Användarhandbok Avbryt

Hantera filer och mappar

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen
 19. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel

 

 

Lär dig hur du använder filpanelen för att hantera, överföra och synkronisera filer och mappar mellan lokala och fjärranslutna platser i Dreamweaver. Lär dig även hur automatisk återställning fungerar i Dreamweaver.

På filpanelen i Dreamweaver kan du öppna och hantera filer som är associerade med din plats. Du kan växla mellan FTP-vyn och Git-vyn i filpanelen för att hantera filerna med databaser med en FTP-server eller med Git-databaser.

Om du vill öppna panelen Filer klickar du på Fönster > Filer eller trycker på F8 (Windows) eller Skift-⌘-F (Mac).

Obs!

Om du inte konfigurerar en plats visar filpanelen bara en lista över alla enheter och mappar i ditt system. Du kan bara använda den för att visa filer. Du kan inte skicka filer mellan ett fjärrsystem och ditt lokala system. 

Om du vill veta mer om fördelarna med att konfigurera en plats och få instruktioner om hur du skapar en plats kan du läsa Om Dreamweaver-platser.

Läs vidare för att lära dig använda filpanelen i båda dessa vyer.

Arbeta med filpanelen i FTP-vyn

Du kan använda FTP-vyn för att visa filer och mappar, kontrollera om de är kopplade till en Dreamweaver-plats eller inte, och utföra vanligt filunderhåll, till exempel att öppna och flytta filer. Med filpanelen kan du också hantera och överföra filer till och från en fjärrserver.

När du har konfigurerat en plats i Dreamweaver kan du använda filpanelen på följande sätt:

 • Komma åt platser, en server och lokala enheter
 • Visa filer och mappar
 • Hantera filer och mappar i filpanelen
 • Synkronisera filer och mappar mellan lokala servrar och fjärrservrar

Läs vidare för att lära dig hur du använder filpanelen i FTP-vyn.

Alternativ i filpanelen

I sin enklaste form visar filpanelen en lista över de lokala filerna på din dator. Ju mer du arbetar med filpanelen (konfigurerar en plats, skapar anslutningar till fjärrservrar, aktiverar in- och utcheckning), desto fler alternativ visas i panelen.

Så här ser filpanelen ut:

 • När ingen plats har definierats i Dreamweaver
 • När en plats har definierats men ingen server är definierad
 • När en plats har definierats, serveranslutningar har definierats och incheckning och utcheckning av filer har aktiverats

Information om hur du definierar en plats och en server finns i Om Dreamweaver-platser.

När ingen plats har definierats i Dreamweaver

Så här ser filpanelen ut om ingen plats har definierats i Dreamweaver
Så här ser filpanelen ut om ingen plats har definierats i Dreamweaver

När en plats har definierats men ingen server är definierad

När du definierar en Dreamweaver-plats visas filerna på platsen. Filpanelen innehåller också en knapp, Definiera servrar, som hjälper dig att börja definiera anslutningar till fjärrservrar och testservrar.

Så här ser filpanelen ut när en plats har definierats i Dreamweaver men inga servrar har definierats
Så här ser filpanelen ut när en plats har definierats i Dreamweaver men inga servrar har definierats

När en plats har definierats och servrar har definierats och incheckning och utcheckning är aktiverat

Alla alternativ på filpanelen är tillgängliga när du har definierat en plats och en server. Om du aktiverar in- och utcheckning blir de här alternativen också tillgängliga.

Läs vidare för att ta reda på mer om vad du kan göra i filpanelen.

Mer information om att aktivera in- och utcheckning finns i Checka in och checka ut filer.

Filpanelen när en plats, anslutningar till fjärrservrar och in- och utcheckning har aktiverats
Filpanelen när en plats, anslutningar till fjärrservrar och in- och utcheckning har aktiverats

A. Snabbmenyn Plats B. Filvy C. Ansluta till fjärrserver D. Hämta filer från fjärrserver E. Skicka filer till fjärrserver F. Checka ut filer G. Checka in filer H. Synkronisera med fjärrserver I. Utöka/komprimera J. Uppdatera K. Filaktivitet 

Du kan flytta filpanelen och ange inställningar för den.

Obs!

Knapparna för vyn Platsfiler, vyn Testserver och Synkronisera visas bara i den utökade filpanelen.

Snabbmenyn Plats

Här väljer du en Dreamweaver-plats och visar platsens filer. Du kan också använda menyn Plats för att komma åt alla filer på den lokala hårddisken, ungefär som med Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac).

Filvy

Gör att du kan visa filer som finns i den lokala platsroten, på fjärrservern eller testservern. Välj ett alternativ på snabbmenyn och visa filer i respektive vy.

Ansluta till fjärrserver

(Protokollen FTP, RDS och WebDAV) Ansluter till eller kopplar från fjärrservern. Som standard kopplar Dreamweaver från fjärrplatsen om den har varit inaktiv i mer än 30 minuter (endast FTP). Om du vill ändra tidsgränsen väljer du först Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh), och sedan väljer du Plats i listan med kategorier till vänster.

Hämta filer från fjärrserver

Kopierar de markerade filerna från fjärrplatsen till den lokala platsen (och skriver över en eventuell befintlig lokal kopia av filen). Om Aktivera in- och utcheckning av filer är aktiverad är de lokala kopiorna skrivskyddade. Filerna förblir tillgängliga på fjärrservern så att andra teammedlemmar kan checka ut dem. Om Aktivera in- och utcheckning är inaktiverat har filkopiorna både läs- och skrivbehörigheter.

Skicka filer till fjärrserver

Kopierar de markerade filerna från den lokala platsen till fjärrplatsen.

Checka ut filer

Överför en kopia av filen från fjärrservern till den lokala platsen (och skriver över en eventuell lokal kopia av filen) och markerar filen som utcheckad på servern. Alternativet är inte tillgängligt om Aktivera in- och utcheckning av filer är inaktiverat för den aktuella platsen.

Checka in filer

Överför en kopia av den lokala filen till fjärrservern och gör filen tillgänglig för redigering av andra. Den lokala filen blir skrivskyddad. Alternativet är inte tillgängligt om Aktivera in- och utcheckning av filer är inaktiverat för den aktuella platsen.

Synkronisera med fjärrserver

Synkroniserar filerna mellan de lokala mapparna och fjärrmapparna.

Utöka/Komprimera

Utökar eller komprimerar filpanelen för att visa en eller två paneler. I den utökade vyn finns ytterligare ett alternativ – Visa platsens FTP-logg. När filpanelen är komprimerad visas innehållet på den lokala platsen, fjärrplatsen eller testservern som en lista med filer. När filpanelen är utökad visas den lokala platsen och antingen fjärrplatsen eller testservern.

Uppdatera

Uppdaterar listorna med lokala kataloger och fjärrkataloger. Använd knappen om du vill uppdatera kataloglistorna manuellt när du har avmarkerat Uppdatera den lokala fillistan automatiskt eller Uppdatera fjärrfilslistan automatiskt i dialogrutan Platsdefinition.

Filaktivitet

Visar filaktivitet i bakgrunden.

Visa platsens FTP-logg är tillgängligt om du utökar filpanelen genom att klicka på ikonen Utöka/komprimera.

Visa platsens FTP-logg

Visar filstrukturen på lokala platser och fjärrplatser i panelerna på filpanelen. (En inställning bestämmer vilka platser som visas i den vänstra panelen och den högra panelen.) Vyn Platsfiler är standardvyn för filpanelen.

Obs!

Filerna som Dreamweaver kopierar är de filer som du markerar i den aktiva panelen i filpanelen. Om fjärrpanelen är aktiv kopieras de markerade fjärrfilerna eller testserverfilerna till den lokala platsen. Om den lokala panelen är aktiv kopierar Dreamweaver fjärr- eller testserverversionen av de markerade lokala filerna till den lokala platsen.

Obs!

Filerna som Dreamweaver kopierar är de filer som du markerar i den aktiva panelen i filpanelen. Om den lokala panelen är aktiv kopieras de markerade lokala filerna till fjärrservern eller testservern. Om fjärrpanelen är aktiv kopierar Dreamweaver de lokala versionerna av de markerade fjärrserverfilerna till fjärrplatsen.

Om du skickar en fil som inte finns på fjärrplatsen och Aktivera in- och utcheckning av filer är aktiverad, läggs filen till på fjärrplatsen som ”utcheckad”. Klicka på Checka in filer om du vill lägga till en fil utan utcheckningsstatus.

Visa filer och mappar

Du kan visa filer och mappar i filpanelen, oavsett om de är kopplade till Dreamweaver eller inte. När du visar platser, filer eller mappar i filpanelen kan du ändra storleken på visningsområdet. För Dreamweaver-platser kan du utöka och komprimera filpanelen.

För Dreamweaver-platser kan du också anpassa filpanelen genom att ändra vyn – antingen den lokala platsen eller fjärrplatsen – som visas som standard i den komprimerade panelen. Du kan också byta innehållsvyer i den utökade filpanelen med alternativet Visa alltid.

Sök efter filer på panelen Filer (Mac OS, endast Creative Cloud-användare)

Använd Livesökning för att söka efter filnamn eller text i filer. Den plats du har valt på panelen Filer söks igenom. Om du inte har valt någon plats på panelen visas inte sökalternativet. Mer information finns i Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll.

Ändra storlek på visningsområdet i den utökade filpanelen

Om panelen är utökad i filpanelen (Fönster > Filer) kan du dra fältet som skiljer de två vyerna från varandra om du vill öka eller minska visningsområdet i den högra eller vänstra rutan.

Ändra platsvyn i filpanelen (endast Dreamweaver-platser)

Du kan använda filpanelen för att visa filer som finns på din lokala platsrot, fjärrserver eller testserver.

I den komprimerade filpanelen (Fönster > Filer) väljer du Lokal vy, Fjärrserver eller Testserver på snabbmenyn Platsvy.

Lokal vy visas som standard på menyn Platsvy.

Visa filer på lokal platsrot, fjärr- och testservrar
Visa filer på lokal platsrot, fjärr- och testservrar

Visa filer utanför en Dreamweaver-plats

Navigera i datorn via snabbmenyn Plats på samma sätt som med Utforskaren (Windows) eller Finder (Macintosh).

Arbeta med filer i FTP-vyn

Du kan öppna och byta namn på filer, lägga till, flytta och ta bort filer, samt uppdatera filpanelen när du har gjort ändringar.

För Dreamweaver-platser kan du också se vilka filer (antingen på den lokala platsen eller på fjärrplatsen) som har uppdaterats sedan de överfördes senast.

Öppna en fil

 1. I filpanelen (Fönster > Filer) markerar du en plats på snabbmenyn (där den aktuella platsen, servern eller enheten visas).
 2. Navigera till den fil som du vill öppna.
 3. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på filens ikon.

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) på filens ikon och välj sedan Öppna.

   Dreamweaver öppnar filen i dokumentfönstret.

Skapa en fil eller mapp

 1. Markera en fil eller mapp på filpanelen (Fönster > Filer).

  Dreamweaver skapar den nya filen eller mappen inuti den markerade mappen, eller i samma mapp som den markerade filen.

 2. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) och välj sedan Ny fil eller Ny mapp.
 3. Ange ett namn på den nya filen eller mappen.
 4. Tryck på Retur (Windows och Macintosh).

Ta bort en fil eller mapp

 1. Markera den fil eller mapp som du vill ta bort i filpanelen (Fönster > Filer).
 2. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) och välj sedan Redigera > Ta bort.

Ändra namn på en fil eller mapp

 1. Markera den fil eller mapp som du vill ändra namn på i filpanelen (Fönster > Filer).
 2. Gör något av följande för att aktivera namnet på filen eller mappen:
  • Klicka på filnamnet, gör en paus och klicka sedan igen.

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) på filens ikon och välj sedan Redigera > Ändra namn.

 3. Skriv det nya namnet över det befintliga.
 4. Tryck på Retur (Windows och Macintosh).

Flytta en fil eller mapp

 1. Markera den fil eller mapp som du vill flytta i filpanelen (Fönster > Filer).
 2. Gör något av följande:
  • Kopiera filen eller mappen och klistra sedan in den på en ny plats.

  • Dra filen eller mappen till en ny plats.

 3. Uppdatera filpanelen för att se filen eller mappen på dess nya plats.

Uppdatera filpanelen

Gör något av följande om du vill uppdatera vyn i filpanelen:

 • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) på en fil eller mapp och välj sedan Uppdatera.
 • (Endast Dreamweaver-platser) Klicka på knappen Uppdatera i filpanelens verktygsfält (det här alternativet uppdaterar båda panelerna).
Obs!

Dreamweaver uppdaterar filpanelen när du gör ändringar i något annat program, och återgår sedan till Dreamweaver.

Hitta filer på Dreamweaver-platsen

Med Dreamweaver är det enkelt att söka efter markerade, öppna, utcheckade eller nyligen ändrade filer på platsen. Du kan också söka efter filer som är nyare på den lokala platsen eller på fjärrplatsen.

Söka efter en öppen fil på platsen

 1. Öppna filen i dokumentfönstret.
 2. Välj Plats > Hitta i plats.

  Dreamweaver markerar filen på filpanelen.

  Obs!

  Om den öppna filen i dokumentfönstret inte är en del av den aktuella platsen i filpanelen, försöker Dreamweaver avgöra vilken av Dreamweaver-platserna filen tillhör. Om den aktuella filen endast tillhör en lokal plats, öppnar Dreamweaver den platsen i filpanelen och markerar sedan filen.

Hitta och markera utcheckade filer på en Dreamweaver-plats

Klicka på Alternativ-menyn i det övre, högra hörnet i den komprimerade filpanelen (Fönster > Filer) och välj sedan Redigera > Välj utcheckade filer.

Dreamweaver markerar filerna på filpanelen.

Söka efter en markerad fil på den lokala platsen eller fjärrplatsen

 1. Markera filen i den lokala vyn eller fjärrvyn i filpanelen (Fönster > Filer).
 2. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) och välj sedan Sök i lokal plats eller Hitta på fjärrserver (beroende på var du har markerat filen).

  Dreamweaver markerar filen på filpanelen.

Hitta och markera filer som är nyare på den lokala platsen än på fjärrplatsen

Klicka på Alternativ-menyn i det övre, högra hörnet i den komprimerade filpanelen (Fönster > Filer) och välj sedan Redigera > Välj nyare lokalt.

Dreamweaver markerar filerna på filpanelen.

Hitta och markera filer som är nyare på fjärrplatsen än på den lokala platsen

Klicka på Alternativ-menyn i det övre, högra hörnet i den komprimerade filpanelen (Fönster > Filer) och välj sedan Redigera > Välj nyare fjärr.

Dreamweaver markerar filerna på filpanelen.

Sök efter nyligen ändrade filer på platsen

 1. Klicka på Alternativ-menyn i det övre, högra hörnet i den komprimerade filpanelen (Fönster > Filer) och välj sedan Redigera > Välj nyss ändrade.
 2. Gör något av följande för att ange sökdatum för rapporten:
  • Om du vill skapa en rapport över alla filer som har ändrats under de senaste dagarna, markerar du Filer skapade eller ändrade de senaste och anger ett antal i rutan.

  • Om du vill skapa en rapport över alla filer som har ändrats inom en viss tidsperiod klickar du på alternativknappen Filerna skapade eller ändrade mellan, och anger sedan ett datumintervall.

  Söka efter nyligen ändrade filer
  Söka efter nyligen ändrade filer

 3. (Valfritt) Ange ett användarnamn i rutan Ändrad av om du vill begränsa sökningen till filer som har ändrats av en viss användare mellan de angivna datumen.
  Obs!

  Det här alternativet är endast tillgängligt för rapporter på Contribute-platser.

 4. Markera en alternativknapp för att ange var du vill visa filerna som ingår i rapporten, om det behövs:

  Lokal dator

  om platsen innehåller statiska sidor.

  Testserver

  om platsen innehåller dynamiska sidor.

  Annan plats

  om du vill ange en sökväg i textrutan.

  Obs!

  Det här alternativet förutsätter att du har definierat en testserver i dialogrutan Platsdefinition. Om du inte har definierat en testserver och angett ett URL-prefix för den servern, eller om du kör rapporten för mer än en plats, är det här alternativet inte tillgängligt.

 5. Spara inställningarna genom att klicka på OK.

  Dreamweaver markerar de filer som har ändrats inom den valda tidsramen i filpanelen.

Identifiera och ta bort filer som inte används

Du kan identifiera och ta bort filer som inte längre används av andra filer på platsen.

 1. Välj Plats > Platsalternativ > Kontrollera länkar i hela platsen.

  Dreamweaver kontrollerar alla länkar på platsen och visar de brutna länkarna i resultatpanelen.

 2. Välj Överblivna filer på menyn i panelen Länkkontroll.
  Visa överblivna filer - filer utan inkommande länkar
  Visa överblivna filer - filer utan inkommande länkar

  Dreamweaver visar alla filer utan inkommande länkar. Detta innebär att inga filer på platsen länkar till de här filerna.

 3. Markera filerna du vill ta bort och tryck på Delete.
  Obs!

  Även om ingen annan fil på platsen länkar till de här filerna, kan en del av filerna i listan länka till andra filer. Var försiktig när du tar bort filerna.

Komma åt platser, en server och lokala enheter

Du kan komma åt, ändra och spara filer och mappar på Dreamweaver-platserna, men även filer och mappar som inte är delar av en Dreamweaver-plats. Utöver Dreamweaver-platser kan du komma åt en server, en lokal enhet och skrivbordet.

Innan du kan komma åt en fjärrserver, måste du konfigurera Dreamweaver för att arbeta med den servern.

Obs!

Det bästa sättet att hantera filer är att skapa en Dreamweaver-plats. Mer information om fördelarna med att skapa en plats, och information om hur du skapar en plats, finns i Om Dreamweaver-platser.

Öppna en befintlig Dreamweaver-plats

Välj en plats på menyn (där den aktuella platsen, servern eller enheten visas) i filpanelen (Fönster > Filer).
Öppna en befintlig Dreamweaver-plats
Öppna en befintlig Dreamweaver-plats

Öppna en mapp på en fjärransluten FTP- eller RDS-server

 1. Välj ett servernamn på menyn (där den aktuella platsen, servern eller enheten visas) i filpanelen (Fönster > Filer).
  Obs!

  Servernamn visas för servrar som du har konfigurerat Dreamweaver för att arbeta med.

 2. Navigera till och redigera filer som du gör normalt.

Komma åt en lokal enhet eller skrivbordet

 1. Välj Skrivbord, Lokal disk eller CD-enhet på menyn (där den aktuella platsen, servern eller enheten visas) i filpanelen (Fönster > Filer).
 2. Navigera till en fil och gör sedan något av följande:
  • Öppna filer i Dreamweaver eller något annat program
  • Ändra namn på filer
  • Kopiera filer
  • Ta bort filer
  • Dra filer
   • Om du drar en fil från en Dreamweaver-plats till en annan, eller till en mapp som inte ingår i en Dreamweaver-plats, kopierar Dreamweaver filen till den plats där du släpper den. 
   • Om du drar en fil inom samma Dreamweaver-plats, flyttar Dreamweaver filen till den plats där du släpper den. 
   • Om du drar en fil som inte är en del av en Dreamweaver-plats till en mapp som inte är en del av en Dreamweaver-plats, flyttar Dreamweaver filen till den plats där du släpper den.
  Obs!

  Om du vill flytta en fil som Dreamweaver kopierar som standard, håller du ned Skift-tangenten (Windows) eller Kommando-tangenten (Macintosh) medan du drar. Om du vill kopiera en fil som Dreamweaver flyttar som standard, håller du ned Ctrl-tangenten (Windows) eller Alt-tangenten (Macintosh) medan du drar.

Anpassa den fil- och mappinformation som visas i filpanelen

När du visar en Dreamweaver-plats i filpanelen, visas bara fil- och mappstrukturen som standard. Du kan anpassa utseendet på filpanelen för att visa följande information:

 • Anteckningar
 • Storlek
 • Typ
 • Datum då en fil senast ändrades
 • Utcheckningsinformation
Om du vill visa de här kolumnerna i din filpanelsvy högerklickar du på verktygsfältet och väljer de alternativ som du vill ha.
Visa och dölja fil- och mappinformation i filpanelen
Visa och dölja fil- och mappinformation i filpanelen

Du kan göra ytterligare kolumnanpassning via Hantera platser > Avancerade inställningar > Fillistkolumner:

Anpassa fillistkolumner via Hantera platser > Avancerade inställningar > Fillistkolumner
Anpassa fillistkolumner via Hantera platser > Avancerade inställningar > Fillistkolumner

Ändra ordningen på kolumner

Gå till Hantera platser > Avancerade inställningar > Fillistkolumner, välj ett kolumnnamn och klicka sedan på knappen med upp- eller nedpilen för att ändra den valda kolumnens position.

Obs!

Du kan ändra ordningen på alla kolumner utom Namn, som alltid är den första kolumnen.

Lägga till, ta bort eller ändra kolumninformation

 1. Välj Plats > Hantera platser.
 2. Markera en plats och klicka sedan på Redigera.
 3. Expandera Avancerade inställningar och markera kategorin Fillistkolumner.
 4. Markera en kolumn och klicka på plusknappen (+) för att lägga till en kolumn.

 5. Ange ett namn på kolumnen i rutan Kolumnnamn.
  Lägga till anpassade kolumner
  Lägga till anpassade kolumner

 6. Markera ett värde på Associera med Design Notes-menyn eller skriv in ett eget värde.
  Obs!

  Du måste associera en ny kolumn med en Design Note, så att det finns data att visa i filpanelen.

 7. Välj en justering för att bestämma hur texten ska justeras i kolumnen.
 8. Markera eller avmarkera Visa för att visa eller dölja kolumnen.
 9. Markera Dela med alla användare på denna plats om du vill dela kolumnen med alla användare som är anslutna till fjärrplatsen.

Om du vill ta bort en kolumn markerar du den och klickar på minusknappen (-). 

Obs!

Kolumnen tas bort omedelbart och utan bekräftelse, så kontrollera att du verkligen vill ta bort kolumnen innan du klickar på minusknappen (-).

Sortera kolumner i filpanelen

Klicka på rubriken för den kolumn du vill sortera i filpanelen.

Obs!

Klicka på rubriken igen om du vill kasta om ordningen (stigande eller fallande) som Dreamweaver sorterar kolumnen med.

Automatisk återställning av filer

Om Dreamweaver avslutas oväntat på grund av systemfel, strömavbrott eller andra problem, kan du återställa ändringar i de filer du arbetade med och som inte sparats.

Funktionen för automatisk återställning säkerhetskopierar automatiskt filer som inte har sparats i Dreamweaver. Om Dreamweaver kraschar visas följande dialogruta nästa gång Dreamweaver startar.

Obs!

Din fil måste ha sparats minst en gång för att Dreamweaver ska kunna återställa den.

Automatisk återställning i Dreamweaver
Automatisk återställning i Dreamweaver

När du startar Dreamweaver efter en krasch kan du välja att återställa eller ta bort de senaste ändringarna av en fil:

 • Återställ – Välj det här alternativet om du vill öppna den automatiskt sparade versionen av filen
 • Ta bort – Välj det här alternativet om du vill öppna den senast sparade versionen av filen
Obs!

Dreamweaver sparar filer automatiskt ungefär var femte sekund (beroende på operativsystemet).

Arbeta med filpanelen i Git-vyn

Med Git-vyn i filpanelen kan du ansluta till Git-databaser och hantera filer med Git. Filpanelen fungerar som ett gränssnitt där du kan utföra åtgärder som implementera, mellanlagra, ta bort från mellanlagring, lägga till i gitignore osv.

Du kan använda Git-vyn för att utföra följande åtgärder:

 • Visa filer i Git databaser som är associerade med en plats
 • Synkronisera filer och mappar mellan din lokala databas och Git
 • Visa ej spårade, mellanlagrade och implementerade filer
 • Åtkomst till Git-terminalen

Du kan även initiera en Git-databas från den här panelen, ifall det inte redan har gjorts. När du skapar en plats i Dreamweaver kan du koppla en Git-databas till din webbplats. Om du inte redan gjort detta när platsen skapades kan du initiera en Git-databas på filpanelen.

Om du vill initiera en databas klickar du på Initiera Git på filpanelen. Filerna som är kopplade till din plats blir omedelbart synliga i Git-vyn, tillsammans med deras status.

Initiera Git-databaser från filpanelen
Initiera Git-databaser från filpanelen

Visa status för filer

Du kan visa status för filerna som är kopplade till en Git-databas från filpanelen. När du initierar en Git-databas är de filerna grönmarkerade. Det innebär att filerna inte är spårade och ännu inte finns i Git.

När du implementerar en fil blir filen vitmarkerad på filpanelen. Detta innebär att filen har implementerats i den Git-databas du har valt. 

När du redigerar och sparar en fil efter implementeringen ändras filens färg till gult på filpanelen. Detta indikerar att filerna i din lokala databas och i Git-databasen inte är synkroniserade.

Läs Använda Git för versionskontroll om du vill lära dig mer om arbetsflödet för versionskontroll.

Skapa och hantera grenar

Du kan skapa och hantera grenar lokalt genom att använda filpanelen. Om du vill skapa en gren väljer du listrutan högst upp på panelen. Klicka på Hantera grenar och klicka på plustecknet (+) i dialogrutan Hantera grenar.

Du kan välja din ursprungliga gren och skapa en ny gren. Du kan även ta bort en gren och slå samman en gren med en annan.

Om du vill veta mer om hantering av lokala grenar med filpanelen, se Skapa och hantera grenar.

Utför grundläggande Git-åtgärder

Förutom att initiera och hantera grenar kan du även utföra olika Git-åtgärder på filpanelen. Markera en fil på filpanelen, högerklicka och gör något av följande:

 • Klicka på Lägg till i .gitignore för att lägga till markerad fil/filer i mappen gitignore. Dessa filer kommer inte att behandlas av Git, och inga åtgärder kan utföras med de filerna.
 • Klicka på Ta bort från .gitignore för att ta bort en fil från mappen gitignore.
 • Klicka på Mellanlagra för att mellanlagra den markerade filen. Mellanlagring är ett steg innan en fil implementeras i Git.
 • Klicka på Ta bort från mellanlagring för att ta bort en fil.
 • Klicka på Mellanlagra alla för att mellanlagra alla filer i databasen.
 • Klicka på Ta bort alla från mellanlagring för att ta bort filerna i databasen från mellanlagring.
 • Klicka på Diff för att visa ändringar i filen mellan den föregående implementeringen och den aktuella versionen.
 • Klicka på Filhistorik för att visa ändrings- och implementeringshistoriken för den markerade filen.
 • Klicka på Återställ fil för att ta bort alla ändringar som gjorts i filen och återställa till den föregående implementerade versionen.
 • Klicka på Implementera alla mellanlagrade för att implementera filer du har mellanlagrat från den här databasen.
Utför Git-åtgärder på filpanelen
Utför Git-åtgärder på filpanelen

Läs Använda Git i Dreamweaver om du vill veta mer om dessa åtgärder och om hur Git används i Dreamweaver.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online