Redigera, uppdatera och ta bort mallar

Lär dig hur du redigerar, uppdaterar och tar bort mallar i Dreamweaver och uppdaterar mallar i en Contribute-plats.

När du gör ändringar i och sparar en mall uppdateras alla dokument som är baserade på den mallen. Du kan även uppdatera ett mallbaserat dokument eller hela webbplatsen manuellt vid behov.

Obs!

Om du vill redigera en mall för en Contribute-plats måste du använda Dreamweaver. Du kan inte redigera mallar i Contribute.

Använd kategorin Mallar i resurspanelen för att hantera befintliga mallar, inklusive byta namn på mallfiler och ta bort mallfiler.

Du kan utföra följande uppgifter för mallhantering via resurspanelen:

 • Skapa en mall

 • Redigera och uppdatera mallar

 • Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument

Dreamweaver kontrollerar mallens syntax när du sparar en mall, men det kan vara bra att kontrollera syntaxen manuellt när du redigerar mallen.

Öppna en mall för redigering

Du kan öppna en mallfil direkt för redigering eller så kan du öppna ett mallbaserat dokument och sedan öppna den bifogade mallen för redigering.

När du gör en ändring i en mall får du en fråga från Dreamweaver om du vill uppdatera dokumenten som är baserade på mallen.

Obs!

Du kan även uppdatera dokumenten manuellt med malländringar vid behov.

Öppna och redigera en mallfil

 1. I resurspanelen (Fönster > Resurser) väljer du ikonen Mallar till vänster i panelen.

  I resurspanelen visas en lista med alla tillgängliga mallar för platsen och en förhandsvisning av den markerade mallen visas.

 2. Gör något av följande i listan med tillgängliga mallar:
  • Högerklicka på mallen och klicka på Redigera.
  • Dubbelklicka på namnet på mallen som du vill redigera.
  • Markera en mall som du vill redigera och klicka sedan på knappen Redigera längst ned i resurspanelen.
 3. Spara mallen. Du får en fråga från Dreamweaver om du vill uppdatera sidorna baserat på mallen.
 4. Klicka på Uppdatera för att uppdatera alla dokument som är baserade på den ändrade mallen. Klicka på Uppdatera inte om du inte vill uppdatera dokumenten som är baserade på den ändrade mallen.

  Dreamweaver visar en logg som anger att filerna har uppdaterats.

Öppna och ändra mallen som är kopplad till det aktuella dokumentet

 1. Öppna det mallbaserade dokumentet i dokumentfönstret.
 2. Välj Verktyg > Mallar > Öppna bifogad mall.

 3. Ändra innehållet i mallen.
  Obs!

  Om du vill ändra sidegenskaperna för mallen väljer du Arkiv > Sidegenskaper. (Dokument som är baserade på en mall ärver mallens sidegenskaper)

 4. Spara mallen. Du får en fråga från Dreamweaver om du vill uppdatera sidorna baserat på mallen.
 5. Klicka på Uppdatera för att uppdatera alla dokument som är baserade på den ändrade mallen. Klicka på Uppdatera inte om du inte vill uppdatera dokumenten som är baserade på den ändrade mallen.

  Dreamweaver visar en logg som anger att filerna har uppdaterats.

Byta namn på en mall

 1. I resurspanelen (Fönster > Resurser) väljer du ikonen Mallar till vänster i panelen.

 2. Klicka på mallens namn för att markera det.
 3. Klicka på namnet igen så att texten är markerad och ange sedan ett nytt namn.

  Det här sättet att byta namn fungerar på samma sätt som när du byter namn på en fil i Utforskaren (Windows) eller Finder (Macintosh). Precis som i Utforskaren och Finder ska du se till att göra korta pauser mellan klicken. Dubbelklicka inte på namnet eftersom det öppnar mallen för redigering.

 4. Klicka i ett annat område i resurspanelen eller tryck på Enter (Windows) eller Retur (Macintosh) för att ändringen ska träda i kraft.

  Du får en fråga om du vill uppdatera dokumenten som är baserade på den här mallen.

 5. Om du vill uppdatera alla dokument på webbplatsen som är baserade på den här mallen klickar du på Uppdatera. Klicka på Uppdatera inte om du inte vill uppdatera något dokument som är baserat på den här mallen.

Ändra en mallbeskrivning

Mallbeskrivningen visas i dialogrutan Nytt dokument när du skapar en sida från en befintlig mall.

 1. Välj Verktyg > Mallar > Beskrivning.

 2. Redigera beskrivningen i dialogrutan Mallbeskrivning och klicka på OK.

Uppdatera dokument som är baserade på mallar manuellt

När du gör en ändring i en mall får du en fråga från Dreamweaver om du vill uppdatera dokumenten som är baserade på mallen, men du kan uppdatera det aktuella dokumentet eller hela webbplatsen manuellt om du vill. Att uppdatera mallbaserade dokument manuellt är detsamma som att lägga till dem manuellt.

Lägga till malländringar i det aktuella mallbaserade dokumentet

 1. Öppna dokumentet i dokumentfönstret.
 2. Välj Verktyg > Mallar > Uppdatera aktuell sida.

  Dreamweaver uppdaterar dokumentet med eventuella malländringar.

Uppdatera hela webbplatsen eller alla dokument som använder en angiven mall

Du kan uppdatera alla sidor på webbplatsen eller bara uppdatera sidorna för en viss mall.

 1. Välj Verktyg > Mallar > Uppdatera sidor.

 2. Gör något av följande på menyn Sök i:
  • Om du vill uppdatera alla filer på den markerade webbplatsen till sina motsvarande mallar väljer du Hela platsen och markerar sedan webbplatsens namn på snabbmenyn bredvid.

  • Om du vill uppdatera filer för en viss mall väljer du Filer som använder och väljer sedan namnet på mallen på snabbmenyn bredvid.

  Uppdatera dokument i mallar
  Uppdatera dokument i mallar

 3. Se till att Mallar är markerat i alternativet Uppdatera.
 4. Om du inte vill se en logg med filer som Dreamweaver uppdaterar avmarkerar du alternativet Visa logg. Annars låter du alternativet vara markerat.
 5. Klicka på Börja för att uppdatera filerna så som angivits. Om du markerade alternativet Visa logg visar Dreamweaver information om filerna som det försöker uppdatera, inklusive information om de uppdaterades ordentligt.
 6. Klicka på Stäng.

Uppdatera mallar på en Contribute-plats

Contribute-användare kan inte göra ändringar i en Dreamweaver-mall. Du kan dock använda Dreamweaver för att ändra en mall för en Contribute-plats.

Tänk på detta när du uppdaterar mallar på en Contribute-plats:

 • Contribute hämtar bara nya och ändrade mallar från webbplatsen när Contribute startas och när en Contribute-användare ändrar sin anslutningsinformation. Om du gör ändringar i en mall medan en Contribute-användare redigerar en fil som är baserad på den mallen kommer användaren inte att se ändringarna i mallen förrän han/hon startar om Contribute.

 • Om du tar bort ett redigerbart område från en mall kan en Contribute-användare som redigerar en sida som är baserad på den mallen bli fundersam på vad som ska göras med innehållet som fanns i det redigerbara området.

Om du vill uppdatera en mall på en Contribute-plats följer du dessa steg.

 1. Öppna Contribute-mallen i Dreamweaver, redigera den och spara den sedan. Anvisningar finns i Öppna en mall för redigering.
 2. Meddela alla Contribute-användare som arbetar med platsen om att de ska starta om Contribute.

Ta bort en mallfil

 1. I resurspanelen (Fönster > Resurser) väljer du ikonen Mallar till vänster i panelen.

 2. Klicka på mallens namn för att markera det.
 3. Klicka på knappen Ta bort  längst ned i panelen och bekräfta sedan att du vill ta bort mallen.
  Obs!

  När du har tagit bort en mallfil kan du inte hämta den. Mallfilen är borttagen från din webbplats.

  Dokument som är baserade på en borttagen mall är inte bortkopplade från mallen. De behåller strukturen och de redigerbara områden som mallfilen hade innan den togs bort. Du kan konvertera ett sådant dokument till en HTML-fil utan redigerbara eller låsta områden.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto