Användarhandbok Avbryt

Redigera, uppdatera och ta bort mallar

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Lär dig hur du redigerar, uppdaterar och tar bort mallar i Dreamweaver och uppdaterar mallar i en Contribute-plats.

När du gör ändringar i och sparar en mall uppdateras alla dokument som är baserade på den mallen. Du kan även uppdatera ett mallbaserat dokument eller hela webbplatsen manuellt vid behov.

Obs!

Om du vill redigera en mall för en Contribute-plats måste du använda Dreamweaver. Du kan inte redigera mallar i Contribute.

Använd kategorin Mallar i resurspanelen för att hantera befintliga mallar, inklusive byta namn på mallfiler och ta bort mallfiler.

Du kan utföra följande uppgifter för mallhantering via resurspanelen:

 • Skapa en mall

 • Redigera och uppdatera mallar

 • Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument

Dreamweaver kontrollerar mallens syntax när du sparar en mall, men det kan vara bra att kontrollera syntaxen manuellt när du redigerar mallen.

Öppna en mall för redigering

Du kan öppna en mallfil direkt för redigering eller så kan du öppna ett mallbaserat dokument och sedan öppna den bifogade mallen för redigering.

När du gör en ändring i en mall får du en fråga från Dreamweaver om du vill uppdatera dokumenten som är baserade på mallen.

Obs!

Du kan även uppdatera dokumenten manuellt med malländringar vid behov.

Öppna och redigera en mallfil

 1. I resurspanelen (Fönster > Resurser) väljer du ikonen Mallar till vänster i panelen.

  I resurspanelen visas en lista med alla tillgängliga mallar för platsen och en förhandsvisning av den markerade mallen visas.

 2. Gör något av följande i listan med tillgängliga mallar:
  • Högerklicka på mallen och klicka på Redigera.
  • Dubbelklicka på namnet på mallen som du vill redigera.
  • Markera en mall som du vill redigera och klicka sedan på knappen Redigera längst ned i resurspanelen.
 3. Spara mallen. Du får en fråga från Dreamweaver om du vill uppdatera sidorna baserat på mallen.
 4. Klicka på Uppdatera för att uppdatera alla dokument som är baserade på den ändrade mallen. Klicka på Uppdatera inte om du inte vill uppdatera dokumenten som är baserade på den ändrade mallen.

  Dreamweaver visar en logg som anger att filerna har uppdaterats.

Öppna och ändra mallen som är kopplad till det aktuella dokumentet

 1. Öppna det mallbaserade dokumentet i dokumentfönstret.
 2. Välj Verktyg > Mallar > Öppna bifogad mall.

 3. Ändra innehållet i mallen.
  Obs!

  Om du vill ändra sidegenskaperna för mallen väljer du Arkiv > Sidegenskaper. (Dokument som är baserade på en mall ärver mallens sidegenskaper)

 4. Spara mallen. Du får en fråga från Dreamweaver om du vill uppdatera sidorna baserat på mallen.
 5. Klicka på Uppdatera för att uppdatera alla dokument som är baserade på den ändrade mallen. Klicka på Uppdatera inte om du inte vill uppdatera dokumenten som är baserade på den ändrade mallen.

  Dreamweaver visar en logg som anger att filerna har uppdaterats.

Byta namn på en mall

 1. I resurspanelen (Fönster > Resurser) väljer du ikonen Mallar till vänster i panelen.

 2. Klicka på mallens namn för att markera det.
 3. Klicka på namnet igen så att texten är markerad och ange sedan ett nytt namn.

  Det här sättet att byta namn fungerar på samma sätt som när du byter namn på en fil i Utforskaren (Windows) eller Finder (Macintosh). Precis som i Utforskaren och Finder ska du se till att göra korta pauser mellan klicken. Dubbelklicka inte på namnet eftersom det öppnar mallen för redigering.

 4. Klicka i ett annat område i resurspanelen eller tryck på Enter (Windows) eller Retur (Macintosh) för att ändringen ska träda i kraft.

  Du får en fråga om du vill uppdatera dokumenten som är baserade på den här mallen.

 5. Om du vill uppdatera alla dokument på webbplatsen som är baserade på den här mallen klickar du på Uppdatera. Klicka på Uppdatera inte om du inte vill uppdatera något dokument som är baserat på den här mallen.

Ändra en mallbeskrivning

Mallbeskrivningen visas i dialogrutan Nytt dokument när du skapar en sida från en befintlig mall.

 1. Välj Verktyg > Mallar > Beskrivning.

 2. Redigera beskrivningen i dialogrutan Mallbeskrivning och klicka på OK.

Uppdatera dokument som är baserade på mallar manuellt

När du gör en ändring i en mall får du en fråga från Dreamweaver om du vill uppdatera dokumenten som är baserade på mallen, men du kan uppdatera det aktuella dokumentet eller hela webbplatsen manuellt om du vill. Att uppdatera mallbaserade dokument manuellt är detsamma som att lägga till dem manuellt.

Lägga till malländringar i det aktuella mallbaserade dokumentet

 1. Öppna dokumentet i dokumentfönstret.
 2. Välj Verktyg > Mallar > Uppdatera aktuell sida.

  Dreamweaver uppdaterar dokumentet med eventuella malländringar.

Uppdatera hela webbplatsen eller alla dokument som använder en angiven mall

Du kan uppdatera alla sidor på webbplatsen eller bara uppdatera sidorna för en viss mall.

 1. Välj Verktyg > Mallar > Uppdatera sidor.

 2. Gör något av följande på menyn Sök i:
  • Om du vill uppdatera alla filer på den markerade webbplatsen till sina motsvarande mallar väljer du Hela platsen och markerar sedan webbplatsens namn på snabbmenyn bredvid.

  • Om du vill uppdatera filer för en viss mall väljer du Filer som använder och väljer sedan namnet på mallen på snabbmenyn bredvid.

  Uppdatera dokument i mallar
  Uppdatera dokument i mallar

 3. Se till att Mallar är markerat i alternativet Uppdatera.
 4. Om du inte vill se en logg med filer som Dreamweaver uppdaterar avmarkerar du alternativet Visa logg. Annars låter du alternativet vara markerat.
 5. Klicka på Börja för att uppdatera filerna så som angivits. Om du markerade alternativet Visa logg visar Dreamweaver information om filerna som det försöker uppdatera, inklusive information om de uppdaterades ordentligt.
 6. Klicka på Stäng.

Uppdatera mallar på en Contribute-plats

Contribute-användare kan inte göra ändringar i en Dreamweaver-mall. Du kan dock använda Dreamweaver för att ändra en mall för en Contribute-plats.

Tänk på detta när du uppdaterar mallar på en Contribute-plats:

 • Contribute hämtar bara nya och ändrade mallar från webbplatsen när Contribute startas och när en Contribute-användare ändrar sin anslutningsinformation. Om du gör ändringar i en mall medan en Contribute-användare redigerar en fil som är baserad på den mallen kommer användaren inte att se ändringarna i mallen förrän han/hon startar om Contribute.

 • Om du tar bort ett redigerbart område från en mall kan en Contribute-användare som redigerar en sida som är baserad på den mallen bli fundersam på vad som ska göras med innehållet som fanns i det redigerbara området.

Om du vill uppdatera en mall på en Contribute-plats följer du dessa steg.

 1. Öppna Contribute-mallen i Dreamweaver, redigera den och spara den sedan. Anvisningar finns i Öppna en mall för redigering.
 2. Meddela alla Contribute-användare som arbetar med platsen om att de ska starta om Contribute.

Ta bort en mallfil

 1. I resurspanelen (Fönster > Resurser) väljer du ikonen Mallar till vänster i panelen.

 2. Klicka på mallens namn för att markera det.
 3. Klicka på knappen Ta bort  längst ned i panelen och bekräfta sedan att du vill ta bort mallen.
  Obs!

  När du har tagit bort en mallfil kan du inte hämta den. Mallfilen är borttagen från din webbplats.

  Dokument som är baserade på en borttagen mall är inte bortkopplade från mallen. De behåller strukturen och de redigerbara områden som mallfilen hade innan den togs bort. Du kan konvertera ett sådant dokument till en HTML-fil utan redigerbara eller låsta områden.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto