Exportera och importera redigerbart innehåll som XML i Dreamweaver. Lär dig att exportera mallbaserat innehåll från en plats till en annan.

Du kan tänka dig ett dokument som är baserat på en mall som att det innehåller data som utgörs av namn-värde-par. Varje par består av namnet på ett redigerbart område och innehållet i det området.

Du kan exportera namn-värde-paren till en XML-fil så att du kan arbeta med data utanför Dreamweaver (t.ex. i en XML-redigerare eller textredigerare eller ett databasprogram). Om du har ett XML-dokument som är rätt strukturerat kan du importera data från det till ett dokument som är baserat på en Dreamweaver-mall.

Exportera redigerbara områden i ett dokument som XML

 1. Öppna ett mallbaserat dokument som innehåller redigerbara områden.
 2. Välj Arkiv > Exportera > Malldata som XML.
 3. Välj ett av teckenalternativen:
  • Om mallen innehåller upprepade regioner eller mallparametrar väljer du Använd XML-tagg som är standard för Dreamweaver.

  • Om mallen inte innehåller upprepade regioner eller mallparametrar väljer du Använd namn på redigerbara områden som XML-taggar.

 4. Klicka på OK.
 5. I dialogrutan som visas väljer du en plats för mappen, anger ett namn på XML-filen och klickar sedan på Spara.

  En XML-fil som innehåller materialet från dokumentets parametrar och redigerbara områden skapas, inklusive redigerbara områden inuti upprepade regioner eller valfria regioner. XML-filen inkluderar namnet på den ursprungliga mallen samt namnet och innehållet i varje mallområde.

  Obs!

  Innehåll i de områden som inte kan redigeras exporteras inte till XML-filen.

Importera XML-innehåll

 1. Välj Arkiv > Importera > XML till mall.
 2. Markera XML-filen och klicka sedan på Öppna.

  Dreamweaver skapar ett nytt dokument som är baserat på mallen som angavs i XML-filen. Innehållet i varje redigerbart område i det dokumentet fylls i med data från XML-filen. Det resulterande dokumentet visas i ett nytt dokumentfönster.

  Obs!

  Om XML-filen inte konfigureras exakt på det sätt som Dreamweaver förväntat kan du inte importera dessa data. En lösning på problemet är att exportera en XML-fil från Dreamweaver, så att du har en XML-fil med exakt rätt struktur. Kopiera sedan data från den ursprungliga XML-filen till den exporterade XML-filen. Resultatet är en XML-fil med rätt struktur som innehåller rätt data och är klar att importeras.

Exportera en plats utan mallkod

Du kan exportera mallbaserade dokument på en plats till en annan utan att inkludera mallkoden.

 1. Välj Verktyg > Mallar > Exportera utan taggar.

 2. I rutan Mapp anger du sökvägen till mappen som du vill exportera filen till eller klickar på Bläddra och väljer mappen.

  Obs!

  Du måste välja en mapp utanför den aktuella platsen.

 3. Om du vill spara en XML-version av exporterade mallbaserade dokument väljer du Behåll filer med malldata.
 4. Om du vill uppdatera ändringar i tidigare exporterade filer väljer du Extrahera endast ändrade filer och klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy