Användarhandbok Avbryt

Återanvända kod med fragment

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Lär dig använda kodfragment i Dreamweaver på panelen Kodfragment, och återanvänd kod på dina olika Dreamweaver-webbplatser.

Om du märker att du upprepar kodblock flera gånger kan du använda kodfragment för att göra kodskrivandet snabbare. Skriv koden en gång, spara den som ett fragment och dubbelklicka sedan på den i fragmentpanelen för att infoga den på flera platser.

Fragment som skapats med hjälp av fragmentpanelen är inte platsspecifika. Därför kan de återanvändas på olika platser. Du kan också använda fragment på olika enheter och även på olika versioner av Dreamweaver med hjälp av synkroniseringsinställningar.

I Dreamweaver finns redan många kodfragment. Du kan också skapa egna kodfragment och spara dem.

Hur använder du ett fragment på bästa sätt?

Bläddra igenom följande användningsområden och se var du kan använda fragment i ditt arbetsflöde:

 • Om du arbetar i ett företag som följer vissa designstandarder, eller om du är frilansare och arbetar med flera projekt, kan du använda kodfragment för att få en enhetlig design. Du lagrar bara vanliga kodavsnitt som fragment och infogar dem sedan i koden.
 • Om du måste definiera, behålla och tillämpa vissa kodningsstandarder är kodfragmenten praktiska.
 • Manuell kodning av responsiva element på en webbsida kan vara tidskrävande. Använd några fragment från avsnitten Bootstrap eller Responsiv_design_kodfragment i panelen Fragment (till exempel ett kodfragment för en responsiv tabell). Med ett enda klick har du infogat nästan 20 rader kod för den responsiva tabellen.
  Redigera tabellen efter behov. Du kan sammanfoga kolumner eller rader, lägga till kolumner eller rader, utforma den som du vill och sedan markera koden och spara den som ett nytt fragment som du kan återanvända på andra sidor som du skapar. Mer information om hur du skapar kodfragment finns i Skapa fragment.
 • JavaScript-beteenden, CSS-effekter och CSS-format passar också bra för återanvändning av kod.

Fragmentpanelen

I Dreamweaver kan du hantera kodfragment med hjälp av fragmentpanelen (Fönster > Fragment).

En fragmentpanel är som en samling kodavsnitt.

Panelen Kodfragment i Dreamweaver
Panelen Kodfragment i Dreamweaver

Vad du kan göra med fragmentpanelen

Du kan göra följande med hjälp av fragmentpanelen.

Infoga fragment

Utöka mapparna för att gå till ett kodfragment och dubbelklicka sedan på det, eller klicka på ikonen Infoga om du vill infoga fragmentet vid markören. Om du vill radbryta befintlig text i ett kodfragment markerar du texten och infogar sedan fragmentet. Texten radbryts i kodfragmentet. Mer information finns i Infoga fragment.

Skapa fragmentmappar

Ha fragmenten i mappar med en intuitiv namnkonvention så blir de enklare att hantera. Klicka på ikonen Ny mapp om du vill skapa en fragmentmapp. En ny fragmentmapp skapas i en markerad nod. Om du vill ändra fragmentmappens plats drar du den bara till önskad plats. Mer information finns i Skapa fragmentmappar

Skapa fragment

Använd de medföljande fragmenten och redigera dem för att skapa egna kodfragment. Du kan även skapa egna fragment från grunden och sedan spara dem i fragmentpanelen och återanvända dem. Mer information finns i Skapa fragment.

Redigera fragment

Om du vill redigera ett befintligt kodavsnitt markerar du det och klickar på ikonen Redigera. Mer information finns i Redigera fragment.

Ta bort fragment

Ta bort fragment som du inte längre behöver. Om du vill ta bort ett fragment markerar du det och klickar på ikonen Ta bort.

Byta namn på fragment

Om du vill byta namn på ett fragment högerklickar du på fragmentet för att öppna snabbmenyn. Välj Byt namn på fragment och ange sedan ett nytt namn för fragmentet.

Lägga till/redigera utlösare

Utlösare gör att du kan skapa intuitiva kortkoder som du kan ange. Då behöver du inte navigera till ett visst fragment i fragmentpanelen och sedan infoga det. Om du har definierat utlösare placerar du markören på önskad plats i koden. Ange sedan utlösartexten och tryck på Tabb. Kodfragmentet infogas i koden. Mer information finns i Lägga till utlösare och infoga fragment med hjälp av utlösare.

Infoga fragment

Du kan infoga kodfragment i koden där markören är placerad.

 1. Placera markören vid den insättningspunkt där du vill infoga kodfragmentet.

 2. I panelen Fragment (Fönster > Fragment) dubbelklickar du på fragmentet eller så klickar du på ikonen Infoga längst ned i fragmentpanelen.

  Du kan även högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) på kodfragmentet och sedan välja Infoga på snabbmenyn.

Obs!

Om du har definierat utlösare placerar du markören på önskad plats i koden. Ange sedan utlösartexten och tryck på Tabb. Kodfragmentet infogas i koden. Mer information finns i Lägga till utlösare och infoga fragment med hjälp av utlösare.

Obs!

Om du vill se hur ett kodfragment ser ut infogar du fragmentet i designvyn.

Skapa fragment

 1. I panelen Fragment klickar du på ikonen Nytt fragment längst ned i panelen.

 2. Skriv in ett namn på kodfragmentet.

  Obs!

  Namn på kodfragment får inte innehålla tecken som är ogiltiga i filnamn, t.ex. snedstreck (/ eller \), specialtecken eller citattecken (”).

 3. (Valfritt) Skriv in en textbeskrivning för fragmentet.

  En textbeskrivning gör det lättare för andra gruppmedlemmar att identifiera och använda fragmentet.

  Om du skapar ett kodfragment med en bra beskrivning blir det lättare att identifiera och återanvända det
  Om du skapar ett kodfragment med en bra beskrivning blir det lättare att identifiera och återanvända det

  Obs!

  Du kan också skapa utlösare för att lägga till fragment i koden. Mer information finns i Lägga till utlösare och infoga fragment med hjälp av utlösare.

 4. Klicka på OK.

Redigera fragment

Om du vill ändra ett befintligt fragment kan du:

 • Högerklicka på fragmentet och öppna dialogrutan Redigera fragment
 • Markera fragmentet och klicka på ikonen Redigera fragment längst ned i panelen

När du redigerar ett fragment uppdateras inte förekomster av fragmentet som finns i dokumentet.

Du kan redigera alla fält i dialogrutan Fragment, till exempel namn, beskrivning, utlösare och kod.

Skapa fragmentmappar

 1. I panelen Fragment klickar du på ikonen Ny fragmentmapp längst ned i panelen.

 2. Dra kodfragmenten till den nya mappen eller andra mappar efter behov.

Lägga till utlösare och infoga fragment med hjälp av utlösare

Använd utlösare för att snabbt lägga till kodfragment.

Tilldela först utlösare till alla de fragment du använder ofta. I kodvyn anger du sedan utlösartexten och trycker på Tabb. Dreamweaver lägger då till fragmentet där markören är placerad.

 1. I panelen Fragment högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Macintosh) du och väljer Lägg till utlösare.

  Välj Lägg till utlösare på panelen Kodfragment
  Välj Lägg till utlösare på panelen Kodfragment

 2. Ange den obligatoriska texten i utlösarfältet.

  I bilden nedan har ett kodfragment för att skapa en mailto-länk tilldelats en utlösare för mailto. Då blir det enklare att komma ihåg. Gör utlösarna enkla, korta och intuitiva.

  Ange text i fältet Utlös vid
  Ange text i fältet Utlös vid

  Obs!

  Utlösare får inte innehålla några specialtecken (förutom understreck). Samma utlösare får inte heller användas för två olika fragment.

 3. Om du vill lägga till fragment i koden med hjälp av utlösare anger du utlösartexten (i kodvyn) och trycker på Tabb för att infoga fragmentet i koden.

Distribuera fragment på flera enheter

Med hjälp av Dreamweavers funktion för molnsynkronisering kan du synkronisera fragment mellan två olika datorer.

Använd Dreamweavers funktion för att synkronisera inställningar och överför skapade fragment från en instans av Dreamweaver till en annan dator som kör Dreamweaver (till exempel installationer av Dreamweaver både hemma och på jobbet). 

Så här synkroniserar du inställningar:

 1. Klicka på Redigera > Inställningar.

 2. Klicka på Synkronisera inställningar nu i avsnittet Synkronisera inställningar.

  Inställningarna sparas i molnet. Nästa gång du startar Dreamweaver importeras de här inställningarna. Lokala inställningar åsidosätts av de inställningar som importeras från molnet.

  Dina fragment och alla övriga inställningar synkroniseras.

  Mer information om synkroniseringsinställningar finns i Synkronisera inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud.

Obs!

Om du synkroniserar inställningar ofta kan du aktivera automatisk synkronisering genom att klicka på Aktivera automatisk synkronisering i avsnittet Synkronisera inställningar i inställningspanelen. Alla ändringar i inställningarna sparas automatiskt i molnet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto