dokument

Kommando+F

Ctrl+F

Sök och ersätt i filer

Kommando + Skift + F

Ctrl+Skift+F

Ersätt i aktuellt dokument

Kommando + Alt + F

Ctrl + H

Sök nästa

Kommando + G

F3

Sök föregående

Kommando + Skift + G

Skift + F3

Sök alla och markera

Kommando + Ctrl + G

Ctrl + Skift + F3

Lägg till nästa matchning i markering

Ctrl + Kommando + R

Ctrl + R

Hoppa över och lägg till nästa matchning i markering

Ctrl + Kommando + Opt + R

Ctrl + Alt + R

Kortkommandon för att infoga

Åtgärd

Mac

Windows

Infoga bild

Kommando + Opt + I

Ctrl + Alt + I

Infoga HTML5-video

Kommando + Opt + Skift + V

Ctrl + Alt + Skift + V

Infoga animerad komposition

Kommando + Opt + Skift + E

Ctrl + Alt + Skift + E

Infoga Flash-SWF

Kommando + Opt + F

Ctrl + Alt + F

Infoga radbrytning

Skift + Retur

Skift + Retur

Fast mellanslag (&nbsp)

Kommando + Skift + Blanksteg

Ctrl + Skift + Blanksteg

CSS-kortkommandon

Åtgärd

Mac

Windows

Kompilera CSS-preprocessorer

F9

F9

Lägg till en CSS-väljare eller CSS-egenskap beroende på vilken panel som är i fokus

Kommando + Opt + Skift + =

Ctrl + Alt + Skift + =

Lägg till CSS-väljare

Kommando + Opt + S

Ctrl + Alt + S

Lägg till CSS-egenskap

Kommando + Opt + P

Ctrl + Alt + P

Kortkommandon för stödlinjer, stödraster och linjaler (i designvyn)

Åtgärd

Mac

Windows

Visa stödlinjer

Kommando + ;

Ctrl + ;

Lås stödlinjer

Kommando + Opt + ;

Ctrl + Alt + ;

Fäst mot stödlinjer

Kommando + Skift + ;

Ctrl + Skift + ;

Fäst stödlinjer mot element

Kommando + Skift + G

Ctrl + Skift + G

Visa stödraster

Kommando + Opt + G

Ctrl + Alt + G

Fäst mot stödraster

Kommando + Opt + Skift + G

Ctrl + Alt + Skift + G

Visa linjaler

Kommando + Opt + R

Ctrl + Alt + R

Kortkommandon för förhandsvisning

Åtgärd

Mac

Windows

Förhandsvisa i realtid i webbläsare

Opt + F12

F12

Förhandsgranska i sekundär webbläsare

Skift + F12

Skift + F12

Vyspecifika kortkommandon

Åtgärd

Mac

Windows

Frysa JavaScript (Live-vyn)

F6

F6

Dölj visning av Live-vy

Ctrl + Kommando + H

Ctrl + Alt + H

Växla vy

Ctrl + `

Ctrl + `

Inspektera (Live-vyn)

Opt + Skift + 11

Alt + Skift + F11

Dölj alla visuella hjälpmedel (designvyn)

Kommando + Skift + I

Ctrl + Skift + I

Växla mellan Live-vyn och designvyn

Kommando + Skift + F11

Ctrl + Skift + F11

Kortkommandon för fönster

Åtgärd Mac Windows
Inställningar Kommando + U Ctrl + U
Visa paneler F4 F4
Beteenden Skift + F4 Skift + F4
Kodpanelen Opt + F10 F10
CSS Designer Kommando + F11 Skift + F11
DOM Kommando + F7 Ctrl + F7
Filer F8 F8
Infoga Kommando + F2 Ctrl + F2
Egenskaper Kommando + F3 Ctrl + F3
Utdata Skift + F6 Skift + F6
Sök F7 F7
Fragment Ej tillämpligt Skift + F9
Onlinehjälp om Dreamweaver F1 F1

Kortkommandon för text

Åtgärd

Mac

Windows

Indrag

Kommando + Opt + ]

Ctrl + Alt + ]

Minska indrag

Kommando + Opt + [

Ctrl + Alt + [

Fet

Kommando + B

Ctrl + B

Kursiv

Kommando + I

Ctrl + I

Stavningskontroll

Skift + F7

Skift + F7

Ta bort länk

Kommando + Skift + L

Ctrl + Skift + L

Kortkommandon för förstoring

Åtgärd Mac Windows
Zooma in (design- och Live-vy) Kommando + = Ctrl + =
Zooma ut (design- och Live-vy) Kommando + - Ctrl + -
100 % Kommando + 0 Ctrl + 0
50 % Kommando + Opt + 5 Ctrl + Alt + 5
200 % Kommando + Opt + 2 Ctrl + Alt + 2
300 % Kommando + Opt + 3 Ctrl + Alt + 3
Anpassa efter markering Kommando + Opt + 0 Ctrl + Alt + 0
Anpassa till alla Kommando + Skift + 0 Ctrl + Skift + 0
Anpassa bredd Kommando + Opt + Skift + 0 Ctrl + Alt + Skift + 0
Öka teckensnittsstorlek Kommando + + Ctrl + +
Minska teckensnittsstorlek Kommando + - Ctrl + -
Återställ teckensnittsstorlek Kommando + 0 Ctrl + 0

Kortkommandon för tabeller

Åtgärd

Mac

Windows

Infoga tabell

Kommando + Opt + T

Ctrl + Alt + T

Slå samman celler

Kommando + Opt + M

Ctrl + Alt + M

Dela upp cell

Kommando + Opt + Skift + T

Ctrl + Alt + Skift + T

Infoga rad

Kommando + M

Ctrl + M

Infoga kolumn

Kommando + Skift + A

Ctrl + Skift + A

Ta bort rad

Kommando + Skift + M

Ctrl + Skift + M

Ta bort kolumn

Kommando + Skift + -

Ctrl + Skift + -

Öka kolumnutvidgning

Kommando + Skift + ]

Ctrl + Skift + ]

Minska kolumnutvidgning

Kommando + Skift + [

Ctrl + Skift + [

Kortkommandon för platshantering

Åtgärd

Mac

Windows

Hämta fil

Cmd + Skift + B

Ctrl + Alt + D

Checka ut fil

Opt + Skift + Kommando + D

Ctrl + Alt + Skift + D

Skicka fil

Cmd + Skift + U

Ctrl + Skift + U

Checka in fil

Opt + Skift + Kommando + U

Ctrl + Alt + Skift + U

Kontrollera länkar i hela platsen

Kommando + F8

Ctrl + F8

Visa sidtitlar

Kommando + Skift + T

Ctrl + Skift + T

Skapa en referensmall för den aktuella genvägen

En referensmall är en post för den aktuella genvägen. Informationen sparas i HTML-tabellformat. Du kan visa referensmallen i en webbläsare eller skriva ut den.

 1. Välj Redigera > Kortkommandon (Windows) eller Dreamweaver > Kortkommandon (Macintosh).
 2. Klicka på knappen Exportera uppsättning som HTML, som är den tredje knappen i en uppsättning av fyra högst upp i dialogrutan.
 3. I dialogrutan Spara som öppnas skriver du in namnet på referensmallen och väljer lämplig plats där du vill spara filen.

Anpassa kortkommandon

Använda kortkommandoredigeraren för att skapa egna kortkommandon, inklusive kortkommandon för kodavsnitt. Du kan även ta bort kortkommandon, redigera befintliga kommandon och välja en förinställd uppsättning med kommandon i kortkommandoredigeraren.

Skapa ett kortkommando

Skapa egna kortkommandon, redigera befintliga kommandon eller välj en förinställd uppsättning med kommandon.

 1. Välj Redigera > Kortkommandon (Windows) eller Dreamweaver > Kortkommandon (Macintosh).
 2. Ange något av följande alternativ och klicka på OK:

  Aktuell uppsättning

  Gör att du kan välja en förinställd uppsättning med kortkommandon i Dreamweaver eller någon annan uppsättning som du har definierat. De förinställda uppsättningarna visas högst upp på menyn. Om du t.ex. känner till kortkommandona i HomeSite eller BBEdit så kan du använda dessa kommandon genom att välja motsvarande förinställda uppsättning.

  Kommandon

  Gör att du kan välja en kategori med kommandon som du vill redigera. Du kan t.ex. redigera menykommandon, som t.ex. kommandot Öppna eller kommandon för kodredigering, som t.ex. Kontrollera klammerparenteser.

  Obs!

  Om du vill lägga till eller redigera ett kortkommando för kodavsnitt väljer du Kodavsnitt på snabbmenyn Kommandon.

  Kommandolistan

  Visar kommandon som är kopplade till kategorin som du valde på snabbmenyn Kommandon, tillsammans med tilldelade kortkommandon. I kategorin Menykommandon visas den här listan som en trädvy som återger menystrukturerna. I de övriga kategorierna visas kommandon efter namn (t.ex. Stäng program) i en lista utan inbördes ordning.

  Kortkommandon

  Visar alla kortkommandon som tilldelats det markerade kommandot.

  Lägg till post (+)

  Lägger till ett kortkommando till det aktuella kommandot. Klicka på den här knappen för att lägga till en tom rad i Kortkommandon. Ange en ny tangentkombination och klicka på Ändra för att lägga till ett kortkommando för det här kommandot. Du kan tilldela varje kommando två olika kortkommandon. Om ett kommando redan har två kortkommandon händer ingenting när du klickar på knappen Lägg till post.

  Ta bort post (-)

  Tar bort det markerade kortkommandot från listan med kortkommandon.

  Tangentkombination

  Visar tangentkombinationen som du anger när du lägger till eller ändrar ett kortkommando.

  OnChange

  Lägger till tangentkombinationen som visas i Tangentkombination i listan med kortkommandon eller ändrar det markerade kortkommandot till den angivna tangentkombinationen.

  Duplicera uppsättning

  Fördubblar den aktuella uppsättningen. Ge den nya uppsättningen ett namn. Standardnamnet är den aktuella uppsättningens namn med ordet kopia tillagt.

  Ändra namn på uppsättning

  Byter namn på den aktuella uppsättningen.

  Exportera som HTML-fil

  Sparar den aktuella uppsättningen i ett HTML-tabellformat som gör den enkel att visa och skriva ut. Du kan öppna HTML-filen i webbläsaren och skriva ut kortkommandona som referens.

  Ta bort uppsättning

  Tar bort en uppsättning. (Du kan inte ta bort den aktiva uppsättningen.)

Ta bort ett kortkommando från ett kommando

 1. Välj Redigera > Kortkommandon (Windows) eller Dreamweaver > Kortkommandon (Macintosh).
 2. Välj en kommandokategori på snabbmenyn Kommandon.
 3. I listan Kommandon markerar du ett kommando och markerar sedan ett kortkommando.
 4. Klicka på knappen Ta bort post (-) .

Lägga till ett kortkommando till ett kommando

 1. Välj Redigera > Kortkommandon (Windows) eller Dreamweaver > Kortkommandon (Macintosh).
 2. Välj en kommandokategori på snabbmenyn Kommandon.
 3. Markera ett kommando i listan Kommandon.
  Obs!

  Om du vill lägga till ett kortkommando för ett kodavsnitt väljer du Kodavsnitt på snabbmenyn Kommandon.

  De kortkommandon som tilldelats kommandot visas i Kortkommandon.

 4. Förbered för att lägga till ett kortkommando genom att göra något av följande:
  • Om det redan finns färre än två kortkommandon för kommandot klickar du på knappen Lägg till post (+). En ny, tom rad visas i Kortkommandon och markören flyttas till Tangentkombination.

  • Om kommandot redan har två kortkommandon markerar du ett av dem (det som ska ersättas av det nya kortkommandot). Klicka sedan på Tangentkombination.

 5. Tryck på en tangentkombination. Tangentkombinationen visas i Tangentkombination.
  Obs!

  Om det är problem med tangentkombinationen (om t.ex. tangentkombinationen redan är tilldelad ett annat kommando) visas ett meddelande med en förklaring precis under Kortkommandon och du kan inte lägga till eller redigera kortkommandot.

 6. Klicka på Ändra. Kommandot tilldelas den nya tangentkombinationen.

Redigera ett befintligt kortkommando

 1. Välj Redigera > Kortkommandon (Windows) eller Dreamweaver > Kortkommandon (Macintosh).
 2. Välj en kommandokategori på snabbmenyn Kommandon.
 3. I listan Kommandon markerar du ett kommando och markerar sedan ett kortkommando som du vill ändra.
 4. Klicka på Tangentkombination och ange en ny tangentkombination.
 5. Klicka på knappen Ändra för att ändra kortkommandot.

  Obs!

  Om det är problem med tangentkombinationen (om t.ex. tangentkombinationen redan är tilldelad till ett annat kommando) visas ett meddelande med en förklaring precis under fältet Kortkommandon och du kan inte lägga till eller redigera kortkommandot.

Om kortkommandon och tangentbord som inte kommer från USA

Standardkortkommandona för Dreamweaver fungerar först och främst för amerikanska tangentbord. Tangentbord från andra länder (inklusive de som tillverkats i Storbritannien) kanske inte innehåller de funktioner som behövs för att använda dessa kortkommandon. Om du har ett tangentbord som inte stöder vissa Dreamweaver-aktiverade kortkommandon inaktiverar Dreamweaver deras funktioner.

Om du vill anpassa kortkommandon som fungerar med tangentbord som inte kommer från USA kan du läsa ”Ändra avbildning för kortkommandon” i Utöka Dreamweaver.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?