Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar en del av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Funktionen Visa Live Data används inte i Dreamweaver CS5. Den har ersatts av den effektivare Live-vyfunktionen.

När du vill visa data i Live-vyn måste du göra följande:

 • Definiera en mapp för bearbetning av dynamiska sidor (till exempel en rotmapp på en ColdFusion-server på din dator eller en fjärrdator).

  Om ett felmeddelande visas på sidan när du öppnar Live-vyn kontrollerar du att webb-URL:en i dialogrutan Platsdefinition är korrekt.

 • Kopiera alla tillhöriga filer (om det finns några) till mappen.

 • Lägg till eventuella parametrar som användaren normalt skulle ange till sidan.

Visa sidan med aktuella data i Live-vyn

 1. Öppna dialogrutan för Live-inställningar (Visa > Live-visningsalternativ > Inställningar för HTTP-begäran).

 2. Klicka på plusknappen (+) i området URL-begäran och ange de parametrar som krävs för att sidan ska fungera.

 3. Ange ett namn och ett testvärde på samtliga parametrar.

 4. I snabbmenyn Metod väljer du den HTML-formulärmetod som förväntas för sidan: POST eller GET.

 5. Spara sidans inställningar genom att välja Spara inställningar för detta dokument och klicka på OK.

  Obs!

  Om du vill kunna spara inställningarna måste du aktivera Design Notes (Arkiv > Design Notes).

Felsök livedata i Live-vyn

Många problem med att visa direktdata i Live-vyn kan bero på att värden saknas eller är felaktiga i dialogrutan Platsdefinition (Plats > Redigera platser).

Kontrollera inställningarna för den server som du har angett som testserver. Du måste ange en mapp som kan behandla dynamiska sidor när du ombeds ange en servermapp eller rotkatalog i dialogrutan Platsdefinition. Här är ett exempel på en lämplig servermapp om du kör IIS eller PWS på hårddisken:

C:\Inetpub\wwwroot\mittprogram\

Kontrollera att det finns en Webb-URL-ruta med en URL som motsvarar (mappar till) servermappen. Om du exempelvis har PWS eller IIS igång på den lokala datorn har följande fjärrmappar dessa webb-URL:er:

I fjärrmappen

Webb-URL

C:\Inetpub\wwwroot\

http://localhost/

C:\Inetpub\wwwroot\mittprogram\

http://localhost/myapp/

C:\Inetpub\wwwroot\fs\planes

http://localhost/fs/planes

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy