Stavningskontrollera en webbsida

Använd kommandot Kontrollera stavning om du vill kontrollera stavningen på den aktuella Dreamweaver-webbsidan.

Använd Stavningskontroll om du vill kontrollera stavningen i det aktuella dokumentet.

Dokumentet måste vara en webbsida (till exempel en HTML-, ColdFusion- eller PHP-sida).

Stavningskontrollen fungerar inte på textfiler och XML-filer.

När du använder Stavningskontroll hoppar den över HTML-taggar och attribut.

Obs!

Du kan bara stavningskontrollera den fil som är öppen i dokumentfönstret i Dreamweaver. Det går inte att stavningskontrollera webbplatsens samtliga filer samtidigt.

Om du inte väljer något annat används stavningsordlistan för amerikansk engelska. Du kan byta ordlista genom att välja Redigera > Inställningar > Allmänt (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar > Allmänt (Macintosh) och sedan välja den ordlista du vill använda på popup-menyn Stavningsordlista.

 1. Välj Verktyg > Stavningskontroll eller tryck på Skift+F7.

  När Dreamweaver stöter på ett okänt ord visas dialogrutan Stavningskontroll.

 2. Välj alternativ beroende på hur du vill att skillnader ska hanteras.

  Lägg till i Personlig

  Innebär att det okända ordet läggs till i din egen ordlista.

  Ignorera

  Innebär att det okända ordet ignoreras temporärt.

  Ändra

  Gör att den här förekomsten av det okända ordet ersätts med den text som du skriver i textrutan Ändra till eller med det du väljer i listan Förslag.

  Ignorera alla

  Innebär att alla förekomster av ordet ignoreras.

  Ändra alla

  Gör att alla förekomster av det okända ordet ersätts på samma sätt.

Obs!

Det går inte att ta bort poster som har lagts till i personliga kataloger i Dreamweaver.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto