Skapa ändringsbara regioner i mallar

Lär dig hur du skapar och tar bort ändringsbara regioner i mallar i Dreamweaver.

Redigerbara mallområden styr vilka områden på en mallbaserad sida som en användare kan redigera. Innan du infogar en ändringsbar region sparar du dokumentet som du arbetar i som en mall.

Obs!

Om du infogar en ändringsbar region i ett dokument istället för i en mall visas en varning om att dokumentet automatiskt kommer att sparas som en mall.

Du kan placera ett redigerbart område varsomhelst på din sida, men tänk på följande om du gör en tabell redigerbar:

Du kan markera en hel tabell eller en enskild tabellcell som redigerbar, men du kan inte markera flera tabellceller som ett enda redigerbart område. Om en <td>-tagg är markerad inkluderar den ändringsbara regionen runt cellen. Om inte, påverkar den ändringsbara regionen endast innehållet inuti cellen.

 1. Gör något av följande för att markera området i dokumentfönstret:
  • Markera texten eller innehållet som du vill ange som en ändringsbar region.

  • Placera insättningspunkten där du vill infoga en ändringsbar region.

 2. Infoga en ändringsbar region genom att göra något av följande:
  • Välj Infoga > Mall > Ändringsbar region.

  • Välj Ändringsbar region i kategorin Mallar på panelen Infoga.

 3. Ange ett unikt namn på området i rutan Namn. (Du kan inte använda samma namn på mer än ett område i en viss mall.)
  Obs!

  Använd inte specialtecken i rutan Namn.

 4. Klicka på OK. den ändringsbara regionen är inom en markerad rektangulär kontur i mallen, med markeringsfärgen som är angiven i inställningarna. Om du infogar ett tomt redigerbart område i dokumentet visas även namnet på området inuti området.

Markera ändringsbara regioner

Du kan enkelt identifiera och markera mallområden i både malldokumentet och mallbaserade dokument.

Markera en ändringsbar region i dokumentfönstret

 1. Klicka på den ändringsbara regionen i kodvyn.

Leta reda på en ändringsbar region och markera det i dokumentet

 1. Välj Verktyg > Mallar och markera sedan namnet på regionen i listan längst ned i den undermenyn.

  Hitta ändringsbara regioner
  Hitta ändringsbara regioner

  Obs!

  Redigerbara områden som finns inuti en upprepad region visas inte på menyn. Du måste leta reda på dessa områden genom att leta efter streckade kanter i dokumentfönstret.

  den ändringsbara regionen är markerat i dokumentet.

Ta bort en ändringsbar region

Om du har markerat ett område i mallfilen som redigerbart och du vill låsa det (göra det icke-redigerbart i mallbaserade dokument) igen använder du kommandot Ta bort mallkod.

 1. Markera den ändringsbara regionen genom att klicka på fliken i taggen för den ändringsbara regionen längst ned på sidan.

 2. Gör något av följande:
  • Välj Verktyg > Mallar > Ta bort mallkod.

   Området är inte längre redigerbart.

Ändra namnet på en ändringsbar region

När du har infogat en ändringsbar region kan du ändra dess namn senare.

 1. Markera den ändringsbara regionen som du vill ändra i kodvyn.

 2. Markera taggen för den ändringsbara regionen i rutan längst ned. Högerklicka och välj snabbredigeraren.

  Du kan enkelt ändra namnet på den ändringsbara regionen i dialogrutan som visas.

  Välj snabbredigeraren
  Välj snabbredigeraren

 3. Tryck på Retur (Windows och Macintosh).
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto